4 min read

Fördelar med Yoga Nidra

Yoga Nidra, eller yogisk sömn, är en guidad meditation som försätter kroppen i ett tillstånd av djup avslappning. Fördelarna med Yoga Nidra är omfattande för både kropp och själ.

Läraren börjar liggande i en likställning och leder kroppen och sinnet in i ett lugnt tillstånd som ligger på gränsen till sömn samtidigt som man är medveten. Detta är ett stärkande tillstånd som gör det möjligt för läkning att äga rum, vilket främjar det allmänna välbefinnandet.

kvinna som skördar fördelarna med yoga nidra

Det finns en vetenskap bakom den yogiska sömnen. Den fungerar för att sänka hjärnvågorna, vilket hjälper en att komma in i ett djupare medvetandetillstånd. Enligt forskare vid University of Minnesota lär sig Yoga Nidra-utövare med tiden och med regelbunden övning att uppnå "den djupaste icke-REM-deltasömnen samtidigt som de behåller sin medvetenhet både internt och om sin omgivning".

Det finns många fördelar med Yoga Nidra, och ju mer man utövar den, desto mer förbättras livet.

 

FÖRBÄTTRAD NEUROPLASTICITET.

Yoga Nidra kan hjälpa till att utnyttja kraften i neuroplasticitet genom Yoga Nidra. När man riktar sitt fokus och sin uppmärksamhet mot sin sankalpa eller sin avsikt förändrar man hjärnans aktivitet och fysiska struktur.

 

FÖRBÄTTRAD VARIABILITET I HJÄRTFREKVENSEN (HRV)

HRV är ett viktigt mått på hjärtats hälsa och balansen i det autonoma och parasympatiska nervsystemet. Forskning från Markil m.fl. (2012) har visat att Yoga Nidra i sig självt leder till en förbättring av HRV utan att man fysiskt utövar ställningarna.

 

FÖRBÄTTRADE TANKEMÖNSTER OCH MINSKAD STRESS

All stress är inte alltid dålig. En viss nivå av hälsosam stress kan vara tankeväckande och motiverande. För mycket stress kommer dock oundvikligen att fördunkla sinnet och orsaka fysiska och psykiska skador. Detta tenderar att bero på felaktiga tankemönster. Med detta menar vi djupt inrotade tankesätt som leder dig till stressande, oroande eller oroväckande slutsatser. Felaktiga tankemönster bygger ofta på irrationella antaganden och oomtvistade uppfattningar. De är djupt inrotade när vi blir vuxna och kan därför vara svåra att ändra.

Eftersom dessa antaganden och uppfattningar sitter så djupt och undermedvetet, är det logiskt att det krävs ett undermedvetet tillstånd för att komma åt dem och reparera dem. Yoga Nidra är det djupa meditationstillstånd som gör det möjligt för dig att göra detta. Processen gör det möjligt för dig att komma åt dina tankemönster från en helt ny vinkel. Istället för att vara helt absorberad i dina tankar och identifierad med dina känslor kan du observera dem på avstånd. Detta gör i sin tur att de blir mycket lättare att hantera.

Genom Yoga Nidras djupa meditativa tillstånd har du möjlighet att förbättra ditt förhållande till dina tankar, vilket minskar din totala stress och ger dig mer avslappning i ditt vakna tillstånd.  

 

FÖRBÄTTRAD KOGNITIV FÖRMÅGA.

Den förbättrade kognitiva funktionen som Yoga Nidra främjar har mycket att göra med det utrymme som stressreduktionen ger hjärnan. När hjärnan är överväldigad av känslor av stress och ångest har den inte mycket utrymme för att utföra sina uppgifter på ett bra sätt. Däremot är hjärnan okontrollerad och friare att prestera bra med mindre stress.

Regelbundna Yoga Nidra-utövare anser att övningen förbättrar deras minne, hjälper till att förebygga kognitiv försämring och förbättrar den fokuserade uppmärksamheten. Verbal, uppmärksamhet och självreglerande prestationer förbättrades alla med Yoga Nidra.

 

FÖRBÄTTRAD SJÄLVKÄNSLA OCH ÖKAT SJÄLVFÖRTROENDE

Det är känt att låg självkänsla och självförtroende förbättras med regelbunden Yoga Nidra-träning. Denna slutsats kommer till stor del från en nyligen genomförd studie från två universitet i Turkiet. I forskningen undersöktes effekterna av Yoga Nidra på självkänsla och kroppsuppfattning hos brännskadepatienter. Resultaten visade att

"Yogaträning ökar självkänslan och förbättrar kroppsuppfattningen hos brännskadade patienter avsevärt [...] efter yogaträning fanns det en statistiskt signifikant ökning och förbättring av självkänslan och kroppsuppfattningen hos försöksgruppen."

 

BÄTTRE SÖMN OCH FÖRBÄTTRAD FYSISK HÄLSA

man som sover i sin säng

Yoga Nidra kan användas för stresshantering, men många utövare använder den också för att sova. Regelbunden utövning förbättrar sömnrutinerna genom att göra det lättare att somna och sova hela natten.

Ironiskt nog är en av de största utmaningarna med Yoga Nidra att inte somna under en session, även om detta är vanligt och i slutändan är en godartad företeelse. Den verkliga fördelen med förbättrad sömn från regelbundna Yoga Nidra-sessioner ligger i övningens förmåga att fullständigt slappna av och lugna kropp och sinne medan man är på gränsen till sömn. Genom att framkalla kroppens avslappningsreaktion kan yogasömn hjälpa till att behandla sömnstörningar, inklusive kronisk sömnlöshet, genom att hjälpa utövarna att få djup sömn på natten.

Dessutom visar forskning att en kort session av Yoga Nidra på 30 till 45 minuter kan motsvara upp till fyra timmars sömn. Detta visar att detta tillstånd av djup avslappning kan hjälpa dig att känna dig utvilad när det utförs effektivt.

När sömnen förbättras förbättras också många hälsoproblem som är förknippade med sömnen. Helfgott Research Institute vid National University of Natural Medicine konstaterar följande:

"15 % av den amerikanska befolkningen har svårt att somna på natten [...] I kombination med tidiga arbetstider i industriländerna kan detta leda till betydligt kortare sömnperioder under natten. Korta sömnlängder leder till ökad risk för död i kranskärlssjukdom (48 %), dödliga och icke-dödliga slaganfall (15 %) och dödlighet av alla orsaker (12 %)."

 

FÖRBÄTTRAD MINDFULNESS VID UPPVAKNANDET

Yoga Nidra är känt för att förbättra mindfulness som överförs till det vakna livet. Detta beror främst på att fokus, koncentration och kroppsmedvetenhet förbättras. Detta innebär naturligtvis att fördelarna med att utöva daglig mindfulness, som vetenskapligt bevisats gång på gång, även omfattar fördelarna med Yoga Nidra.

  • Allmän stressreducering.
  • Minskad rumination.
  • Sänkt känslomässig reaktivitet
  • Förbättrat arbetsminne.
  • Förbättrad kognitiv flexibilitet.
  • Bättre fokus.

 

STÄRKER IMMUNFÖRSVARET

Yoga Nidra hjälper till att stärka immunförsvaret genom att minska stress och spänningar i kroppen. Praktiken stöder det parasympatiska nervsystemet (PNS), som styr matsmältning, andning och det kardiovaskulära systemet. När PNS undertrycks frisätter kroppen mer kortisol (kroppens primära stresshormon), vilket gör att immunförsvaret försvagas. Att utöva Yoga Nidra hjälper till att balansera kroppens hormoner så att immunförsvaret kan fungera väl.

 

MINSKAR KRONISK SMÄRTA OCH POSTTRAUMATISKT STRESS

Behandling av kronisk smärta och posttraumatiskt stressyndrom är en av de många fördelarna med Yoga Nidra. Richard Miller, grundaren av iRest, har utvecklat flera moderna anpassningar av Yoga Nidra-utövningen som hjälper till att lugna de delar av hjärnan som ansvarar för negativa tankar och känslor. Att använda Yoga Nidra för att minska kroniska smärtsymptom har godkänts av U.S. Army Surgeon General som en intervention vid behandling av kronisk smärta och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Yogisk sömn försätter utövaren i ett djupt avslappningstillstånd, vilket gör att han eller hon känner sig utvilad. Detta lugna tillstånd bromsar nervsystemet och ger kroppen tid att läka. Här kan kroppen vila, återhämta sig och återställa sig. Dessutom minskar Yoga Nidra inflammation och förbättrar immunsystemets funktioner för att behandla kronisk smärta effektivt.

 

ANSVARSFRISKRIVNING

Som med alla andra typer av träning är yoga inte helt riskfritt. Yogan bör utövas med försiktighet och respekt, vilket minskar risken för skador.

Om du lider av något medicinskt tillstånd eller är osäker på vilken typ av yoga eller träning som är bäst lämpad för dig och ditt tillstånd, rekommenderar vi att du rådfrågar en läkare eller din läkare.

 

ANAHANA YOGA NIDRA RESURSER

 

YOGA NIDRA WIKIS

Yoga Nidra

Yoga Nidra Script

Vanliga frågor om Yoga Nidra

Yoga Nidra för sömn

Fördelar med Yoga Nidra

 

YOGA NIDRA BLOGGAR

Vad är Yoga Nidra

Yoga Nidra för nybörjare

Yoga Nidra sömn

Yoga Nidra fördelar

 

REFERENSER

The State of Sleep Health in America.

How Yoga Nidra Can Help You Get More Sleep.

Ancient form of Yoga used to cure Yuletide stress - The Boston Globe.

The Impact of Yoga Nidra and Seated Meditation on the Mental Health of College Professors.

What Is Yoga Nidra? – Cleveland Clinic.

Effect of yoga nidra on the self.

Yoga Nidra: An Ideal Anxiety Eliminator.

 

Patanjalis yogasutror

Patanjalis Yoga Sutras

Pantajalis yogasutror är en samling av 196 aforismer som vägleder yogapraktiken. De är en av de viktigaste texterna inom yogan och ger en omfattande...

Read More
vem var bks iyengar

BKS Iyengar

Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar (BKS Iyengar) var en världsberömd yogalärare som utvecklade en unik yogastil. Han var aktiv i...

Read More
vad är en yantra, förklarat ämne

Vad är en yantra?

En yantra är en helig geometrisymbol som utvecklats ur gammal visdom och som representerar universums gudomliga energi. Ordet "yantra" kommer från...

Read More