7

Praca w cieniu

Last Updated: czerwca 3, 2023

Featured Image

Table of Contents

Odkrywanie wewnętrznego "ja" i rozumienie jego cienistych aspektów to potężna praktyka, która może prowadzić do rozwoju osobistego. Dowiedz się więcej o różnych rodzajach praktyk terapeutycznych, które skupiają się na pracy z cieniem, a także o korzyściach płynących z pracy z własnym cieniem.

czym jest praca w cieniuPraca z cieniem jest rodzajem psychoterapii, która wykorzystuje różne praktyki, aby pomóc jednostkom zaakceptować i zintegrować ich cieniste ja, aby rozwijać się z większą autentycznością i jasnością.

Praca z cieniem ma na celu zasymilowanie persony i cienia, dzięki czemu dana osoba uczy się zarządzać impulsami, które zwykle ignoruje, takimi jak chciwość czy gniew. Praca z cieniem wprowadza stłumione części osobowości do świadomości danej osoby, dzięki czemu może ona nauczyć się akceptować ukryte "ja".

Praca z cieniem może być również uważana za pracę z traumą, ponieważ również leczy zranione części, ponieważ większość cieni powstaje w wyniku traumy z dzieciństwa lub przywiązania. Samodzielnie wypracowany we wczesnym dzieciństwie cień staje się trwałą częścią osobowości jednostki.

Praca z cieniem obejmuje refleksję nad doświadczeniami z dzieciństwa, ponieważ często czynniki wyzwalające i zachowania jednostek w dzieciństwie wpływają na ich jaźnie cieni.

 

Czym jest Wewnętrzny Cień lub Cień Ja?

inner workings of shadow workJednostki posiadają cechy, co do których nie są tak pewni siebie, bo mogłoby to wywołać lub zawstydzić ich; dlatego są one zakopane głęboko w nieświadomym umyśle, ukryte przed widokiem publicznym. Te części odnoszą się do cienistego ja jednostki lub wewnętrznego cienia.

Cień obejmuje ciemne strony lub wypierane części osobowości jednostki, ponieważ składa się z negatywnych ludzkich emocji i impulsów, w tym dążenia do władzy, chciwości, zazdrości, wściekłości, pożądania i egoizmu.

Nie wszyscy potrafią pogodzić się ze swoim cienistym "ja" i tłumią ukryte części siebie, unikając konfrontacji z ciemniejszą stroną. Chociaż cień nadal istnieje, zostaje zapomniany.

Tłumienie wewnętrznego cienia jednostki może mieć negatywne konsekwencje. Cień często objawia się jako wyzwalacze lub reakcje emocjonalne w niewłaściwych okolicznościach.

Samoświadomość, trening, odwaga i wskazówki to sposoby, dzięki którym jednostki mogą zdrowo kształtować swoje cieniste ja.

Składniki indywidualnego cienia zależą od uczuć, które jednostki podświadomie odrzucają w sobie, zwykle w postaci negatywnej mowy o sobie.

 

Historia Cienistego Ja

history of shadow selfPsycholog Carl Jung spopularyzował ideę wewnętrznego cienia i zdefiniował zbiorową nieświadomość za pomocą ośmiu różnych jungowskich archetypów.

Osiem cech, zdefiniowanych przez Junga, obejmuje jaźń, która jest świadomą świadomością lub centrum psychiki lub osobowości jednostki, cień, który jest emocjonalnym lub ciemnym aspektem psychiki jednostki, anima, która jest obrazem wyidealizowanej kobiety, która przyciąga jednostki do ich kobiecej strony.

Inne cechy Carla Junga to animus, część jednostki ze zdolnością do samopoznania i refleksji; persona, maski, które jednostki noszą, aby chronić swoje wewnętrzne ja i pokazać się światu; bohater, część psychiki jednostki, która może przezwyciężyć zniszczenie i zło; trickster, dziecięca część psychiki jednostki; i mądre stare ja, personifikacja jaźni jednostki, która zawiera mądrość.

Jung uznał archetyp cienia za gorszą lub niemoralną stronę jednostki, ale nie zawsze jest to prawda. Teoretyzował, że jest on przeciwstawny do persony, czyli jaźni, którą ludzie prezentują innym.

Jung uważa jednak, że oprócz negatywnych impulsów, jaźń cieni ma również potencjał pozytywnych impulsów i uczuć. Dlatego też jednostki muszą wchodzić w interakcje ze swoim cienistym "ja" i akceptować je.

 

Rola podświadomego umysłu

Podświadomy umysł można nazwać cieniem, ponieważ jednostki nie widzą go wyraźnie i dlatego nie są go świadome. Świadomy umysł jest podobny do światła, ponieważ jednostki są świadome i mogą go zobaczyć wyraźniej.

Podświadomość obejmuje wszystko to, co jednostki odrzucają na swój temat. Eksploracja podświadomości poprzez pracę z cieniem pozwala jednostkom na znacznie głębsze uzdrowienie.

 

Jak wewnętrzny cień wpływa na jednostki

Ignorowanie strony cienia może negatywnie wpłynąć na samopoczucie jednostki, ponieważ ta część jednostki pragnie być zbadana i zrozumiana. Jednostki czują się emocjonalnie i psychicznie silne, gdy cień nie jest z nimi zintegrowany.

Chociaż osoby ignorują swój wewnętrzny cień, to cień znajdzie sposoby na podkreślenie swojego istnienia. Niektóre problemy, których unika wewnętrzny cień to niska samoocena, lęk i depresja, samooszustwo i oszukiwanie innych, depresja i lęk, nadmuchane ego, obraźliwe zachowanie i zmaganie się ze zdrowymi relacjami.

Innym krytycznym efektem ignorowania swojego wewnętrznego cienia jest projekcja. Jakość, której jednostki zaprzeczają w sobie, widzą w innych. Projekcja jest procesem nieświadomym. Ego jednostek wykorzystuje ten mechanizm do obrony tego, jak postrzega siebie.

Psychologiczne projekcje zniekształcają rzeczywistość tworząc granicę między tym jak jednostki postrzegają siebie i jak się zachowują. Jednostki zaczynają rzutować swoje wypierane części na innych.

 

Korzyści z pracy w cieniu

korzyści z pracy w tleCień to pojęcie, którego nie da się zmierzyć, które jest subiektywne i zmienia się w zależności od kontekstu. Cechy, wartości lub przekonania, które są społecznie akceptowane w jednej kulturze, mogą być nie do zaakceptowania w innej, co wpływa na to, czy staną się one częścią "ja w cieniu" danej osoby.

Chociaż istnieje niewiele badań naukowych na temat skuteczności pracy z cieniem, większość badań skupia się na tym, jak poszczególne osoby wykorzystują pracę z cieniem do rozwiązywania określonych wyzwań. Eksploracja własnego "ja" poprzez pracę z cieniem daje możliwość osobistego wzrostu i rozwoju.

 

Poprawa relacji

Istnieje kilka korzyści z pracy z cieniem. Po pierwsze, praca z cieniem pomaga poprawić relacje. Związki ulegają poprawie, ponieważ jednostki godzą się ze swoim wewnętrznym cieniem, postrzegając siebie wyraźniej.

Kiedy jednostki nauczą się bardziej akceptować siebie, łatwiej im będzie zaakceptować cień u innych i nie będą wyzwalane przez ciemne strony ich osobowości, niezależnie od tego, czy jest to cień członków rodziny, przyjaciół, partnerów biznesowych czy małżonków.

Praca z cieniem sprzyja samoświadomości i lepszym relacjom poprzez poprawę zdrowia emocjonalnego.

 

Jaśniejszy światopogląd

Drugą korzyścią płynącą z pracy z cieniami jest posiadanie jaśniejszego spojrzenia na świat. Gdy osoby integrują swoje "ja" z cieniami, zbliżają się do swojego autentycznego "ja", co daje im bardziej realistyczną ocenę tego, kim są.

Kiedy jednostki posiadają większą samoświadomość, mogą dokładniej ocenić otoczenie. Będą również oceniać i podchodzić do sytuacji społecznych ze zrozumieniem, współczuciem i większą jasnością.

Osoby mogą uwolnić się od nieświadomego cienia, który je kontroluje, wzmacniając jednostki, zwłaszcza te o niższej samoocenie, ponieważ w swoim cieniu ukrywają pozytywne cechy, które posiadają.

 

Poprawa zdrowia fizycznego i energii

Ciągłe tłumienie wszystkich części siebie, z którymi nie chcą się zmierzyć w dorosłym życiu, może być wyczerpujące dla jednostek. Życie jednostek może być nękane przez senność i zmęczenie, a tłumienie psychiczne może powodować choroby fizyczne lub ból.

Badania pokazują, że tysiące pacjentów z chronicznym bólem pleców wyleczyło się dzięki uznaniu stłumionej wściekłości w ich nieświadomości.

Praca z cieniem pozwala jednostkom uwolnić energię, którą jednostki inwestują w ochronę stłumionych części swojej osobowości, co może pomóc w poprawie zdrowia emocjonalnego, fizycznego i psychicznego.

 

Sposoby na praktykę pracy w cieniu

jak ćwiczyć pracę z cieniemTylko kilka osób zdaje sobie sprawę z tego, że praca z cieniem jest psychoterapią. Zaczyna się ona od tego, że dana osoba jest gotowa do eksploracji swojego "ja cienistego", mimo że czuje się z tym niekomfortowo.

Podpowiedzi i ćwiczenia pracy z cieniem pomagają doprowadzić nieświadomość do świadomej świadomości, co jest ważne dla zachowania zdrowia psychicznego. Zazwyczaj odbywa się to przy użyciu sokratejskiego podejścia polegającego na eksploracji i zadawaniu pytań.

Podejście sokratejskie polega na zadawaniu obiektywnych pytań w celu wywołania krytycznego myślenia i pomaga jednostkom ponownie przeanalizować stare przekonania i historie, które jednostki posiadają na swój temat. Chodzi o to, że licencjonowany terapeuta lub obiektywny podmiot może zapewnić interpretacyjne lustro dla jednostek.

Niektóre strategie w tym zakresie obejmują pisanie dzienników, które mogą pomóc jednostkom w zbadaniu i zebraniu ich nieświadomych myśli i pragnień poprzez poszukiwanie tematów i wzorów. Osoba może podążać za podpowiedziami lub pisać historie w dzienniku.

Analiza snów i psychoanaliza to inne sposoby angażowania się w pracę z cieniem. Sny są narzędziami dostępu do jaźni cienistej i nieświadomości. Osoby mogą znaleźć powtarzające się sny i tematy, aby sprawdzić, czy osoby zauważają aspekty siebie, które ignorują.

Nie zawsze wskazane lub nawet możliwe jest samodzielne wykonywanie pracy z cieniem. Osoby z poważną traumą lub zaburzeniami psychicznymi wymagają wsparcia ze strony profesjonalistów.

 

Praca z cieniem dla początkujących

Dla początkujących trzy kroki do zrozumienia pracy z cieniem to spotkanie z cieniem, połączenie z cieniem i asymilacja cienia.

 

Spotkanie z cieniem

Aktywna wyobraźnia jest najistotniejszym elementem praktykowania pracy z cieniem poprzez medytację i daydreaming. Doświadczenie jest zapośredniczone przez interpretację poprzez różne formy sztuki i narracji, w tym taniec, śpiew, poezję, ceramikę. Psychoanalitycy wykonują pracę ze snami, aby podnieść nieświadomość do świadomej świadomości.

Spotkanie z cieniem jest centralną częścią indywiduacji, czyli przełamywania indywidualnej persony. Spotkanie z cieniem oznacza, że jednostki zaprzeczają wstydliwym impulsom i cechom w sobie, ale widzą te cechy u innych, w tym chciwość, egoizm, lenistwo umysłowe, nierealne schematy, intrygi i fantazje.

Osoby zaczynają być osądzające te cechy i cechy w innych. Projekcje mogą dotyczyć wewnętrznych figur sennych lub figur zewnętrznych.

Proces indywiduacji i rozwiązanie persony rozpoczyna się od projekcji i spotkania z cieniem.

 

Łączenie się z cieniem

Według Junga cień może przytłaczać działania jednostek, zwłaszcza gdy świadomy umysł nie może podejmować decyzji, ponieważ zostaje uwięziony w cieniu. Część cienia przejmuje kontrolę, gdy jednostki zostają wyzwolone.

W miarę trwania tego procesu libido pogrąża się w cieniu nieświadomości, a to co staje się widoczne zewnętrznie to cień, który był ukryty pod znamieniem, a cień wychodzi na światło. Cień i ego nie są już oddzielne, ale łączą się w jedną jedność.

Interakcja między nimi może na początku utrudniać podejmowanie decyzji moralnych. Jednak dzięki sile i odwadze z czasem jednostki mogą przezwyciężyć konsekwencje, a cień może stać się osobowością.

 

Asymilacja Cienia

Asymilacja cienia oznacza zachowanie świadomości cienia i włączenie go do osobowości jednostki, generując silniejszą świadomość. Uświadomienie sobie osobistej nieświadomości jest pierwszym etapem w dążeniu do indywiduacji.

Cień jest miejscem kreatywności, dla niektórych jednostek ciemna strona ich istot reprezentuje prawdziwego ducha życia. Dlatego uznanie cienia jest procesem ciągłym w całym życiu jednostki.

 

Ćwiczenia z pracy w cieniu

ćwiczenia pracy z cieniemĆwiczenia pracy z cieniem koncentrują się na wydobyciu na światło dzienne osoby, która wcześniej była ukryta w ciemności. Osoby muszą zaangażować się w ćwiczenia z cieniem, aby rozpocząć ten proces samodzielnie.

Osoby mogą to zrobić, zastanawiając się, czego najbardziej się boją, co przynosi im wstyd, co je wyzwala, jakie były ich doświadczenia życiowe, co składa się na ich cienistą stronę i czy rozpoznają swoje samosabotujące nawyki i zachowania.

Jednostki muszą puścić strach, ból lub cierpienie pochodzące z ich wewnętrznego cienia i skupić się na konfrontacji ze swoimi wyzwaniami i doświadczeniami jako praktyce uzdrawiania.

 

Praca w cieniu Porady i wskazówki

Osoby mogą potrzebować pomocy wyszkolonego terapeuty, psychoanalityka jungowskiego lub kogoś z doświadczeniem w praktykowaniu bardziej współczesnych wersji pracy z cieniem. Terapeuta może pomóc klientom w uświadomieniu sobie tego, co nieświadome. Znalezienie specjalisty może być jednak trudne, ponieważ praca z cieniem jest rzadkością.

Niektóre wskazówki dla początkujących obejmują praktykę dostrzegania wewnętrznego cienia, myślenie o wyzwalaczach, refleksję nad przeszłą traumą, konfrontację ze swoim cieniem i medytację.

Praca wewnętrzna wymaga angażowania się w wewnętrzny dialog, słuchania swoich myśli i przetwarzania uczuć w sposób niefiltrowany i surowy, może pomóc jednostkom zająć się najbardziej intymnymi częściami ich psychiki.

Inne wskazówki dla początkujących rozpoczynających pracę z cieniem obejmują przyjęcie stopniowego podejścia, okazywanie miłości do siebie, praktykowanie współczucia dla siebie, samoakceptacji, samokontroli i samoopieki oraz posiadanie ducha akceptacji i ciekawości.

Zwrócenie uwagi na swój cień jest kluczowe, ponieważ może pomóc jednostkom dostrzec odrzucone aspekty siebie i pomóc im iść do przodu.

 

Kroki po pracy w cieniu

Kiedy osoby zaczynają pracę z cieniami, mogą odczuwać emocje, które tłumiły w dzieciństwie. Praca z cieniami pomaga wprowadzić nieświadomość do świadomości poprzez zajęcie się przeszłym bólem, niepewnością, negatywnymi impulsami i żalem, które osoby ukryły przed swoim wnętrzem i światem zewnętrznym.

Dzięki wdrożeniu pracy z cieniem, osoby mogą uzdrowić i przekształcić swoje życie oraz rozwinąć silne poczucie samoświadomości poprzez zajęcie się i radzenie sobie z negatywnymi emocjami, które składają się na ich cienistą stronę.

Gdy osoby odkryją swój wewnętrzny cień, ważne jest, aby nie obwiniać go ani nie zawstydzać; zamiast tego należy go zaakceptować i iść naprzód. Osoby stają się coraz bardziej świadome swoich wyzwalaczy, emocji, myśli i uczuć.

 

Referencje

Definitywny przewodnik po jungowskiej pracy z cieniem: Jak poznać i zintegrować swoją ciemną stronę

Czym jest praca z cieniem? Korzyści i ćwiczenia.

Cień Ja i Carl Jung: The Ultimate Guide to the Human Dark Side | HighExistence

8 korzyści z pracy w cieniu i jak zacząć ją praktykować

Cień (psychologia) - Wikipedia