6

Var finns Solar Plexus

Senast uppdaterad: april 9, 2023

Featured Image

Table of Contents

Solar Plexus är både en biologisk komponent i kroppen och ett andligt chakra. Att förstå det innebär att man får en djupare förståelse för energi, humör, matsmältning och fysisk/mental kraft.

 

Solar Plexus

Var ligger Solar Plexus?I den gamla indiska yogan beskrivs chakran som energicentra i kroppen. Det tredje chakrat, Solar Plexus, representerar krigarenergi. När det är obalanserat resulterar det i en förlust av personlig makt och dålig matsmältningshälsa.

Solar Plexus är också en nervbunt i buken som fungerar för matsmältning och humör. Eftersom det inte finns någon direkt vetenskaplig forskning om chakran, krävs det ett dubbelt tillvägagångssätt för att betrakta det tredje chakrat i människans biologi. De andliga och fysiologiska begreppen existerar oberoende av varandra, men de har många paralleller.

 

Vad är Solar Plexus Chakra?

Chakrasystemet beskriver energicentren i människokroppen enligt gammal indisk yogatro. På sanskrit betyder chakra "snurrande hjul". Dessa energicenter är fördelade över hela kroppen, men sju huvudsakliga chakran ligger längs ryggraden. Från svanskotan till toppen av huvudet finns rotchakra, sakralchakra, solar plexus chakra, hjärtchakra, strupchakra, tredje ögat chakra och kronchakra.

Det tredje chakrat, Solar Plexus, ligger mitt på magen under bröstkorgen. Dess sanskritnamn är Manipura chakra, vilket kan översättas till "glänsande ädelsten". Det är ett passande namn eftersom Manipura chakra förknippas med chakrafärgen gul, inre eld och solen. Detta chakra styr den personliga kraften och krigarenergin.

 

Hur kan jag veta om mitt Solar Plexus Chakra är balanserat?

Solar Plexus chakra balansSolar plexus chakra ansvarar för självförtroende, personlig styrka och självkänsla. När detta chakra är balanserat fylls hela kroppen av känslor av trygghet och kapacitet. Förmågan att ta risker och fatta beslut med självförtroende ökar. Det blir lättare att utöva självmedkänsla och självhävdelse. Förbättringar i matsmältningen och ökade energinivåer kommer att märkas.

Ett blockerat solar plexus chakra kan orsaka osäkerhet, självtvivel och negativa tankemönster. Magsmärtor eller matsmältningsproblem är ytterligare tecken på obalans i solar plexus chakra.

 

Vad är Solar Plexus i kroppen?

Det tredje chakrat har fått sitt namn efter att det ligger i kroppens solar plexus-område. Det ligger i övre delen av buken, mellan revbenen och naveln. Solar plexus består av ett nätverk av nerver som sitter precis under diafragman, precis framför den första ländkotan. Solnervsplexus har fått sitt namn från de många nervfibrer som strålar ut från den, likt solstrålar.

Vetenskapliga arbeten hänvisar ofta till solar plexus med dess andra namn, celiac plexus. För tydlighetens skull kommer denna artikel att använda "Celiac Plexus" eller "CP" i biologiska sammanhang och "Solar Plexus" när man diskuterar chakran.

 

Vilka funktioner har plexus celiacus?

vilka funktioner har celiac plexus?CP samordnar nervsignaler för buksmärta och vissa matsmältningsfunktioner. De inkommande nervfibrerna kommer huvudsakligen från de splankniska och vagusnerverna. De splankniska nerverna är en del av det sympatiska nervsystemet (kamp eller flykt), medan vagusnerven är en del av det parasympatiska nervsystemet (vila och matsmältning).

Vagusnerven tar upp sensoriska signaler från många matsmältningsorgan och överför en del av dessa signaler genom CP. Exempel på detta är mättnad i magen och blodsockernivåer. CP överför också signaler om buksmärta. Vid sjukdomar som bukspottkörtelcancer och kronisk pankreatit kan buksmärtan vara så svår att läkare kan utföra en celiac plexus blockering för att stoppa smärtsignalerna från att överföras genom CP.

De utgående signalerna från CP är främst sympatiska och går via de splankniska nerverna.

CP output verkar på de flesta matsmältningsorgan och fungerar främst för att hämma matsmältningen och öka blodsockret. Denna produktion frigör energi för kroppens kamp- eller flyktreaktion vid stress eller fara. Några viktiga funktioner är:

  • Mage och tarmar: Minskar rörelsen genom matsmältningskanalen genom att dra ihop sphincters och hämma kontraktioner av glatta muskler.
  • Gallblåsan: Hämmar frisättningen av galla.
  • Bukspottkörteln: Hämmar utsöndringen av matsmältningsenzymer och insulin.
  • Lever: Ökar glykogenolysen (frisättning av lagrad glukos) och glukoneogenesen (bildning av glukos).

CP förknippas med många matsmältningsproblem, inklusive buksmärta och kramper, uppblåsthet, illamående och kräkningar, matsmältningsbesvär, sura uppstötningar, förstoppning och diarré. Den är också förknippad med trötthet, humörförändringar, ångest och depression.

 

Är Solar Plexus Chakra associerat med Celiac Plexus?

Solar plexus chakra och solar nervplexus är två olika enheter eftersom chakrasystemet är andligt, inte fysiologiskt. Vissa tror dock att chakrana kan vara sammankopplade med kroppsliga system. Solar plexus chakra förknippas ofta med matsmältningssystemet och det endokrina systemet.

Det finns inget bevisat samband mellan denna nervplexus och Manipura chakra. Ändå kan vi se vissa likheter eftersom solar plexus spelar roll för matsmältning och humör i båda manifestationerna.

 

Hur läker man Solar Plexus Chakra?

Solar plexus chakra kan dra nytta av flera hälsosamma vanor. Yogaställningar som t.ex. sittande ryggradssvängning, bågställning, båtställning och krigarställning hjälper till att öppna och balansera solar plexus chakra. Meditation, andningsövningar eller visualisering kan också påverka chakrat positivt.

Eftersom detta chakra är förknippat med solen och det gula elementet kan det hjälpa att tillbringa tid utomhus i solskenet. Att utöva självbekräftelse främjar en stark självkänsla, och att upprepa positiva affirmationer bekämpar negativ energi.

Det finns några livsmedel som balanserar solar plexus och som ger positiva effekter. Dessa inkluderar gula livsmedel och kryddor som gul paprika, citron, ingefära, gurkmeja och saffran. Cilantro (koriander) och solar plexus-balanserande teer, som kamomill eller lavendel, hör också till de livsmedel och drycker som balanserar chakrat.

 

Vilka vetenskapliga bevis finns för dessa metoder?

vetenskapen bakom solar plexusChakraner är en andlig trosuppfattning, så de är inte föremål för direkt vetenskaplig forskning. Det finns dock omfattande forskning om relaterade ämnen, som yoga, mindfulness och kost, och hur de påverkar matsmältningsfunktionen och humöret.

Vetenskapliga studier visar att de föreslagna metoderna främjar en sund matsmältning, skapar ett positivt humör och leder till personliga kraftförändringar. Hur Manipura-chakrat involveras är upp till personliga övertygelser, men fördelarna är tydliga oavsett.

 

Matsmältningsfunktionen och humöret hänger ihop

Personer med kroniska gastrointestinala sjukdomar som pankreatit, gastropares och irritabelt tarmsyndrom (IBS) löper betydligt högre risk att drabbas av depression och ångest. Det verkar också finnas ett samband mellan allvarlighetsgraden av gastrointestinala symtom och psykiatriska symtom.

Mekanismen och riktningen för sambandet mellan tarmen och humöret kräver ytterligare forskning, men det är väl etablerat att det finns ett sådant samband. Blockering av solar plexus chakra orsakar matsmältningsproblem. Det resulterar också i låg självkänsla och dåligt självförtroende, vilket kan förekomma vid depression eller ångest.

 

Yogans antidepressiva och ångestdämpande effekter

Bevisen för yogans antidepressiva och ångestdämpande effekter är omfattande, även om de varierar i styrka på grund av de många olika studierna. I en genomgång av många metaanalyser drogs dock slutsatsen att robusta bevis stöder yogans fördelar för den mentala hälsan. Dessa effekter gäller särskilt för mindfulnessbaserad yoga, till skillnad från träningsbaserad yoga.

Depression och ångest kan ofta leda till trötthet, minskat självförtroende och brist på självmedkänsla, vilket är symptom på ett blockerat solar plexus chakra.

 

Yoga förbättrar självkänslan i olika åldersgrupper

Minskad självkänsla är ett kännetecken för ett blockerat solar plexus chakra. I tre studier undersöktes effekterna av konsekvent yogapraktik på specifika åldersgrupper: barn i åldern 9-12 år, ungdomar i åldern 13-18 år och män i åldern 40-60 år.

Hos barn i skolåldern ökade en timmes daglig yogapraktik signifikant självkänsla, uppmärksamhet, koncentration och minne efter 4,5 månader.

Hos tonåringar korrelerade regelbunden yogapraktik med signifikant högre självkänsla och positiva känslor (t.ex. lycka, energi, fokus) och signifikant lägre negativa känslor (t.ex. sorg, ångest, slöhet).

Hos medelålders män förbättrade två 75-minuters yogapass och mindfulness i veckan depressionssymptomen efter fyra veckor och självkänslan och den psykosociala livskvaliteten efter 12 veckor.

 

Yoga och mindfulness gynnar matsmältningshälsan

Forskningen om fördelarna med yoga och mindfulness för matsmältningen är mindre omfattande än forskningen om psykisk hälsa. Vissa studier har dock undersökt dessa fördelar vid matsmältningsstörningar, inklusive förstoppning, kronisk pankreatit och gastroesofageal refluxsjukdom (GERD).

Förstoppning är ett vanligt matsmältningsproblem, särskilt när man åldras. En studie på deltagare i åldern 60-75 år visade att tre yogapass i veckan minskade förstoppning och de tillhörande fysiska och psykiska besvären betydligt efter tre månader. De upplevde också en förbättrad sömnkvalitet.

Hos patienter med kronisk pankreatit förbättrades den psykosociala och fysiska livskvaliteten avsevärt genom timslånga sessioner med guidade meditationer och yoga tre gånger i veckan under 12 veckor. Psykosociala mått omfattade depression och ångestsymtom, ilska, trötthet, social funktion och humörstörningar. Fysiska mått omfattade allmän hälsofunktion, smärta och gastrointestinala manifestationer av stress.

GERD-patienterna genomförde åtta veckor av 2,5 timmars mindfulness-sessioner i veckan med andnings- och kroppsskanningövningar. Vid tre månaders uppföljning hade de minskat signifikant i svårighetsgrad, inte bara när det gällde depression utan även vissa GERD-symtom, inklusive halsbränna och uppstötningar.

Dessa studier stödjer fördelarna med yoga och mindfulness på mental hälsa, självkänsla och matsmältningshälsa. Resultaten stämmer överens med effekterna av ett balanserat solar plexus.

 

Självbekräftelse

Självbekräftelse är en strategi för att förstärka sin självkänsla genom att reflektera över kärnvärden och övertygelser. I två studier på universitetsstudenter följde experimentella grupper protokoll för självbekräftelse. I det första steget rangordnade de sin upplevda betydelse av värderingar som t.ex. familj och skrev sedan om varför den högst rankade värderingen betydde något för dem.

I steg två av en studie genomförde deltagarna stressiga problemlösningsuppgifter. Experimentgruppen presterade betydligt bättre än kontrollgruppen, vilket tyder på att självbekräftelse förbättrar förtroendet för beslutsfattande under stress.

Steg två i den andra studien testade sociala beteenden och fann att självbekräftelse signifikant ökade medkänslan för sig själv och andra.

Svårt beslutsfattande, bristande självförtroende och bristande självmedkänsla är alla tecken på ett obalanserat solar plexus chakra. Dessa studier stöder att självbekräftelse förbättrar dessa problem.

En annan strategi för självbekräftelse är att upprepa affirmationer. Att säga eller skriva positiva uttalanden som börjar med "Jag kan...", "Jag är..." osv. kan hjälpa till att vända negativa tankemönster. Denna strategi har dock mindre grundlig forskning.

 

Solljus

Exponering för solen balanserar solar plexus chakra på grund av dess koppling till eldelementet. En systematisk översikt visade att exponering för ultraviolett ljus minskar depression och nervositet, balanserar humöret och gör det mer motståndskraftigt mot stressfaktorer. Dessa fördelar stämmer överens med effekten av ett balanserat solar plexus.

 

Livsmedel och kryddor

De gula livsmedel och kryddor som traditionellt anses balansera solar plexus chakra har många fysiologiska fördelar, inklusive antioxidativa och antiinflammatoriska effekter, förbättrad matsmältningsfunktion och humör.

Gula livsmedel som paprika får sin färg från karotenoider, som har kraftfulla antioxidativa effekter. Antioxidanter förebygger nervskador och inflammation och skyddar mot matsmältningsstörningar och vissa cancerformer. Paprika har också ett högt innehåll av fibrer, vitaminer och mineraler, som alla har fördelar för matsmältningen.

Citron och ingefära stimulerar utsöndringen av hormoner och enzymer från bukspottkörteln för att underlätta matsmältningen. Ingefära stimulerar också gallutsöndringen, minskar illamående och kräkningar och innehåller antioxidanter.

Gurkmeja och saffran är besläktade kryddor som båda har antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper. En förening i gurkmeja som kallas curcumin minskar matsmältningsbesvär, IBS-relaterad smärta och symtom på ångest och depression.

Saffran innehåller crocin, som har antiinflammatoriska effekter i olika bukorgan, hämmar kolit och magsår och hämmar cancercellsspridning vid vissa cancerformer i mag-tarmkanalen.

Cilantro (koriander) har också antioxidativa effekter och minskar symtom på depression och ångest. Dessutom främjar den normala rörelser i matsmältningskanalen och förebygger tarmspasmer. Denna effekt kan minska matsmältningsbesvär, kräkningar och diarré.

Kamomill och lavendel minskar ångest i orala, topiska och inhalerade system (t.ex. te och eteriska oljor). Kamomill minskar också flatulens och mild irritation i mage och tarm.

 

Slutsats

Solar plexus chakra kallas också det tredje chakrat och Manipura chakra. Det styr självförtroende, krigarenergi och matsmältningsfunktionen. Blockering eller obalans i detta chakra kan orsaka känslor av osäkerhet, trötthet, ångest, irritabilitet och bukbesvär.

Strategier för att läka solar plexus chakra inkluderar yoga, meditation, mindfulness, självbekräftelse, exponering för solljus och att äta gul mat. Vetenskaplig forskning visar att dessa metoder ger positiva förändringar i linje med tecknen på ett balanserat solar plexus chakra.