Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne jest ważną częścią ogólnego stanu zdrowia. Może wpływać na zdolność danej osoby do radzenia sobie ze stresem, nawiązywania relacji z innymi i dokonywania wyborów. Istnieje wiele różnych rodzajów schorzeń psychicznych. Każdy z nich może wpływać na osobę na różne sposoby.

Niektóre powszechne schorzenia psychiczne to zaburzenia lękowe, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa i schizofrenia.

Zdrowie psychiczne

test

Współczucie

Współczucie to akt odczuwania czyjegoś bólu i doświadczeń oraz chęć udzielenia mu pomocy poprzez podjęcie działania. Większość ludzi opisuje to jako... Read More

test

Katastrofizowanie

Zapoznaj się z koncepcją katastrofizowania, przyczynami, oznakami i objawami katastroficznego myślenia oraz różnymi technikami, których możesz użyć... Read More

test

Wypalenie zawodowe

Zrozumieć wypalenie zawodowe: Kompleksowy przewodnik po jego przyczynach, objawach, zapobieganiu, zarządzaniu i metodach powrotu do zdrowia.... Read More

test

Zachowania bierno-agresywne

Zanurz się w świat pasywno-agresywnych zachowań dzięki naszemu szczegółowemu przewodnikowi. Odkryj kluczowe wskaźniki i psychologiczne podstawy tego... Read More

test

Samosabotaż

Samosabotaż to blokowanie własnego sukcesu lub osiągnięć. Może występować świadomie lub nieświadomie i często wynika z niskiej samooceny, negatywnego... Read More

test

Współuzależnienie

Współuzależnienie występuje, gdy dana osoba jest niezdrowo zależna od swoich najbliższych relacji. Zrozumienie współuzależnienia Współuzależnienie... Read More

test

Bombardowanie miłością

Love bombing to kontrolująca i manipulacyjna taktyka stosowana zazwyczaj przez narcystycznych partnerów w celu uzyskania uczucia i uwagi w... Read More

test

Inteligencja emocjonalna

Uwolnij moc Inteligencji Emocjonalnej (EI), aby rozwinąć swoją karierę i życie osobiste. Poznaj genezę, składniki, korzyści i sposoby poprawy... Read More

test

Empatia

Dowiedz się, jak praktykowanie empatii może poprawić relacje, sprzyjać zrozumieniu i promować inteligencję emocjonalną. Odkryj sekrety empatii, aby... Read More

test

Świadomość

Świadome życie danej osoby jest kompilacją jej doświadczeń z otaczającym ją obiektywnym światem przefiltrowanym przez uczucia, wspomnienia i myśli. ... Read More

test

Dojrzałość emocjonalna

Dojrzałość emocjonalna jest niezbędna dla rozwoju osobistego, odporności i empatii. Obejmuje ona zrozumienie i regulację emocji, wspieranie... Read More

test

Motywacja

Dowiedz się więcej o motywacji: jak ludzie stają się i pozostają zmotywowani, jakie są rodzaje inspiracji oraz jak rozwijać i poprawiać... Read More

test

Odpoczynek i trawienie

Odpoczynek i trawienie jest jak naciśnięcie przycisku resetowania i danie sobie pozwolenia na oddychanie i spokój. Więc następnym razem, gdy... Read More

test

Wysoko funkcjonujący lęk

Fizyczne i psychiczne skutki stresu i lęku mogą wpływać na codzienne funkcjonowanie jednostki. Wysoko funkcjonujący lęk może przybierać różne formy i... Read More

test

Lęk

Lęk to ogólny termin używany do opisania różnych zaburzeń lękowych. Zaburzenia te są powszechne w populacji ogólnej i chociaż często pozostają... Read More

test

Konflikt unikania podejścia

Konflikt podejścia i unikania to psychologiczny dylemat, w którym jednostka jest przyciągana do celu lub bodźca i doświadcza negatywnych uczuć lub... Read More

test

Dobre samopoczucie

Dobrostan to wielowymiarowa koncepcja, która obejmuje wiele powiązanych ze sobą czynników. Jest on powszechnie uznawany za optymalny stan zdrowia... Read More

test

Psychologia pozytywna

Psychologia pozytywna to dziedzina psychologii, która bada i koncentruje się na osobowości oraz cechach psychologicznych i zachowaniach ludzi, które... Read More

test

Granice

Granice są podstawą zdrowych relacji, ale nie są łatwe do ustalenia. Dowiedz się więcej o tym, czym są granice osobiste, jakie są ich rodzaje i... Read More

test

Emocje

Emocje to złożone stany psychiczne, których nie należy mylić z nastrojami i uczuciami. W szczególności emocje są świadomymi reakcjami psychicznymi,... Read More

test

Syndrom oszusta

Jeśli dana osoba doświadcza nieuzasadnionego poczucia niekompetencji i zwątpienia w siebie, może to wskazywać na syndrom oszusta. Ważne jest, aby... Read More

test

Synchroniczność

Dowiedz się więcej o ludzkich wzorcach myślenia i koncepcji synchroniczności. Zrozumieć doświadczenie synchroniczności i jak interpretować... Read More

test

Pozytywność

Pozytywność odnosi się do jakości lub stanu bycia pozytywnym, optymistycznym lub konstruktywnym. Polega na pełnym nadziei i ufności podejściu do... Read More

test

Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne obejmuje wiele aspektów dobrostanu psychicznego, w tym czynniki psychologiczne, emocjonalne, duchowe i społeczne. Jest rzeczą... Read More

test

Gaslighting

Poznaj subtelne, ale szkodliwe narzędzie psychologiczne jakim jest gaslighting. Dowiedz się, czym jest, skąd się bierze i jak rozpoznać, czy Ty lub... Read More

test

Wdzięczność

Rozwijanie postawy wdzięczności może stworzyć ogromne zmiany w naszym życiu, a nawet prowadzić do lepszego zdrowia psychicznego. Przeczytaj ten... Read More

test

Odporność

Słowo resilience pochodzi od łacińskiego czasownika resilire, co oznacza odskoczyć lub odskoczyć. Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego... Read More

test

Izolacja społeczna

Izolacja społeczna i samotność to stany, których wiele osób doświadcza w ciągu swojego życia. Istnieją różne rodzaje, przyczyny i skutki izolacji... Read More

test

Praca w cieniu

Odkrywanie wewnętrznego "ja" i rozumienie jego cienistych aspektów to potężna praktyka, która może prowadzić do rozwoju osobistego. Dowiedz się... Read More