7

Pozitív pszichológia

Utolsó frissítés: április 6, 2024

Featured Image

Table of Contents

A pozitív pszichológia annak megértésével foglalkozik, hogy az emberek hogyan tudnak boldogulni és kiteljesedni azáltal, hogy az erősségekre, a rugalmasságra és az élet pozitívumaira összpontosítanak, még a kihívások során is. Arról szól, hogy felismerjük, hogy a boldogság és a jólét elérhető a mindennapi tapasztalatok és hozzáállás révén.

A pozitív pszichológia annak megértéséről szól, hogy az emberek hogyan tudnak boldogulni és kiteljesedni azáltal, hogy az erősségekre, a rugalmasságra és az élet pozitívumaira összpontosítanak, még a kihívások során is. Arról szól, hogy felismerjük, hogy a boldogság és a jólét elérhető a mindennapi tapasztalatok és hozzáállás révén.

Összefoglaló: Mi a pozitív érzelmek?

Mielőtt megvitatnánk, hogy mi a pozitív pszichológia, fontos megérteni, hogy mik a pozitív érzelmek. Ezek az érzelmek azok a jó érzések, amelyeket megtapasztalunk, mint például a boldogság, a hála és a szeretet. Jóllétünk alapkövét képezik, és jelentős szerepet játszanak életünk alakításában.
Amint azt mindjárt megtudjuk, a pozitív pszichológia célja annak megértése, hogy ezek az érzelmek hogyan segítenek a boldogulásunkban, miközben feltárja a mentális és érzelmi állapotunkra gyakorolt hatásukat.

Mi a pozitív pszichológia?

A pozitív pszichológia az 1990-es évek végén jelent meg, és a mentális egészség és jóllét újszerű szemléletét kínálja. A hagyományos, tünetekre összpontosító megközelítésekkel szemben a pozitív pszichológia az általános jólét ápolását és erősségeink kihasználását helyezi előtérbe.

Ez a szemlélet a terapeuták és a kliensek körében is jól hangzik, mivel a növekedést hangsúlyozza és a bennünk rejlő tehetségeket ünnepli. Arra ösztönöz, hogy lépjünk túl azon a korláton, hogy kizárólag a mentális egészségügyi kihívásokkal foglalkozzunk, vagy patologizáljuk a normális érzelmeket és tapasztalatokat, és arra ösztönöz, hogy az öngondoskodás szélesebb látásmódját fogadjuk el.

Ezen túlmenően, ez a megközelítés egy befogadóbb és támogatóbb környezetet segít elő azáltal, hogy enyhíti a mentális egészségünkkel kapcsolatos támogatás megszerzését övező stigmát. Elfogadásra és megértésre ösztönöz, elősegítve az együttérzést önmagunkkal, ahelyett, hogy kizárólag a tünetekre vagy problémákra összpontosítanánk.

A pozitív pszichológia eredete

Abraham Maslow nagy hatású elméletei az emberi motivációról és a szükségletek hierarchiájáról katalizátorként szolgáltak Martin Seligman, a 20. század pszichológusa és a pozitív pszichológia mozgalmának egyik kulcsfigurája számára.

Seligman kutatásai során mély igazságra bukkant: a boldogság saját erősségeink és pozitív tulajdonságaink felismeréséből fakad.

Seligman meglátásai megvilágítják a boldogság sokrétű természetét, amely három dimenzióban tapasztalható: a kellemes élet, a jó élet és az értelmes élet.

Azt javasolta, hogy az életelégedettség e területek kombinációjából fakad, kiemelve az emberi jólét gazdagságát és mélységét.

Pozitív pszichológiai kutatás

Mint említettük, a Martin Seligman által a pozitív pszichológia területén végzett kutatások és tudományos tanulmányok az emberi viselkedés és a jóllét meghatározásának megismerésére összpontosítottak. Arra összpontosított, hogy mi teszi az ember számára élvezetessé és teljes értékűvé az életet. Arra a következtetésre jutott, hogy az emberi boldogulás abból fakad, amit ő kellemes, jó és értelmes életnek nevez.

A pozitív pszichológia elméletei

a pozitív pszichológia mögött álló elméletek

Három út a boldogsághoz

A pozitív pszichológia egyik legnépszerűbb elmélete a Martin Seligman által kidolgozott három út a boldogsághoz. Ez az elmélet gyönyörűen felvázolja a fő alkotóelemeket és az igazán teljes értékű emberi léthez vezető utat.

Az első út, A kellemes élet arra hív, hogy fedezzük fel a boldogságot és az örömöt az élet egyszerű örömeiben: a barátságok melegében, a reggeli kávé illatában vagy egy napsütéses nap ölelésében.

A Kellemes életből a Jó életbe való átmenet személyes döntés, amely megköveteli, hogy felismerjük saját pozitív érzelmeinket, erősségeinket és jellemvonásainkat. Bár ez az utazás kihívást jelenthet, ez egy mélyen személyes felfedezés, amelyre csak mi magunk vállalkozhatunk. Arról szól, hogy felismerjük az életben rejlő jót a saját feltételeink szerint, felismerjük erősségeinket, és elfogadjuk egyedi tulajdonságainkat.

Végül Az értelmes élet Seligman elméletének csúcspontját jelenti. Arról szól, hogy jellemvonásainkat és erősségeinket egy magasabb cél szolgálatába állítjuk, és arra használjuk őket, hogy értelmes hatást gyakoroljunk a világra. A cél megtalálása és erősségeinknek egy nagyobb jóra való irányítása a végső út a kiteljesedéshez és a tartós boldogsághoz a személyes utunkon.

PERMA: A boldogság és a jólét tudománya

Seligman kifejlesztette a PERMA rövidítést vagy PERMA elméletet, hogy megmagyarázza az emberi boldogulás alapjait. A cél nem csupán az, hogy túléljük ezt az életet, hanem az, hogy virágozzunk:

  • A "P " arra hív minket, hogy fogadjuk el a pozitív érzelmeket, tápláljuk a hálát és a megbocsátást, hogy egyszerű örömökkel és szívből jövő kapcsolatokkal világítsuk meg napjainkat.

  • Az "E " arra hív minket, hogy teljes mértékben elkötelezzük magunkat, elfogadjuk a kihívásokat és kihasználjuk erősségeinket, hogy minden pillanatot céllal és jelenléttel töltsünk meg.

  • Az "R " a kapcsolatok erejére emlékeztet bennünket, ahol a közös élmények és a valódi kapcsolatok a növekedés, az ellenálló képesség és a teljes élet termékeny talajává válnak.

  • Az "M " arra ösztönöz, hogy találjunk értelmet szenvedélyeinkben, meggyőződésünkben és az életünket alakító pillanatokban.

  • Az "A " azt a beteljesülést tükrözi, amit a munkában, a kapcsolatokban és a személyes törekvéseinkben elért eredményeinkben érzünk.

A PERMA feltárása során felfedezzük a boldogságban, célokban és jólétben gazdag élethez vezető útitervet.

Jellemerősség és erények

"A tél közepén végre felfedeztem, hogy bennem van egy legyőzhetetlen nyár." - Albert Camus, A Sziszüphosz mítosza című művében.

A PERMA "elkötelezettségéhez" hasonlóan a jellem erősségeinek és erényeinek azonosítása a jólét, az önbecsülés, az önbizalom és a boldogság növelésének módja, és végső soron egy hosszabb, boldogsággal teli életet eredményez.

Jó módszer ennek beépítésére a mindennapi életbe, ha felírjuk a jellem erősségeit, legyen az rugalmasság, optimizmus, kedvesség másokkal szemben stb. Ezek felismerése és alkalmazása a mindennapi életben csökkentette a negatív érzelmeket.

Az erősségek felismerésével az ember automatikusan a pozitívumokra összpontosíthat, és végül elfelejtheti a negatív, tolakodó gondolatokat, amelyeket esetleg magával kapcsolatban érez. Ez hasonló a hálához; ha a pozitívumokra figyelünk, nagyobb valószínűséggel fogjuk ezt folytatni, és sok negatív gondolatot elfelejtünk.

Áramlási állapot

Az elköteleződéshez hasonlóan a flow-állapot is az az állapot, amikor az ember teljesen összpontosít és elmerül bármilyen tevékenységben. Ha szigorúan az adott feladatra koncentrálunk, az idő megállni látszik. Elfelejtjük az időt mint objektív dolgot, és teljesen a pillanatban vagyunk. Ez hasonlít a meditációhoz, amely növeli a boldogságot és a jólétet.

A teljes jelenlét által az önismeret eltűnik; a fókusz csak az adott feladatra összpontosul. Ezt a szokást a nap folyamán bármilyen tevékenység során gyakorolhatjuk. Még a kizárólag a mosogatógép kirakodására való koncentrálás is segíthet a nagyobb jelenlétben és a negatív érzelmek elfelejtésében.

Pozitív pszichológiai fejlődés: A pszichiátriába való kiterjesztés

Pozitív pszichológiai fejlődés: A pszichiátriába való kiterjesztés

Ahogy a pozitív pszichológia tovább fejlődik, jelentős lépéseket tesz a pozitív pszichiátria területére, ami figyelemre méltó eltérést jelent a hagyományos fókusztól. A pszichiátria hagyományosan a mentális betegségek azonosítására és kezelésére összpontosított olyan módszerekkel, mint a gyógyszeres kezelés és a terápia, beleértve a kognitív viselkedésterápiát (CBT). A területen belül azonban észrevehető elmozdulás történt a pozitív pszichológia aspektusainak a klinikai gyakorlatba való integrálása felé.

A meggyőző kutatások által támogatott pozitív pszichiátria négy kulcsfontosságú elemet foglal magában: a pozitív mentális egészségi eredmények előmozdítása, az olyan pszichoszociális tulajdonságok ápolása, mint a rugalmasság és az optimizmus, a pozitív mentális egészség neurobiológiai dimenzióinak megértése és a pozitív beavatkozások végrehajtása a pszichiátriai ellátásban.

A pozitív pszichológiával ellentétben, amely az általános jólétet és a személyes növekedést hangsúlyozza, a pozitív pszichiátria az elveit és beavatkozásait a mentális betegséggel küzdő egyének egyedi kihívásaihoz igazítja.

A pozitív pszichiátria célja a pozitív mentális egészségügyi eredmények fokozása, amely kiterjed a személyes jólétre, a stressz csökkentésére, a sikeres alkalmazkodásra, a traumát követő növekedésre, a felépülésre és a jövőbeli epizódok megelőzésére.

Ezen eredmények elérése érdekében a pszichiáterek különböző pozitív pszichológiai beavatkozásokat alkalmaznak, mint például az értelmes célok kitűzése, az optimizmus elősegítése, valamint az egyének segítése abban, hogy felismerjék és kihasználják erősségeiket a mindennapi életben.

Hogyan gyakoroljuk a pozitív pszichológiát otthon

A pozitív pszichológia olyan gyakorlatok kincsesbányáját kínálja, amelyeket zökkenőmentesen beépíthetsz a mindennapi életedbe, különösen a kihívásokkal teli időszakokban. A pozitív pszichológia lényege nem az, hogy elnyomjuk a negatív érzéseket vagy érvénytelenítsük önmagunkat.
Ehelyett arra bátorít, hogy ismerjük el és dolgozzuk fel a nehéz érzelmeket, miközben rugalmasságra és pozitivitásra törekszünk. A nehéz érzelmek elfojtása csak akadályozná a növekedésünket, különösen azért, mert ezek fontos jelzések a környezetünkről és az életünkről.
Íme néhány pozitív pszichológiai technika, amelyet otthon is kipróbálhat.

A hála ápolása

A hála ápolása elsőre kihívásnak tűnhet, de idővel az agyunk természetes módon hajlik erre a gondolkodásmódra. Kezdje azzal, hogy minden nap elismeri a kis és nagy dolgokat, amelyekért hálás. Fontolja meg egy hálanapló vezetését, hogy nyomon követhesse gondolatait és reflexióit, miközben segít a jelen pillanatban maradni.

Oldja fel a negatív előítéletek szorítását

A pozitivitás megváltoztatja az elméd működését. A pozitivitás nem csak az elméd tartalmát változtatja meg, a rossz gondolatokat jó gondolatokra cserélve; megváltoztatja az elméd hatókörét vagy határait is. Kiszélesíti a lehetőségek körét, amelyeket lát" - Barbara L. Fredrickson, Pozitivitás: A legszínvonalasabb kutatások feltárják a 3:1 arányt, amely megváltoztatja az életedet.

A negatív előítélet arra a tendenciára utal, hogy a negatív tapasztalatokra vagy információkra nagyobb figyelmet fordítunk, mint a pozitívakra. Időnként az elménk alapértelmezett beállítása lehet, hogy a rossz dolgokat jobban észreveszi, mint a jókat. De a helyzet a következő: dolgozhatunk rajta!

Próbálja ki a kognitív átfogalmazást. Ez arról szól, hogy tudatosan választjuk a múltbeli kudarcokból és nehéz helyzetekből származó jó dolgok meglátását. Ahelyett, hogy megragadnánk a negatívumoknál, a fényes pontokra helyezzük a hangsúlyt. Ez a gyakorlat nem csak arról szól, hogy pozitívak legyünk - hanem arról is, hogy növeljük rugalmasságunkat és erőt találjunk a kihívások közepette.

Pozitív írás

Minden nap szánjon egy kis időt pozitív írási gyakorlatokra. Gondolkodjon el az örömteli pillanatokon, az elért eredményeken vagy a kedvességen, amit átélt vagy látott. Az ilyen pozitív élményekről való írás feldobhatja a hangulatát és fokozhatja általános közérzetét.

Kedvesség

Gyakorold a kedvesség cselekedeteit magaddal és másokkal szemben naponta. Legyen szó akár arról, hogy segítő kezet nyújtasz egy barátodnak, akár arról, hogy öngondoskodó tevékenységet folytatsz, a kedvesség pozitív hozzáállást és kapcsolatot szül. Vegyen részt véletlenszerű kedvességekben, például hagyjon egy bátorító üzenetet egy munkatársának, vagy fizesse ki valakinek a kávéját a sorban Ön mögött.

Jelentést adni

Tűzz ki olyan célokat, amelyek mélyen rezonálnak az értékeiddel és álmaiddal. Bontja le őket gyakorlati lépésekre a SMART-célok technikájának segítségével - legyen konkrét, mérhető, elérhető, reális és időhöz kötött.

Ez a módszer a helyes úton tartja Önt, és lendületet ad a kívánt eredmények eléréséhez. Ismerje fel erősségeit, és keresse a lehetőségeket, hogy ezeket az élet különböző területein alkalmazza. Legyen szó hobbiról, a közösségnek való adakozásról vagy a karrieredről, erősségeid kihasználása gazdagítja a célod és a kiteljesedés érzését.

Ne feledje, hogy a jólétre való törekvés nem csupán egy cél, hanem egy folyamatos folyamat. Fogadd el a hála, a kedvesség és a célmeghatározás gyakorlatát, mint útitársakat az utadon. Az apró győzelmek megünneplésével és a kudarcok tanulságainak elfogadásával a rugalmasság és az öröm magvait találod majd virágozni magadban.

A pozitív pszichológia előnyei

Kapcsolódj autentikus énedhez

A pozitív pszichológia finoman a hitelesség felé terel minket, arra bátorítva minket, hogy ítélkezés és színlelés nélkül fogadjuk el valódi önmagunkat. Arról szól, hogy a felszín alá ássunk, és felfedezzük azokat az egyedi tulajdonságokat és értékeket, amelyek azzá tesznek minket, akik vagyunk. Az autentikus énünkkel való összehangolódással a belső békét és a beteljesülést ápoljuk, amely kifelé is sugárzik.

Érzelmi ellenálló képesség

Az élet elkerülhetetlen kihívásaival szemben a pozitív pszichológia olyan eszközökkel ruház fel minket, amelyekkel az érzelmi ellenálló képességet fejleszthetjük. Nem a nehézségek elkerüléséről van szó, hanem a belső erő kifejlesztéséről, hogy bátran és méltósággal átvészeljük a nehézségeket. Az olyan gyakorlatokon keresztül, mint az odafigyelés, az önsajnálat és az érzelemszabályozás, megtanulunk alkalmazkodni és visszarázódni a kudarcokból, ezáltal erősebbek és rugalmasabbak leszünk.

Pozitív kapcsolatok

A pozitív pszichológia hangsúlyozza az értelmes kapcsolatok fontosságát - mind önmagunkkal, mind másokkal. Az önismeret ápolásával elmélyítjük saját szükségleteink és érzelmeink megértését, miközben empátiát és együttérzést táplálunk a körülöttünk élők iránt. Ezek a kapcsolatok táplálékot nyújtanak a léleknek, támogatást, megerősítést és az összetartozás érzését nyújtják, ami mérhetetlenül gazdagítja az életünket.

Élj teljes szívvel

A pozitív pszichológia alapvetően arra ösztönöz, hogy fogadjuk el a körülöttünk lévő világ gazdagságát. Arról szól, hogy megtaláljuk a szépséget a hétköznapokban, hálát adjunk az egyszerű örömökért, és ápoljuk a csodálat és a kíváncsiság érzését a világgal kapcsolatban. Azzal, hogy megváltoztatjuk a perspektívánkat és a bőség gondolkodásmódját elfogadjuk, megnyitjuk magunkat az új tapasztalatok, perspektívák és növekedési lehetőségek előtt.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kezeli a pozitív pszichológia a párkapcsolati kihívásokat?

A kapcsolatokban a pozitív pszichológia gyakorlatias megközelítést alkalmaz, az erősségekre, a rugalmasságra és a hatékony kommunikációra összpontosítva. A múltbeli tapasztalatokra - beleértve a kudarcokat is - mint növekedési lehetőségekre való reflektálásra ösztönöz.
Az empátia, a megértés és a közös problémamegoldás elősegítése az, ahogyan a pozitív pszichológia segít a kihívásokban való eligazodásban, miközben elősegíti az egészséges kapcsolati dinamikát.

A pozitív pszichológia arról szól, hogy mindig boldognak és pozitívnak érezzük magunkat?

Egyáltalán nem. A pozitív pszichológia elismeri, hogy természetes, hogy az érzelmek teljes spektrumát érezzük, beleértve a nehéz érzelmeket is. Ez azt jelenti, hogy valóságosan és őszintén meg kell mondanunk, hogy mit érzünk, miközben a rugalmasságunkat és a megküzdési készségeinket is fejleszteni kell.
A pozitív pszichológia azt mutatja, hogy ha elfogadjuk és feldolgozzuk ezeket a nehéz érzelmeket, akkor valójában elmélyíthetjük érzelmi jólétünket, és még őszintébb kapcsolatokat teremthetünk másokkal.

Hogyan segítheti elő a pozitív pszichológia az intimitást és a kapcsolatot a hosszú távú kapcsolatokban?

A pozitív pszichológia hangsúlyozza az intimitás és a kapcsolat ápolásának fontosságát a hosszú távú kapcsolatokban. Az olyan technikák, mint a hála kifejezése, a közös tevékenységek és a minőségi együtt töltött idő előtérbe helyezése elmélyíthetik az érzelmi kötődést, és hosszú távon fenntarthatják a szenvedélyt és a közelséget.

Hivatkozások

Abraham Maslow és a boldogság hierarchiája

Martin Seligman és a pozitív pszichológia: Seligman Psychologic: Elmélet és gyakorlat

PERMA™ jóllét-elmélet és PERMA™ workshopok

Martin Seligman és a pozitív pszichológia felemelkedése

Pozitív pszichológiai coaching eszközök és technikák: Front. Psychiatry

Felelősségi nyilatkozat

A cikk tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, és nem helyettesíti a szakszerű orvosi tanácsadást, diagnózist vagy kezelést. Mindig ajánlott konzultálni egy képzett egészségügyi szolgáltatóval, mielőtt bármilyen egészséggel kapcsolatos változtatást hajtana végre, vagy ha bármilyen kérdése vagy aggodalma van az egészségével kapcsolatban. Az Anahana nem vállal felelősséget semmilyen hibáért, mulasztásért vagy következményért, amely a közölt információk használatából adódhat.