Clint Johnson

Clint teaches Yoga, Pilates, breath, and mediation to students and teachers all over the world. Prior to joining the wellness world, CJ as his friends call him, started his career as a MBS derivative trader and portfolio manager on Wall St. Clint is the founder of Anahana, and holds an MBA from INSEAD.

Yin Yoga

Yin yoga är en yoga som utförs i ett långsamt tempo i en rad olika asanas. Den största skillnaden mellan denna & övrig yoga är att poserna hålls längre

Read More

Hatha Yoga

Hatha yoga består av en kombination av andning och övningar. Det är också en nämnare för de fysiska positionerna, ställningar inom alla yoga...

Read More

Vinyasa Yoga

Vinyasa är en harmonisk och långsam yoga, utförd i en rad poser, kallade asanas. Dessa kombineras med pranayamas, en andningsteknik som ger enorm...

Read More

Yoga för löpare

Att vara löpare kräver engagemang, smart träning och en enorm mental uthållighet. Löpare går ofta långa sträckor utan att vila. De tar sig ut på...

Read More

Nerve Flossing

Har du irriterade nerver som orsakar smärta i axlar och rygg?  Om så är fallet bör du prova mild yoga och deras så kallade nervflossing. Denna...

Read More

Yoga Nidra för sömn

Yoga Nidra är ett meditativt tillstånd som främjar djup avslappning och stärker kopplingen mellan kropp och själ. Det är dock unikt jämfört med...

Read More