5

Andning med Tummo

Senast uppdaterad: februari 6, 2024

Featured Image

Table of Contents

Kliv in i Tummo-andningens rike, en gåtfull teknik som är genomsyrad av gammal tibetansk tradition. Meditationen är känd som "den inre elden" och är en blandning av andnings- och visualiseringsmetoder.

Det är inte bara en ritual; det är en inkörsport till häpnadsväckande hälsofördelar, ett bevis på den djupa visdomen från förflutna åldrar

Vetenskapen bakom Tummo-andning

Tummo-andning, en metod som har sitt ursprung bland tibetanska buddhistmunkar, fokuserar på den inre värmen genom att utnyttja kroppens inneboende förmåga att generera värme.

Denna fascinerande teknik har sina rötter i gammal tantrisk meditation och handlar om att höja kroppens kärntemperatur genom specifika andningsövningar.

Även om det kan låta som ett mystiskt koncept, är effekterna och fördelarna med Tummo-andning fast förankrade i vetenskaplig förståelse.

Ursprunget till övningen

Tummo-meditation, en tibetansk buddhistisk tradition, är känd för sin betoning på inre eld. Denna urgamla metod växte fram som en integrerad del av den tibetanska meditationsteknik som används av munkar för att nå djupa meditativa tillstånd.

Dessa munkar utvecklade tekniken som ett sätt att överleva de extremt kalla temperaturerna i Himalayas berg.

Med tiden förvandlades den till en andlig praktik som troddes leda till upplysning.

Vad är den inre elden?

Kärnan i Tummo-andningen är konceptet med den inre elden. I den tibetanska traditionen förknippas den inre elden med förhöjt medvetande och vitalitet.

Man tror att genom att väcka och kontrollera denna inre eld inom sig kan utövarna utnyttja en källa till gränslös energi och mental klarhet.

Under Tummo-meditationen genereras inre kroppsvärme genom visualisering av flammor på specifika punkter på och inom kroppen.

Denna visualisering skapar en känsla av värme som strålar ut från ryggraden. Den inre elden upprätthåller en förhöjd kärntemperatur, vilket leder till en förlängd kroppstemperatur.

Hur höjer tummoandning kroppstemperaturen?

Nyckeln till Tummo-andningens förmåga att höja kroppstemperaturen ligger i andningskontroll och visualisering.

Tibetanska munkar som utövar Tummo kan höja sina perifera kroppstemperaturer, t.ex. fingrar och tår, med mer än 11,7°C. Måttliga ökningar på ca 1,9°C sker i navel- och ländryggsregionen.

Det dynamiska samspelet mellan andning och sinne utlöser fysiologiska reaktioner som leder till en ökning av kroppsvärmen.

De exakta orsakerna till ökningen av den normala kroppstemperaturen är inte helt klarlagda, men resultaten tyder på att två faktorer påverkar temperaturökningen.

 • Kraftiga andetag: Kraftiga andetag under Tummo-meditationen ökar värmen som strålar ut från ryggraden, vilket bidrar till att höja kroppstemperaturen.
 • Inre fokus och visualisering: Att hålla andan och rikta uppmärksamheten inåt, i kombination med visualiseringsövningar och mentala bilder, genererar inre värme i kroppen, vilket leder till en ökning av kroppstemperaturen.

Fördelarna med andningstekniken Tummo

fördelar med tummoandning

Tummo andningsövningar kan ge många fördelar som bidrar till övergripande hälsa och välbefinnande. Några av de anmärkningsvärda effekterna av denna praxis inkluderar:

 • Förbättrad cirkulation: Tummo-andning ökar blodflödet, vilket bidrar till en effektiv fördelning av syre och näringsämnen i hela kroppen.
 • Stressreducering: Övningen aktiverar det parasympatiska nervsystemet, vilket främjar avslappning och minskar stress.
 • Förbättrat immunförsvar: Förhöjd kroppstemperatur kan stimulera immunförsvaret och potentiellt öka dess försvarsmekanismer.
 • Koppling mellankropp och sinne: Tummo-andning främjar en djup koppling mellan sinne och kropp, vilket förbättrar mindfulness och självmedvetenhet.

Hur utför du tummoandning?

Att utöva Tummo-andning kräver engagemang och konsekvens, men processen är okomplicerad. Här är en steg-för-steg-guide som hjälper dig att komma igång:

 • Hitta en lugn plats: Välj en lugn och tyst miljö för din övning, fri från distraktioner.
 • Bekvämasittplatser: Sitt bekvämt i korslagda ben med rak ryggrad och avslappnade axlar.
 • Djup andning: Andas in djupt genom näsan och expandera buken när du fyller lungorna.
 • Visualisering: När du andas ut långsamt, visualisera ett strålande, varmt ljus eller flammor som sprider sig i hela kroppen.
 • Fokus och upprepning: Behåll fokus på visualiseringen medan du fortsätter andningscykeln i flera minuter.
 • Gradvis ökning: Med tiden ökar du gradvis längden på din övning och intensiteten i din visualisering.

Tips och kontraindikationer

Medan Tummo-andningsmetoden erbjuder många fördelar, är det viktigt att närma sig Tummo-övningen med försiktighet och respekt för din kropps gränser. Här är några tips och överväganden:

Tom mage

Öva Tummo-andning på tom mage för att undvika obehag eftersom det innebär att du aktivt använder mag- och bäckenmusklerna.

Undvik kraft

Tvinga eller ansträng inte andningen utan låt den flöda naturligt och behagligt. Andas djupt och aktivera samtidigt bäckenbottenmusklerna.

Blodtryck

Rådgör med en läkare innan du försöker andas Tummo om du har högt blodtryck eller hjärt-kärlproblem.

Lyssna på din kropp

Om du upplever yrsel, svindel eller obehag ska du avbryta övningen och söka hjälp.

Kamp- eller flyktreaktion

Tummo-meditation aktiverar det autonoma och sympatiska nervsystemet och utlöser frisättning av adrenalin och noradrenalin i det sympatiska nervsystemet. Denna reaktion förbereder kroppen för att agera i situationer som upplevs som farliga.

Försiktighetsåtgärder vid specifika hälsotillstånd

Personer med högt blodtryck, hjärtsjukdom, andningssjukdom eller onormalt förhöjt blodtryck bör inte utöva Tummo-meditation utan medicinskt tillstånd.

Det är viktigt att understryka att Tummo-meditation bör utövas med försiktighet och på ett ansvarsfullt sätt, särskilt för personer med specifika hälsotillstånd.

Att rådgöra med en läkare eller en erfaren andningslärare är avgörande för att säkerställa att övningen är säker och lämplig för individuella omständigheter.

Hur lång tid tar Tummo-andning?

Varaktigheten av en Tummo andningssession kan variera beroende på individuella preferenser, erfarenhet och mål.

I allmänhet kan Tummo-andningssessioner variera från några minuter till cirka 20-30 minuter per session. Det är dock viktigt att notera att kvalitet och konsekvens ofta är viktigare än längden på sessionen.

För nybörjare kan det vara bra att börja med kortare sessioner på ca 5-10 minuter för att gradvis introducera kroppen till övningen och undvika eventuella obehag.

När du blir mer van vid tekniken och utvecklar bättre kontroll över andningen och visualiseringen kan du gradvis förlänga längden på dina sessioner.

Tummo-andning vs. Wim Hof-metoden, Kapalbhati och Bhastrika

Förberedelser med tummo-andning

Tummo Breathing, Wim Hof-metoden, Kapalbhati och Bhastrika är olika andningstekniker med unika egenskaper och syften.

Även om de delar vissa likheter, har de också viktiga skillnader när det gäller deras ursprung, praxis, effekter och avsedda resultat. Här är en översikt över varje teknik och de viktigaste skillnaderna mellan dem:

Skillnad i ursprung

Wim Hof utvecklade Wim Hof-metoden baserat på sina personliga erfarenheter och experiment med extrem köldexponering och andningsarbete.

Kapalbhati och Bhastrika är båda pranayama-tekniker från den yogiska traditionen, med ursprung i det gamla Indien.

Fokus och avsikt

Tummo fokuserar främst på att generera inre värme, uppnå djup meditation och utvecklas andligt.

Wim Hof-metoden syftar till att förbättra det fysiska och psykiska välbefinnandet, öka motståndskraften och främja självkännedomen.

Kapalbhati och Bhastrika är inriktade på att rensa andningsvägarna, öka energin och förbereda kroppen för meditation.

Andningsmönster

Tummo innefattar specifika andningsmönster, olika visualiseringstekniker och energiflödestekniker.

Wim Hof-metoden kombinerar djupa andetag, andningsuppehåll och meditation.

Kapalbhati innebär kraftfulla utandningar och passiva inandningar.

Bhastrika innebär snabba och kraftfulla in- och utandningar.

Borde du prova tummoandning?

Med sin blandning av gammal visdom och modern vetenskaplig förståelse, erbjuder Tummo andning en unik väg för att förbättra din hälsa och välbefinnande.

Om du söker en metod som kombinerar andningsövningar, visualisering och mindfulnessmeditation kan Tummo-andning vara värt att utforska.

Som med alla nya tekniker är det klokt att närma sig den med ett öppet sinne, en vilja att lära sig och respekt för din kropps signaler.

Vanliga frågor och svar

Hur liknar Tummo Andning Buteyko Andning?

Medan både Tummo och Buteyko and ningstekniker involverar andningskontroll, skiljer de sig åt i sina mål.

Tummo syftar till att höja kroppens kärntemperatur och förbättra vitaliteten, medan Buteyko-andningstekniken fokuserar på att minska överandning och öka syretillförseln till vävnaderna.

Hur kan andning användas för att lugna kroppen och sinnet?

Medveten, djup andning aktiverar det parasympatiska och autonoma nervsystemet tillsammans, vilket främjar avslappning och minskar stress. Detta har en lugnande effekt på både kropp och sinne.

Hur ofta bör du utöva Tummo-meditation?

Frekvensen för din Tummo-andning beror på dina individuella mål och komfortnivå. Att börja med tummo-andning med några minuter om dagen och gradvis öka varaktigheten kan vara ett klokt tillvägagångssätt.

Referenser

Buddhistiska meditationstraditioners påverkan på det autonoma systemet och uppmärksamheten

Neurokognitiva och somatiska komponenter i temperaturökningar under g-Tummo-meditation: legend och verklighet

Avsnitt #8 Jämförelse mellan Buteyko och Wim Hof - Wilfried Ehrmann ' Science on the Rocks

Tummo Meditation | Din inre eld och Wim Hof-metoden.

Effekten av diafragmatisk andning på uppmärksamhet, negativ påverkan och stress hos friska vuxna - PMC

Tummo-andning: Fördelar med tummo och hur man gör det

Ansvarsfriskrivning

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.