7

Psychologia pozytywna

Last Updated: kwietnia 6, 2024

Featured Image

Table of Contents

Psychologia pozytywna polega na zrozumieniu, w jaki sposób ludzie mogą się rozwijać i znajdować spełnienie, koncentrując się na mocnych stronach, odporności i pozytywach w życiu, nawet podczas wyzwań. Chodzi o uznanie, że szczęście i dobre samopoczucie można osiągnąć poprzez codzienne doświadczenia i postawy.

Psychologia pozytywna polega na zrozumieniu, w jaki sposób ludzie mogą się rozwijać i znajdować spełnienie, koncentrując się na mocnych stronach, odporności i pozytywach w życiu, nawet podczas wyzwań. Chodzi o uznanie, że szczęście i dobre samopoczucie można osiągnąć poprzez codzienne doświadczenia i postawy.

Podsumowanie: Czym są pozytywne emocje?

Zanim omówimy, czym jest psychologia pozytywna, ważne jest, aby zrozumieć, czym są pozytywne emocje. Są to dobre uczucia, których doświadczamy, takie jak szczęście, wdzięczność i miłość. Stanowią one kamień węgielny naszego dobrego samopoczucia i odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu naszego życia.
Jak dowiemy się za chwilę, psychologia pozytywna ma na celu zrozumienie, w jaki sposób te emocje pomagają nam się rozwijać, jednocześnie badając ich wpływ na nasze stany psychiczne i emocjonalne.

Czym jest psychologia pozytywna?

Psychologia pozytywna pojawiła się pod koniec lat 90. XX wieku, oferując nowe spojrzenie na zdrowie psychiczne i dobrostan. W przeciwieństwie do tradycyjnych podejść skupionych na objawach, psychologia pozytywna priorytetowo traktuje pielęgnowanie ogólnego dobrostanu i wykorzystywanie naszych mocnych stron.

Ta perspektywa rezonuje zarówno z terapeutami, jak i klientami, ponieważ podkreśla rozwój i celebruje nasze wrodzone talenty. Zachęca nas do wyjścia poza granice zajmowania się wyłącznie wyzwaniami związanymi ze zdrowiem psychicznym lub patologizowaniem normalnych emocji i doświadczeń, zachęcając nas do przyjęcia szerszej wizji samoopieki.

Co więcej, podejście to sprzyja bardziej integracyjnemu i wspierającemu środowisku, łagodząc stygmatyzację związaną z uzyskiwaniem wsparcia dla naszego zdrowia psychicznego. Zachęca do akceptacji i zrozumienia, wspierając współczucie dla samego siebie, zamiast skupiać się wyłącznie na objawach lub problemach.

Początki psychologii pozytywnej

Wpływowe teorie Abrahama Maslowa na temat ludzkiej motywacji i hierarchii potrzeb posłużyły jako katalizator dla Martina Seligmana, psychologa XX wieku i kluczowej postaci w ruchu psychologii pozytywnej.

Dzięki swoim badaniom Seligman odkrył głęboką prawdę: szczęście rodzi się z uznania naszych własnych mocnych stron i pozytywnych cech.

Spostrzeżenia Seligmana naświetlają wieloaspektową naturę szczęścia, którego można doświadczać w trzech wymiarach: Przyjemnego Życia, Dobrego Życia i Sensownego Życia.

Zaproponował, że satysfakcja z życia wynika z połączenia tych domen, podkreślając bogactwo i głębię ludzkiego dobrobytu.

Badania nad psychologią pozytywną

Jak wspomniano, badania i badania naukowe w dziedzinie psychologii pozytywnej prowadzone przez Martina Seligmana koncentrowały się na zrozumieniu ludzkich zachowań i na tym, jak zdefiniować dobrostan. Skupił się na tym, co sprawia, że życie jest przyjemne i satysfakcjonujące dla ludzi. Doszedł do wniosku, że ludzki rozkwit wynika z tego, co nazywa przyjemnym, dobrym i znaczącym życiem.

Teorie stojące za psychologią pozytywną

teorie stojące za psychologią pozytywną

Trzy ścieżki do szczęścia

Jedną z najpopularniejszych teorii stojących za psychologią pozytywną są trzy ścieżki do szczęścia stworzone przez Martina Seligmana. Teoria ta pięknie nakreśla główne elementy i podróż w kierunku prawdziwie satysfakcjonującej ludzkiej egzystencji.

Pierwsza ścieżka, "Przyjemne życie", zaprasza nas do odkrywania szczęścia i radości w prostych przyjemnościach życia: cieple przyjaźni, aromacie porannej kawy lub uścisku słonecznego dnia.

Przejście od Przyjemnego Życia do Dobrego Życia jest osobistym wyborem, wymagającym od nas rozpoznania własnych pozytywnych emocji, mocnych stron i cech charakteru. Choć podróż ta może stanowić wyzwanie, jest to głęboko osobista eksploracja, którą tylko my możemy podjąć. Chodzi o uświadomienie sobie dobra w życiu na naszych własnych warunkach, rozpoznanie naszych mocnych stron i przyjęcie naszych unikalnych cech.

Wreszcie, The Meaningful Life stanowi kulminację teorii Seligmana. Chodzi o wykorzystanie naszych cech charakteru i mocnych stron, aby służyć wyższemu celowi, wykorzystując je do wywarcia znaczącego wpływu na świat. Znalezienie celu i ukierunkowanie naszych mocnych stron na większe dobro jest ostateczną drogą do spełnienia i trwałego szczęścia w naszej osobistej podróży.

PERMA: Nauka o szczęściu i dobrym samopoczuciu

Seligman opracował akronim PERMA lub teorię PERMA, aby wyjaśnić podstawy ludzkiego rozwoju. Celem nie jest po prostu przetrwanie tego życia, ale raczej rozkwit:

  • "P" zaprasza nas do przyjęcia pozytywnych emocji, pielęgnowania wdzięczności i przebaczenia, aby rozświetlić nasze dni prostymi radościami i serdecznymi kontaktami

  • "E" wzywa nas do pełnego zaangażowania, podejmowania wyzwań i wykorzystywania naszych mocnych stron, aby nadać każdej chwili cel i obecność

  • "R" przypomina nam o sile relacji, w których wspólne doświadczenia i prawdziwe więzi stają się żyzną glebą dla wzrostu, odporności i satysfakcjonującego życia.

  • "M" zachęca nas do znalezienia sensu w naszych pasjach, przekonaniach i chwilach, które kształtują nasze życie

  • "A" odzwierciedla spełnienie, które odczuwamy w naszych osiągnięciach w pracy, w związkach i w naszych osobistych przedsięwzięciach

Badając PERMA, odkrywamy mapę drogową do życia bogatego w szczęście, cel i dobre samopoczucie.

Siła charakteru i cnoty

"W środku zimy w końcu odkryłem, że jest we mnie niezwyciężone lato". - Albert Camus, w Micie Syzyfa

Podobnie jak w przypadku "zaangażowania" z PERMA, identyfikacja mocnych stron charakteru i cnót to sposoby na zwiększenie dobrego samopoczucia, poczucia własnej wartości, pewności siebie i szczęścia, a ostatecznie na dłuższe życie pełne szczęścia.

Dobrym sposobem na włączenie tego do codziennego życia jest zapisanie mocnych stron charakteru, takich jak odporność, optymizm, bycie życzliwym dla innych itp. Rozpoznanie i zastosowanie ich w codziennym życiu zmniejszyło negatywne emocje.

Rozpoznając mocne strony, można automatycznie skupić się na pozytywach i ostatecznie zapomnieć o wszelkich negatywnych, natrętnych myślach na swój temat. Jest to podobne do wdzięczności; patrząc na to, co pozytywne, jesteśmy bardziej skłonni kontynuować to i zapomnieć o wielu negatywnych myślach.

Stan przepływu

Podobnie jak w przypadku zaangażowania, stan flow to stan, w którym człowiek jest w pełni skupiony i zanurzony w wykonywanej czynności. Skupiając się wyłącznie na wykonywanym zadaniu, czas wydaje się zatrzymywać. Zapominamy, że czas jest czymś obiektywnym i całkowicie skupiamy się na chwili obecnej. Jest to podobne do medytacji, która zwiększa szczęście i dobre samopoczucie.

Będąc całkowicie obecnym, samoświadomość znika; skupiamy się tylko na wykonywanym zadaniu. Nawyk ten można ćwiczyć podczas dowolnej czynności w ciągu dnia. Nawet skupienie się wyłącznie na rozładowywaniu zmywarki może pomóc w byciu bardziej obecnym i zapomnieniu o negatywnych emocjach.

Postępy psychologii pozytywnej: Rozszerzenie na psychiatrię

Postępy psychologii pozytywnej: Rozszerzenie na psychiatrię

W miarę jak psychologia pozytywna ewoluuje, czyni ona znaczące postępy w dziedzinie psychiatrii pozytywnej, oznaczając godne uwagi odejście od jej tradycyjnego ukierunkowania. Psychiatria tradycyjnie koncentrowała się na identyfikowaniu i leczeniu chorób psychicznych za pomocą metod takich jak leki i terapia, w tym terapia poznawczo-behawioralna (CBT). Jednak w tej dziedzinie nastąpiła zauważalna zmiana w kierunku integracji aspektów psychologii pozytywnej z praktyką kliniczną.

Poparta przekonującymi badaniami, psychiatria pozytywna obejmuje cztery kluczowe elementy: promowanie pozytywnych wyników w zakresie zdrowia psychicznego, pielęgnowanie cech psychospołecznych, takich jak odporność i optymizm, zrozumienie neurobiologicznych wymiarów pozytywnego zdrowia psychicznego oraz wdrażanie pozytywnych interwencji w opiece psychiatrycznej.

W przeciwieństwie do psychologii pozytywnej, która kładzie nacisk na ogólny dobrostan i rozwój osobisty, psychiatria pozytywna dostosowuje swoje zasady i interwencje do wyjątkowych wyzwań stojących przed osobami doświadczającymi chorób psychicznych.

Celem psychiatrii pozytywnej jest poprawa pozytywnych wyników w zakresie zdrowia psychicznego, obejmujących dobrostan osobisty, redukcję stresu, udaną adaptację, rozwój po traumie, powrót do zdrowia i zapobieganie przyszłym epizodom.

Aby osiągnąć te wyniki, psychiatrzy wykorzystują różne interwencje psychologii pozytywnej, takie jak wyznaczanie znaczących celów, wspieranie optymizmu i pomaganie jednostkom w rozpoznawaniu i wykorzystywaniu ich mocnych stron w codziennym życiu.

Jak praktykować psychologię pozytywną w domu

Psychologia pozytywna oferuje skarbnicę praktyk, które można płynnie zintegrować z codziennym życiem, szczególnie w trudnych czasach. Celem psychologii pozytywnej nie jest tłumienie negatywnych uczuć lub unieważnianie siebie.
Zamiast tego zachęca nas do uznania i przepracowania trudnych emocji, gdy dążymy do odporności i pozytywności. Tłumienie trudnych emocji tylko utrudniłoby nasz rozwój, zwłaszcza że są one ważnymi sygnałami dotyczącymi naszego środowiska i życia.
Oto kilka technik psychologii pozytywnej, które możesz wypróbować w domu.

Kultywuj wdzięczność

Kultywowanie wdzięczności może początkowo wydawać się trudne, ale z czasem twój mózg może naturalnie skłaniać się ku takiemu sposobowi myślenia. Zacznij od uznania zarówno dużych, jak i małych rzeczy, za które jesteś wdzięczny każdego dnia. Rozważ prowadzenie dziennika wdzięczności, aby śledzić swoje myśli i refleksje, jednocześnie pomagając ci pozostać w chwili obecnej.

Uwolnij się od negatywnych uprzedzeń

Pozytywność zmienia sposób działania umysłu. Pozytywność nie tylko zmienia zawartość twojego umysłu, zamieniając złe myśli na dobre; zmienia także zakres lub granice twojego umysłu. Poszerza zakres możliwości, które widzisz"- Barbara L. Fredrickson, Pozytywność: Najwyższej klasy badania ujawniają stosunek 3 do 1, który zmieni twoje życie".

Negatywność odnosi się do tendencji do zwracania większej uwagi na negatywne doświadczenia lub informacje niż na te pozytywne. Czasami nasze umysły mogą mieć domyślne ustawienie, aby zauważać złe rzeczy bardziej niż dobre. Ale jest jedna rzecz: możemy nad tym popracować!

Spróbuj przeformułowania poznawczego. Polega ona na świadomym wyborze dostrzegania dobrych stron przeszłych niepowodzeń i trudnych sytuacji. Zamiast utknąć w negatywach, przenosimy naszą uwagę na jasne punkty. W tej praktyce nie chodzi tylko o bycie pozytywnym - chodzi o budowanie naszej odporności i znajdowanie siły pośród wyzwań.

Pozytywne pisanie

Poświęć trochę czasu każdego dnia na pozytywne pisanie. Zastanów się nad chwilami radości, osiągnięciami lub aktami życzliwości, których doświadczyłeś lub których byłeś świadkiem. Pisanie o tych pozytywnych doświadczeniach może podnieść na duchu i poprawić ogólne samopoczucie.

Życzliwość

Codziennie praktykuj akty życzliwości wobec siebie i innych. Niezależnie od tego, czy chodzi o podanie pomocnej dłoni przyjacielowi, czy angażowanie się w czynności związane z dbaniem o siebie, życzliwość rodzi pozytywne nastawienie i więzi. Weź udział w przypadkowych aktach życzliwości, takich jak pozostawienie zachęcającej notatki dla współpracownika lub zapłacenie za kawę kogoś w kolejce za tobą.

Znaczenie

Wyznaczaj cele, które są głęboko związane z Twoimi wartościami i marzeniami. Podziel je na praktyczne kroki, stosując technikę celów SMART - niech będą konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie.

Metoda ta utrzymuje cię na właściwej drodze i napędza twoje dążenie do pożądanych rezultatów. Rozpoznaj swoje mocne strony i szukaj możliwości ich wykorzystania w różnych aspektach swojego życia. Niezależnie od tego, czy chodzi o hobby, udzielanie się na rzecz społeczności czy karierę, wykorzystanie swoich mocnych stron wzbogaca poczucie celu i spełnienia.

Pamiętaj, że dążenie do dobrego samopoczucia nie jest tylko celem, ale ciągłym procesem. Przyjmij praktyki wdzięczności, życzliwości i wyznaczania celów jako towarzyszy na swojej drodze. Świętując małe zwycięstwa i przyjmując lekcje z niepowodzeń, znajdziesz w sobie nasiona odporności i radości.

Korzyści płynące z psychologii pozytywnej

Połącz się ze swoim autentycznym ja

Psychologia pozytywna delikatnie prowadzi nas w kierunku autentyczności, zachęcając nas do przyjęcia naszego prawdziwego ja bez osądzania i udawania. Chodzi o zagłębienie się pod powierzchnię i odkrycie unikalnych cech i wartości, które czynią nas tym, kim jesteśmy. Dostosowując się do naszego autentycznego ja, kultywujemy poczucie wewnętrznego spokoju i spełnienia, które promieniuje na zewnątrz.

Odporność emocjonalna

W obliczu nieuniknionych życiowych wyzwań, psychologia pozytywna wyposaża nas w narzędzia do kultywowania odporności emocjonalnej. Nie chodzi tu o unikanie trudności, ale o rozwijanie wewnętrznej siły, by radzić sobie z przeciwnościami losu z odwagą i wdziękiem. Poprzez praktyki takie jak uważność, współczucie dla siebie i regulacja emocjonalna, uczymy się dostosowywać i odbijać od niepowodzeń, stając się silniejszymi i bardziej odpornymi w tym procesie.

Pozytywne relacje

Psychologia pozytywna podkreśla znaczenie znaczących relacji - zarówno z samym sobą, jak i z innymi. Kultywując samoświadomość, pogłębiamy nasze zrozumienie własnych potrzeb i emocji, jednocześnie rozwijając empatię i współczucie dla otaczających nas osób. Związki te zapewniają pożywienie dla duszy, oferując wsparcie, potwierdzenie i poczucie przynależności, które niezmiernie wzbogacają nasze życie.

Żyj całym sercem

U podstaw psychologii pozytywnej leży zachęcanie nas do korzystania z bogactwa otaczającego nas świata. Chodzi o odnajdywanie piękna w zwyczajności, doświadczanie wdzięczności za proste przyjemności i kultywowanie poczucia zdumienia i ciekawości świata. Zmieniając naszą perspektywę i przyjmując postawę ob fitości, otwieramy się na nowe doświadczenia, perspektywy i możliwości rozwoju.

Często zadawane pytania

Jak psychologia pozytywna radzi sobie z wyzwaniami w związkach?

W relacjach psychologia pozytywna przyjmuje praktyczne podejście, koncentrując się na mocnych stronach, odporności i skutecznej komunikacji. Zachęca do refleksji nad przeszłymi doświadczeniami, w tym porażkami, jako szansami na rozwój.
Promowanie empatii, zrozumienia i wspólnego rozwiązywania problemów to sposób, w jaki psychologia pozytywna pomaga nam radzić sobie z wyzwaniami, jednocześnie wspierając zdrową dynamikę relacji.

Czy w psychologii pozytywnej chodzi o to, by zawsze czuć się szczęśliwym i pozytywnie nastawionym?

Wcale nie. Psychologia pozytywna uznaje, że naturalne jest odczuwanie pełnego spektrum emocji, w tym tych trudnych. Wiąże się to z byciem prawdziwym i szczerym na temat tego, co czujemy, jednocześnie budując naszą odporność i umiejętności radzenia sobie.
Psychologia pozytywna pokazuje nam, że przyjmując i przepracowując te trudne emocje, możemy w rzeczywistości pogłębić nasze samopoczucie emocjonalne i stworzyć jeszcze bardziej autentyczne więzi z innymi.

W jaki sposób psychologia pozytywna może wspierać intymność i więź w długotrwałych związkach?

Psychologia pozytywna podkreśla znaczenie pielęgnowania intymności i więzi w długoterminowych związkach. Techniki takie jak wyrażanie wdzięczności, angażowanie się we wspólne działania i nadawanie priorytetu jakości czasu spędzanego razem mogą pogłębić więzi emocjonalne i utrzymać namiętność i bliskość przez długi czas.

Referencje

Abraham Maslow i hierarchia szczęścia

Martin Seligman i psychologia pozytywna: Teoria i praktyka

Teoria dobrego samopoczucia PERMA™ i warsztaty PERMA™

Martin Seligman i powstanie psychologii pozytywnej

Narzędzia i techniki pozytywnego coachingu psychologicznego: Przegląd systematyczny i klasyfikacja | Front. Psychiatria

Zastrzeżenie

Treść niniejszego artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia przed dokonaniem jakichkolwiek zmian związanych ze zdrowiem lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zdrowia. Anahana nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub konsekwencje, które mogą wystąpić w wyniku korzystania z dostarczonych informacji.