9

Migraine

Laatst bijgewerkt: maart 19, 2023

Featured Image

Table of Contents

Volgens de American Migraine Foundation is migraine de zevende meest invaliderende aandoening van alle ziekten. Naar schatting 10% van de mensen wereldwijd heeft last van migraine.

 

Wat is een migraine?

wat is migraineMigraine is een van de vele hoofdpijnaandoeningen die ernstige kloppende pijn of een pulserend gevoel aan een of beide zijden van het hoofd kunnen veroorzaken. De International Headache Society definieert migraine aan de hand van het aantal aanvallen en de pijnfrequentie (minstens vijf migraineaanvallen die onbehandeld 4 tot 72 uur duren).

Veel voorkomende symptomen van migrainehoofdpijn zijn braken, misselijkheid en verhoogde gevoeligheid voor licht en geluid. Andere symptomen zijn spraakproblemen, aura's, trek in voedsel of gebrek aan eetlust. Mensen die migraine met aura's ervaren, kunnen voor of na de migraine aura's hebben die zich presenteren als knipperende lichten. Een migraine met aura is ook bekend als klassieke migraine, waarbij er waarschuwingssignalen zijn voordat de migraine optreedt.

De meest voorkomende vorm van migraine is migraine zonder aura. Sommige mensen ervaren ook migrainepijn in de nek, waar het kan worden verward met een spier- of artritiskramp, of in het gezicht, waar het kan worden verward met sinushoofdpijn. De migraine kan ook gepaard gaan met sinusachtige symptomen, zoals druk op het gezicht, tranende ogen en verstopte neus. Bij sommige patiënten kan de migraine ernstig en langdurig zijn en de dagelijkse activiteiten beïnvloeden.

 

Migraine risicofactoren

Veel voorkomende risicofactoren voor migraine zijn leeftijd, geslacht en medische voorgeschiedenis. Hoewel migraine op elk moment van het leven kan optreden, komt het meestal voor bij mensen tussen 20 en 50 jaar. De hoofdpijn kan zijn hoogtepunt bereiken in de 30, en de ernst ervan vermindert naarmate men ouder wordt. Het geslacht speelt ook een rol: vrouwen hebben driemaal meer kans op migraine dan mannen. Genen dragen bij tot de prevalentie van migraine; iemand heeft veel meer kans op migraine als een of beide ouders migraine hebben.

 

Oorzaken van migraine

Hoewel de precieze oorzaken van migraine onbekend zijn, kunnen milieu-, levensstijl- en genetische factoren een rol spelen. Men denkt dat migraine het gevolg is van abnormale hersenactiviteit die tijdelijk chemicaliën, zenuwsignalen en bloedvaten in de hersenen aantast. Onderzoek suggereert dat overactieve zenuwcellen signalen sturen naar de nervus trigeminus, waardoor het lichaam calcitonine gen-gerelateerde peptiden (C.G.R.P.) en serotonine vrijgeeft. C.G.R.P. veroorzaakt zwelling in de bloedvaten van de hersenen, wat resulteert in migraine ontsteking en pijn. De hoofdpijn aan één kant van het hoofd kan zich verplaatsen naar de andere kant van het hoofd en het hele hoofd aantasten.

 

Episodische en chronische migraine

Een episodische migraine betekent minder dan vijftien dagen per maand migraine hebben. Een migraine die drie of meer opeenvolgende maanden of meer dan vijftien dagen per maand optreedt, is chronisch. Episodische migraine kan overgaan in chronische migraine door triggers zoals overconsumptie van cafeïne of overmatig gebruik van medicijnen, waaronder N.S.A.I.D.S., opioïden en barbituraten. De pijn wordt erger als mensen gevoelig zijn voor licht en geluid. Chronische migraine symptomen zijn onder andere dubbelzien, wazig spreken, evenwichtsverlies en duizeligheid.

 

Soorten migraine

Hoe migraine zich bij mensen manifesteert, hangt af van het soort migraine dat ze ervaren. Zo komt vestibulaire migraine vaak voor bij mensen met een medische voorgeschiedenis van bewegingsziekte. De gebruikelijke symptomen van vestibulaire migraine zijn misselijkheid en braken met of zonder hoofdpijn.

Een veel voorkomende vorm van migraine bij kinderen is buikmigraine, die misselijkheid en braken veroorzaakt. Buikmigraine wordt gekenmerkt door buikpijn en verlies van eetlust bij kinderen. Het kan na verloop van tijd overgaan in een klassieke migraine hoofdpijn. Netvliesmigraine is een ander type migraine dat optreedt door vernauwing van de bloedvaten in het oog, waardoor de bloedstroom naar het oog afneemt. Bij oculaire of netvliesmigraine treedt herhaaldelijk tijdelijke of gedeeltelijke blindheid of vermindering van het gezichtsvermogen in één oog op.

 

Fasen van migraine

fasen van migraineProdroom fase

Migraineaanvallen omvatten meer dan alleen het tijdsbestek waarin iemand hoofdpijn heeft. Bij de meeste mensen verlopen de aanvallen in drie fasen. Ongeveer 60% van de mensen ervaart de symptomen van de prodroomfase aan het begin van een migraineaanval. Deze subtiele symptomen omvatten stemmingswisselingen, gebrek aan eetlust, hunkering naar voedsel, constipatie, diarree, toegenomen urineren en frequent geeuwen. Sommige mensen herkennen deze tekenen echter niet als aanwijzingen voor een migraineaanval.

 

Aura fase

Een derde van de migrainepatiënten kan voor of tijdens een migraineaanval een aura krijgen. Met aura worden omkeerbare en tijdelijke visuele stoornissen en neurologische symptomen van het centrale zenuwstelsel bedoeld. De symptomen beginnen meestal geleidelijk, over een periode van 5 tot 20 minuten, en duren minder dan een uur. Een migraine met aura kan zich presenteren als lichtflitsen, zwarte stippen, golvende lijnen, hallucinaties of tunnelvisie. Sommige mensen kunnen een volledig verlies van gezichtsvermogen, gevoelloosheid of een tintelend gevoel aan één kant van het lichaam ervaren.

Migraine zonder aura is de meest voorkomende vorm van migraine, die zonder waarschuwingssignalen optreedt. Een ander type is een migraine aura zonder hoofdpijn, ook bekend als stille migraine, waarbij de aura en migraine symptomen optreden zonder migraine hoofdpijn. Stille migraine, ook bekend als acephalgische migraine, kan slopende symptomen veroorzaken met visuele stoornissen, gezichtsverlies, veranderingen in kleurwaarneming en gevoeligheid voor licht, geluid en geur.

Tijdens de aanvalsfase begint migraine hoofdpijn als een doffe pijn en groeit uit tot een kloppende of pulserende pijn, die zich aan één kant van het hoofd voordoet. Ongeveer 80% van de mensen ervaart misselijkheid en braken bij migraine. Mensen kunnen ook bleek, klam of licht in het hoofd worden. De meeste migraine duurt ongeveer vier uur, maar ernstige migraine kan meer dan drie dagen aanhouden.

 

Migraine Hoofdpijn Fase

Tijdens de hoofdpijnfase kan de pijn zich verplaatsen van de ene kant van het hoofd naar de andere, en mogelijk de voorkant van het hoofd aantasten. Het kan ook aanvoelen alsof het hele hoofd wordt aangetast. Typische symptomen in deze fase zijn gevoeligheid voor licht en geluid, misselijkheid en braken.

 

Postdroom fase

Nadat mensen migraine hebben gehad, kan de postdroomfase tot een dag duren met symptomen als vermoeidheid, lichaamspijn, spierpijn/zwakte, duizeligheid, concentratieproblemen en gevoeligheid voor licht en geluid.

 

Verschillen tussen kinder- en volwassenmigraine

Volgens de American Migraine Foundation zijn er enkele cruciale verschillen in hoe kinderen migraineaanvallen ervaren. Enkele verschillen zijn minder frequente migraineaanvallen en het ervaren van meer bilaterale pijn in vergelijking met unilaterale migraineaanvallen van kortere duur. De bilaterale pijn treedt op over het voorhoofd in tegenstelling tot de unilaterale pijn aan één kant van het hoofd.

 

Veel voorkomende migraine triggers

Endogene of exogene elementen die de kans op een migraineaanval in korte tijd vergroten, worden migratietriggers genoemd. Enkele triggers zijn stress en voedingsmiddelen en dranken, zoals levensmiddelenadditieven, oude kaas, alcohol en mononatriumglutamaat. Hormonale veranderingen zijn ook veel voorkomende migraine triggers voor vrouwen. Veel vrouwen merken dat migraineaanvallen optreden door schommelingen in de oestrogeenspiegel tijdens de zwangerschap of hun menopauze of menstruatiecyclus. Een migraine die drie dagen na de menstruatiecyclus of twee dagen voor het begin van de menstruatie optreedt, wordt menstruele migraine genoemd.

De symptomen kunnen zijn: migraine zonder aura, kloppende pijn aan één kant van het hoofd, misselijkheid, braken en een verhoogde gevoeligheid voor licht. Menstruele migraine is het gevolg van een daling van het oestrogeengehalte en kan worden uitgelokt door stress, cafeïne of het overslaan van maaltijden. Ook hormonale en anticonceptiemiddelen kunnen migraine verergeren.

Andere oorzaken van migraine zijn het overslaan van maaltijden, cafeïnegebruik, uitdroging en plotselinge veranderingen in het weer of zintuiglijke prikkels. Enkele weersveranderingen die met migraine in verband worden gebracht zijn hoge vochtigheid, overmatige hitte, stormen, veranderingen in de barometerdruk en onweer.

Weersveranderingen zijn niet te controleren, maar mensen moeten doen wat gunstig is voor hun migraine. Bovendien veroorzaken sterke geuren zoals rook, parfum en verfverdunners bij sommige mensen migraine. Het identificeren en begrijpen van iemands triggers is cruciaal om migraine te voorkomen.

Niet alle veel voorkomende triggers zijn bij alle mensen aanwezig, en mensen met migraine ervaren triggers op verschillende manieren. Het opsporen van triggers kan complexer zijn en moet zorgvuldig worden overwogen. Het is belangrijk voor mensen met migraine om hun triggers te identificeren en te begrijpen.

 

Hoe wordt de diagnose migraine gesteld?

hoe migraine wordt gediagnosticeerdEr bestaan geen standaardtests om de diagnose migraine te stellen. De arts kan de diagnose migraine echter wel stellen aan de hand van de symptomen die iemand beschrijft, of hij kan de betrokkene naar zijn familiegeschiedenis vragen. Daarnaast kunnen artsen lichamelijk onderzoek doen om de oorzaak van de hoofdpijn vast te stellen. De arts kan ook beeldvormingstests van de hersenen bestellen, zoals een C.A.T. scan en M.R.I. van de hersenen, of bloedonderzoek. Ze kunnen mensen ook vragen een migrainedagboek bij te houden en na te gaan welke factoren hun migraine kunnen uitlokken.

 

Migraine behandelingen

De gebruikelijke behandeling van migraine is preventieve medicatie die erop gericht is de ernst en de frequentie van migraineaanvallen te verminderen. Artsen gebruiken verschillende soorten medicijnen om migraine te voorkomen. Tot de preventieve behandeling behoren bloeddrukmedicijnen die oorspronkelijk voor hoge bloeddruk zijn ontwikkeld. Tot deze preventieve geneesmiddelen behoren angiotensinereceptorblokkers, bètablokkers, calciumkanaalblokkers, antidepressiva zoals tricyclische antidepressiva, serotonine-norepinefrine en anti-epileptica, en valproïnezuren.

Zorgverleners raden mensen met migraine aan om gedurende 2-3 maanden een of meer preventieve medicijnen te nemen om de effectiviteit te evalueren, tenzij ze bijwerkingen ervaren. Preventieve of abortieve medicijnen zijn erop gericht de hoofdpijn te verlichten en te voorkomen dat de pijn ernstig wordt.

Recentere en duurdere geneesmiddelen tegen migrainehoofdpijn zijn antilichamen tegen calcitonine-gen-gerelateerd peptide of hun receptoren en antagonisten. C.G.R.P.-remmers blokkeren een gen-gerelateerd peptide dat toeneemt tijdens een migraineaanval, wat migrainehoofdpijn kan helpen voorkomen. Preventieve behandeling voor chronische migraine omvat topiramaat en botulinetoxine type A. Andere medische hulpmiddelen die kunnen helpen bij de behandeling van migraine zijn niet-invasieve stimulatie van de nervus vagus, externe stimulatie van de nervus trigeminus en transcraniële magnetische stimulatie.

Om frequente migraine te beheersen, kunnen fysieke behandelingen zoals massage, acupressuur, acupunctuur, chiropractie en craniosacraaltherapie de symptomen van hoofdpijn helpen verlichten. Het is echter van cruciaal belang om de arts te raadplegen alvorens alternatieve behandelingen te proberen. Om te bepalen welke behandeling de voorkeur verdient, is het van cruciaal belang dat iemand zijn hoofdpijnsymptomen beschrijft, inclusief de ernst en de frequentie van de symptomen.

Voor vrouwen wier migraineklachten verband lijken te houden met hun menstruatiecyclus en die menstruatiegerelateerde migraine hebben, kan hormoontherapie helpen bij andere symptomen.

 

Complicaties van pijnstillers

Personen die te vaak pijnstillers gebruiken, kunnen ernstige hoofdpijn door overmatig medicijngebruik krijgen. Het risico op hoofdpijn door medicijngebruik is het grootst als iemand een combinatie van cafeïne, acetaminofen en aspirine gebruikt. Meer dan 14 dagen ibuprofen of aspirine gebruiken en meer dan negen dagen per maand triptanen, kan ook leiden tot hoofdpijn door overmatig gebruik van geneesmiddelen. Hoofdpijn door overmatig gebruik van medicijnen treedt op wanneer de medicijnen de migrainepijn niet langer verlichten en hoofdpijn veroorzaken. De cyclus gaat door als men meer medicijnen gebruikt.

Sommige migraine medicijnen kunnen ook de bloedvaten vernauwen; daarom moeten personen die risico lopen op een hartziekte of hartaanval voor gebruik een arts raadplegen. Ook zwangere vrouwen en patiënten met andere comorbide aandoeningen moeten voor gebruik hun zorgverlener raadplegen en beoordelen op bijwerkingen.

 

Hoe voorkom je migraine?

hoe migraine te voorkomenMigrainepreventie omvat het gebruik van de natuurlijke S.E.E.D.S.-methode. Iemand kan migraine voorkomen met behulp van de vijf effectieve stappen van S.E.E.D.S., wat staat voor slaaphygiëne, regelmatig en gezond eten, regelmatig bewegen, een migrainedagboek bijhouden en stressmanagement.

Slaap

Slaapgebrek of onregelmatige slaap kunnen migraine of migraineaanvallen uitlokken. Volgens de American Migraine Foundation hebben mensen met migraine tot 8 keer meer kans op slaapproblemen dan anderen. Enkele manieren om iemands slaaphygiëne te verbeteren zijn het volgen van een standaard en regelmatige slaaproutine, de kamer koel en donker houden, het gebruik van elektronica in de slaapkamer vermijden en ontspanningstechnieken voor het slapengaan.

 

Regelmatige maaltijden

Het eten van regelmatige en gezonde maaltijden kan een groot verschil maken, vooral voor mensen met hongertriggers. Voedsel met relatief veel eiwitten en weinig koolhydraten verdient over het algemeen de voorkeur voor mensen met migraine om schommelingen in de bloedsuikerspiegel te voorkomen. De grote uitdaging is om te beoordelen of bepaalde voedingsmiddelen migraine of hoofdpijn veroorzaken, omdat dit per persoon sterk kan verschillen.

Daarom is het belangrijk te weten welk dieet of welk voedsel de hoofdpijn veroorzaakt. Enkele algemene strategieën die kunnen worden toegepast, zijn het minstens drie keer per dag nuttigen van maaltijden, het stoppen of beperken van cafeïnegebruik, en gehydrateerd blijven door dagelijks 7-8 glazen water te drinken.

 

Oefening

Matige en regelmatige lichaamsbeweging kan doeltreffend zijn om migraine te voorkomen. Men moet voorzichtig zijn, want zware lichaamsbeweging en fysieke activiteit kunnen een aanval verergeren. Enkele voordelen van lichaamsbeweging zijn een betere algemene gezondheid en een betere slaap. Aanbevolen oefeningen voor mensen met migraine zijn regelmatige aërobe lichaamsbeweging gedurende ten minste 30 minuten 3 keer per week en ongeveer 30 minuten cardio een paar keer per week.

Kies een oefening en activiteit naar keuze; begin met het langzaam stellen van doelen voor de duur en frequentie van de oefening en verhoog geleidelijk de frequentie en duur van de oefening. Dit geleidelijke proces helpt iemand af te zien van zware oefeningen die migraine kunnen uitlokken.

 

Migraine Dagboek

Het bijhouden van een hoofdpijn/migraine dagboek is een handig hulpmiddel voor het beheer van triggers, de diagnose, de werkzaamheid van medicijnen en de effectiviteit van de huidige behandeling, waardoor een individu de aandoening beter kan begrijpen. Naast een dagboek kan men bijvoorbeeld verschillende apps gebruiken om zijn migraine/hoofdpijn bij te houden.

Enkele voordelen van een dagboek zijn dat het de arts helpt de migraine te diagnosticeren, het aanvalspatroon laat zien, mensen helpt de waarschuwingssignalen en triggers te herkennen, en acute of preventieve medicatie beoordeelt. Houd het dagboek altijd eenvoudig en noteer basisinformatie, die nuttig kan zijn voor het beheersen en voorkomen van migraine.

 

Beheer van stress

Stress kan migraine symptomen versterken. Daarom moet stressbeheersing een essentieel onderdeel zijn van natuurlijke plannen om migraine te voorkomen en te beheersen. Zorg voor een dagelijkse routine met ontspanningsmomenten. Ontspanningsmomenten moeten bestaan uit ontspanningsstrategieën. Enkele daarvan zijn langzaam en diep ademhalen, zachte ontspannende geluiden en licht, of je concentreren op een rustgevend beeld of tafereel.

Andere aanbevolen strategieën om stress te beheersen zijn cognitieve gedragstherapie, biofeedback, ademhalingstechnieken, dankbaarheid, geleide meditatie en mindfulness, en positieve mantra's.

 

Prognose van Migraine

Bij sommige mensen is migraine een risicofactor voor een beroerte. Personen met een hoger risico op een beroerte zijn onder meer mensen die roken, vrouwen die migraine met aura hebben of anticonceptiepillen slikken, en personen die ongezond eten en daardoor een hoge bloeddruk of cholesterol hebben.

 

Professionele hulp

Bel 911 of ga naar een spoeddienst als iemand de ergste hoofdpijn van zijn leven ervaart, neurologische symptomen die zich nog niet eerder hebben voorgedaan, zoals evenwichts-, gezichts- of spraakproblemen, tintelingen, verlamming, zwakte, toevallen, of als de hoofdpijn optreedt na een hoofdletsel of plotseling opkomt. Voor meer informatie over migraine kunt u terecht bij de nationale hoofdpijnstichting, de Amerikaanse hoofdpijnvereniging en de migraine research foundation.

 

ANAHANA FYSIEKE GEZONDHEIDSMIDDELEN

 

WIKI'S OVER FYSIEKE GEZONDHEID

Vechten of vluchten

Slaap Hygiëne

Geleide Meditatie voor Slaap

Neuroplasticiteit

Migraine

 

BLOGS OVER FYSIEKE GEZONDHEID

Wat is het zenuwstelsel?

Wat is Centraal Zenuwstelsel

Wat is de nervus vagus?

Wat is het perifere zenuwstelsel?

Wat is het Somatisch Zenuwstelsel

Wat is het Autonome Zenuwstelsel?

Wat is wervelkanaalvernauwing

Wat is het Sympatisch Zenuwstelsel?

Wat zijn rugkrampen

Wat is diverticulitis?

Voordelen van een koude douche

Wat is fysiotherapie?

Wat is de bloedsomloop?

Spondylose versus spondylolyse

Wat zijn hormonen?

Wat is scoliose?

Wat is het endocriene systeem?

Wat is reumatoïde artritis?

Wat is fasciitis plantaris

Wat is ischias

Wat is fibromyalgie?

Wat is osteoporose?

 

Middelen

Wat is migraine? | Hoofdpijn

https://www.ingentaconnect.com/content/wk/wco/2022/00000035/00000003/art00016

Migraine: Symptomen, oorzaken, diagnose, behandeling en preventie.

Migraine: Symptomen, oorzaken, behandeling, triggers en meer.