8

Empathie

Laatst bijgewerkt: november 20, 2023

Featured Image

Table of Contents

Leer hoe empathie relaties kan verbeteren, begrip kan kweken en emotionele intelligentie kan bevorderen. Onthul de geheimen van empathie om je relaties en emotionele welzijn te verbeteren.

Empathie uitgelegd

Empathie is een spelbreker in menselijke interacties en emotionele gezondheid. Deze gids is je wegwijzer om de fijne kneepjes ervan te begrijpen. Duik in de verschillende soorten empathie, hun wetenschappelijke fundamenten en praktische verbetertips.

Met deze kennis ben je goed uitgerust om sterkere relaties op te bouwen en emotioneel evenwicht te bereiken.

Oorsprong van empathie

Je denkt misschien dat empathie zo oud is als menselijke interactie, maar het is een relatief nieuwe term in het psychologische landschap.

Het woord "empathie" komt van de Duitse term "Einfühlung", bedacht in het begin van de 20e eeuw. Filosofen introduceerden de term empathie aanvankelijk om te beschrijven hoe iemand zich inlaat met kunst.

De psychologie nam het al snel over, in de jaren 1950, om menselijke interacties beter te begrijpen en onderzoekers begonnen empathie grondiger te onderzoeken door observatiestudies, interviews en neurologische beoordelingen.

Deze onderzoeken onthulden dat empathie niet alleen een psychologisch fenomeen is, maar ook wortels heeft in de neurobiologie. De ontdekking van spiegelneuronen zorgde voor een revolutionair perspectief om empathie vandaag de dag te begrijpen.

Wat is empathie?

Empathie is meer dan alleen medelijden hebben met iemand. Het is een veelzijdig vermogen waarmee je de emoties van andere mensen kunt begrijpen en de emotionele en mentale toestand van een ander kunt delen.

Als je je empathisch voelt, kun je het perspectief van een ander innemen en probeer je de emoties van anderen te voelen.

 1. Emotionele verbinding: Dit is het instinctieve deel van empathie. Je voelt onmiddellijk emotionele reacties die weerspiegelen wat een ander doormaakt.
 2. Cognitief begrip: Hier kruip je bewust in de huid van een ander. Je probeert de situatie vanuit hun standpunt te zien.
 3. Medelevende actie: Naast begrip zet empathie je vaak aan tot actie. Je kunt een luisterend oor bieden, een schouder om op uit te huilen of praktische hulp.
 4. Lichaamstaal: Subtiele gezichtsuitdrukkingen of lichaamshouding kunnen ook een signaal van empathie zijn. Je kunt voorover buigen, oogcontact maken of knikken om begrip te tonen.
 5. Grenzen stellen: Een aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien, is weten wanneer je afstand moet nemen. Overmatig meeleven kan je emotionele bronnen uitputten, waardoor het essentieel is om gezonde grenzen te stellen.

Empathie verschilt van persoon tot persoon en kan worden beïnvloed door individuele ervaringen, culturele achtergrond en genetische factoren. Studies tonen aan dat terwijl sommige mensen van nature empathischer zijn, anderen hun vaardigheden kunnen verbeteren door oefening en bewustwording.

Lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen zijn cruciaal om te laten zien dat je empathie voelt.

Je zult merken dat empathie geen standaardvaardigheid is. De rijkdom komt voort uit de complexiteit ervan, waardoor het een psychologische aanwinst en een maatschappelijke lijm is.

Het houdt gemeenschappen bij elkaar, lost conflicten op en bouwt langdurige relaties op.

Hoe herken je een empathisch persoon

Empathie bij jezelf of een gebrek aan empathie bij anderen herkennen kan soms subtiel zijn. Empathietests maken de taak gemakkelijker. Hier zijn de belangrijkste indicatoren om op te letten.

 • Actief luisteren: Aandachtig luisteren wanneer iemand anders spreekt, wat getuigt van oprechte interesse.
 • Gezichtsuitdrukkingen: Kenmerken verzachten of bootsen de emotie na van de persoon met wie je in interactie bent.
 • Lichaamstaal: Naar binnen leunen, oogcontact maken of andere fysieke tekenen van aanwezigheid en aandacht.
 • Gevoelens valideren: De emoties van de ander erkennen zonder ze af te wijzen.
 • Open vragen stellen: Het verder delen aanmoedigen door vragen te stellen als "Hoe voel je je daarbij?".
 • Niet onderbreken: De andere persoon aan het woord laten zonder hem af te snijden of het gesprek in te halen.
 • Geen onmiddellijk advies: Eerst een luisterend oor bieden in plaats van snelle oplossingen, tenzij erom gevraagd wordt.
 • Afgestemd op emotionele subtekst: Onuitgesproken gevoelens oppikken en tussen de regels door lezen.
 • Troostende aanraking: Een knuffel, klopje of aanraking die troost biedt wanneer dat gepast is.

Deze tekens vormen samen een beeld van het perspectief van een empathisch persoon. Het gaat niet alleen om voelen, maar ook om begrip tonen en aanwezig zijn in dat gedeelde emotionele moment. Het is in de huid kruipen van iemand anders of het perspectief van een ander innemen.

Verschillende soorten empathie

Empathie is geen eenduidig vermogen, maar komt in verschillende vormen voor. Als je deze soorten begrijpt, kun je je empathische interacties aanpassen aan specifieke situaties.

Cognitieve empathie

Cognitieve empathie stelt je in staat om de gevoelens, gedachten en emoties van een ander op een intellectueel niveau te begrijpen.

Cognitieve empathie is nuttig bij het oplossen van problemen of conflicten, omdat het perspectief bieden mogelijk maakt en je de reactie of emotie van een persoon als reactie op bepaalde gebeurtenissen kunt voorspellen.

Affectieve empathie

Affectieve empathie stelt je in staat om emoties van andere mensen te begrijpen en te voelen. Dit type empathie kan zowel een geschenk als een uitdaging zijn.

De uitdaging ligt in de emotionele besmetting - de vreugde of pijn van anderen voelen en vaak hun emoties spiegelen. Dit gaat een stap verder dan gewoon voelen en dwingt je om iemands lijden te helpen verlichten.

Somatische empathie

Bij dit minder vaak besproken type gaat het om het fysiek voelen van de emoties van een ander, wat vaak voorkomt in hechte relaties.

De fysieke reactie triggert sensaties die overeenkomen met de emotionele toestand van iemand anders, zoals stresshoofdpijn of vlinders in de buik.

Verschillende soorten empathie dienen verschillende behoeften en situaties. Cognitieve empathie kan cruciaal zijn in een werkomgeving, terwijl affectieve empathie meer van toepassing kan zijn in hechte persoonlijke relaties.

Voordelen en gebruik van empathie

Empathie begrijpen en dagelijks toepassen is meer dan een "nice-to-have" vaardigheid. Het is essentieel voor verschillende aspecten van welzijn en succes.

Wie empathie oefent en gepaste emoties toont, heeft baat bij het volgende:

 • Verbeterde relaties: Empathie maakt je begripvoller en toleranter, versterkt banden en vermindert conflicten.
 • Effectieve communicatie: Als je de emotionele ondertonen in gesprekken begrijpt, kun je jezelf duidelijker uitdrukken en anderen beter begrijpen.
 • Conflictoplossing: Empathie helpt om de andere kant te zien en helpt om geschillen in der minne op te lossen.
 • Meer compassie: Niet alleen voor anderen, maar empathie leidt vaak tot een meer compassievolle kijk op jezelf, waardoor je minder zelfkritische gedachten hebt.

Empathie draagt positief bij aan de geestelijke gezondheid, de kwaliteit van relaties en professioneel succes. Het is een allesomvattende vaardigheid met verreikende voordelen.

Wat maakt je empathisch?

Empathie is geen standaard eigenschap. Verschillende factoren dragen bij aan de ontwikkeling en uiting ervan, van genetica tot omgeving.

Genetische factoren

Onderzoek suggereert dat empathie een genetische basis heeft. Tweelingstudies hebben aangetoond dat eeneiige tweelingen vaak vergelijkbare niveaus van empathie hebben, zelfs als ze apart zijn opgevoed.

Milieu-invloeden

Ervaringen uit de kindertijd, vooral die met familieleden, spelen een belangrijke rol. Een ondersteunende omgeving die model staat voor empathie kan de groei ervan al op jonge leeftijd stimuleren.

Cognitieve ontwikkeling

Cognitieve empathie ontwikkelt zich vaak samen met iemands mentale toestand en vermogen om perspectieven te zien. Naarmate we intellectueel groeien, neemt ons vermogen tot empathie toe.

Sociale conditionering

Maatschappelijke normen en waarden beïnvloeden ook empathie. Culturen die waarde hechten aan collectief welzijn moedigen empathisch gedrag meestal aan.

Neurologische aspecten

De aanwezigheid van spiegelneuronen, ontdekt via neuroimaging, is in verband gebracht met ons vermogen om de emoties en handelingen van een ander te begrijpen.

Inzicht in de bronnen van empathie legt de basis voor het verbeteren ervan. Als we ons bewust zijn van deze factoren, kunnen we actie ondernemen om deze essentiële eigenschap te verbeteren.

Empathie verbeteren

Empathie is meer dan een vaste eigenschap; het is een vaardigheid die kan worden aangescherpt en uitgebreid.

Brené Brown, de beroemde Amerikaanse professor, auteur en podcasthost, staat bekend om haar uitgebreide werk over empathie. Ze zegt: "Empathie heeft geen script. Er is geen goede of verkeerde manier om het te doen. Het is gewoon luisteren, ruimte houden, geen oordeel vellen, emotioneel contact maken en die ongelooflijk helende boodschap van 'Je bent niet alleen' overbrengen.

Hier zijn enkele manieren waarop je kunt werken aan empathiegerelateerde vaardigheden:

 • Actief luisteren: Doe een bewuste poging om de woorden te horen die een ander zegt en de volledige boodschap die wordt overgebracht.
 • Non-verbale signalen: Let op lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en andere non-verbale signalen.
 • Empathietraining: Programma's om empathisch vermogen te bevorderen zijn effectief gebleken in verschillende omgevingen, waaronder de gezondheidszorg.
 • Lees veel: Literatuur, vooral die met fictieve personages, kan helpen om iemands vermogen tot empathie te verbeteren.
 • Oefen zelfbewustzijn: Inzicht in je eigen emoties kan ervoor zorgen dat je beter reageert op de emoties van anderen.
 • Daag vooroordelen uit: Stel jezelf bewust bloot aan verschillende perspectieven om je empathisch bereik te vergroten.

Hoewel het misschien inspanning en bewuste beslissingen vereist, is het verbeteren van empathie zowel haalbaar als nuttig.

Negatieve effecten van empathie

Hoewel empathie meestal wordt geprezen om zijn sociale en psychologische voordelen, heeft het ook nadelen. Dit zijn enkele negatieve gevolgen die ontstaan als empathie verkeerd wordt toegepast of tot het uiterste wordt gedreven.

Empathische nood

Empathische distress treedt op wanneer je je overweldigd voelt door de emoties van een ander. Je raakt zo betrokken dat het je gevoelens en mentale toestand begint te beïnvloeden. Dit kan leiden tot een burn-out en een verminderd emotioneel welzijn.

Persoonlijk leed

Soms kan empathie zo intens worden dat het resulteert in persoonlijk leed. Dit betekent dat je, in plaats van de ander te helpen, in beslag wordt genomen door negatieve emoties, waardoor het moeilijk wordt om zinvolle steun te bieden.

Minder empathie voor onbekende groepen

Onderzoek toont aan dat mensen vaak meer empathie voelen voor mensen die op hen lijken of die ze kennen, waardoor ze minder empathie voelen voor out-groups of onbekende individuen. Dit kan sociale verdeeldheid in stand houden en sociale cohesie belemmeren.

Prosociaal gedrag vs. in staat stellen

Empathie leidt tot prosociaal gedrag, maar kan soms ook resulteren in het mogelijk maken van slechte gewoontes of destructief gedrag bij anderen. Je kunt geneigd zijn om te "helpen" op een manier die uiteindelijk meer kwaad dan goed doet.

Emotioneel draineren en medelijdenmoeheid

Vooral in de gezondheidszorg of in beroepen met veel empathie bestaat het risico op emotionele leegloop of compassiemoeheid. Wanneer je voortdurend wordt blootgesteld aan het leed van andere mensen, kan de tol op je emotionele reserves aanzienlijk zijn.

Vooringenomen besluitvorming

Gevoelens van empathie kunnen soms je beoordelingsvermogen vertroebelen. Je kunt beslissingen nemen op basis van emotie in plaats van rationele gedachten, wat leidt tot minder dan optimale resultaten.

Door je bewust te zijn van deze mogelijke nadelen, kun je streven naar een evenwichtige benadering van het cultiveren van empathie die deze valkuilen vermijdt en tegelijkertijd de vele voordelen ervan plukt.

Persoonlijkheidsstoornissen die empathie negatief beïnvloeden

Verschillende persoonlijkheidsstoornissen kunnen empathie aanzienlijk beïnvloeden en het moeilijk maken om het perspectief van de ander in te nemen. Hier lees je hoe sommige van deze stoornissen je vermogen om empathie te voelen en je in te leven in anderen negatief kunnen beïnvloeden.

Borderline Persoonlijkheidsstoornis

Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis ervaren vaak emotionele instabiliteit, wat hun empathisch vermogen belemmert.

Hun intense emotionele verschuivingen kunnen het moeilijk maken om de gevoelens van anderen consequent te begrijpen en ermee te resoneren.

Narcistische Persoonlijkheidsstoornis

Een narcistische persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door een opgeblazen gevoel van eigendunk en een gebrek aan empathie voor anderen.

Deze mensen zijn vaak zo gefocust op hun eigen behoeften en wensen dat ze die van anderen negeren.

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

Deze stoornis wordt gekenmerkt door een patroon van aanhoudende minachting voor de rechten van anderen, een gebrek aan empathie en een neiging tot manipulatief of schadelijk gedrag.

Mensen worstelen vaak met impulsiviteit, overtreden chronisch de regels en hebben moeite om gezonde relaties te onderhouden.

Schizoïde Persoonlijkheidsstoornis

Mensen met een schizoïde persoonlijkheidsstoornis geven vaak de voorkeur aan eenzaamheid en hebben geen interesse in het aangaan van hechte relaties. Dit kan hun blootstelling aan emotionele ervaringen beperken, waardoor ze minder mogelijkheden hebben om empathie te ontwikkelen.

Obsessief-compulsieve stoornis (OCD)

Hoewel het geen persoonlijkheidsstoornis is, kan OCD een negatieve invloed hebben op empathie. Obsessies en compulsies kunnen de mentale toestand van de persoon domineren, waardoor er weinig ruimte overblijft om rekening te houden met andere mensen of de perspectieven, emoties of vooruitzichten van anderen.

Vermijdende persoonlijkheidsstoornis

Mensen met deze stoornis voelen zich vaak sociaal geremd en ontoereikend, waardoor ze sociale interacties vermijden. Dit kan resulteren in minder oefening en de ontwikkeling van empathievaardigheden na verloop van tijd.

Inzicht in het snijvlak van empathie en persoonlijkheidsstoornissen kan inzicht bieden in behandel- en managementstrategieën.

Onthoud dat deze stoornissen weliswaar van invloed kunnen zijn op empathie, maar dat het medische aandoeningen zijn die een professionele diagnose en behandeling vereisen.

Conclusie

Empathie is van onschatbare waarde in menselijke interactie. Van persoonlijke relaties tot professionele omgevingen, de impact ervan is verstrekkend en transformerend. "Empathie is verbinding; het is een ladder uit de schaamte," zegt Brown.

Empathie gaat niet alleen over andere mensen; het kan ook gaan over je eigen gevoelens en het begrijpen van je eigen empathie. Investeren in het begrijpen en verbeteren van je empathie is lonend en betaalt zich rijkelijk uit op emotioneel vlak.

Veelgestelde vragen over empathie

Waarom is empathie belangrijk?

Empathie is cruciaal bij het aangaan van betekenisvolle relaties en het creëren van een harmonieuze samenleving. Het stelt ons in staat elkaar beter te begrijpen, conflicten te verminderen, empathie te uiten en positieve interacties te bevorderen.

Is empathie een vaardigheid?

Ja, empathie is een vaardigheid die door oefening kan worden gecultiveerd en verbeterd. Het empathisch vermogen omvat een reeks vaardigheden waarmee je de emoties en moeilijke gevoelens van anderen kunt begrijpen en delen.

Is empathie een goede eigenschap?

Empathie is ongetwijfeld een goede eigenschap om te bezitten. Het verrijkt je eigen leven en dat van de mensen om je heen, wat leidt tot meer tevredenheid in relaties en welzijn in de gemeenschap.

Referenties

Definitie Empathie | Wat is Empathie

Empathie - Wikipedia

Empathie: hoe te voelen en te reageren op de emoties van anderen - HelpGuide.org

Hoe je meer empathisch kunt zijn - Een jaar lang betere gidsen - The New York Times

Empathie | Psychology Today

Mededogen vs. empathie: hun betekenis en welke te gebruiken

Disclaimer

De inhoud van dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het wordt altijd aanbevolen om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u veranderingen aanbrengt in uw gezondheid of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid. Anahana is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.