7

Neurotransmitters

Laatst bijgewerkt: november 1, 2023

Featured Image

Table of Contents

Neurotransmitters zijn chemische boodschappers die boodschappen overbrengen van de ene zenuwcel naar de andere. Deze kleine moleculen vormen de sleutel tot een goed functionerend zenuwstelsel, dat veel processen regelt, van gedachten tot lichaamsfuncties. Zonder neurotransmitters zou het lichaam niet kunnen functioneren.

Om te begrijpen hoe neurotransmitters werken, kun je je een telefoonspelletje voorstellen, waarbij een boodschap van de ene persoon naar de andere wordt gefluisterd. Het doel is om te zien of de boodschap het einde haalt zonder vervormd te raken.

Op dezelfde manier dragen neurotransmitters boodschappen over van het ene neuron naar het andere, om ervoor te zorgen dat de boodschap op de juiste plek terechtkomt.

Wat zijn neurotransmitters?

Neurotransmitters zijn chemische boodschappers die de communicatie tussen zenuwcellen, spiercellen en klieren bevorderen. De ontdekking van neurotransmitters is een verhaal van wetenschappelijk onderzoek en innovatie. In het begin van de 20e eeuw begonnen wetenschappers het bestaan van deze chemische boodschappers te vermoeden.

Onderzoekers als Otto Loewi en Henry Dale waren de eersten die het bestaan van neurotransmitters aantoonden. Hun baanbrekende ontdekking opende een wereld aan mogelijkheden om de complexe werking van de hersenen en het lichaam te begrijpen. Het is nog steeds de drijvende kracht achter spannende ontwikkelingen op het gebied van neurowetenschappen.

"Wie had jaren geleden kunnen denken dat zenuwprikkels de organen beïnvloeden door chemische stoffen vrij te laten, en dat op die manier de voortplanting van impulsen van het ene neuron naar het andere wordt bewerkstelligd", zei Otto Loewi in 1935.

De rol van neurotransmitters

Neurotransmitters zijn essentieel voor het goed functioneren van het zenuwstelsel en spelen een vitale rol in het volgende:

 • Hartslag en bloeddruk reguleren
 • Ademhaling en spierbewegingen controleren
 • Beïnvloeding van gedachten, geheugen, leren en gevoelens
 • Reguleren van slaap, genezing en verouderingsprocessen
 • De stressrespons moduleren
 • Hormoonspiegels reguleren
 • Beïnvloeding van de spijsvertering, honger- en dorstgevoelens
 • De zintuigen bemiddelen

Het vrijkomen van neurotransmitters

Neurotransmitters worden opgeslagen in dunwandige zakjes die synaptische blaasjes worden genoemd aan het uiteinde van de axonterminal. Elk blaasje kan duizenden neurotransmitter moleculen bevatten.

Wanneer een elektrisch signaal langs een zenuwcel reist, versmelten de blaasjes met neurotransmitters met het membraan van de zenuwcel. Ze komen vrij in de synaps, de ruimte tussen een zenuwcel en de volgende doelcel (een andere zenuwcel, spiercel of klier).

De precieze werking van neurotransmitters wordt bepaald door hun chemische samenstelling en de specifieke receptoren waaraan ze zich binden. Nadat ze in de synaps zijn vrijgekomen, komt elk type neurotransmitter terecht op en bindt zich aan een specifieke receptor op de doelcel, zoals een sleutel die alleen in het slot van de partner past en werkt.

Deze binding veroorzaakt een verandering of actie in de doelcel, zoals een elektrisch signaal in een andere zenuwcel of een spiersamentrekking. Er zijn veel verschillende soorten neurotransmitters, elk met een unieke chemische samenstelling en functie.

Wat gebeurt er nadat het bericht is afgeleverd?

Het verwijderen van neurotransmitters uit de synaptische spleet is een essentieel proces voor het goed functioneren van het zenuwstelsel. Zodra de neurotransmitter zijn boodschap heeft afgegeven, wordt deze uit de synaps verwijderd om overstimulatie van de doelcellen te voorkomen. Er zijn drie manieren waarop neurotransmitters uit de synaptische spleet worden verwijderd:

 • diffusie
 • heropname
 • en degradatie.

Diffusie

Na het vrijkomen kunnen neurotransmitters uit de synaptische spleet diffunderen naar nabijgelegen weefsels. Dit proces verloopt vaak langzaam en kan worden beïnvloed door factoren zoals de grootte van de neurotransmitter, de afstand tot de synaps en de concentratie van de neurotransmitter.

Heropname

Sommige neurotransmitters kunnen opnieuw worden opgenomen door het presynaptische neuron dat ze heeft afgegeven. Gespecialiseerde transporterproteïnen voeren het heropnameproces uit op het membraan van het presynaptische neuron.

Deze transporters herkennen en absorberen selectief specifieke neurotransmitters terug in het neuron, die vervolgens weer in blaasjes kunnen worden verpakt en opnieuw kunnen worden gebruikt voor toekomstige signalering.

Afbraak

Andere neurotransmitters worden afgebroken door enzymen in de synaptische spleet. Enzymen zoals monoamine-oxidase en acetylcholinesterase breken neurotransmitters zoals serotonine en acetylcholine af. Eenmaal afgebroken kan de neurotransmitter niet meer binden aan receptoren op de doelcel en wordt deze effectief verwijderd uit de synaps. Eenmaal afgebroken kan de neurotransmitter zich niet langer binden aan receptoren op de doelcel en wordt deze effectief verwijderd uit de synaps.

Soorten neurotransmitters

Elke neurotransmitter heeft een unieke functie en speelt een sleutelrol in hoe het lichaam functioneert. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de fascinerende wereld van neurotransmitters, waarbij we de belangrijkste neurotransmitters, hun functies en hun verband met verschillende ziekten en aandoeningen onderzoeken.

Acetylcholine

Acetylcholine is een opwindende neurotransmitter met verschillende functies in het centrale en perifere zenuwstelsel. De meeste neuronen geven het af in het autonome zenuwstelsel om de hartslag, bloeddruk en darmmotiliteit te reguleren.

Acetylcholine beïnvloedt ook spiersamentrekkingen, geheugen, motivatie, seksueel verlangen, slaap en leren. Onevenwichtigheden in acetylcholineniveaus zijn in verband gebracht met gezondheidsproblemen, waaronder de ziekte van Alzheimer, epileptische aanvallen en spierkrampen.

Dopamine

Dopamine speelt een rol in het beloningssysteem van het lichaam, waaronder het gevoel van plezier, het bereiken van verhoogde opwinding en leren. Het helpt ook bij concentratie, geheugen, slaap, stemming en motivatie.

Ziekten die in verband worden gebracht met disfuncties van het dopaminesysteem zijn onder andere de ziekte van Parkinson, schizofrenie, bipolaire ziekte, rustelozebenensyndroom en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD). Veel zeer verslavende drugs, zoals cocaïne, methamfetaminen en amfetaminen, werken rechtstreeks in op het dopaminesysteem.

Serotonine

Serotonine is een neurotransmitter die helpt bij het reguleren van stemming, slaappatronen, seksualiteit, angst, eetlust en pijn. Ziekten die in verband worden gebracht met een verstoord serotonine-evenwicht zijn onder andere seizoensgebonden affectieve stoornis, angst, depressie, fibromyalgie en chronische pijn.

Medicijnen die serotonine reguleren en deze stoornissen behandelen zijn onder andere selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI's) en serotonine-norepinefrine heropnameremmers (SNRI's).

GABA

Gamma-aminoboterzuur (GABA) is de meest voorkomende remmende neurotransmitter in het zenuwstelsel, vooral in de hersenen. Het reguleert de hersenactiviteit om problemen met angst, prikkelbaarheid, concentratie, slaap, aanvallen en depressie te voorkomen.

Glutamaat

Glutamaat is de meest voorkomende opwindende neurotransmitter in het zenuwstelsel en de meest voorkomende neurotransmitter in de hersenen.

Het speelt een sleutelrol in cognitieve functies zoals denken, leren en geheugen. Onevenwichtigheden in het glutamaatgehalte worden in verband gebracht met de ziekte van Alzheimer, dementie, de ziekte van Parkinson en epileptische aanvallen.

Epinefrine

Epinefrine (ook wel adrenaline genoemd) en noradrenaline zijn verantwoordelijk voor de"vecht-of-vlucht" reactie van het lichaam op angst en stress.

Deze neurotransmitters stimuleren de reactie van het lichaam door de hartslag, ademhaling, bloeddruk, bloedsuikerspiegel en de bloedstroom naar de spieren te verhogen, maar ook door de aandacht en focus te verhogen zodat er actie kan worden ondernomen of kan worden gereageerd op verschillende stressfactoren. Te veel epinefrine kan leiden tot:

 • hoge bloeddruk
 • diabetes, hartaandoeningen
 • en andere gezondheidsproblemen

Noradrenaline

Noradrenaline verhoogt de bloeddruk en hartslag. Het is vooral bekend om zijn effecten op alertheid, arousal, besluitvorming, aandacht en focus. Veel medicijnen, zoals stimulerende middelen en depressiemedicijnen, zijn erop gericht het noradrenalinegehalte te verhogen om de concentratie of depressiesymptomen te verbeteren.

Interacties tussen neurotransmitters

Neurotransmitters hebben vaak een complexe wisselwerking met elkaar, wat leidt tot synergetische of antagonistische effecten op het lichaam.

Synergetische effecten

Synergetische effecten treden op wanneer de gecombineerde werking van twee of meer neurotransmitters een effect veroorzaakt dat groter is dan de som van hun individuele effecten. Een voorbeeld van een synergetisch effect is de interactie tussen serotonine en noradrenaline. Beide neurotransmitters reguleren de stemming en worden gebruikt bij de behandeling van depressie.

Sommige antidepressiva, zoals SNRI's, verhogen het niveau van beide neurotransmitters. Deze combinatie kan leiden tot een grotere verbetering van de stemming dan het verhogen van de niveaus van een van beide neurotransmitters alleen.

Een ander voorbeeld van een synergetisch effect is de interactie tussen GABA en alcohol. Beide stoffen werken depressief op het centrale zenuwstelsel en hun gecombineerde effecten kunnen leiden tot verhoogde sedatie en verminderde cognitieve functie.

Daarom wordt alcoholgebruik sterk afgeraden tijdens het gebruik van medicijnen die de GABA-activiteit versterken, zoals benzodiazepinen.

Antagonistische effecten

Antagonistische effecten treden op wanneer de werking van een neurotransmitter de werking van een andere neurotransmitter vermindert of blokkeert. Een voorbeeld van een antagonistisch effect is de interactie tussen acetylcholine en dopamine. Terwijl acetylcholine over het algemeen opwindend is, is dopamine remmend.

De twee neurotransmitters hebben tegengestelde effecten op de basale ganglia, een groep hersenstructuren die betrokken zijn bij beweging en beloning.

De balans tussen acetylcholine- en dopamineactiviteit is verstoord bij de ziekte van Parkinson, waarbij er een afname is van het dopamineniveau. Dit resulteert in een overmatige acetylcholineactiviteit, wat leidt tot de bewegingsproblemen die kenmerkend zijn voor de ziekte.

Een ander voorbeeld van een antagonistisch effect is de interactie tussen dopamine en prolactine. Prolactine is een hormoon dat betrokken is bij borstvoeding en waarvan is aangetoond dat het de afgifte van dopamine remt. Dit kan leiden tot bijwerkingen van dopamineverhogende medicijnen, zoals antipsychotica.

Onevenwichtigheden in neurotransmitters

Neurotransmitters spelen een cruciale rol bij het reguleren van verschillende lichaamsfuncties en een verstoord evenwicht kan leiden tot een reeks symptomen en gezondheidsproblemen. Verschillende factoren kunnen bijdragen aan een verstoord evenwicht van neurotransmitters, waaronder:

Genetica

Onderzoek suggereert dat sommige genetische variaties de productie en afgifte van neurotransmitters kunnen beïnvloeden, wat leidt tot onevenwichtigheden.

Stress

Langdurige stress kan het niveau van neurotransmitters verlagen, vooral die neurotransmitters die betrokken zijn bij stemmingsregulatie, zoals serotonine en dopamine.

Slechte voeding

Een dieet met een tekort aan voedingsstoffen die de neurotransmittersynthese ondersteunen, zoals aminozuren, vitaminen en mineralen, kan leiden tot onevenwichtigheden.

Medicijnen

Bepaalde medicijnen, zoals antidepressiva, antipsychotica en pijnstillers, kunnen de neurotransmitterspiegel verstoren en het evenwicht verstoren.

Symptomen van een verstoord evenwicht van neurotransmitters

Symptomen van een verstoorde neurotransmitterbalans kunnen variëren afhankelijk van welke neurotransmitter is aangetast en in welke mate.

Zo kan een verstoord serotonineniveau stemmingsstoornissen veroorzaken, zoals depressie en angst, terwijl een verstoord dopamineniveau invloed kan hebben op motivatie, concentratie en plezier. Enkele veel voorkomende symptomen van een verstoord evenwicht van neurotransmitters zijn:

 • Stemmingswisselingen
 • Angst
 • Depressie
 • Vermoeidheid
 • Prikkelbaarheid
 • Slapeloosheid
 • Geheugenproblemen
 • Slechte concentratie
 • Hoofdpijn

Het niveau van neurotransmitters verhogen

De neurotransmitterspiegels kunnen op natuurlijke wijze worden verhoogd door veranderingen in de levensstijl die een optimale neurotransmitterfunctie bevorderen. Hier zijn enkele manieren om het neurotransmitterniveau op natuurlijke wijze te verhogen:

 • Oefening
 • Yoga
 • Slaap
 • Stress verminderen
 • Meditatie
 • Etherische oliën

Veelgestelde vragen

Wat zijn neurotransmitters?

Neurotransmitters zijn chemische boodschappers die worden afgegeven door zenuwcellen (neuronen) om signalen af te geven aan naburige cellen (zoals andere neuronen of doelcellen) via de synaptische spleet.

Wat is het verschil tussen opwindende en remmende neurotransmitters?

Exciterende neurotransmitters vergroten de kans op het genereren van een zenuwimpuls in de doelcel. Daarentegen verlagen remmende neurotransmitters de kans op het genereren van een zenuwimpuls in de doelcel.

Wat zijn enkele veelvoorkomende neurotransmitters in het zenuwstelsel?

Enkele veel voorkomende neurotransmitters in het zenuwstelsel zijn dopamine, serotonine, GABA, glutamaat en acetylcholine.

Hoe zijn neurotransmitters verbonden met het centrale zenuwstelsel?

Neurotransmitters zijn chemische boodschappers die een cruciale rol spelen bij het overbrengen van signalen binnen het centrale zenuwstelsel (CZS).

Wanneer een elektrisch signaal, een actiepotentiaal genaamd, het uiteinde van een neuron (presynaptische terminal) bereikt, veroorzaakt dit het vrijkomen van neurotransmitters in de synaps, een kleine ruimte tussen neuronen.

Deze neurotransmitters binden zich vervolgens aan specifieke receptoren op het membraan van het postsynaptische neuron, waardoor een nieuw elektrisch signaal op gang komt. Dit proces maakt communicatie tussen neuronen mogelijk en vergemakkelijkt de overdracht van informatie door het hele CZS, waardoor verschillende fysiologische functies en gedragingen mogelijk worden.

Anahana Fysieke Gezondheidsmiddelen

Wiki's

Vecht- of vluchtreactie

Slaaphygiëne

Geleide meditatie om te slapen

Neuroplasticiteit

Migraine

Ontsteking

Flexibiliteit

Slaapstoornis

Kinesiologie

Houding

Neurodiversiteit

Bovenkruissyndroom

Limbisch systeem

Sportwetenschappen

Cryotherapie

Immuunsysteem

Stresshormonen

Hartcoherentie

Adrenaline

Ademhalingssysteem

Neurotransmitters

Blogs

Slaap Meditatie

Beter slapen

Wat is slaaptekort

Ik kan niet slapen

Hoe lang kun je zonder slaap

Wat is het zenuwstelsel

Wat is het centrale zenuwstelsel

Wat is de nervus vagus

Wat is het perifere zenuwstelsel?

Wat is het somatische zenuwstelsel?

Wat is het Autonome Zenuwstelsel?

Wat is wervelkanaalvernauwing

Wat is het Sympathisch Zenuwstelsel?

Wat zijn rugkrampen

Wat is diverticulitis

Voordelen van een koude douche

Wat is fysiotherapie

Wat is de bloedsomloop

Spondylose versus spondylolyse

Wat zijn hormonen?

Wat is scoliose

Wat is het endocriene systeem

Wat is reumatoïde artritis

Wat is fasciitis plantaris

Je immuunsysteem een boost geven

Wat is ischias

Wat is fibromyalgie

Wat is osteoporose

Waar zit de Solarplexus

Wat is neuroplasticiteit

Je immuunsysteem een boost geven

Referenties

Dopamine-interactie met andere neurotransmittersystemen: Relevantie in de pathofysiologie en behandeling van CNS-stoornissen

Elektrochemische detectie van neurotransmitters

Overzichtsartikel Interactie van neurotransmitters en neurochemicaliën met lymfocyten

Neurotransmitters: Wat ze zijn, functies en soorten

Fysiologie, Neurotransmitters - StatPearls - NCBI Boekenplank

Neurotransmitters: Functies, soorten, potentiële problemen

Wat zijn neurotransmitters? -Queensland Herseninstituut

Neurotransmitters: Wat ze zijn, functies en psychologie

Otto Loewi en Henry Dale: De ontdekking van neurotransmitters

De inhoud van dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het wordt altijd aanbevolen om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u veranderingen aanbrengt in uw gezondheid of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid. Anahana is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.