9

Positieve psychologie

Laatst bijgewerkt: april 6, 2024

Featured Image

Table of Contents

Positieve psychologie gaat over begrijpen hoe mensen kunnen gedijen en voldoening kunnen vinden door zich te richten op sterke punten, veerkracht en de positieve kanten in het leven, zelfs tijdens uitdagingen. Het gaat over de erkenning dat geluk en welzijn haalbaar zijn door alledaagse ervaringen en houdingen.

Positieve psychologie gaat over begrijpen hoe mensen kunnen gedijen en voldoening kunnen vinden door zich te richten op sterke punten, veerkracht en de positieve kanten in het leven, zelfs tijdens uitdagingen. Het gaat over de erkenning dat geluk en welzijn haalbaar zijn door alledaagse ervaringen en houdingen.

Recapitulatie: Wat zijn positieve emoties?

Voordat we bespreken wat positieve psychologie is, is het belangrijk om te begrijpen wat positieve emoties zijn. Deze emoties zijn de goede gevoelens die we ervaren, zoals geluk, dankbaarheid en liefde. Ze vormen de hoeksteen van ons welzijn en spelen een belangrijke rol bij het vormgeven van ons leven.
Zoals we zo dadelijk zullen leren, is de positieve psychologie erop gericht om te begrijpen hoe deze emoties ons helpen om te gedijen terwijl we hun impact op onze mentale en emotionele toestand onderzoeken.

Wat is positieve psychologie?

Positieve psychologie ontstond aan het eind van de jaren 1990 en bood een nieuw perspectief op geestelijke gezondheid en welzijn. In tegenstelling tot traditionele benaderingen die gefixeerd zijn op symptomen, geeft de positieve psychologie prioriteit aan het koesteren van het algehele welzijn en het benutten van onze sterke kanten.

Deze zienswijze vindt weerklank bij zowel therapeuten als cliënten, omdat het de nadruk legt op groei en het vieren van onze inherente talenten. Het moedigt ons aan om verder te gaan dan alleen het aanpakken van geestelijke gezondheidsproblemen of het pathologiseren van normale emoties en ervaringen, en spoort ons aan om een bredere visie op zelfzorg te omarmen.

Bovendien bevordert deze benadering een meer inclusieve en ondersteunende omgeving door het stigma rond het krijgen van steun voor onze geestelijke gezondheid te verzachten. Het nodigt uit tot acceptatie en begrip en bevordert zelfcompassie in plaats van alleen te focussen op symptomen of problemen.

Oorsprong van positieve psychologie

De invloedrijke theorieën van Abraham Maslow over menselijke motivatie en de hiërarchie van behoeften dienden als katalysator voor Martin Seligman, een psycholoog uit de 20e eeuw en een sleutelfiguur in de beweging van de positieve psychologie.

Door zijn onderzoek ontdekte Seligman een diepe waarheid: geluk komt voort uit het herkennen van onze eigen sterke punten en positieve eigenschappen.

Seligman's inzicht belicht de veelzijdige aard van geluk, dat ervaren kan worden in drie dimensies: het Aangename Leven, het Goede Leven en het Betekenisvolle Leven.

Hij stelde voor dat levenstevredenheid voortkomt uit een combinatie van deze domeinen, wat de rijkdom en diepte van menselijk welzijn benadrukt.

Onderzoek naar positieve psychologie

Zoals gezegd, onderzoek en wetenschappelijke studie op het gebied van positieve psychologie door Martin Seligman richtte zich op het uitzoeken van menselijk gedrag en hoe welzijn gedefinieerd kan worden. Hij richtte zich op wat het leven voor mensen plezierig en bevredigend maakt. Hij concludeerde dat menselijke bloei voortkomt uit wat hij een Aangenaam, Goed en Betekenisvol Leven noemt.

Theorieën achter positieve psychologie

theorieën achter positieve psychologie

Drie wegen naar geluk

Een van de populairste theorieën achter de positieve psychologie is die van de drie wegen naar geluk, bedacht door Martin Seligman. Deze theorie schetst op prachtige wijze de belangrijkste componenten en de reis naar een werkelijk bevredigend menselijk bestaan.

Het eerste pad, Het aangename leven, nodigt ons uit om geluk en vreugde te ontdekken in de eenvoudige genoegens van het leven: de warmte van vriendschappen, de geur van koffie in de ochtend of de omhelzing van een zonnige dag.

Van Het Aangename Leven naar Het Goede Leven gaan is een persoonlijke keuze, waarbij we onze eigen positieve emoties, sterke punten en karaktereigenschappen moeten herkennen. Hoewel deze reis uitdagend kan zijn, is het een diep persoonlijk onderzoek dat alleen wij kunnen ondernemen. Het gaat over het realiseren van het goede in het leven op onze eigen voorwaarden, het erkennen van onze sterke punten en het omarmen van onze unieke kwaliteiten.

Tot slot vertegenwoordigt The Meaningful Life het hoogtepunt van Seligmans theorie. Het gaat over het inzetten van onze karaktereigenschappen en sterke punten voor een hoger doel, door ze te gebruiken om een betekenisvolle impact te hebben in de wereld. Het vinden van een doel en het kanaliseren van onze sterke punten naar een groter goed is de ultieme weg naar vervulling en blijvend geluk op onze persoonlijke reis.

PERMA: de wetenschap van geluk en welzijn

Seligman ontwikkelde het PERMA acroniem, of PERMA theorie, om de basisprincipes van menselijk bloeien uit te leggen. Het doel is niet alleen om dit leven te overleven, maar om te bloeien:

  • P' nodigt ons uit om positieve emoties te omarmen, dankbaarheid en vergeving te koesteren om onze dagen te verlichten met eenvoudige vreugden en oprechte verbindingen.

  • De 'E' roept ons op om ons volledig in te zetten, uitdagingen aan te gaan en onze sterke punten te benutten om elk moment doelgericht en aanwezig te laten zijn.

  • R' herinnert ons aan de kracht van relaties, waar gedeelde ervaringen en oprechte connecties de vruchtbare bodem vormen voor groei, veerkracht en een bevredigend leven.

  • M' moedigt ons aan om betekenis te vinden in onze passies, overtuigingen en de momenten die ons leven vormgeven.

  • A' weerspiegelt de voldoening die we voelen in onze prestaties op het werk, in relaties en in onze persoonlijke inspanningen.

Door PERMA te onderzoeken, ontdekken we de routekaart naar een leven dat rijk is aan geluk, een doel en welzijn.

Sterkte en deugden van karakter

"Midden in de winter ontdekte ik eindelijk dat er een onoverwinnelijke zomer in mij zat." - Albert Camus, in De mythe van Sisyphus

Vergelijkbaar met 'engagement' uit PERMA, zijn karaktersterktes en deugden identificeren manieren om welzijn, eigenwaarde, zelfvertrouwen en geluk te vergroten en uiteindelijk een langer leven vol geluk te leiden.

Een goede manier om dit in het dagelijks leven te integreren is om sterke punten van je karakter op te schrijven, zoals veerkracht, optimisme, aardig zijn voor anderen, enz. Het herkennen en toepassen hiervan in het dagelijks leven heeft negatieve emoties verminderd.

Door sterke punten te herkennen, kan men zich automatisch richten op het positieve en uiteindelijk alle negatieve, opdringerige gedachten die men over zichzelf heeft, vergeten. Dit is vergelijkbaar met dankbaarheid; door naar het positieve te kijken, is de kans groter dat we dit blijven doen en veel negatieve gedachten vergeten.

Doorstroomstatus

Net als bevlogenheid is de flowtoestand de toestand waarin iemand volledig gefocust is en opgaat in de activiteit die hij uitvoert. Door ons strikt te richten op de taak die voor ons ligt, lijkt de tijd stil te staan. We vergeten de tijd als een objectief iets en zijn volledig in het moment. Dit is vergelijkbaar met meditatie, dat geluk en welzijn verhoogt.

Door volledig aanwezig te zijn, verdwijnt het zelfbewustzijn; de aandacht is alleen gericht op de taak die voor ons ligt. Deze gewoonte kan worden geoefend tijdens elke activiteit gedurende de dag. Zelfs je alleen concentreren op het uitruimen van de vaatwasser kan helpen om meer aanwezig te zijn en negatieve emoties te vergeten.

Vooruitgang in de positieve psychologie: Uitbreiding naar de psychiatrie

Vooruitgang in de positieve psychologie: Uitbreiding naar de psychiatrie

Terwijl de positieve psychologie zich blijft ontwikkelen, maakt ze ook belangrijke stappen op het gebied van de positieve psychiatrie, wat een opmerkelijke afwijking betekent van haar traditionele focus. De psychiatrie heeft zich van oudsher gericht op het identificeren en behandelen van geestelijke ziekten door middel van methoden zoals medicatie en therapie, waaronder cognitieve gedragstherapie (CGT). Er is echter een merkbare verschuiving binnen het veld naar het integreren van aspecten van de positieve psychologie in de klinische praktijk.

Positieve psychiatrie wordt ondersteund door overtuigend onderzoek en omvat vier belangrijke componenten: het bevorderen van positieve resultaten op het gebied van geestelijke gezondheid, het koesteren van psychosociale eigenschappen zoals veerkracht en optimisme, het begrijpen van de neurobiologische dimensies van positieve geestelijke gezondheid en het implementeren van positieve interventies in de psychiatrische zorg.

In tegenstelling tot de positieve psychologie, die de nadruk legt op algemeen welzijn en persoonlijke groei, past de positieve psychiatrie haar principes en interventies aan op de unieke uitdagingen waarmee mensen die lijden aan psychische aandoeningen worden geconfronteerd.

Het doel van positieve psychiatrie is het verbeteren van positieve resultaten op het gebied van geestelijke gezondheid, zoals persoonlijk welzijn, stressvermindering, succesvolle aanpassing, groei na trauma, herstel en preventie van toekomstige episodes.

Om deze resultaten te bereiken, maken psychiaters gebruik van verschillende positieve psychologische interventies, zoals het stellen van zinvolle doelen, het stimuleren van optimisme en het helpen van mensen bij het herkennen en benutten van hun sterke kanten in het dagelijks leven.

Hoe je thuis positieve psychologie kunt beoefenen

Positieve psychologie biedt een schat aan praktijken die je naadloos kunt integreren in je dagelijks leven, vooral in moeilijke tijden. Het doel van positieve psychologie is niet om negatieve gevoelens te onderdrukken of onszelf te ontkennen.
In plaats daarvan moedigt het ons aan om moeilijke emoties te erkennen en te verwerken terwijl we streven naar veerkracht en positiviteit. Het onderdrukken van moeilijke emoties zou onze groei alleen maar belemmeren, vooral omdat het belangrijke signalen zijn over onze omgeving en ons leven.
Hier zijn enkele technieken uit de positieve psychologie die je thuis kunt uitproberen.

Koester dankbaarheid

Dankbaarheid cultiveren kan in het begin een uitdaging lijken, maar na verloop van tijd zullen je hersenen op een natuurlijke manier naar deze manier van denken neigen. Begin elke dag met het erkennen van zowel grote als kleine dingen waar je dankbaar voor bent. Overweeg om een dankbaarheidsdagboek bij te houden om je gedachten en overpeinzingen bij te houden terwijl het je helpt om in het huidige moment te blijven.

De negatieve vooringenomenheid ongedaan maken

Positiviteit verandert hoe je geest werkt. Positiviteit verandert niet alleen de inhoud van je geest, waarbij je slechte gedachten inruilt voor goede; het verandert ook de reikwijdte of de grenzen van je geest. Het verbreedt de spanwijdte van de mogelijkheden die je ziet" - Barbara L. Fredrickson, Positiviteit: Toponderzoek onthult de 3:1 verhouding die je leven zal veranderen

Negativiteitsbias verwijst naar de neiging om meer aandacht te besteden aan negatieve ervaringen of informatie dan aan positieve. Soms heeft onze geest een standaardinstelling om de slechte dingen meer op te merken dan de goede. Maar het zit zo: we kunnen eraan werken!

Probeer cognitief reframen. Het gaat over bewust kiezen om de goede dingen te zien die voortkwamen uit mislukkingen en moeilijke situaties in het verleden. In plaats van te blijven hangen in het negatieve, verleggen we onze focus naar de lichtpuntjes. Deze oefening gaat niet alleen over positief zijn - het gaat over het opbouwen van onze veerkracht en het vinden van kracht te midden van uitdagingen.

Positief schrijven

Neem elke dag de tijd om positieve schrijfoefeningen te doen. Denk na over momenten van vreugde, prestaties of daden van vriendelijkheid die je hebt meegemaakt of waarvan je getuige bent geweest. Schrijven over deze positieve ervaringen kan je opbeuren en je algehele gevoel van welzijn verbeteren.

Vriendelijkheid

Wees dagelijks vriendelijk tegen jezelf en anderen. Of het nu gaat om het bieden van een helpende hand aan een vriend of het doen van zelfzorgactiviteiten, vriendelijkheid zorgt voor positiviteit en verbinding. Doe mee aan willekeurige daden van vriendelijkheid, zoals een bemoedigend briefje achterlaten voor een collega of betalen voor iemands koffie die achter je in de rij staat.

Betekenis maken

Stel doelen die diep resoneren met je waarden en dromen. Verdeel ze in praktische stappen met behulp van de SMART-doelen techniek - maak ze specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdgebonden.

Deze methode houdt je op het juiste spoor en stimuleert je drang naar de gewenste resultaten. Herken je sterke punten en zoek naar mogelijkheden om ze toe te passen in verschillende aspecten van je leven. Of het nu gaat om hobby's, iets terugdoen voor je gemeenschap of het nastreven van je carrière, het benutten van je sterke punten verrijkt je gevoel van doelgerichtheid en voldoening.

Onthoud dat het nastreven van welzijn niet alleen een bestemming is, maar een continu proces. Omarm de oefeningen van dankbaarheid, vriendelijkheid en het stellen van doelen als metgezellen op je pad. Door de kleine overwinningen te vieren en de lessen van tegenslagen te omarmen, zul je de zaden van veerkracht en vreugde in jezelf tot bloei zien komen.

Voordelen van positieve psychologie

Maak contact met je authentieke zelf

Positieve psychologie leidt ons zachtjes naar authenticiteit en moedigt ons aan om ons ware zelf te omarmen zonder oordeel of pretentie. Het gaat erom onder de oppervlakte te graven en de unieke kwaliteiten en waarden te ontdekken die ons maken tot wie we zijn. Door ons af te stemmen op ons authentieke zelf, cultiveren we een gevoel van innerlijke vrede en vervulling dat naar buiten uitstraalt.

Emotionele veerkracht

In het licht van de onvermijdelijke uitdagingen van het leven, rust de positieve psychologie ons uit met de middelen om emotionele veerkracht te cultiveren. Het gaat er niet om moeilijkheden te vermijden, maar om de innerlijke kracht te ontwikkelen om tegenslagen met moed en gratie te doorstaan. Door middel van oefeningen als mindfulness, zelfcompassie en emotieregulatie leren we ons aan te passen en terug te komen van tegenslagen, waardoor we sterker en veerkrachtiger worden.

Positieve relaties

De positieve psychologie onderstreept het belang van betekenisvolle verbindingen - zowel met onszelf als met anderen. Door zelfbewustzijn te cultiveren, verdiepen we ons begrip van onze eigen behoeften en emoties, terwijl we ook empathie en compassie ontwikkelen voor de mensen om ons heen. Deze verbindingen zorgen voor voeding voor de ziel, bieden steun, validatie en een gevoel van erbij horen dat ons leven onmetelijk verrijkt.

Leef van ganser harte

In de kern moedigt de positieve psychologie ons aan om de rijkdom van de wereld om ons heen te omarmen. Het gaat over het vinden van schoonheid in het gewone, het ervaren van dankbaarheid voor eenvoudige genoegens en het cultiveren van een gevoel van verwondering en nieuwsgierigheid over de wereld. Door ons perspectief te veranderen en een mentaliteit van overvloed te omarmen, stellen we onszelf open voor nieuwe ervaringen, perspectieven en groeimogelijkheden.

Veelgestelde vragen

Hoe pakt de positieve psychologie relationele uitdagingen aan?

In relaties hanteert de positieve psychologie een praktische benadering, waarbij de nadruk ligt op sterke punten, veerkracht en effectieve communicatie. Het stimuleert reflectie op ervaringen uit het verleden, inclusief mislukkingen, als kansen voor groei.
Het bevorderen van empathie, begrip en het gezamenlijk oplossen van problemen is hoe positieve psychologie ons helpt om uitdagingen het hoofd te bieden en tegelijkertijd een gezonde relatiedynamiek te bevorderen.

Gaat positieve psychologie over je altijd gelukkig en positief voelen?

Helemaal niet. De positieve psychologie erkent dat het natuurlijk is om het hele spectrum van emoties te voelen, ook de moeilijke. Het houdt in dat we echt en eerlijk zijn over wat we voelen, terwijl we ook onze veerkracht en copingvaardigheden opbouwen.
Positieve psychologie laat ons zien dat we, door die moeilijke emoties te omarmen en te verwerken, ons emotioneel welzijn kunnen verdiepen en nog meer oprechte connecties met anderen kunnen creëren.

Hoe kan positieve psychologie intimiteit en verbondenheid in langdurige relaties bevorderen?

De positieve psychologie benadrukt het belang van het koesteren van intimiteit en verbondenheid in langdurige relaties. Technieken zoals het uiten van dankbaarheid, het ondernemen van gezamenlijke activiteiten en het prioriteit geven aan quality time samen kunnen de emotionele band verdiepen en passie en verbondenheid in stand houden.

Referenties

Abraham Maslow en de hiërarchie van geluk

Martin Seligman & Positieve psychologie: Theorie en praktijk

PERMA™ welzijnstheorie en PERMA™ workshops

Martin Seligman en de opkomst van de positieve psychologie

Instrumenten en technieken voor positief psychologisch coachen: Een systematisch overzicht en classificatie. Psychiatrie

Disclaimer

De inhoud van dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het wordt altijd aanbevolen om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u veranderingen aanbrengt in uw gezondheid of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid. Anahana is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.