4

Yoga Nidra FAQs

Senast uppdaterad: januari 24, 2022

Featured Image

Table of Contents

Om du vill dyka djupare in i Yoga Nidra och få svar på några frågor kan denna FAQ hjälpa dig. Lär dig allt som finns att veta om denna nyttiga meditation.

Äldre par som utövar yoga nidra

VAD HÄNDER UNDER YOGA NIDRA?

Under en Yoga Nidra-session börjar utövarna med att ligga på rygg i likställningen. Armarna vilar vid sidan om med handflatorna vända mot himlen och ögonen stängda. Beroende på var de befinner sig kan de ligga på rygg på sängen, soffan, golvet eller yogamattan. Kuddar rullade filtar eller yogablock används ibland för att höja kroppsdelar och förbättra komforten. Varje session kommer att vara annorlunda, och hur efterföljande steg eller faser närmar sig beror till stor del på instruktören och de manus som denne väljer att läsa upp.

Yoga Nidra-processen börjar vanligtvis med metoder för medvetenhet om andningen. Därefter följer yogaläraren utövarna genom en kroppsskanning för att känna av fysiska känslor, energi, känslor och tankar så att de kan vila i öppen medvetenhet. Läraren kommer att säga åt utövaren att fokusera på enskilda kroppsdelar och känna dem en i taget. Målet här är att skärpa sig på varje kroppsdel och känna den akut innan man går vidare till nästa del. Därefter kommer utövaren att fokusera på kroppen som helhet. Detta ökar den harmoniska integrationen av hela organismen.

Allt detta sker utan att gränsen övergår i sömn. De som utövar denna metod återkommer ofta med en känsla av att vara tung eller jordad, lugn och stilla. Vid detta tillfälle använder instruktören visualiseringar och guidade bilder för att föra utövaren in i ett ännu djupare tillstånd. Den ursprungliga intentionen och sankalpa kommer att återbesökas flera gånger under hela processen.

Vanligtvis finns det ingen tidsgräns för Yoga Nidra-sessioner. Den kan pågå i allt från 15 minuter till en timme, men vanligtvis tar den cirka 30 minuter.

 

VAD HÄNDER OM DU SOMNAR UNDER YOGA NIDRA?

När man avaktiverar sinnet genom Yoga Nidra kan utövare ibland somna. Hjärnans och kroppens avslappning kan förbereda kroppen för djup vila. Även om utövare är vakna och medvetna under hela övningen kommer meditationen att få en att känna sig avslappnad, lugn och redo att gå till sängs. Det är okej att somna under träningen. Att vara medveten när man är på gränsen till sömn ger dock mer djupgående fördelar. Ju mer man övar Yoga Nidra, desto lättare blir det och desto mer hjälp kommer man att få.

 

KAN YOGA NIDRA ERSÄTTA SÖMN?

Nej, Yoga Nidra kan inte ersätta sömn. Men när Yoga Nidra utövas på rätt sätt för den kroppen till sömnens gräns. Detta gör det lätt att tro att den kan ersätta sömn, men båda behövs för ökat välbefinnande. Yoga Nidra hjälper människor att utforska medvetandet medan de befinner sig i ett tillstånd av avslappning.

Utöva Yoga Nidra före sänggåendet för att förbereda kroppen på att nå ett djupare viloläge. Detta kan förkorta vilotiden samtidigt som man får alla fördelar av en längre sömn. Yoga Nidra kan förbereda oss för sömnen men ersätter den inte. Även om det inte ersätter verklig sömn, motsvarar en timmes Yoga Nidra av erfarna utövare fyra timmars sömn på grund av de hjärnvågor som upplevs på vägen.

 

ÄR YOGA NIDRA HYPNOS?

Nej, Yoga Nidra är inte hypnos. Även om båda inleds med en guidad avslappning för att förbereda kropp och sinne, går de två mycket olika vägar.

 

ÄR YOGA NIDRA LUCID DRÖMNING?

Att odla förmågan att vara medveten om att man drömmer är centralt för Yoga Nidra och den buddhistiska drömyogan. Vid luciadrömmar har man dock liten eller ingen medvetenhet om sin faktiska inre eller yttre miljö och är endast medveten om drömvärlden.

 

ÄR YOGA NIDRA EN GUIDAD MEDITATION?

kvinna som utövar guidad meditation

Yoga Nidra liknar i hög grad en guidad meditation, men har några tydliga skillnader. Meditation utövas i sittande ställning och omfattar ett vaket medvetandetillstånd. När meditationen görs på rätt sätt gör den det möjligt att gå in i och stanna kvar i thetatillståndet. Detta är tillståndet innan kroppen går in i deltatillståndet - tillståndet i den djupaste sömncykeln.

Yoga Nidra däremot utövas liggande och man går in i ett djupt tillstånd av medveten sömn. Yoga Nidra hjälper utövaren att gå in i delta-tillstånd, som är ett djupt helande tillstånd. Att slappna av i detta naturliga tillstånd är det yttersta målet med Yoga Nidra. När det görs på rätt sätt kan du uppleva ett ännu djupare hjärnvågstillstånd där hjärnan är utan tankar. Detta djupa tillstånd kan inte uppnås under sömnen. Även om meditation och Yoga Nidra är mycket lika varandra är de inte samma sak.

 

VARFÖR FUNGERAR YOGA NIDRA?

Enkelt uttryckt hjälper Yoga Nidra till att aktivera avslappningsresponsen. Detta kan förbättra kroppens parasympatiska nervsystem och endokrina system, som påverkar hormonerna. Yoga Nidra minskar ångest och förbättrar ditt humör samtidigt som det hjälper till att regenerera och reparera celler.

 

HUR OFTA SKA DU GÖRA YOGA NIDRA?

Yoga Nidra kan utövas så ofta man vill, och det är en av de mest lättillgängliga yogapraktikerna att integrera i vardagen. Men för att få ut de fulla fördelarna av övningen bör den utövas regelbundet. Detta kan vara dagligen till flera gånger i veckan. Konsekvent utövande av Yoga Nidra är nyckeln till att få optimala resultat.

 

NÄR SKA DU GÖRA YOGA NIDRA?

Du kan utöva Yoga Nidra-meditation när som helst på dagen. Det rekommenderas dock inte direkt efter att du har ätit, eftersom du då är mer benägen att somna. Även om det är okej att göra det är målet med yogisk sömn att förbli alert och vaken. Genom att somna kommer du därför inte att få de många fördelarna. Att träna på morgonen kan vara ett fördelaktigt sätt att börja dagen. Dessutom kan Yoga Nidra före sänggåendet också avslappna och ge lugn åt kroppen för att hjälpa dig att få en mer vilsam och djup sömn.

 

VAD ÄR YOGA NIDRA BRA FÖR?

Fördelarna med Yoga Nidra är omfattande. Oavsett vem utövaren är erbjuder Yoga Nidra möjligheten att förbättra sitt välbefinnande. Den kan effektivt minska kroppslig stress och ångest genom djup avslappning och ökad självkännedom. Den stöder också en underliggande känsla av självförtroende genom att hjälpa en att bli mer i kontakt med och förståelse för sin kropp.

Dr Richard Miller har utvecklat ett program som kallas iRest (integrative restoration) och som används för att hantera negativa känslor och stress som posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och kronisk smärta. Han är ansvarig för att föra in metoden i icke-traditionella miljöer, inklusive Head Start-program, centra för kemiskt beroende, veterankliniker, Montessoriskolor och härbärgen för hemlösa. Den anmärkningsvärda variationen av miljöer visar att yogisk sömn kan gynna alla på olika sätt.

Att utöva Yoga Nidra, även under en kortare period, är en form av egenvård. När det görs på rätt sätt återställer det nervsystemet och gör att man kan uppleva djup avslappning. Yoga Nidra kräver dock tålamod, och ju oftare den praktiseras, desto större blir fördelarna.

 

ANSVARSFRISKRIVNING

Som med alla andra typer av träning är yoga inte helt riskfritt. Yogan bör utövas med försiktighet och respekt, vilket minskar risken för skador.

Om du lider av något medicinskt tillstånd eller är osäker på vilken typ av yoga eller träning som är bäst lämpad för dig och ditt tillstånd, rekommenderar vi att du rådfrågar en läkare eller din läkare.

 

ANAHANA YOGA NIDRA RESURSER

 

YOGA NIDRA WIKIS

Yoga Nidra

Yoga Nidra Script

Vanliga frågor om Yoga Nidra

Yoga Nidra för sömn

Fördelar med Yoga Nidra

 

YOGA NIDRA BLOGGAR

Vad är Yoga Nidra

Yoga Nidra för nybörjare

Yoga Nidra sömn

Yoga Nidra fördelar

 

REFERENSER

Cleveland Clinic 

Progress in Brain Research - Volume 244

A Beginner's Guide to Yoga Nidra. Beginner's Guide to Yoga Nidra.

Cognitive Brain Research - Volume 13, Issue 2

Yoga Nidra and Sleep. Wholesome Resources

International Journal of Community Medicine and Public Health

The Journal of Alternative and Complementary Medicine

American Psychological Association 

Yoga Nidra 101: The Practice of Psychic Sleep. Be Yogi.

Yoga Nidra for Sleep: The Benefits of Guided Yoga Nidra Meditation. Yoga Journal