4

Kapalabhati andning

Senast uppdaterad: februari 8, 2024

Featured Image

Table of Contents

Kapalabhati-andning, eller eldandning, är en reningsteknik som är avsedd att föra kroppen tillbaka till rätt homeostas genom yogisk andning. Den kännetecknas av att man tvingar ut luften med magmusklerna och sedan omedelbart slappnar av i diafragman och buken för att passivt dra in luften igen.

Kapalabhati-andning förklaras

Kapalabhati-andning, eller "eldandning", är en snabb andningsteknik från den långvariga disciplinen pranayama yoga.

Denna andningsteknik kännetecknas av snabba utandningar som tvingas genom näsan med hjälp av magmusklerna och upprepas genom att slappna av i dessa muskler för att tvinga fram en något långsammare, passiv inandning. Avsikten är att hjälpa människor andligt och fysiskt.

Kapalabhati beskrivs ofta som energigivande, renande och värmande. Denna andningsövning har mycket liten risk, bar de med redan existerande kardiovaskulära tillstånd och skador.

Andligt kan Kapalabhati pranayama hjälpa till att rena olika energier. Medicinsk forskning visar liknande resultat och visar att den är effektiv vid olika tillstånd, särskilt moderniseringsrelaterade sådana.

Fördelar med Kapalabhati-andning

Kapalabhati kommer från kapala, som betyder "skalle och organen inuti den", och bhati, "upplysande".

Vissa hävdar att det kommer från den uppfriskande känslan som finns kvar när man är klar. Andra hävdar att den har en renande effekt och vissa hävdar till och med att regelbunden övning gör pannan blank och utövarens huvud mer energiluminiscent.

Detta är anledningarna till att det kallas "skallglänsande andetag". Kapalabhati pranayama är uppskattad för sina hälsofördelar. Vissa anser att det är den bästa tekniken för att syresätta blodet, vilket är anledningen till att vissa insisterar på att det hjälper till att förnya kroppsvävnad och bekämpa ålderdom.

Fysiska fördelar

Fysiska fördelar med Kapalabhati-andning inkluderar:

Den huvudsakliga användningen av Kapalabhati pranayama är att upprätthålla homeostas och välbefinnande hos människor, och det anses också vara ett botemedel mot olika sjukdomar.

Den snabba andningen och sammandragningarna av buken har en uttalad effekt på buken och dess körtlar. Den resulterande förbättringen av blodcirkulationen och körtelsekretionskorrigeringen hjälper till att hantera sjukdomen.

Som ett resultat är det mycket effektivt vid tillstånd som innebär att det autonoma nervsystemet störs, såsom diabetes, hypertoni (dvs. högt blodtryck) och fetma.

Metafysiska och andliga fördelar

Andligt kan Kapalabhati-andetag hjälpa till att rena de subtila energiströmmarna eller nadis. Det hjälper till att rena kroppen från kapha (slem), vilket i slutändan bygger på ett uppvaknande av energier längs sushumna eller den huvudsakliga ryggraden nadi.

Den balanserar också vata (vind), pitta (galla) och kapha. Mentala och andliga fördelar inkluderar:

 • Förbättrad mental klarhet
 • Förbättrat känslomässigt välbefinnande
 • Fördjupad andlig kontakt
 • Ökad medvetenhet om kroppens subtila energi
 • Föryngring av sinne, kropp och själ

Eldandningen utförs ofta som en del av Kundaliniyoga, som inkluderar chanting, andningstekniker, sång och repetitiva ställningar.

Vetenskapen bakom Kapalabhati-andning

Den dödskalleblänkande andningen använder kraftfulla utandningar som använder magmusklerna och diafragman. Genom att spänna dessa muskler trycker man på bukorganen och trycker upp diafragman, vilket resulterar i en forcerad utandning.

Bukandningen är långsam, men de kraftfulla sammandragningarna ger veritabla andningsvågor och är också kända för att stabilisera känslor och kontrollera reaktioner på stressiga miljöer.

Kapalabhati-andningen kan ses som en aktivitet i det sympatiska nervsystemet, vilket ökar vakenhet och uppmärksamhet och resulterar i bättre syresättning av vitala organ trots en låg hjärtfrekvens.

Under Kapalabhati-praxis kan syreförbrukningen vara mellan 1,1 och 1,8 gånger högre än vid vanlig aktivitet. Hjärtfrekvensen hoppar under de första 20-40 sekunderna av yogisk andning men planar ut till den högre sidan.

Hyperventilation

Även om Kapalabhati pranayama är en snabb andningsövning, producerar den inte hyperventilation. Bristen på yrsel kan bevisa detta under korrekt utförd praxis, vilket är ett tecken på hyperventilation.

De genomsnittliga CO2-koncentrationerna efter yogautövningen liknar vilotillståndet. Hjärtfrekvensen hos utövare av Kapalabhati skiljer sig också från den hos personer som hyperventilerar. De som är predisponerade för yrsel är dock ett undantag.

Hur man utför Kapalabhati-andning

hur man utför kapalabhati-andning

Kapalabhati är en avancerad pranayama-teknik som kräver förkunskaper om bukandning. Förtrogenhet med grundläggande pranayamas som Ujjayi Breathing rekommenderas innan du försöker kapalabhati.

Dessa instruktioner syftar till att erbjuda en säker och allmän introduktion till övningen. Det är dock alltid tillrådligt att lära sig av en kvalificerad instruktör. Några av de allmänna instruktionerna är:

 1. Inta en sittande position.
 2. Det är mycket viktigt att bibehålla en stark sittställning under övningen, särskilt när den blir mer intensiv.
 3. Se till att huvud, nacke och överkropp är upprätt och stadig.
 4. Se till att den första inandningen är andning tills ungefär ¾ full.
 5. Andas ut snabbt och kraftfullt genom näsan samtidigt som du aktivt drar ihop buken.
 6. När sammandragningen av bukväggen är klar ska du omedelbart slappna av i både lungor och buk. Det hjälper lungorna att dra in den friska luften på ett naturligt sätt.
 7. Upprepa den snabba och kraftfulla utandningen.
 8. Nästa resulterande inandning sker naturligt och passivt vid avslappning. Det är viktigt att göra det utan större eftertanke. Fortsätt att upprepa denna cykel.

I början kan du försöka två gånger om dagen, tre set varje gång, cirka tio repetitioner vardera. Det är bäst att ta det lugnt under några omgångar och ge sig själv tid att återhämta sig.

När det nuvarande programmet känns bekvämt kan du försöka öka antalet repetitioner eller tiden i varje set.

Försiktighetsåtgärder

Man bör inte utöva snabba andningsövningar som Kapalabhati om man har ögonsjukdomar (t.ex. glaukom), öronsjukdomar (t.ex. vätska i öronen) eller näsblod.

Personer med lågt eller högt blodtryck eller hjärt- och kärlsjukdomar bör undvika denna yogaövning. De som nyligen genomgått en bukoperation bör också undvika övningen.

Praktisera kapalabhati på fastande mage, vanligtvis två eller flera timmar efter att du ätit. Håll urinblåsan och tarmarna tomma medan du utför denna teknik. Avbryt omedelbart yogaövningen om du upplever synkope, yrsel eller inte kan hålla en stadig rytm.

De som är predisponerade för dessa symtom bör konsultera en läkare innan de försöker. Framför allt bör du hålla ett öga på din kapacitet. Denna övning kommer att bidra till att bygga uthållighet, men i det ögonblick som trötthet är detekterbar, avsluta övningen.

Tänk på att detta är en andningsövning, så de första musklerna som blir trötta är i allmänhet andningsmusklerna.

Vanliga frågor och svar

Hur skiljer sig denna andning från andning med sammanpressad läpp?

Andning med uppspärrade läppar ligger närmare vanliga andningsövningar än Kapalahbati i sin timing. Dessutom är Khapalabati strikt genom näsan.

Vid läppandning andas man ut genom munnen. Syftet är också olika; Kapalabhati är att ge energi och återhämta kroppen, medan läppandning är lugnande och ett verktyg för att snabbt syresätta blodet.

Vilken andningsövning liknar Kapalabhati-andning?

Bhastrika Pranayama är liknande i handling men inte så i effekt. Den är främst bra för nervsystemet, fräschar upp sinnet och hjälper mot depression och ångest.

Alternativ näsborreandning kan ha liknande effekter om den utförs med kraft från magmusklerna, men det är vanligtvis en lugnande övning som ofta används för att avsluta en asana-övning.

Vilka magmuskler engageras i Kapalabhati-praktiken?

De primära musklerna i Kapalabhati är diafragman och bukmuskler som rectus abdominis, de inre och yttre sneda musklerna samt transversus abdominis.

Referenser

Kapalbhati Pranayama: Andas dig till bättre viktminskning | The Art of Living

Lär dig Kapalabhati (skallens glänsande andetag)

Lys upp ditt liv med Kapalabhati (fördelar och tips) - Yogans grunder

Studie av omedelbara neurologiska och autonoma förändringar under kapalbhati pranayama hos yogautövare - PMC

Kapalabhati pranayama: Ett svar på dagens polycystiska ovariesyndrom och samexisterande metabolt syndrom? - PMC

Ansvarsfriskrivning

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att du rådgör med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.