9

Hur man övervinner övertänkande

Senast uppdaterad: maj 8, 2024

Featured Image

Table of Contents

Att tänka för mycket kan påverka en individs välbefinnande och mentala hälsa. Utforska olika typer av övertänkande, sätt och tekniker som kan hjälpa till att hantera och lindra stressen av övertänkande.

Vad är övertänkthet?

Att tänka för mycket är som att fastna i en tankeslinga som inte vill sluta snurra. Det händer när vi blir alltför upptagna med att analysera varje liten detalj i våra liv och inte kan ta ett steg tillbaka.

Föreställ dig det här: Du spelar upp gårdagens samtal och funderar på om du sa rätt saker. Sedan börjar du föreställa dig alla saker som kan gå fel i morgon. Innan du vet ordet av rusar dina tankar iväg och du kan inte få dem att stanna upp.

Problemet är att vi ofta tror att om vi bara tänker tillräckligt mycket så kommer vi att hitta den perfekta lösningen. Men allt det där tänkandet sliter faktiskt ut oss. Det är som att försöka fylla en hink med ett hål i, det känns aldrig som att det räcker.

Att ständigt föreställa sig det värsta eller tvivla på sina beslut tömmer oss mentalt och gör att vi känner oss negativa, självmedvetna och dysreglerade.

Konsekvenser av att tänka för mycket

Att tänka för mycket och oroa sig är en naturlig del av att vara människa. Men om man inte gör något åt det kan det bli en vana som tär på vårt fysiska och känslomässiga välbefinnande och leder till destruktiva tankemönster.

 • Fysiska symptom: Övertänkthet kan utlösa frisättning av kortisol, kroppens stresshormon. Denna översvämning av kortisol kan leda till ökad ångest och andra fysiska symtom, inklusive muskelspänningar, huvudvärk, trötthet, hjärtklappning och muntorrhet.

 • Ångest och stress: Att tänka för mycket är inte bara mentalt utmattande, det kan också förvärra eller vara ett symptom på redan existerande psykiska tillstånd. Att vara fångad i cykler av övertänkande kan intensifiera känslor av ångest, stress och depression

 • Förvrängda perspektiv: Våra känslor har en enorm kraft och formar ofta vår förståelse av världen omkring oss. De kan på ett subtilt sätt förvränga våra uppfattningar och få oss att feltolka situationer, fatta förhastade beslut och oavsiktligt missuppfatta andras avsikter. Dessa förvrängningar utgör subtila hinder för effektiv kommunikation, eller till och med för att kunna uppskatta oss själva i all vår skönhet

Tecken på övertänkthet

Här är några tecken på att du kanske tänker för mycket:

 • har svårt att slappna av, känner sig ofta nervös

 • ständigt oroar dig eller har ångestfyllda tankar

 • känner sig mentalt utmattad, som om din hjärna inte stängs av

 • fastnar i repetitiva tankar som du inte kan skaka av dig

 • omprövning av beslut

 • att föreställa sig det värsta tänkbara scenariot

 • känner dig värdelös eller nedstämd

Den goda nyheten är att medvetenheten om våra mönster gör det möjligt för oss att vidta proaktiva åtgärder för att hantera eventuella tendenser till övertänkande.

Orsaker till övertänkthet

Kognitiva fördomar

Våra sinnen har en naturlig tendens att fokusera på vissa aspekter av information, och ofta förstorar vi upp det negativa i stället för det positiva. Den här benägenheten kan leda till övertänkande, eftersom vi kan älta potentiella problem i stället för att överväga ett balanserat perspektiv eller till och med positiva resultat.

Stress och ångest

Höga nivåer av stress och ångest kan utlösa övertänkande. När vi känner oss överväldigade kan våra sinnen grubbla på värsta tänkbara scenarier, vilket skapar en cykel av oro som är svår att bryta.

Perfektionism

Strävan efter perfektion kan driva oss till att granska varje detalj i våra liv. Denna strävan efter felfrihet kan leda till övertänkande när vi försöker undvika att göra misstag eller utsättas för kritik. Det kan också göra det svårt för oss att erkänna våra styrkor och ge näring åt vårt imposture-syndrom.

Rädsla för osäkerhet

Många av oss tycker att osäkerhet är obehagligt och oroande. Därför kan vi försöka lindra detta obehag genom att tänka för mycket, försöka förutse alla möjliga resultat och kontrollera alla aspekter av våra liv.

Maladaptiva copingstrategier

När vi ställs inför stress eller svåra känslor kan vi ta till ohälsosamma copingmekanismer som undvikande eller tvångsmässig analys. Även om dessa strategier kan ge en tillfällig lättnad kan de på lång sikt förstärka mönster av övertänkande.

Trauma eller psykisk ohälsa

Upplevelser av trauma eller psykiska sjukdomar som depression, PTSD och ångestsyndrom kan påverka våra tankemönster avsevärt. Negativa grubblerier och påträngande tankar kan bli ihållande, vilket gör det svårt att bryta sig loss från överdrivna tankecykler.

Att tänka för mycket kan fungera som en copingmekanism eller ett försök att återfå kontrollen eller förbereda sig för potentiella hot.

Dessutom kan trauma påverka självkänslan negativt och skapa en förhöjd självkritisk inre röst som ger bränsle åt övertänkande och självtvivel. Att erkänna traumats inverkan på övertänkande är avgörande för att utveckla effektiva strategier för att läka och hantera dessa tankemönster.

Vanliga typer av övertänkthet

Att förstå de olika sätt på vilka våra sinnen kan fastna i övertänkande är ett viktigt steg mot att främja mildhet och självmedvetenhet. Låt oss utforska fyra vanliga typer: katastroftänkande, övergeneralisering, allt-eller-inget-tänkande och att dra förhastade slutsatser.

Katastrofering

katastroftänkande

Katastrofalisering är när vi föreställer oss situationer som mycket värre än de faktiskt är, vilket ofta förstärker vår oro och rädsla bortom verkligheten. Tänk dig till exempel att du förbereder dig för en dejtkväll med din partner, men att du blir uppslukad av rädsla för att allt ska gå fel. Från att oroa dig för att spilla vin på din nya outfit till att föreställa dig pinsamma tystnader, kan dessa katastroftankar överskugga spänningen i att spendera tid tillsammans.

Att känna igen dessa ögonblick gör att vi kan ge oss själva nåd och omfamna skönheten i ofullkomliga förbindelser.

Överdrivet generaliserande

Övergeneralisering uppstår när vi tar en enda negativ händelse och applicerar den på alla situationer eller relationer. Tänk dig att en vän ställer in planer i sista minuten, och plötsligt översvämmas du av en våg av besvikelse. I det ögonblicket är det lätt att dra slutsatser om vänskap i allmänhet och anta att den här händelsen återspeglar alla vänskapers natur.

Genom att utforska det unika i varje relation och ge utrymme för nyanser utvecklar vi en djupare uppskattning för mångfalden av kontakter i våra liv.

Allt-eller-inget-tänkande

Allt-eller-inget-tänkandet ser situationer i extrema, svartvita termer och förbiser de nyanser och komplexiteter som färgar våra upplevelser. Föreställ dig en situation där du får konstruktiv feedback på jobbet. Istället för att se det som en möjlighet att växa kanske du uppfattar det som ett fullständigt misslyckande eller som att din karriär tar slut, och förbiser de framsteg du har gjort.

Genom att anamma den mjuka konsten att se nyanser av grått kan vi fira våra ansträngningar och hedra resan, och inse att tillväxt ofta utvecklas mitt i röran av ofullkomlighet.

Att dra förhastade slutsatser

Att dra förhastade slutsatser innebär att man gör antaganden om situationer eller andras tankar utan tillräckliga bevis, vilket ofta leder till missförstånd och onödig stress. Tänk på en gång när en nära anhörig verkade avlägsen och du genast fick tankar på att bli övergiven. Att ägna sig åt tankeläsning eller att anta det värsta kan anstränga relationer och förstärka vår oro.

Sätt att sluta tänka för mycket

Utmana dina tankar

Det är viktigt att förstå att våra tankar inte alltid är realistiska eller sanningsenliga. De kan förändras, och att lära sig att se dem i ett mer positivt ljus kan hjälpa oss att bryta oss loss från övertänkandet.

När man misstänker att man tänker för mycket är det bra att utmana tankarna och ifrågasätta deras realism genom att utvärdera dem och överväga alternativa scenarier. Även om det kan vara svårt att omformulera tankar i början, kan det hjälpa att ersätta och minska negativa tankar om man lär sig att urskilja hur användbara tankarna är.

Våra tankar och hur vi ser på världen formas av många olika saker - vår tro, våra värderingar, vår kultur och våra erfarenheter. Att försöka se saker ur ett annat perspektiv kan vara ett kraftfullt verktyg mot övertänkande.

Ta en paus

I stället för att sitta och fundera på ett problem i all oändlighet kan vi försöka stanna kvar i nuet och kanalisera energin till något mer utvecklande.

Här är några enkla distraktioner som du kan överväga att integrera i ditt dagliga liv:

Att bygga in dessa aktiviteter i din dagliga rutin kan hjälpa dig att bryta cykeln av övertänkande och minska ångestnivåerna över tid (och med ett klart sinne kan vi mildra greppet om påträngande tankar!)

Meditera

Meditation och mindfulness kan hjälpa till att reglera känslor genom att förbättra koncentrationen, minnet och minska stress.

Uppmärksamhetsträning är en meditativ teknik som innebär att man riktar uppmärksamheten mot en vardaglig rutinuppgift, t.ex. att tvätta eller diska, för att stänga ute negativa och påträngande tankar.

Syftet är inte att rensa tankarna utan att rikta uppmärksamheten mot något annat under en stund av övertänkthet. Forskning visar att meditation i tio minuter dagligen kan sänka ångest- och stressnivåerna. Mindfulness och meditation bidrar till att förbättra hela det psykologiska välbefinnandet.

Öva självmedkänsla och acceptans

"Ju mer du vårdar dig själv, desto mer kommer du att upptäcka att du lever från ditt framtida jag - det bästa av den du är" - Tara Brach, Radical Compassion: Lär dig att älska dig själv och din värld med hjälp av RAIN

Självmedkänsla spelar en viktig roll för att stoppa övertänkande och odla ett hälsosammare tankesätt. När vi utövar självmedkänsla visar vi vänlighet, förståelse och acceptans mot oss själva, särskilt när vi tvivlar på oss själva eller tänker negativt.

Genom att visa oss själva samma medkänsla och förståelse som vi skulle visa en närstående skapar vi en grund för självacceptans och känslomässigt välbefinnande, vilket i slutändan ger oss möjlighet att dämpa övertänkande, uppmuntra en ny tankeprocess och främja en sundare relation till våra tankar och känslor.

Ta itu med rädslor

Att förstå att vi inte kan kontrollera allt är nyckeln till att må bättre mentalt. Det är bra att leta efter små möjligheter att hantera situationer som gör oss oroliga och fokusera på vad vi faktiskt kan göra.

Att ta ett steg tillbaka och hantera problemen ett i taget kan hjälpa oss att sluta tänka för mycket på saker som vi inte kan förändra. Detta tillvägagångssätt är viktigt för att hantera övertänkande och ta hand om vår mentala hälsa.

Journal

Att skriva dagbok ger oss möjlighet att följa våra sinnesstämningar, ångestnivåer och negativa tankar om olika situationer. Genom att sätta ord på våra tankar kan vi minska deras omedelbara påverkan och intensitet.

Dagböcker blir våra pålitliga allierade och hjälper oss att känna igen återkommande triggers som bidrar till övertänkande. På sidorna i våra dagböcker hittar vi dessutom ett säkert utrymme för att utforska alternativa perspektiv, brainstorma lösningar och dokumentera ögonblick av tacksamhet eller personlig tillväxt.

Regelbunden dagboksskrivning kan:

 • Ge en känsla av kontroll över tankar och känslor

 • Främja självmedvetenhet

 • Förbättra känslomässig reglering

 • Främja en känsla av egenmakt

 • Ge perspektiv och klarhet

 • Lindra stress

 • Uppmuntra positivt självprat

Genom att ägna oss åt denna reflekterande praktik får vi insikt i oss själva, bryter oss loss från cykeln av övertänkande och banar väg för ett mer fridfullt och fokuserat sinnestillstånd.

Sök professionellt stöd

Om dina tankar blir överväldigande och du känner dig fångad i en cykel av övertänkande, är det viktigt att överväga att söka stöd från en professionell.

I vissa fall, men inte alla, kan övertänkande vara ett tecken på djupare problem som depression eller ångest, vilket kan göra saker och ting ännu svårare med tiden.

En mentalvårdspersonal kan vara ett verkligt stöd när det gäller att förstå våra känslor och tankar, hjälpa oss att ta reda på vad som är bra och vad som inte är det och ge oss effektiva verktyg för att må bättre.

De kan föreslå eller rekommendera strategier som mindfulness eller fysisk träning som är skräddarsydda efter våra individuella behov. Det är ett grundläggande mänskligt behov att känna sig sedd och hörd, och att dela sina bekymmer med en utbildad mentalvårdspersonal är ett modigt steg.

Om du är redo att ta det steget kan det vara till stor hjälp att hitta en mentalvårdspersonal som känner till terapier som kognitiv beteendeterapi, eller en vårdgivare som förstår ångest och liknande problem.

En terapeut kan till exempel hjälpa oss att se saker i ett mer positivt ljus, uppmuntra hälsosamma vanor, erkänna våra svåra känslor och hitta olika sätt att se på situationer. Allt handlar om att hitta det stöd som fungerar bäst för just dig.

Slutsats

Att navigera genom övertänkande och negativa tankar kan väga tungt på vårt välbefinnande och göra det svårt att njuta av livet fullt ut. Men med tålamod och vänlighet mot oss själva kan vi börja förändra dessa mönster och odla ett ljusare tankesätt.

Repetitivt tänkande och att ägna för mycket tid åt att älta tidigare eller slumpmässiga bekymmer kan skapa en ond cirkel av överdriven oro och stress, vilket leder till att man känner sig mindre självsäker, förberedd och motiverad.

Men genom enkla metoder som mindfulness, att ändra hur vi ser på saker och ting och att vara snälla mot oss själva kan vi utmana dessa negativa tankar och finna ro i nuet.

Det är viktigt att komma ihåg att det tar tid och självmedkänsla att övervinna övertänkande eller ständig oro. Det är en gradvis process där tålamod är nyckeln. Med övning och uthållighet kan vi gradvis lätta på bördan av övertänkande och finna frid inom oss själva.

Genom att pröva olika sätt att hjälpa oss själva och söka stöd när vi behöver det kan vi lära oss att hantera övertänkande och ta steg mot att må bättre, med vänlighet och förståelse på vägen.

Vanliga frågor och svar

Hur kan jag ge min hjärna en paus från att tänka för mycket?

Ibland kan det räcka med att distrahera sig själv i en halvtimme för att förändra situationen. Ta en promenad, fördjupa dig i en bra bok eller ägna dig åt en hobby du älskar. Att ge sinnet en andningspaus gör att det kan återställas och få ett nytt perspektiv.

Vilka avslappningstekniker kan jag använda när jag är i knipa eller på språng?

När du har ont om tid kan du fundera över dessa snabba avslappningsmetoder:

 • Ta djupa andetag: Andas in djupt genom näsan och andas ut långsamt genom munnen för att centrera ditt fokus.

 • Öva dig på att gå i tankarna: Var uppmärksam på varje steg och din omgivning för att jorda dig själv.

 • Arbeta med progressiv muskelavslappning: Spänn och slappna sedan av i olika muskelgrupper för att släppa spänningar.

 • Visualisera lugn och ro: Föreställ dig att du befinner dig i en fridfull miljö för att lugna ditt sinne.

 • Använd jordningstekniker: Lyssna på känslorna omkring dig, t.ex. ljud och texturer, för att komma tillbaka till nuet.

Referenser

Övertänkthet (disambiguering) - Wikipedia

Hur man slutar tänka för mycket | 6 fantastiska tips som kan hjälpa

Hur man slutar tänka för mycket: Tips och copingstrategier

Hur man slutar tänka för mycket på allt, alltid | Calm app

25 tips för att bli av med övertänkthet

Ansvarsfriskrivning

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det är alltid rekommenderat att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå genom att använda den information som tillhandahålls