5

Att inte göra något meditation

Senast uppdaterad: april 15, 2024

Featured Image

Table of Contents

Utforska den djupgående enkelheten i "Gör ingenting"-meditation. Lär dig hur denna minimalistiska mindfulness-övning kan hjälpa dig att slappna av, minska stress och hitta inre frid. Upptäck konsten att göra ingenting och dess omvälvande effekter på ditt välbefinnande. Börja din resa mot ett lugnare sinne redan idag.

Vad är "Gör ingenting"-meditation?

Do nothing-meditation är unik jämfört med traditionella metoder eftersom den kräver minimal ansträngning och låter sinnet vandra utan att störas. Teknikens namn myntades av meditationsläraren Shinzen Young och har många likheter med tekniken att "bara sitta" som kallas Shikantaza.

Många andliga traditioner, inklusive buddhismen, tror att det högsta medvetandetillståndet finns inom människan, och genom att inte göra någonting kan vi arbeta mot detta andliga uppvaknande.

Detta uppvaknande kommer genom att göra absolut ingenting. Många tror att man genom att göra ingenting kan få större visdom och skapa ett bättre liv.

"Do Nothing" har upptäckts i många kulturer och har många namn, bland annat

 • Mahamudra (Den stora gesten)

 • Shikantaza

 • Dzogchen (Den stora fulländningen)

 • Valfri medvetenhet

 • Öppen övervakning

Det tibetanska ordet för "lycka" kan översättas med "att ha självkontroll", medan "olycka" är "att vara under kontroll av yttre omständigheter".

Denna meditationsteknik lär oss att släppa alltför mycket kontroll, så att sinnet kan släppa tanken på ett visst ämne, hålla reda på tiden eller analysera vår omgivning.

"Gör ingenting"-meditation är nästan en anti-meditation. Det går emot traditionella parametrar att hålla sinnet klart eller fokuserat på det fysiska jaget och låta det vandra som det behagar. Men det är fortfarande en form av meditation.

Om du märker att ditt sinne utvecklar en avsikt eller fokuserar för hårt på något, släpp det och låt dina tankar fortsätta att vandra. På samma sätt kan ett enkelt förhållningssätt till meditation leda till en del konstiga tankar - rid på vågen och njut av ögonblicket.

Meditation utan att göra något jämfört med regelbunden meditation

"Gör ingenting" är en alternativ form av vanlig mindfulness-meditation. Andra meditationstekniker fokuserar på att rensa sinnet till ett tillstånd av ingenting, där sinnet är tomt.

I denna meditationsövning låter du ditt sinne vandra utan kontroll eller störning istället för att skapa lugn genom att fokusera på andningen, visualiseringar, omgivningen eller ett specifikt ämne.

Här är några av de viktigaste skillnaderna mellan de båda metoderna:

 • Avsiktlig ansträngning: I vanliga meditationstekniker som mindfulness eller koncentrationsmeditation finns det en avsiktlig ansträngning att fokusera på ett specifikt objekt, andetag eller mantra. "Gör ingenting"-meditation innebär däremot att man avsiktligt inte försöker koncentrera sig på någonting - det handlar om att låta sinnet vandra fritt.

 • Icke-dömande medvetenhet: Traditionell meditation uppmuntrar ofta till en icke-dömande medvetenhet om tankar och känslor. "Gör ingenting"-meditation främjar detta genom att inte observera eller märka tankar; det handlar om passiv observation utan engagemang.

 • Målinriktad kontra mållös: Regelbunden meditation har ofta specifika mål, som att minska stress, öka koncentrationen eller odla medkänsla. "Gör ingenting"-meditation, å andra sidan, har inget särskilt mål annat än att vara närvarande i ögonblicket och uppleva det.

 • Förhållningssätttill distraktioner: I vanlig meditation uppmärksammas distraktioner och förs försiktigt tillbaka till fokuspunkten (t.ex. andningen). I "Gör ingenting"-meditation varken motarbetas eller omdirigeras distraktioner; de kan komma och gå utan att störa.

 • Formell struktur: Många traditionella meditationsmetoder har strukturerade tekniker, medan "Do Nothing" -meditation är, av design, mindre strukturerad och mer spontan.

Dessa skillnader återspeglar olika tillvägagångssätt för meditation, och valet mellan de två beror på dina personliga preferenser, mål och den upplevelse du vill uppnå.

Vanliga meditationstekniker kan vara målinriktade och strukturerade, medan "gör ingenting"-meditation är en övning där man ger upp kontrollen och omfamnar enkelheten i att göra ingenting med sinnet.

Fördelarna med "gör ingenting"-meditation

Fördelarna med att göra ingenting-meditation

Ökar positiva känslor

En studie visade att aktiviteten i Default Mode Network (DMN), som förknippas med dagdrömmeri, är starkt korrelerad med negativa känslor. Med andra ord kan upptagenhet med det egna jaget få dig att må dåligt.

fMRI-undersökningar av hjärnan visar att om man låter tankarna vandra fritt under en trevlig stund minskar aktiviteten i bakre cingulate cortex (PCC), vilket främjar positiva känslor och ökar känslan av glädje, förundran och kärlek.

DMN saktar ner genom regelbunden träning, vilket hjälper dig att må bättre och känna dig mer bekväm som människa.

Förbättrar den mentala hälsan

Genom att släppa taget om behovet av att kontrollera eller förändra din upplevelse hjälper "gör ingenting"-meditationen till att minska stress och spänningar i kropp och sinne. Det gör att du kan släppa den ständiga pressen att uppnå eller prestera, vilket främjar avslappning och lätthet.

I slutändan behöver hjärnan vila för att bearbeta dagens händelser, lagra minnen och erfarenheter, återhämta sig och se till att den presterar på sin optimala nivå. Vi måste ta hand om vår känslomässiga och mentala hälsa och ge våra hjärnor den vila de behöver.

Vägledning vid svåra upplevelser

I ett normalt tillstånd av tänkande, eller till och med under meditation, leder de flesta människors sinnen dem till att analysera en utmanande upplevelse från deras förflutna. Under en "gör ingenting"-meditation kan människor fokusera på detta och potentiellt se det i ett nytt ljus för att börja acceptera det förflutna.

"Gör ingenting"-meditation uppmuntrar till radikal acceptans av allt som uppstår i din upplevelse, oavsett om det är trevligt, obehagligt eller neutralt. Denna acceptans främjar en känsla av frid och tillfredsställelse, även mitt i livets utmaningar.

Förbättrar medvetenheten

Medvetenheten kommer att förbättras med övningen att inte göra någonting. Det hjälper dig att utveckla en bättre känsla för den del av ditt sinne som styr uppmärksamheten.

Ökad medvetenhet och känslighet gör att du kan rikta din uppmärksamhet och fokusera på uppgifter under längre perioder. Ökad medvetenhet kan också leda till bättre känslomässig reglering och självförståelse.

Förbättrad kreativitet

Genom att låta sinnet vila och slappna av utan press att prestera eller producera skapar denna metod utrymme för nya idéer och insikter att växa fram organiskt. När sinnet är lugnt och öppet tenderar kreativiteten att flöda friare, eftersom du inte hindras av självkritik, perfektionism eller mentala problem.

Dessutom kan mindfulnessövningar som "gör ingenting"-meditation hjälpa till:

 • Förbättra fokus och klarhet

 • Öka medvetenheten om nuet

 • Stödja och främja kreativitet

Praktisera "gör ingenting"-meditation

"Gör ingenting"-meditation är en metod som uppmuntrar dig att släppa taget om behovet av att fokusera på dina tankar, känslor och andetag.

Genom att omfamna konsten att göra ingenting kan du uppleva en djup känsla av lugn och få värdefulla insikter om hur ditt sinne fungerar. Här är några tips på hur du får ut det bästa av denna övning:

Sätt dig i en bekväm ställning

Sätt dig i en bekväm ställning. Du kan sitta eller ligga - det finns inget som är rätt eller fel.

Om du är orolig för att somna rekommenderas att du sitter på en kudde eller pall för att bibehålla vakenheten. Ett annat bra sätt att öva på detta är att ligga utomhus med en mjuk blick upp mot molnen på himlen eller sitta på en strand med det strömmande vattnet framför dig.

Var uppmärksam på dina tankar

Andas naturligt, låt sinnet vandra iväg som det vill, undvik att fästa uppmärksamheten på något specifikt och kontrollera din uppmärksamhet. Fokusera bara på att vara och inget mer.

Följ med strömmen

Låt det som händer hända. Med andra ord, låt alla sinnesupplevelser hända. Släpp intentioner om du är medveten om en intention att styra ditt fokus.

Om du kommer på dig själv med att tänka särskilt medvetet ska du ta dig igenom detta med ett öppet sinne. Ju mer du känner att saker och ting sker utan ansträngning, desto mer kommer din DMN att sakta ner.

Konsekvent praxis

Meditera i 10-15 minuter åt gången. Det kan vara längre om du vill, eftersom det inte krävs någon viss tid. Oavsett hur länge du väljer att träna ditt sinne är poängen att fokusera på att bara göra ingenting. Det finns inget slutmål, så avsluta gärna när du är nöjd.

Do Nothing Meditation erbjuder en uppfriskande skillnad från strukturerade mindfulness-tekniker. Dess betoning på valfri medvetenhet inbjuder oss att släppa kontrollen och vara närvarande i ögonblicket.

Oavsett om du är nybörjare på meditation eller vill fördjupa din mindfulness-resa kan detta tillvägagångssätt komplettera din tidigare praktik och erbjuda en lugn och befriande väg till inre stillhet och självupptäckt.

Ta till dig kraften i "Do Nothing Meditation" och bevittna dess omvälvande inverkan på ditt välbefinnande.

Referenser

Vad är "gör ingenting"-meditation?-MindOwl.

Meditation om att göra ingenting - att dekonstruera sig själv

"Gör ingenting"-meditation ~ Shinzen Young (avskrift) - Unifiedmindfulness Wiki

Meditation utan att göra något? Det kan faktiskt vara din nya form av meditation!

"Gör ingenting"-meditation ~ Shinzen Young | FindCenter

Friskrivningsklausul

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.