4

Andning med sammanpressad läpp

Senast uppdaterad: september 8, 2023

Featured Image

Table of Contents

Läppandning är en andningsteknik som ofta används för att förbättra andningens effektivitet och kontroll hos personer med andningsbesvär, t.ex. kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller astma.

Tekniken innebär att man andas in långsamt genom näsan och ut genom sammanpressade läppar, som om man blåser ut ett ljus, för att skapa motstånd och förlänga utandningen. Tekniken hjälper till att frigöra luft som fastnat i lungorna, minska andfåddhet och förbättra syreutbytet.

 

Vetenskapen bakom andningstekniken med läppspalt

vad är andning med sammanpressad läppVid normal andning kan de krafter som uppstår vid utandning få luftvägar utan brosk att kollapsa inåt, vilket leder till ökat luftvägsmotstånd och potentiell koldioxidavskiljning. När koldioxidnivåerna stiger reagerar kroppen med att ta djupare andetag, men detta kan leda till ytterligare koldioxidavskiljning och trötta ut andningsmusklerna.

Å andra sidan skapar andningsövningar ett positivt end-expiratoriskt tryck (PEEP). Det positiva tryck som skapas motverkar de krafter som utandningsflödet utövar på luftvägarna, vilket bidrar till att fler luftvägsanslutningar och alveoler öppnas upp, vilket förbättrar effektiviteten och minskar behovet av ökad andning.

I slutändan innebär detta att gammal luft förs ut ur lungorna och ny luft kommer in. Andningen underlättas genom att luftvägarna öppnas under utandningen och utsöndringen av flyktiga syror i koldioxid ökar, vilket förebygger eller lindrar hyperkapni. Genom att öka trycket under utandningen och avlägsna gammal luft kan andningsövningar förhindra att luftvägarna kollapsar och mildra effekterna av koldioxidavskiljning.

 

Fördelar med andning med sammanpressade läppar

Läppandning kan ge flera fördelar, bland annat

  1. Förbättrad andningseffektivitet: Andning med sammanpressade läppar hjälper till att sakta ner andningen och förlänga utandningen, så att individen kan andas mer effektivt.

  2. Minskad andfåddhet: Denna andningsteknik kan hjälpa till att lindra andnöd och förbättra den allmänna andningskomforten, vilket gör den fördelaktig för personer med lungsjukdomar som KOL och astma.

  3. Minskad andningsfrekvens: Andning med sammanpressade läppar kan bidra till att sänka andningsfrekvensen, vilket gör det lättare att kontrollera andningen och undvika hyperventilering.

  4. Minskat andningsarbete: Denna teknik kan bidra till att minska den mängd arbete som krävs av andningsmusklerna för att andas, vilket gör det lättare för personer med andningssvårigheter att andas bekvämt.

  5. Ökad syresättning: Läppandning kan bidra till att säkerställa att tillräckligt med syre når lungorna, vilket förbättrar den totala syresättningen och minskar risken för att koldioxid ansamlas.

 

Hur man övar andning med sammanpressade läppar

  1. För att utföra tekniken korrekt ska personen hitta en bekväm position och börja med att slappna av i nack- och axelmusklerna och ta några djupa andetag för att sakta ner andningstempot.

  2. Andas in långsamt genom näsan i 2 sekunder. (Observera: Att hålla munnen stängd kan vara bra för tandhälsan).

  3. Puta läpparna i en visslande eller kyssande position och andas ut långsamt.

  4. Andas ut långsamt och försiktigt genom de hopdragna läpparna i 4 sekunder. (Obs: Utandningen ska vara dubbelt så lång som inandningen).

  5. Upprepa steg 2-4 i flera andetag och fokusera på att andas ut långsamt och stadigt.

 

Tillstånd som gynnas av andning med sammanpressade läppar

fördelarna med andning med spända läpparAndning med sammanpressad läpp är effektivt för personer med obstruktiv lungsjukdom som astma och restriktiva lungsjukdomar som lungfibros (PF). Det är också effektivt för patienter med andra lungsjukdomar, inklusive kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

 

Vad är KOL?

KOL är ett tillstånd som allvarligt försämrar lungfunktionen och andningsförmågan, vilket leder till överfyllda lungor och minskad utandningsförmåga i senare stadier. Studier har visat att KOL-patienter kan minska dynamisk hyperinflation och förbättra sitt andningsmönster, arteriella syrehalt och träningstolerans med hjälp av läppandning.

Denna teknik förbättrar livskvaliteten avsevärt för personer med KOL, som inte kan botas eller reverseras. Även personer som upplever mindre andningsbesvär kan återfå kontrollen över sin andning med hjälp av läppandning. Förhållandet mellan KOL och läppandning går utöver dessa fördelar.

 

Ursprunget till läppandning

KOL-patienter upptäckte andningsövningar med spända läppar när de insåg att det var effektivare att andas ut med spända läppar än genom näsan när de var i desperat behov av syre.

Forskarna analyserade snabbt tekniken och fann att det långsamma, kontrollerade flödet i tekniken skapar ett mottryck som hjälper människor att andas ut mer fullständigt. Att andas in genom näsan och ut genom munnen gör att mer syre frigörs vid varje andetag, enligt Dr. Brian L. Tieps lungmodellexperiment.

Dr. Tiep och Mary Burns genomförde två studier för att bekräfta fördelarna med andningsövningar med sammanpressad läpp. I den första studien utförde KOL-patienter övningen och såg en ökad syrekoncentration, vilket är vanligt i lungrehabiliteringsprogram.

Den andra studien omfattade patienter med restriktiva sjukdomar som lungfibros, som upplevde en förbättring av syrenivåerna genom att andas med sammanpressade läppar. Denna övning är nu en del av behandlingen för patienter som behöver extra syre, från lungfibros till lungcancer.

 

Kontraindikationer för andning med uppspärrade läppar

Risken med att använda andning med sammanpressade läppar är låg och det tar tid innan det blir en vana. Överdriven användning utöver en återhämtningsmetod kan dock sänka koldioxidnivåerna under normala värden, vilket kan minska perfusionstrycket i hjärnan och orsaka en blackout.

Dessutom kan långvarig användning av denna teknik leda till utmattning av andningsmusklerna och luftinklämning. Tekniken kräver korrekt koordination för att bibehålla en lång utandning.

Kontakta läkare om lungfunktionerna, t.ex. andningskapacitet eller andningsfrekvens, har minskat. Innan du använder denna teknik vid befintliga sjukdomstillstånd, inklusive KOL, bör du rådgöra med läkare eller annan sjukvårdspersonal.

 

Vanliga frågor och svar

Finns det några andningstekniker som liknar Purse Lip Breathing?

Generellt sett har tekniker som förbättrar lungfunktionen och andningseffektiviteten en lugnande effekt på det centrala nervsystemet för att minska stress och lindra ångest och panikstörningar. Till exempel innebär diafragma- eller buk andning att man försiktigt trycker på buken medan man andas ut för att pressa ut luften. Andra tekniker är boxandning och Sama Vritti (jämn andning).

 

Kan andning med sammanpressad läpp hjälpa mot depression och ångest?

Läppandning kanske inte har någon betydande inverkan på depression och ångest på lång sikt, men det kan hjälpa människor att lugna ner sig och förbättra syreupptagningen tillfälligt.

Denna teknik används ofta för snabb återhämtning när en person behöver en syreboost. Meditation är däremot känt för att ha en mer betydande inverkan på hanteringen av depression och ångest.

 

Är andning med sammanpressade läppar en ersättning för akutvård?

Andningsövningen för läpparna är en diafragmaandning som kan hjälpa till att förbättra andningen och hantera andnöd. Den bör dock inte användas som ersättning för akutvård om det föreligger en allvarlig medicinsk nödsituation eller ett akut behov av läkarvård. Om det finns några tvivel eller farhågor om hur allvarlig situationen är är det bäst att söka akutvård omedelbart.

 

Hur ofta bör man utföra andning med läpparna nedåt?

Vi rekommenderar att du använder läppandning fyra till fem gånger dagligen tills du har lärt dig den enkla tekniken. När man väl behärskar metoden kan man utföra den närhelst man känner sig andfådd, särskilt när man går upp för trappor, böjer sig eller lyfter något.

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.

 

Referenser

Andning med förskjutna läppar - Healthline

Andning med sammanpressad läpp - National Library of Medicine

Andning med förskjutna läppar - PubMed-studie

Andning med förskjutna läppar - Medical News Today

Instruktioner för andning med läppspalt - Michigan Medicine

Andningsövningar och tekniker för KOL - National Jewish Health

Andningstekniker - KOL-stiftelsen

Andning med uppspärrade läppar - Insider

Andning med förskjutna läppar - Cleveland Clinic

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - CDC

Pursed Lips-andning för personer med lungfibros - PERF

 

Friskrivningsklausul

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.