6

Vad är Asana i Yoga

Senast uppdaterad: januari 31, 2024

Featured Image

Table of Contents

Asana, ett grundläggande element i yoga, hänvisar till de fysiska ställningar eller poser som praktiseras i yoga.

Definition av asana inom yoga

Dessa ställningar är utformade för att utveckla balans, flexibilitet, styrka och medvetenhet i kroppen.

I yogafilosofin har asanas ett dubbelt syfte: de förbereder kroppen för meditation och andlig utveckling samtidigt som de främjar fysiskt välbefinnande.

Asanas varierar i komplexitet, från enkla sittande positioner till invecklade, akrobatiska poser, vilket gör att utövare på alla nivåer kan delta i övningen.

Genom att harmonisera kropp och sinne underlättar asanas energiflödet, förbättrar koncentrationen och hjälper i slutändan till att uppnå inre frid och harmoni, vilket gör dem till en viktig aspekt av yogans grunder.

Asanas: Att utforska hur kroppen och sinnet fungerar

Asanas är inte bara fysiska övningar utan en djupgående metod för att utforska hur kroppen och sinnet fungerar tillsammans:

 • Förståelse för kroppen: Asanas ger en praktisk upplevelse av människokroppen, dess anatomi och funktion. Du får insikter om inriktning, spänning, avslappning och samspelet mellan olika fysiska system genom övning.
 • Koppling mellan kropp och själ: Att utföra asanas kräver fokus och medvetenhet. Detta skapar en stark koppling mellan kropp och sinne, så att du kan uppfatta subtila känslor och interna processer.
 • Känslomässig insikt: Praktiken kan också avslöja känslor som finns lagrade i kroppen. Att observera hur olika ställningar påverkar dina känslor leder till självkännedom och känslomässig läkning.
 • Holistisk hälsa: Att utforska kropp och själ genom asanas bidrar till en holistisk hälsa, där fysiskt välbefinnande förenas med mental och känslomässig balans.
 • Porten till högre övningar: Att förstå kroppen och sinnet genom asanas lägger grunden för högre övningar som Pranayama (andningskontroll) och meditation, vilket leder till andlig tillväxt.

84 Asanas att uppnå

Yogasanas, de 84 klassiska ställningarna, erbjuder mer än bara fysiska fördelar. De är en väg till andlig tillväxt och anpassning till det gudomliga.

I det gamla Indien betraktades asanas som en form av träning och ett sätt att förena sig själv med universum.

Från den grundläggande triangelställningen till den mer komplexa lejonställningen, dessa 84 asanas har alla en unik andlig betydelse.

De är inte bara fysiska ställningar utan ett sätt att uppnå självobservans och rikare övning.

I traditionella yogatexter står talet 84 för fullständighet och gudomlig betydelse. Vissa skrifter nämner 84 klassiska asanas, men tolkningarna varierar:

 • Andlig symbolik: Siffran 84 anses vara helig och symboliserar den universella skapelsens totalitet. Vissa ser det som en representation av de 84.000 nadis eller subtila energikanaler i den subtila kroppen.
 • Hatha Yoga Pradipika: Denna grundläggande text beskriver 15 asanas, men man tror att det finns 84 som utgör kärnan i yogautövandet och som omfattar hela spektrumet av mänsklig erfarenhet och andlig utveckling.
 • Modern tolkning: Medan den specifika listan på 84 kan skilja sig åt mellan skolor, hänvisar moderna yogalärare ofta till detta antal som ett symboliskt uttryck för de oändliga möjligheterna i asana-praxis.
 • Att uppnå mästerskap: Det handlar mindre om att behärska 84 specifika ställningar och mer om resan och tillväxten i ens övning. Att utöva dessa asanas innebär ett engagemang för fysiskt mästerskap, självkännedom och andlig upplysning.

Att förstå och praktisera dessa 84 asanas kan vara en väg till andlig upplysning och en djupare kontakt med den subtila kroppen.

Asanas historia

Asanas historia är djupt sammanflätad med traditionerna i det forntida Indien. De har utvecklats under tusentals år och återspeglar förändringar i religiösa övertygelser, sociala normer och fysiska metoder.

Rötterna till asanas kan spåras tillbaka till Lord Shiva, som ansågs vara den gudomliga läraren av yoga. Ursprungligen var asanas sittande ställningar för meditation och andliga övningar.

Patanjalis Yoga Sutras, en av yogans grundläggande texter, kodifierade yogans åtta delar, med asana som den tredje delen. Den betonade asana som en stadig och bekväm hållning för meditation.

Asana i Hatha Yoga

Hatha Yoga, som skrevs på 1400-talet, introducerade många av de kroppsställningar som vi utövar idag. Den innehöll även vägledning om fysisk hälsa, andningstekniker och meditation.

I Hatha Yoga Pradipika, den mest auktoritativa texten om Hatha Yoga, förklarar Swami Svatmarama att asanas beskrivs först eftersom de är det första steget i Hatha.

Den som utövar yoga kan nå högre mål med den stadga och fokus som asana ger.

Varifrån kommer namnen på yogapositionerna

Namnen på yogapositionerna, eller asanas, har djupgående ursprung och betydelser som är djupt kopplade till varje positions essens. Här är hur de härleds:

 • Sanskrit-språk: De flesta namn kommer från det gamla sanskritspråket och är genomsyrade av andlig och filosofisk betydelse. Till exempel översätts "Adho Mukha Svanasana" till "Downward-Facing Dog Pose", vilket återspeglar dess likhet med en sträckande hund.
 • Natur och djur: Många namn är inspirerade av natur och djur. "Bhujangasana" (Cobra Pose) efterliknar den upphöjda huvan på en kobra, medan "Vrikshasana" (Tree Pose) symboliserar stabiliteten hos ett träd.
 • Andliga begrepp: Vissa poser är uppkallade efter gudar eller andliga koncept. "Natarajasana" (Lord of the Dance Pose) är uppkallad efter Lord Shiva, som avbildas som den kosmiska dansaren.
 • Människans anatomi: Vissa namn härrör från den mänskliga kroppen och dess position. "Trikonasana" (Triangle Pose) har fått sitt namn efter sin triangulära form.

Att förstå namnen ger djup till övningen och kopplar utövaren till den andliga aspekten av yoga och den fysiska formen eller konceptet för ställningen.

Varför utövar vi yogapositioner?

Utövandet av yogapositioner, eller asanas, har blivit populärt över hela världen, men varför ägnar vi oss åt denna unika form av fysisk träning?

Yoga asanas erbjuder ett brett utbud av fysiska, mentala och andliga fördelar, som omfattar ett holistiskt synsätt på välbefinnande.

Fysiskt välbefinnande

Yogapositioner förbättrar den fysiska hälsan genom att öka flexibiliteten, styrkan och balansen. De ger en bättre hållning och kan till och med lindra vissa sjukdomar.

Koppling mellan sinne och kropp

Praktiken odlar medvetenhet och koppling mellan sinne och kropp, vilket förbättrar självobservation och mindfulness.

Emotionell balans

Asanas hjälper till att hantera stress och främjar emotionell hälsa. Den fokuserade övningen möjliggör inre lugn och mindfulness.

Andlig förbindelse

Utövandet av yogapositioner är inte bara fysiskt; det är en andlig praktik som leder till självmedvetenhet och koppling till högre medvetande.

Komplement till modern medicin

Många ser yoga som en alternativ medicin, som kompletterar moderna terapier för att främja övergripande hälsofördelar.

Yoga Asana som fysisk praktik

Yoga asana är mer än bara fysisk träning. Det är en harmonisk blandning av fysiska ställningar, andningstekniker och mental fokusering.

 • Fysiska fördelar: Den fysiska utövningen av yoga asanas förbättrar flexibilitet, styrka och balans. Till skillnad från enkla fysiska rörelser är varje asana utformad för att arbeta med specifika mänskliga kroppsdelar.
 • Andningsövningar: Genom att integrera andningsövningar i asanapraktiken ökar kontrollen över det medvetna och omedvetna sinnet. Denna integration kopplar samman kropp och sinne, en viktig aspekt av yoga.
 • Mental klarhet: Genom asana-praxis kan individer hitta bättre koncentration, emotionell hälsa och stressavlastning. Många yogalärare betonar vikten av de mentala fördelarna tillsammans med de fysiska.
 • Skiljer sig från fysisk träning: Yoga asana skiljer sig från allmän fysisk träning eftersom det handlar om fysisk hälsa och en andlig och känslomässig koppling. Ställningarna är inte bara fysiska ställningar utan en väg till holistiskt välbefinnande.

Skillnaden mellan Asanas och andra fysiska övningar

Asanas förknippas ofta med fysisk träning, men det finns viktiga skillnader som gör att de skiljer sig från konventionella träningsrutiner:

 • Koppling mellan kropp och själ: Asanas betonar ett holistiskt synsätt och integrerar sinne, kropp och själ. Det handlar inte bara om fysiska rörelser utan också om mindfulness, andningstekniker och inre medvetenhet.
 • Andlig komponent: Yoga har sina rötter i andliga traditioner, och asanas underlättar en djupare kontakt med ens högre jag. Fysiska övningar som löpning eller tyngdlyftning kan ha en annan andlig aspekt.
 • Inriktning och medvetenhet: Asanas prioriterar inriktning, balans och medvetna rörelser. I en yogaklass vägleder instruktörerna utövarna genom subtila justeringar för att uppnå rätt form. Detta fokus på precision skiljer yoga från allmän fysisk träning.
 • Terapeutiska fördelar: Många asanas har terapeutiska egenskaper och syftar till att läka eller lindra specifika fysiska eller känslomässiga hälsoproblem. Dessa fördelar kan vara mer uttalade än vid regelbunden fysisk träning.
 • Kontroll av andningen: Till skillnad från andra fysiska aktiviteter, yoga betonar kontrollerad andning (Pranayama) i tandem med poserna. Denna integration av andning och rörelse ger yogan en unik dimension.

Hur man kommer igång med Asana-praxis

hur du kommer igång med asana-praxis

Att börja träna asana kan vara en spännande resa mot fysisk hälsa, känslomässigt välbefinnande och andlig utveckling. Här är en enkel guide för att komma igång:

Ställ in din avsikt

Var medveten om vad du vill uppnå med din träning. Oavsett om det handlar om flexibilitet, stresslindring eller andlig kontakt kan ett tydligt mål vägleda dig på rätt väg.

Välj rätt stil

Från Hatha Yoga till Ashtanga Yoga finns det olika stilar, var och en med unika egenskaper. Läs på eller rådfråga en yogalärare för att hitta en stil som passar dig.

Börja med grunderna

Fokusera på grundläggande poser som Mountain Pose eller Triangle Pose. Lär dig korrekt inriktning och andningskontroll för att säkerställa en säker och effektiv övning.

Införliva andningsövningar

Pranayama, eller kontrollerad andning, är en viktig del av asanas. Enkla tekniker som djup bukandning kan förbättra din upplevelse.

Hitta vägledning

Överväg att delta i yogaklasser med en certifierad yogalärare eller följ välrenommerade onlinehandledningar. Vägledning kan påskynda din inlärning och förhindra potentiella skador.

Lyssna på din kropp

Lyssna på din kropps signaler. Om en ställning känns smärtsam eller obekväm, ändra den eller vila. Regelbunden asanautövning handlar om stadiga och bekväma framsteg.

Skapa en rutin

Kontinuitet är nyckeln. Även några minuter varje dag kan göra skillnad. Öka gradvis intensiteten och varaktigheten allteftersom du känner dig mer bekväm.

Kom ihåg att yoga inte handlar om tävling eller perfektion utan om en personlig resa mot självupptäckt och välbefinnande.

Asanas och modern livsstil

I dagens snabba och ofta stillasittande livsstil söker många människor sätt att upprätthålla sitt fysiska, mentala och känslomässiga välbefinnande.

När man använder yogafilosofins principer kan yogapositioner ses som en form av alternativ medicin som kompletterar traditionella medicinska metoder.

Regelbunden asanautövning erbjuder ett unikt sätt att komplettera den moderna livsstilen genom att motverka de negativa effekterna av långvarigt sittande och begränsad rörelse, lindra stress och hjälpa till att känna sig mer föryngrad och produktiv.

Referenser

Asana - Wikipedia

Vad är Asana i Yoga

Asanas: Betydelse, definition och syfte - Yoga Basics

Vad är en Asana inom Yoga?

Yogasanas: Allt om de 84 typerna av Asanas och mer | Sadhguru

Friskrivningsklausul

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.

Yoga Bolster

9 min read

Yoga Bolster

Utforska världen av yogakuddar och upptäck deras fördelar för din yogapraktik. Oavsett om du är nybörjare eller expert kan du hitta rätt yogakudde...

Hur du blir en yogainstruktör

6 min read

Hur du blir en yogainstruktör

Du kanske har tränat yoga i många år och är redo att ta din träning till nästa nivå. Eller så har du nyligen blivit förälskad i yoga, så mycket att...

Yogakläder

4 min read

Yogakläder

Dyk ner i den optimala blandningen av komfort, estetik och prestanda som definierar moderna yogakläder. Upptäck de nya trenderna och vad som är...

Pilates vs Yoga

9 min read

Pilates vs Yoga

Pilates vs. Yoga: Lär dig skillnaderna och fördelarna, och välj rätt övning för dina fitness- och wellnessmål.

Vad är goat yoga?

5 min read

Vad är goat yoga?

Vad i hela världen är en Goat Yoga-klass? Du kanske undrar just det, och om du gör det är du inte ensam! Goat Yoga är en ny träningstrend som snabbt...

Hur man rengör en yogamatta

6 min read

Hur man rengör en yogamatta

Om du är yogaentusiast vet du hur viktigt det är att ha en ren matta. Det är inte nödvändigtvis enbart för ditt välbefinnande, utan även för din...