6

Neuroprzekaźniki

Last Updated: września 8, 2023

Featured Image

Table of Contents

Neuroprzekaźniki to przekaźniki chemiczne, które przenoszą wiadomości z jednej komórki nerwowej do drugiej. Te niewielkie cząsteczki są kluczem do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, który kontroluje wiele procesów, od myśli po funkcje organizmu. Bez neuroprzekaźników organizm nie byłby w stanie funkcjonować.

Aby zrozumieć, jak działają neuroprzekaźniki, można wyobrazić sobie grę w telefon, w której wiadomość jest szeptana od jednej osoby do drugiej. Celem jest sprawdzenie, czy wiadomość dotrze do końca bez zniekształceń.

Podobnie neuroprzekaźniki przenoszą wiadomości z jednego neuronu do drugiego, zapewniając, że wiadomość dotrze we właściwe miejsce.

 

Czym są neuroprzekaźniki?

Czym są neuroprzekaźnikiNeuroprzekaźniki to przekaźniki chemiczne ułatwiające komunikację między komórkami nerwowymi, mięśniowymi i gruczołami. Odkrycie neuroprzekaźników to historia naukowych dociekań i innowacji. Na początku XX wieku naukowcy zaczęli podejrzewać istnienie tych przekaźników chemicznych.

Naukowcy tacy jak Otto Loewi i Henry Dale jako pierwsi wykazali istnienie neuroprzekaźników. Ich przełomowe odkrycie otworzyło świat możliwości zrozumienia złożonego funkcjonowania mózgu i ciała. Nadal napędza ekscytujące postępy w dziedzinie neuronauki.

"Kto by pomyślał lata temu, że stymulacja nerwowa wpływa na narządy poprzez uwalnianie substancji chemicznych i że w ten sposób następuje propagacja impulsów z jednego neuronu do drugiego", powiedział Otto Loewi w 1935 roku.

 

Role neuroprzekaźników

Neuroprzekaźniki są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i odgrywają istotną rolę w następujących kwestiach:

 • Regulacja tętna i ciśnienia krwi
 • Kontrolowanie oddechu i ruchów mięśni
 • Wpływ na myśli, pamięć, uczenie się i uczucia
 • Regulacja snu, procesów gojenia i starzenia się
 • Modulowanie odpowiedzi na stres
 • Regulacja poziomu hormonów
 • Wpływ na trawienie, uczucie głodu i pragnienia
 • Mediatyzacja zmysłów

 

Uwalnianie neuroprzekaźników

Neuroprzekaźniki są przechowywane w cienkościennych woreczkach zwanych pęcherzykami synaptycznymi na końcu aksonu. Każdy pęcherzyk może zawierać tysiące cząsteczek neuroprzekaźników.

Gdy sygnał elektryczny przemieszcza się wzdłuż komórki nerwowej, pęcherzyki neuroprzekaźników łączą się z błoną komórki nerwowej. Są one uwalniane do synapsy, przestrzeni między jedną komórką nerwową a następną komórką docelową (inną komórką nerwową, komórką mięśniową lub gruczołem).

Precyzyjne działanie neuroprzekaźników zależy od ich składu chemicznego i specyficznych receptorów, z którymi się wiążą. Po uwolnieniu do synapsy, każdy rodzaj neuroprzekaźnika ląduje i wiąże się z określonym receptorem na komórce docelowej, podobnie jak klucz, który może pasować i działać tylko w partnerskim zamku.

Wiązanie to wywołuje zmianę lub działanie w komórce docelowej, takie jak sygnał elektryczny w innej komórce nerwowej lub skurcz mięśni. Istnieje wiele różnych rodzajów neuroprzekaźników, z których każdy ma unikalny skład chemiczny i funkcję.

 

Co dzieje się po dostarczeniu wiadomości?

Usuwanie neuroprzekaźników ze szczeliny synaptycznej jest procesem niezbędnym do utrzymania prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Po dostarczeniu wiadomości przez neuroprzekaźnik jest on usuwany z synapsy, aby uniknąć nadmiernej stymulacji komórek docelowych. Istnieją trzy sposoby usuwania neuroprzekaźników z szczeliny synaptycznej:

 • dyfuzja
 • wychwyt zwrotny
 • i degradacji.

 

Dyfuzja

Po uwolnieniu neuroprzekaźniki mogą dyfundować z rozszczepu synaptycznego do pobliskich tkanek. Proces ten jest często powolny i mogą na niego wpływać takie czynniki, jak rozmiar neuroprzekaźnika, odległość od synapsy i stężenie neuroprzekaźnika.

 

Wychwyt zwrotny

Niektóre neuroprzekaźniki mogą być ponownie wchłaniane przez neuron presynaptyczny, który je uwalnia. Wyspecjalizowane białka transportujące przeprowadzają proces wychwytu zwrotnego na błonie neuronu presynaptycznego.

Transportery te rozpoznają i selektywnie wchłaniają określone neuroprzekaźniki z powrotem do neuronu, które mogą zostać ponownie zapakowane do pęcherzyków i ponownie wykorzystane w przyszłej sygnalizacji.

 

Degradacja

Inne neuroprzekaźniki są rozkładane przez enzymy w szczelinie synaptycznej. Enzymy takie jak oksydaza monoaminowa i acetylocholinoesteraza rozkładają neuroprzekaźniki takie jak serotonina i acetylocholina. Po degradacji neuroprzekaźnik nie może już wiązać się z receptorami w komórce docelowej i jest skutecznie usuwany z synapsy.

 

Rodzaje neuroprzekaźników

Każdy neuroprzekaźnik ma unikalną funkcję, odgrywając kluczową rolę w funkcjonowaniu organizmu. W tej sekcji zagłębimy się w fascynujący świat neuroprzekaźników, badając najważniejsze z nich, ich funkcje oraz powiązania z różnymi chorobami i zaburzeniami.

 

Acetylocholina

Acetylocholina jest pobudzającym neuroprzekaźnikiem pełniącym kilka funkcji w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Większość neuronów uwalnia ją w autonomicznym układzie nerwowym, regulując tętno, ciśnienie krwi i motorykę jelit.

Acetylocholina wpływa również na skurcze mięśni, pamięć, motywację, popęd seksualny, sen i uczenie się. Brak równowagi w poziomach acetylocholiny został powiązany z problemami zdrowotnymi, w tym chorobą Alzheimera, drgawkami i skurczami mięśni.

 

Dopamina

Dopamina odgrywa rolę w układzie nagrody organizmu, w tym w odczuwaniu przyjemności, osiąganiu zwiększonego pobudzenia i uczeniu się. Pomaga również w skupieniu, koncentracji, pamięci, śnie, nastroju i motywacji.

Choroby związane z dysfunkcjami układu dopaminowego obejmują chorobę Parkinsona, schizofrenię, chorobę dwubiegunową, zespół niespokojnych nóg i zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Wiele silnie uzależniających narkotyków, takich jak kokaina, metamfetamina i amfetamina, działa bezpośrednio na układ dopaminergiczny.

 

Serotonina

Serotonina jest neuroprzekaźnikiem, który pomaga regulować nastrój, wzorce snu, seksualność, lęk, apetyt i ból. Choroby związane z brakiem równowagi serotoniny obejmują sezonowe zaburzenie afektywne, lęk, depresję, fibromialgię i przewlekły ból.

Leki, które regulują poziom serotoniny i leczą te zaburzenia, obejmują selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI).

 

GABA

Kwas gamma-aminomasłowy (GABA) jest najpowszechniejszym neuroprzekaźnikiem hamującym w układzie nerwowym, zwłaszcza w mózgu. Reguluje on aktywność mózgu, zapobiegając problemom z lękiem, drażliwością, koncentracją, snem, drgawkami i depresją.

 

Glutaminian

Glutaminian jest najczęstszym neuroprzekaźnikiem pobudzającym w układzie nerwowym i najobficiej występującym neuroprzekaźnikiem w mózgu.

Odgrywa on kluczową rolę w funkcjach poznawczych, takich jak myślenie, uczenie się i pamięć. Zaburzenia równowagi w poziomie glutaminianu są związane z chorobą Alzheimera, demencją, chorobą Parkinsona i napadami padaczkowymi.

 

Adrenalina

Epinefryna (zwana również adrenaliną) i noradrenalina są odpowiedzialne za reakcję organizmu"walcz lub uciekaj" na strach i stres.

Te neuroprzekaźniki stymulują reakcję organizmu, zwiększając tętno, oddech, ciśnienie krwi, poziom cukru we krwi i przepływ krwi do mięśni, a także zwiększając uwagę i koncentrację, umożliwiając działanie lub reakcję na różne stresory. Zbyt duża ilość adrenaliny może prowadzić do:

 • wysokie ciśnienie krwi
 • cukrzyca, choroby serca
 • i inne problemy zdrowotne

 

Noradrenalina

Noradrenalina (zwana również noradrenaliną) zwiększa ciśnienie krwi i tętno. Jest najbardziej znana ze swojego wpływu na czujność, pobudzenie, podejmowanie decyzji, uwagę i skupienie. Wiele leków, takich jak stymulanty i leki na depresję, ma na celu zwiększenie poziomu noradrenaliny w celu poprawy koncentracji lub objawów depresji.

 

Interakcje między neuroprzekaźnikami

Neuroprzekaźniki często oddziałują ze sobą w złożony sposób, prowadząc do synergistycznego lub antagonistycznego wpływu na organizm.

 

Efekty synergiczne

Efekty synergistyczne występują, gdy połączone działanie dwóch lub więcej neuroprzekaźników daje efekt większy niż suma ich indywidualnych efektów. Jednym z przykładów efektu synergistycznego jest interakcja między serotoniną i noradrenaliną. Oba neuroprzekaźniki regulują nastrój i są stosowane w leczeniu depresji.

Niektóre leki przeciwdepresyjne, takie jak SNRI, zwiększają poziom obu neuroprzekaźników. Takie połączenie może prowadzić do większej poprawy nastroju niż zwiększenie poziomu któregokolwiek z neuroprzekaźników.

Innym przykładem efektu synergistycznego jest interakcja między GABA i alkoholem. Obie substancje działają depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, a ich połączone działanie może prowadzić do zwiększonego uspokojenia i upośledzenia funkcji poznawczych.

Z tego powodu spożywanie alkoholu jest zdecydowanie odradzane podczas przyjmowania leków zwiększających aktywność GABA, takich jak benzodiazepiny.

 

Efekty antagonistyczne

Efekty antagonistyczne występują, gdy działanie jednego neuroprzekaźnika zmniejsza lub blokuje działanie innego. Przykładem efektu antagonistycznego jest interakcja między acetylocholiną i dopaminą. Podczas gdy acetylocholina ma działanie pobudzające, dopamina ma działanie hamujące.

Te dwa neuroprzekaźniki mają przeciwny wpływ na zwoje podstawy mózgu, grupę struktur mózgowych zaangażowanych w ruch i nagrodę.

Równowaga między aktywnością acetylocholiny i dopaminy jest zaburzona w chorobie Parkinsona, w której występuje spadek poziomu dopaminy. Skutkuje to nadmierną aktywnością acetylocholiny, co prowadzi do problemów ruchowych charakterystycznych dla tej choroby.

Innym przykładem działania antagonistycznego jest interakcja między dopaminą a prolaktyną. Prolaktyna jest hormonem związanym z laktacją i wykazano, że hamuje uwalnianie dopaminy. Może to prowadzić do skutków ubocznych leków zwiększających wydzielanie dopaminy, takich jak leki przeciwpsychotyczne.

 

Zaburzenia równowagi neuroprzekaźników

Neuroprzekaźniki odgrywają kluczową rolę w regulacji różnych funkcji organizmu, a brak równowagi w ich poziomach może prowadzić do szeregu objawów i problemów zdrowotnych. Do zaburzeń równowagi neuroprzekaźników może przyczyniać się kilka czynników, w tym:

 

Genetyka

Badania sugerują, że niektóre warianty genetyczne mogą wpływać na produkcję i uwalnianie neuroprzekaźników, prowadząc do braku równowagi.

 

Stres

Długotrwały stres może obniżać poziom neuroprzekaźników, szczególnie tych zaangażowanych w regulację nastroju, takich jak serotonina i dopamina.

 

Złe odżywianie

Dieta uboga w składniki odżywcze wspierające syntezę neuroprzekaźników, takie jak aminokwasy, witaminy i minerały, może prowadzić do zaburzeń równowagi.

 

Leki

Niektóre leki, takie jak leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne i przeciwbólowe, mogą wpływać na poziom neuroprzekaźników i powodować zaburzenia równowagi.

 

Objawy zaburzeń równowagi neuroprzekaźników

Objawy zaburzeń równowagi neuroprzekaźników mogą się różnić w zależności od tego, który neuroprzekaźnik jest zaburzony i w jakim stopniu.

Na przykład brak równowagi w poziomie serotoniny może powodować zaburzenia nastroju, takie jak depresja i lęk, podczas gdy brak równowagi w poziomie dopaminy może wpływać na motywację, skupienie i przyjemność. Niektóre typowe objawy braku równowagi neuroprzekaźników obejmują:

 • Wahania nastroju
 • Niepokój
 • Depresja
 • Zmęczenie
 • Drażliwość
 • Bezsenność
 • Problemy z pamięcią
 • Słaba koncentracja
 • Bóle głowy

 

Jak zwiększyć poziom neuroprzekaźników?

Poziomy neuroprzekaźników można naturalnie zwiększyć poprzez zmiany w stylu życia promujące optymalne funkcjonowanie neuroprzekaźników. Oto kilka sposobów na naturalne zwiększenie poziomu neuroprzekaźników:

 • Ćwiczenie
 • Joga
 • Sen
 • Redukcja stresu
 • Medytacja
 • Olejki eteryczne

 

Często zadawane pytania

Czym są neuroprzekaźniki?

Neuroprzekaźniki to przekaźniki chemiczne uwalniane przez komórki nerwowe (neurony) w celu dostarczania sygnałów do sąsiednich komórek (takich jak inne neurony lub komórki docelowe) przez szczelinę synaptyczną.

 

Jaka jest różnica między neuroprzekaźnikami pobudzającymi i hamującymi?

Neuroprzekaźniki pobudzające zwiększają prawdopodobieństwo wygenerowania impulsu nerwowego w komórce docelowej. Z kolei neuroprzekaźniki hamujące zmniejszają prawdopodobieństwo wygenerowania impulsu nerwowego w komórce docelowej.

 

Jakie są powszechne neuroprzekaźniki w układzie nerwowym?

Niektóre powszechne neuroprzekaźniki w układzie nerwowym obejmują dopaminę, serotoninę, GABA, glutaminian i acetylocholinę.

 

W jaki sposób neuroprzekaźniki są połączone z centralnym układem nerwowym?

Neuroprzekaźniki to przekaźniki chemiczne, które odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu sygnałów w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN).

Kiedy sygnał elektryczny, zwany potencjałem czynnościowym, dociera do końca neuronu (zakończenia presynaptycznego), wyzwala uwalnianie neuroprzekaźników do synapsy, małej szczeliny między neuronami.

Te neuroprzekaźniki wiążą się następnie z określonymi receptorami na błonie neuronu postsynaptycznego, inicjując nowy sygnał elektryczny. Proces ten umożliwia komunikację między neuronami i ułatwia przekazywanie informacji w całym OUN, umożliwiając różne funkcje fizjologiczne i zachowania.

Fizyczne zasoby zdrowotne Anahana

Wiki

Reakcja walki lub ucieczki

Higiena snu

Medytacja z przewodnikiem dla snu

Neuroplastyczność

Migrena

Zapalenie

Elastyczność

Zaburzenia snu

Kinezjologia

Postawa

Neuroróżnorodność

Zespół górnego krzyża

Układ limbiczny

Nauka o sporcie

Krioterapia

Układ odpornościowy

Hormony stresu

Spójność serca

Adrenalina

Układ oddechowy

Neuroprzekaźniki

Blogi

Medytacja snu

Jak lepiej spać

Czym jest niedobór snu?

Nie mogę spać

Jak długo można nie spać?

Czym jest układ nerwowy

Co to jest Centralny Układ Nerwowy

Czym jest nerw błędny

Czym jest obwodowy układ nerwowy?

Czym jest somatyczny układ nerwowy

Czym jest autonomiczny układ nerwowy

Co to jest zwężenie kręgosłupa

Czym jest współczulny układ nerwowy?

Czym są skurcze pleców?

Co to jest zapalenie uchyłków

Korzyści płynące z zimnego prysznica

Czym jest fizjoterapia?

Czym jest układ krążenia

Spondyloza a spondyloliza

Czym są hormony?

Co to jest skolioza

Czym jest układ hormonalny

Co to jest reumatoidalne zapalenie stawów?

Co to jest zapalenie powięzi podeszwy

Jak wzmocnić układ odpornościowy

Co to jest rwa kulszowa

Co to jest fibromialgia

Co to jest osteoporoza

Gdzie znajduje się splot słoneczny?

Czym jest neuroplastyczność

Jak wzmocnić układ odpornościowy

 

Referencje

Interakcje dopaminy z innymi układami neuroprzekaźnikowymi: Znaczenie w patofizjologii i leczeniu zaburzeń OUN

Elektrochemiczne wykrywanie neuroprzekaźników

Artykuł przeglądowy Interakcja neuroprzekaźników i neurochemikaliów z limfocytami

Neuroprzekaźniki: Czym są, funkcje i rodzaje

Fizjologia, neuroprzekaźniki - StatPearls - NCBI Bookshelf

Neuroprzekaźniki: Funkcje, rodzaje, potencjalne problemy

Czym są neuroprzekaźniki? -Queensland Brain Institute

Neuroprzekaźniki: Czym są, funkcje i psychologia

Otto Loewi i Henry Dale: Odkrycie neuroprzekaźników

Treść niniejszego artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia przed dokonaniem jakichkolwiek zmian związanych ze zdrowiem lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zdrowia. Anahana nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub konsekwencje, które mogą wystąpić w wyniku korzystania z dostarczonych informacji.