5

Acht Ledematen van Yoga

Laatst bijgewerkt: oktober 27, 2023

Featured Image

Table of Contents

De acht ledematen van yoga zijn de fundamenten van yoga die dienen als leidraad voor yogabeoefening. De acht ledematen van yoga helpen iemand een zinvol en doelgericht leven te leiden en zelfrealisatie te bereiken door discipline in geest, lichaam en ziel.

Wat zijn de Acht Ledematen van Yoga

De acht ledematen van yoga fungeren als richtlijnen voor de yogabeoefening om volledig in balans te komen met het universele bewustzijn.

Dit achtvoudige pad kreeg de naam ashtanga, wat in het Sanskriet "acht ledematen" betekent (ashta = acht, anga=ledemaat). Elke ledemaat geeft instructies over hoe een zinvol en doelgericht leven te leiden door middel van discipline van geest, lichaam en ziel, met als uiteindelijk doel moksha, wat bevrijding of vrijheid betekent.

Geschiedenis en oorsprong van de Acht Ledematen van Yoga

De wetenschappelijke hindoeïstische wijsgeer Patanjali schreef in 400 n.Chr. een boek getiteld 'De Yoga Sutras van Patanjali', dat 196 Sanskriet sutras (aforismen) over yogafilosofie en -beoefening bevat. De geschriften van Patanjali zijn verdeeld in vier afzonderlijke secties of padas. Het achtvoudige pad staat bekend als het Ashtanga Yoga Systeem en bevindt zich in sectie twee van Patanjali's soetra's, Sadhana Pada.

Met consistentie en strenge zelfdiscipline stelt deze fundamentele tekst van de yogafilosofie, in zijn voltooiing, de beoefenaar in staat om zelfrealisatie te bereiken en zichzelf te bevrijden van mentaal en fysiek lijden.

De 8 ledematen van Yoga

Yamas

Het eerste onderdeel, yama, verwijst naar ethische normen en praktijken die gebruikt worden om met de buitenwereld om te gaan. Yama betekent zelfbeheersing en dicteert dus een reeks gewoonten die je jezelf moet aanleren. Een goed begrip van de yama's helpt bij het beoefenen van yoga in het dagelijks leven. Er zijn vijf yama's:

  1. Ahimsa: Geweldloosheid, vriendelijkheid. Geweldloosheid verwijst naar het zich onthouden van het kwetsen van zichzelf of anderen, zowel lichamelijk als geestelijk.
  2. Satya: Waarachtigheid. Het beoefenen van satya moedigt aan om authentiek en eerlijk te leven, waardoor het ware zelf de dingen ziet en accepteert zoals ze werkelijk zijn.
  3. Asteya: eerlijkheid, niet stelen. Asteya betekent afzien van het begeren van de bezittingen, het geld, de tijd, de ideeën en het welzijn van anderen.
  4. Brahmacharya: Matiging van de zintuigen, Continentie. Deze praktijk bevordert het juiste gebruik van energie en het afzien van veelvuldig gebruik van zintuiglijke genoegens zoals voedsel, seks, drugs en slaap.
  5. Aparigraha: Bezitsloosheid. Aparigraha betekent het verwerpen van materialisme door alleen te nemen en te verzamelen wat nodig is om te overleven. Materiële bezittingen inspireren tot negatieve gevoelens van afgunst en hebzucht, die werken als energievreters. Het beoefenen van aparigraha laat de behoefte aan controle los en moedigt een eenvoudiger leven aan.

Niyamas

Het tweede onderdeel, niyama, verwijst naar spirituele observaties en innerlijke discipline. De niyama's zijn gewoonten die in jezelf worden gecultiveerd om persoonlijke en spirituele groei te inspireren. Er zijn vijf niyama's:

  1. Saucha: Reinheid. Saucha is de zuiverheid van geest, lichaam en ziel. Het begint met de reinheid van het zelf, zowel fysiek als mentaal, en breidt zich uit naar het behoud van de buitenwereld.
  2. Samtosa: tevredenheid, geluk. Samtosa is een staat van opgetogen sereniteit die bereikt wordt door mindfulness, het beoefenen van dankbaarheid en het ontdekken van vreugde in het dagelijks leven.
  3. Tapas: Zelfdiscipline, brandend verlangen. Tapas is het proces van het loslaten van negatieve gewoonten en patronen door zelfbeheersing te handhaven. De praktijk van zelfbeheersing nodigt uit tot persoonlijke groei terwijl je toekomstige doelen en aspiraties nastreeft.
  4. Svadhyaya: Zelfstudie, Zelfreflectie. Svadhyaya betekent zelfstudie van geschriften en boeken. Deze studie bevordert het zelfbewustzijn en stelt iemand in staat om zelfrealisatie te bereiken.
  5. Isvara pranidhana: Overgave aan een hogere macht. Isvara pranidhana is de laatste niyama en bestaat uit twee woorden. Isvara betekent "opperwezen" en pranidhana betekent "bevestiging". Isvara pranidhana is de volledige overgave van het ego aan een hogere macht.

Asana

Het derde onderdeel, asana, verwijst naar de fysieke houdingen die wereldwijd in moderne yogalessen worden beoefend. Het woord asana betekent "een zitplaats", wat verwijst naar een yogahouding die men uitvoert tijdens een onbeweeglijke meditatie.

De fysieke beoefening van yoga zuivert het lichaam en maakt gebruik van verschillende yogahoudingen om het lichaam te versterken, te stabiliseren en het volledige potentieel te bereiken. Er worden momenteel naar schatting 84.000 yogahoudingen beoefend.

Balasana (Kinderhouding): Dit is een geknielde asana waarbij de voeten bij elkaar staan, de knieën tegen elkaar of uit elkaar, en het lichaam over de gebogen benen is gekruld. De armen kunnen aan de zijkant zijn of naar buiten gestrekt langs het hoofd.

Trikonasana (verlengde Driehoekshouding): Dit is een staande asana waarbij de voeten wijd zijn, de ene naar voren wijst terwijl de andere naar buiten draait, en beide benen recht zijn. De heupen bewegen eerst naar voren en het lichaam volgt, waarbij één arm op de kuit rust en de andere naar boven wijst. De borstkas moet naar buiten wijzen en de schouders naar achteren.

Pranayama

De vierde ledemaat, pranayama, betekent controle over de ademhaling. Het woord pranayama is de samenvoeging van de twee Sanskriet woorden "prana," wat levenskracht betekent, en "yama," wat controle betekent.

De adem bevordert de energiestroom naar verschillende delen van het lichaam door middel van ademhalingstechnieken. Mindful ademhalen helpt niet alleen bij het verdiepen van yogahoudingen, maar beïnvloedt ook emoties, afhankelijk van de aard van het ademwerk.

Ujjayi ademhaling (oceaanademhaling): Inademen door de neus en uitademen door de neus, waarbij de achterkant van de keel wordt dichtgedrukt om een oceaan- of "ha"-geluid te maken.

Pratyahara

De vijfde ledemaat, pratyahara, verwijst naar het gevoel van terugtrekking.

Dit omvat de beelden en geluiden die zich voordoen in de buitenwereld, waardoor het bewustzijn weggetrokken wordt van externe objecten zodat het zelf zonder afleiding kan mediteren.

Het is noodzakelijk om pratyahara te beoefenen om jezelf van harte aan innerlijke vrede te onderwerpen.

Dharana

De zesde ledemaat, dharana, betekent concentratie. Men kan de geest beheersen en zuiver bewustzijn bereiken door alle vijf zintuigen te fixeren op één enkel punt. Door je te concentreren op een centraal punt (zoals adembeheersing of een hogere macht) kun je volledig overgaan naar innerlijke meditatie.

Dhyana

De zevende ledemaat, dhyana, verwijst naar meditatie of de ononderbroken stroom van volledige concentratie. Het zevende stadium van ashtanga yogainhoudt in dat je lichaam en geest tot rust brengt, de zintuigen en externe afleidingen loslaat en zelfbewustzijn zonder gedachten ontdekt.

Samadhi

Het laatste onderdeel, samadhi, betekent een staat van extase. De term samadhi is samengesteld uit de Sanskriet woorden "sama," wat gelijk betekent, en "dhi," wat "zien" betekent.

Dit betekent dat de achtste stap niet over escapisme gaat, maar eerder over het vermogen om het leven te zien zoals het is en in het huidige moment te leven. Het voltooien van het achtvoudige pad stelt iemand in staat verlichting te bereiken en harmonie te vinden met het universele bewustzijn.

Voordelen van het beoefenen van de Acht Ledematen van Yoga

Zuivering

De acht ledematen van yoga ontwikkelen het lichaam, de geest en de ziel en zuiveren geleidelijk de chakra's naarmate men zich door het ashtanga yogasysteem beweegt.

Beheers de zintuigen

Het achtvoudige pad cultiveert het vermogen om zich op alle vijf zintuigen te concentreren. De vijfde en zesde ledematen, in het bijzonder pratyahara en dharana, leren de geest om afleidingen van buitenaf te negeren en zich te concentreren op een specifiek aandachtspunt.

Activeer

De fysieke beoefening van yoga, asana, integreert lichaam en geest om de energiestroom door het hele lichaam te controleren. Yogalessen en ademhalingsoefeningen stimuleren de bloed- en zuurstofstroom in het lichaam, wat uiteindelijk leidt tot een verhoging van het energieniveau.

Vrijheid van wereldse illusies

De achtste en laatste ledemaat legt het gevoel van ware vrede bloot. Door de geest en het lichaam te bevrijden van de beperkingen van alle gedachten en zintuigen, zal men de ultieme yogastaat ervaren - verlichting.

Referenties

Yoga en gezondheid - PMC

Gevallen ster: Een terugkeer naar jezelf door de acht ledematen van yoga - Molly Chanson - Google Books

8 Ledematen van Yoga: Het pad van verlichting in Patanjali's Yoga Sutra (yogajournal.com)

De 8 ledematen van Yoga uitgelegd - Ekhart Yoga

De 8 ledematen van Yoga en waarom ze belangrijk zijn voor uw beoefening

Een gedekoloniseerde gids voor de 8 ledematen van Yoga

Wat zijn de acht ledematen van Yoga? Hier is uw uitgebreide overzicht.

De rol van de acht ledematen in de hedendaagse yogabeoefening.

Disclaimer

De inhoud van dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het wordt altijd aanbevolen om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u veranderingen aanbrengt in uw gezondheid of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid. Anahana is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.