4

A jóga nyolc végtagja

Utolsó frissítés: október 27, 2023

Featured Image

Table of Contents

A jóga nyolc végtagja a jóga alapjai, amelyek a jógagyakorlatok útmutatójaként szolgálnak. A jóga nyolc végtagja segít értelmes és céltudatos életet élni, és az elme, a test és a szellem fegyelmén keresztül elérni az önmegvalósítást.

Mi a jóga nyolc végtagja

A jóga nyolc végtagja iránymutatásként szolgál a jógagyakorlatban való eligazodáshoz, hogy elérjük az egyetemes tudattal való teljes egyensúlyt.

Ezt a nyolcrétű ösvényt ashtangának nevezték el, ami szanszkritul "nyolc végtagot" jelent (ashta = nyolc, anga = végtag). Minden egyes végtag útmutatást ad arra vonatkozóan, hogyan lehet értelmes és céltudatos életet élni az elme, a test és a szellem fegyelmezésén keresztül, a végső cél pedig a moksa, ami felszabadulást vagy szabadságot jelent.

A jóga nyolc végtagjának története és eredete

A tudományos hindu bölcs, Patandzsali Kr.u. 400-ban írt egy könyvet "Patandzsali jóga szútrái" címmel, amely 196 szanszkrit szútrát (aforizmát) tartalmaz a jógafilozófiáról és a jógagyakorlatokról. Patandzsali írásai négy különálló részre vagy padára oszlanak. A nyolcrétű ösvényt Ashtanga jóga rendszerként ismerjük, amely Patandzsali szútráinak második szakaszában, a Szádhana padában található.

Következetességgel és szigorú önfegyelemmel a jógafilozófia eme alapvető szövege a maga teljességében lehetővé teszi a gyakorló számára, hogy elérje az önmegvalósítást, és megszabaduljon a mentális és fizikai szenvedéstől.

A jóga 8 végtagja

Yamas

Az első ág, a yama, a külső világgal való interakcióban alkalmazott etikai normákra és gyakorlatokra utal. A yama önkontrollt jelent, és így egy sor szokást diktál, amelyeket az énbe kell beléjük oltani. A yamák alapos megértése segít a jóga gyakorlásában a mindennapi életben. Öt jáma létezik:

  1. Ahimsa: Erőszakmentesség, kedvesség. Az erőszakmentesség az önmagunk vagy mások testi vagy lelki bántalmazásától való tartózkodásra utal.
  2. Satya: Őszinteség. A satya gyakorlása arra ösztönöz, hogy autentikusan és őszintén éljünk, megengedve az igazi énnek, hogy a dolgokat olyannak lássa és elfogadja, amilyenek valójában.
  3. Asteya: Becsületesség, nem lopás. Asteya azt jelenti, hogy tartózkodjunk mások tulajdonának, pénzének, idejének, ötleteinek és jólétének megkívánásától.
  4. Brahmacharya: Brahmrahma: Az érzékek mértékletessége, Kontinencia. Ez a gyakorlat elősegíti az energia helyes felhasználását és az érzéki örömök, mint az étel, a szex, a drogok és az alvás gyakori használatától való visszavonulást.
  5. Aparigraha: Nem-birtoklás. Az aparigraha azt jelenti, hogy elutasítjuk az anyagiasságot, és csak azt vesszük és gyűjtjük össze, ami a túléléshez szükséges. Az anyagi javak az irigység és a kapzsiság negatív érzéseit ébresztik, amelyek energiavesztőként hatnak. Az aparigraha gyakorlása felszabadítja az irányítás igényét, és egyszerűbb életre ösztönöz.

Niyamas

A második végtag, a niyama, a spirituális megfigyelésekre és a belső fegyelemre utal. A niyamák olyan szokások, amelyeket az ember magában művel, hogy ösztönözzék a személyes és spirituális növekedést. Öt niyama létezik:

  1. Saucha: Tisztaság. Saucha az elme, a test és a lélek tisztasága. Az én tisztaságával kezdődik, mind fizikailag, mind mentálisan, és kiterjed a külvilág megőrzésére is.
  2. Samtosa: Elégedettség, boldogság. A Samtosa a felfokozott derű állapotát jelenti, amelyet az odafigyelés, a hála gyakorlása és az öröm felfedezése a mindennapi életben révén érhetünk el.
  3. Tapas: Önfegyelem, égő vágy. A tapasz a negatív szokásoktól és mintáktól való eltávolodás folyamata az önuralom fenntartásával. Az önuralom gyakorlása személyes fejlődésre hív fel, miközben a jövőbeli célokat és törekvéseket követi.
  4. Svadhyaya: Öntanulás, önreflexió. Svadhyaya a szentírások és könyvek ön-tanulmányozását jelenti. Ez a tanulmányozás elősegíti az önismeretet, és lehetővé teszi az önmegvalósítás elérését.
  5. Isvara pranidhana: Átadás egy magasabb erőnek. Az Isvara pranidhana az utolsó niyama, és két szóból áll. Isvara jelentése "legfelsőbb lény", a pranidhana pedig "rögzítést" jelent. Az Isvara pranidhana az egó teljes átadása egy magasabb erőnek.

Asana

A harmadik végtag, az ászana, a modern jógaórákon világszerte gyakorolt fizikai testtartásokra utal. Az ászana szó fordítása "ülés", ami arra a jógapózra utal, amelyet mozdulatlan meditáció közben végzünk.

A jóga fizikai gyakorlása megtisztítja a testet, különböző jógapózokat alkalmazva erősíti, stabilizálja és teljes mértékben kiaknázza a testet. Jelenleg becslések szerint 84 000 jógapóz van gyakorlatban.

Balasana (gyermekpóz): Ez egy térdelő ászana, ahol a lábfejek együtt vannak, a térdek együtt vagy külön vannak, és a test a behajlított lábak fölé hajlik. A karok lehetnek oldalt vagy a fej mellett kifelé kinyújtva.

Trikonasana (kiterjesztett háromszög póz): Ez egy álló ászana, ahol a lábak szélesek, az egyik előre mutat, míg a másik kifelé fordul, és mindkét láb egyenes. Először a csípő mozdul előre, majd a test követi, az egyik kar a vádlin nyugszik, a másik pedig felfelé mutat. A mellkasnak kifelé, a vállaknak pedig hátra kell lenniük.

Pránájáma

A negyedik végtag, a pránájáma, a légzés irányítását jelenti. A pránajáma szó a két szanszkrit szó, a "prána" (életerő) és a "jama" (irányítás) összeolvadása.

A légzés a légzéstechnikák segítségével elősegíti az energia áramlását a test különböző részeibe. A tudatos légzőgyakorlatok nemcsak a jógapózok elmélyítését segítik, hanem a légzés jellegétől függően az érzelmekre is hatással vannak.

Ujjayi légzés (óceáni légzés): Az orron keresztül történő belégzés és az orron keresztül történő kilégzés, a torok hátsó részét összeszorítva, hogy óceáni vagy "ha" hangot adjunk ki.

Pratyahara

Az ötödik végtag, a pratyahara, a visszavonulás érzékére utal.

Ez magában foglalja a külvilágban előforduló látványokat és hangokat is, elvonva a tudatosságot a külső tárgyaktól, hogy az én zavartalanul tudjon meditálni.

A pratyahara gyakorlása szükséges ahhoz, hogy teljes szívvel alávessük magunkat a belső békének.

Dharana

A hatodik végtag, a dhárana, koncentrációt jelent. Azáltal, hogy mind az öt érzékszervet egyetlen pontra rögzítjük, irányíthatjuk az elmét, és elérhetjük a tiszta tudatosságot. A fókuszpontra (például a légzés irányítására vagy egy magasabb erőre) való összpontosítás lehetővé teszi, hogy teljesen átkerüljünk a belső meditációba.

Dhyana

A hetedik végtag, a dhjána, a meditációra vagy a teljes koncentráció megszakítás nélküli áramlására utal. Az ashtanga jóga hetedik szakasza a test és az elme elcsendesítését, az érzékek és a külső zavaró tényezők felszabadítását, valamint a gondolatok nélküli önismeret felfedezését jelenti.

Samadhi

Az utolsó végtag, a szamádhi, az extázis állapotát jelenti. A szamádhi kifejezés a szanszkrit "sama", azaz egyenlő, és a "dhi", azaz "látni" szavakból áll.

Ez azt jelenti, hogy a nyolcadik lépés nem a menekülésről szól, hanem arról a képességről, hogy az életet olyannak lássuk, amilyen, és a jelen pillanatban éljünk. A nyolcrétű ösvény kiteljesedése lehetővé teszi, hogy az ember elérje a megvilágosodást és megtalálja a harmóniát az egyetemes tudattal.

A jóga nyolc végtagjának gyakorlásának előnyei

Tisztítás

A jóga nyolc végtagja fejleszti a testet, az elmét és a szellemet, fokozatosan tisztítja a csakrákat, ahogy az ashtanga jóga rendszerében haladunk.

Az érzékek elsajátítása

A nyolcrétű ösvény fejleszti a képességet, hogy mind az öt érzékszervre összpontosítsunk. Az ötödik és hatodik végtag, különösen a pratyahara és a dharana megtanítja az elmét arra, hogy figyelmen kívül hagyja a külső zavaró tényezőket, és egy meghatározott fókuszpontra koncentráljon.

Energize

A jóga fizikai gyakorlása, az ászana, a test és az elme integrálja a testet és az elmét, hogy szabályozza az energiaáramlást a testben. A jógaórák és a légzőgyakorlatok ösztönzik a vér és az oxigén áramlását a szervezetben, ami végső soron az energiaszint növekedéséhez vezet.

Szabadság a világi illúzióktól

A nyolcadik és egyben utolsó végtag az igazi béke érzését tárja fel. Azáltal, hogy az elme és a test felszabadul minden gondolat és érzékszerv korlátozása alól, az ember megtapasztalja a végső jógikus állapotot - a megvilágosodást.

Hivatkozások

Jóga és egészség - PMC

Bukott csillag: Molly Chanson - Google Books

A jóga 8 végtagja: A megvilágosodás útja Patandzsali jóga szútrájában (yogajournal.com)

A jóga 8 végtagja - Ekhart Yoga

A jóga 8 végtagja és miért fontosak a gyakorlásodban

A jóga 8 végtagjának dekolonizált útmutatója

Mi a jóga nyolc végtagja? Itt azÖn átfogó áttekintése.

Anyolc végtag szerepe a kortárs jógagyakorlatban.

Felelősségi nyilatkozat

A cikk tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, és nem helyettesíti a szakszerű orvosi tanácsadást, diagnózist vagy kezelést. Mindig ajánlott konzultálni egy képzett egészségügyi szolgáltatóval, mielőtt bármilyen egészséggel kapcsolatos változtatást hajtana végre, vagy ha bármilyen kérdése vagy aggodalma van az egészségével kapcsolatban. Az Anahana nem vállal felelősséget semmilyen hibáért, mulasztásért vagy következményért, amely a közölt információk használatából adódhat.