6

Inflammation

Senast uppdaterad: april 4, 2024

Featured Image

Table of Contents

Upptäck grunderna i inflammation, dess orsaker och enkla strategier för att hantera den. Utforska praktiska insikter för att upprätthålla en hälsosam livsstil och göra välgrundade val för ditt välbefinnande.

Vad är inflammation?

Inflammation är en medfödd reaktion hos immunsystemet som utlöses av en främmande kropp (bakterier), skada eller infektion, och den spelar en avgörande roll i läkningsprocessen.

När kroppen upptäcker patogener eller en mjukdelsskada utlöser immunsystemet inflammatoriska processer genom reaktioner som involverar plasmaproteiner, blodkärl, immunceller och mediatorceller.

Inflammation är en viktig del av kroppens läkningsprocess. Under läkningsprocessen elimineras och rensas nekrotiska celler bort från den skadade vävnaden och vävnadsreparationen inleds genom att inflammationen startar för att bekämpa infektioner. Tecken på inflammation är bl.a:

 • Förlust av funktion

 • Rödhet

 • Svullnad

 • Värme (på grund av ökat blodflöde)

 • Smärta

För lite inflammation kan leda till att vävnader gradvis förstörs av skadliga stimuli som bakterier. Däremot är överdriven inflammation i form av kronisk inflammation kopplad till olika sjukdomar som osteoartrit, åderförkalkning och hösnuva.

Inflammation kan leda till muskuloskeletala sjukdomar och hudsjukdomar. Vanliga hudsjukdomar som förknippas med kronisk inflammation är eksem, dermatit, läkemedelsutslag, giftig murgröna och giftig ek.

Typer av inflammation

typer av inflammation, akut inflammation, kronisk inflammation

Akut inflammation

Det finns två typer av inflammation: akut och kronisk. Akut inflammation varar i några dagar och uppstår omedelbart efter en infektion eller skada. Det finns två huvudkomponenter i akut inflammation.

Den första komponenten är cellulär, där immunsystemet skickar iväg kroppens vita blodkroppar för att skydda och omge området. De två vanligaste vita blodkropparna, leukocyter och makrofager, migrerar från blodet till platsen för infektionen eller skadan.

Akut inflammation kan leda till svullnad och rodnad på infektionsstället. Den vaskulära fasen av akut inflammation innefattar en rad biokemiska reaktioner som vidgar blodkärlen och gör att vävnaderna svullnar för att kunna ta emot inflödet av immunceller.

Några faktorer och infektioner som leder till akut inflammation är blindtarmsinflammation och andra sjukdomar som slutar på "-tis", eller ont i halsen på grund av influensa eller förkylning.

Kronisk inflammation

Kronisk eller långvarig inflammation kan pågå i månader eller år och utvecklas av olika anledningar.

Den första orsaken är känslighet; inflammation uppstår när kroppen känner av främmande material eller externa triggers, vilket kan resultera i en allergi. Långvarig exponering för ett irriterande ämne, t.ex. en industrikemikalie, kan också leda till kronisk inflammation.

Ihållande akut inflammation där en individ inte återhämtar sig från det akuta inflammatoriska svaret kan också leda till kronisk systemisk inflammation. Det sker som svar på ihållande främmande kroppar, en virusinfektion eller autoimmuna reaktioner.

Kronisk inflammation är kopplad till sjukdomsprocessen vid flera långvariga kroniska sjukdomar, bland annat metabolt syndrom, reumatoid artrit, diabetes, Alzheimers sjukdom och astma. Vid t.ex. reumatoid artrit, som är en kronisk inflammationssjukdom, angriper inflammatoriska celler ledvävnaden, vilket leder till inflammation, smärta och ledskador.

Sådana kroniska inflammatoriska sjukdomar bidrar till mer än 50% av dödsfallen i världen.

Det är ofta svårare att upptäcka tecken och symtom på kronisk inflammation än på akut inflammation. Några vanliga symtom på kronisk inflammation är smärta i kroppen, trötthet, bröstsmärta, feber, ledstelhet och sår i munnen (HIV-infektion).

Riskfaktorer

Personer som lider av kronisk inflammation har högre nivåer av inflammationsmarkörer i kroppen. Vanliga riskfaktorer för kronisk inflammation är t.ex:

Både akut och kronisk inflammation frigör inflammatoriska kemikalier som stimulerar nervändarna, vilket leder till ökad känslighet i de drabbade områdena.

Inflammatorisk tarmsjukdom

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), som omfattar tillstånd som Crohns sjukdom och ulcerös kolit, påverkas av ett komplext samspel mellan olika faktorer, och de exakta orsakerna är inte helt klarlagda.

Flera bidragande faktorer har dock identifierats:

 • Genetisk mottaglighet: Det finns en betydande genetisk komponent i IBD. Personer med sjukdomen i släkten löper en högre risk, vilket tyder på att genetiken spelar en avgörande roll. Vissa gener har förknippats med en ökad risk för att utveckla IBD, men att ha dessa gener garanterar inte att man utvecklar sjukdomen.

 • Immunförsvarets reaktion: IBD kännetecknas av ett onormalt immunsvar. Kroppens immunsystem, som normalt försvarar sig mot patogener, kan felaktigt angripa cellerna i mag-tarmkanalen. Denna reaktion kan utlösas av miljöfaktorer, t.ex. en infektion, hos genetiskt känsliga individer. Detta olämpliga immunsvar orsakar kronisk inflammation och magsår i matsmältningskanalen.

 • Miljöfaktorer: Olika miljöfaktorer tros kunna bidra till IBD. Dessa inkluderar kost, livsstil och exponering för vissa mediciner eller infektioner. Till exempel har kost som innehåller mycket fett och raffinerade livsmedel och lite frukt och grönsaker kopplats till en högre risk för IBD. Rökning är också en känd riskfaktor, särskilt för Crohns sjukdom. Dessutom kan användningen av vissa icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) förvärra IBD-symtomen, även om de inte anses orsaka IBD.

 • Obalans i mikrobiomet: Tarmens mikrobiom, den grupp av mikroorganismer som lever i tarmen, spelar en viktig roll vid IBD. En obalans i dessa tarmmikrober (dysbios) kan bidra till att IBD utvecklas och fortskrider. Faktorer som kost, antibiotika och infektioner kan störa den normala mikrobiotan i tarmen, vilket kan utlösa en inflammatorisk reaktion i tarmen.

Orsaker till inflammation

Inflammation, en grundläggande aspekt av kroppens försvarsmekanism, är en komplex biologisk reaktion på skadliga stimuli, t.ex. skador, infektioner eller irriterande ämnen. Att förstå orsakerna bakom inflammation är avgörande för att främja ett proaktivt förhållningssätt till den allmänna hälsan.

Livsstil

En viktig bidragande orsak är vår livsstil, särskilt när det gäller kost och fysisk aktivitet. En kost som innehåller mycket bearbetade livsmedel och få näringsämnen, i kombination med en stillasittande livsstil, kan utlösa ett kroniskt, låggradigt inflammatoriskt tillstånd.

Stress

Kronisk stress och otillräcklig sömn är också kända som kraftiga anstiftare, eftersom de kan störa kroppens naturliga balans och förvärra inflammatoriska reaktioner.

Miljöfaktorer

Miljöfaktorer, inklusive exponering för föroreningar och toxiner, spelar också en roll. Kroppen kan reagera på dessa yttre faktorer genom att starta en inflammatorisk process för att neutralisera potentiella hot.

Dessutom kan vissa medicinska tillstånd, t.ex. autoimmuna sjukdomar, leda till ihållande inflammation. Vid autoimmuna sjukdomar angriper immunsystemet felaktigt friska celler och upprätthåller ett inflammatoriskt tillstånd utan att det finns något uppenbart hot.

Hälsofrågor

Det är viktigt att notera att medan akut inflammation är en viktig del av kroppens läkningsprocess, är kronisk inflammation förknippad med olika hälsoproblem.

Fetma är till exempel kopplat till kronisk inflammation, vilket skapar en miljö som bidrar till utvecklingen av olika sjukdomar, inklusive hjärtsjukdomar och diabetes.

Genom att känna igen och ta itu med dessa mångfacetterade orsaker till inflammation kan individer göra välgrundade livsstilsval för att minska sin känslighet för kroniska inflammatoriska tillstånd och främja det allmänna välbefinnandet.

Tecken och symtom på inflammation

tecken på inflammation

Vanliga symtom på inflammation är bl.a:

 • Stelhet i lederna

 • Smärta

 • Rödhet

 • Svullnad

 • Influensaliknande symtom (t.ex. huvudvärk, aptitlöshet, frossa, feber och muskelstelhet)

Inflammation kan också påverka en individs inre organ genom autoimmuna störningar eller autoimmuna sjukdomar.

Till exempel uppstår autoimmuna störningar när individens kropp attackerar friska vävnader. Symtomen på sådana inflammatoriska tillstånd beror på vilka organ som påverkas av inflammationen.

Diagnos av inflammatoriska sjukdomar

Läkaren diagnostiserar inflammation genom att fråga om personens sjukdomshistoria eller göra fysiska undersökningar med fokus på om lederna är stela på morgonen, tecken på inflammation och mönster av smärtsamma leder.

Mätning av inflammation innebär att man använder resultaten från röntgenundersökningar och blodprov för att hitta biomarkörer.

Om en läkare vill mäta inflammation utför de ett blodprov som kallas hs-CRP-test. I hs-CRP-testet mäts det C-reaktiva mönstret (CRP), en markör för inflammation.

C-reaktivt protein produceras naturligt i levern som svar på inflammation, och höga proteinnivåer kan bero på olika inflammatoriska tillstånd.

Behandling av inflammation

Behandling av inflammation

För att behandla inflammatoriska sjukdomar kan läkare ordinera läkemedel eller råda en person att motionera, vila eller genomgå kirurgi för att korrigera ledskador.

Behandlingsplanen beror på flera aspekter, bland annat typen av inflammatoriskt tillstånd, ålder, allmän hälsa, aktuella mediciner och symtomens svårighetsgrad.

Medicin

Läkemedel eller mediciner som kan hjälpa till att lindra svullnad, smärta och inflammation inkluderar icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (aspirin, ibuprofen, naproxen). Antibiotika kan vara nödvändigt om inflammationen beror på en bakteriell infektion.

Läkemedel som Tylenol, paracetamol och acetaminophen rekommenderas för smärtlindring men minskar inte inflammationen.

Inflammation är en biologisk reaktion som spelar en avgörande roll för läkningsprocessen i kroppen. Många huskurer och mediciner är fördelaktiga när det gäller att bekämpa inflammation.

Det rekommenderas dock att man kontaktar sin vårdgivare för att få veta mer om tecken och symtom på den inflammation man upplever och därefter väljer lämplig behandling.

Huskurer för att minska inflammation

Kost och motion har visat sig påverka inflammation, och en hälsosam kost kan minska risken för kroniska sjukdomar. Att undvika socker, bearbetade livsmedel, raffinerade kolhydrater och stekt mat kan bidra till att minska inflammationen.

En antiinflammatorisk kost kan hjälpa till att bekämpa inflammation. Antiinflammatoriska livsmedel inkluderar fet fisk, grönt te, broccoli, bär, körsbär, gurkmeja, ingefära, kryddnejlika, fullkornsprodukter, grönsaker, nötter och hälsosamma oljor.

Livsmedel med antiinflammatoriska egenskaper har även andra hälsofördelar, t.ex. att de förbättrar blodtrycket, minskar risken för stroke och Alzheimers sjukdom och skyddar mot hjärtsjukdomar.

Regelbunden motion, viktminskning och rökstopp kan bidra till att motverka inflammation.

Söka professionell hjälp

När man brottas med inflammation, särskilt om den påverkar inre organ, är det viktigt att söka professionell hjälp. Kroniska sjukdomar innebär ofta ihållande inflammation, vilket kräver experthjälp för effektiv hantering.

Att rådfråga vårdpersonal är av största vikt vid inflammatoriska sjukdomar, eftersom de kan ge skräddarsydda råd och rekommendera antiinflammatoriska behandlingar för att främja bättre hälsa och allmänt välbefinnande.

Tveka inte att ta kontakt för att få det stöd du behöver på din resa för att bekämpa inflammation och förbättra din livskvalitet.

Referenser

Vad är kronisk inflammation (och hur kan man behandla det)

Inflammation: Definition, sjukdomar, typer och behandling

Inflammation: Vad är det, orsaker, symtom och behandling

Kronisk inflammation - StatPearls - NCBI Bookshelf

Vad är en inflammation? -InformedHealth.org - NCBI:s bokhylla

Friskrivningsklausul

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls