Mental Hälsa

Psykisk hälsa är en viktig del av den allmänna hälsan. Den kan påverka en persons förmåga att hantera stress, relatera till andra och göra val. Det finns många olika typer av psykiska hälsoproblem. Var och en av dem kan påverka en person på olika sätt.

Några vanliga psykiska hälsoproblem är ångeststörningar, depression, bipolär sjukdom och schizofreni.

test

Desorganiserad anknytning

Har du någonsin varit förbryllad över dina reaktioner i nära relationer? Denna förvirring kan härröra från oorganiserade anknytningsmönster. Låt oss... Läs mer

test

Undvikande anknytning

Utforska hur en undvikande anknytningsstil formar samspelet, prioriterar självständighet framför närhet och ofta påverkas av tidigare erfarenheter... Läs mer

test

Trygg anknytning

Utforska dynamiken i trygg anknytning, där tillit och känslomässig intimitet främjar sunda relationer som kännetecknas av ömsesidigt beroende och... Läs mer

test

Ängslig anknytningsstil

När vi dyker ner i den ängsliga anknytningens värld avslöjar vi lagren i denna komplexa anknytningsstil och strävar efter en djupare självförståelse ... Läs mer

test

Anknytningsstilar

Förstå vad anknytningsstilar är och vilken som stämmer bäst in på dig.s Utforska dynamiken i trygg, ängslig och undvikande anknytning och belys hur... Läs mer

test

Synkronicitet

Lära dig mer om mänskliga tankemönster och begreppet synkronicitet. Förstå upplevelsen av synkronicitet och hur man tolkar upplevelser för att uppnå... Läs mer

test

Aktiviteter för stresshantering

Stresshantering är en viktig färdighet för att minska stress, som kan skada sinnet och kroppen om den lämnas orörd under för lång tid. Man kan skörda... Läs mer

test

Hantera stress på jobbet

Stress på arbetsplatsen är en vanlig företeelse för de flesta anställda, oavsett arbetsområde. Stressen kan bero på arbetets natur eller på saker som... Läs mer

test

Motståndskraft

Motståndskraft, förmågan att ta sig ur svårigheter, är en livskunskap som är tillgänglig för var och en av oss. Genom tålamod och uthållighet kan vi... Läs mer

test

Empati

Lär dig hur empati kan förbättra relationer, skapa förståelse och främja känslomässig intelligens. Avslöja empatins hemligheter för att förbättra... Läs mer

test

Positivitet

Upptäck positivitetens transformerande kraft och lär dig praktiska strategier för att främja motståndskraft och välbefinnande. Utforska förändringar... Läs mer

test

Mental hälsa

Psykisk hälsa omfattar många aspekter av mentalt välbefinnande, inklusive psykologiska, emotionella, andliga och sociala faktorer. Det är normalt att... Läs mer

test

Stress

Stress är kroppens och sinnets naturliga reaktion på svåra situationer eller krav. Det kan visa sig fysiskt, mentalt eller känslomässigt och orsaka... Läs mer

test

Personlighetstyp D

Har du någonsin träffat någon som verkar djupt kontemplativ och ovanligt privat men ändå förvånansvärt känslig för världen omkring sig? Chansen är... Läs mer

test

Typ C-personlighet

Typ C-personligheter är vår världs okända strateger, som kombinerar noggrannhet med analytisk skicklighet. Den här guiden tar dig in i hjärtat av typ... Läs mer

test

Personlighetstyp B

Tänk dig att du befinner dig på en livlig flygplats. Mitt i rusningen ser du två olika typer av människor: den ena tävlar mot klockan med telefonen i... Läs mer

test

Typ A-personlighet

Typ A-personlighet, ett begrepp som uppstod i mitten av 1900-talet, omfattar en uppsättning beteenden och känslomässiga mönster som kännetecknas av... Läs mer

test

4 personlighetstyper

Föreställ dig att du går in i ett rum där varje person du möter representerar en egen värld av tankar, motiv och reaktioner - välkommen till de fyra... Läs mer

test

Positiv psykologi

Positiv psykologi handlar om att förstå hur människor kan trivas och finna tillfredsställelse genom att fokusera på styrkor, motståndskraft och det... Läs mer

test

Medvetande

Avslöja medvetandets mysterier, dess tillstånd, teorier och praktiska konsekvenser. Följ med på en upplysande resa genom det mänskliga sinnet. ... Läs mer

test

Konflikt med undvikande av närmande

Konflikten mellan närmande och undvikande avslöjar samspelet mellan våra önskningar och tvivel, och uppmanar oss att navigera i det komplexa... Läs mer

test

Högfungerande ångest

De fysiska symtomen och psykiska påfrestningarna av stress och ångest kan påverka en persons vardag. Högfungerande ångest kan ta sig olika uttryck... Läs mer

test

Ångest

Ångest blir oroande när symtomen kvarstår och intensifieras, vilket i hög grad stör det dagliga livet och orsakar lidande. Lyckligtvis finns det... Läs mer

test

Neuroticism

Neuroticism är en term som ofta förekommer inom psykologin och som representerar en av de viktigaste personlighetsaspekterna inom femfaktormodellen... Läs mer

test

Medkänsla

Medkänsla är att känna någon annans smärta och upplevelser och vilja hjälpa dem genom att vidta åtgärder. De flesta beskriver det som att "sätta sig... Läs mer

test

Utbrändhet

Förstå utbrändhet: En omfattande guide om orsaker, symptom, förebyggande åtgärder, hantering och återhämtningsmetoder. Viktig läsning för ett... Läs mer

test

Katastrofalisering

Lär dig mer om begreppet katastroftänkande, bakomliggande orsaker, tecken och symtom på katastroftänkande samt olika tekniker som du kan använda för... Läs mer

test

Självsabotage

Självsabotage innebär att man blockerar sina framgångar eller prestationer. Det kan ske medvetet eller omedvetet och beror ofta på låg självkänsla,... Läs mer

test

Passivt-aggressivt beteende

Dyk ner i världen av passivt-aggressivt beteende med vår detaljerade guide. Ta reda på de viktigaste indikatorerna och psykologiska grunderna för... Läs mer

test

Medberoende

Medberoende upplevs när en individ har ett ohälsosamt beroende av sina närmaste relationer. Att förstå medberoende Medberoende är ett psykologiskt... Läs mer

test

Kärleksbombning

Love bombing är en kontrollerande och manipulativ taktik som vanligtvis används av narcissistiska partners för att få tillgivenhet och uppmärksamhet... Läs mer

test

Kännslomässig intelligens

Upptäck kraften i Emotionell Intelligens (EI) för att lyfta din karriär och ditt privatliv. Lär dig ursprung, komponenter, fördelar och sätt att... Läs mer

test

Emotionell mognad

Emotionell mognad är avgörande för personlig utveckling, motståndskraft och empati. Det handlar om att förstå och reglera känslor, främja... Läs mer

test

Motivation

Lär dig mer om motivation: hur människor blir och förblir motiverade, vilka typer av inspiration som finns och hur man kan utveckla och förbättra... Läs mer

test

Vila och smälta

Vila och smälta är som att trycka på en återställningsknapp och ge oss själva tillåtelse att bara andas och vara i fred. Så nästa gång du känner dig... Läs mer

test

Välbefinnande

Välbefinnande är ett mångdimensionellt begrepp som omfattar en mängd sammanhängande faktorer. Det är allmänt erkänt som ett optimalt tillstånd av... Läs mer

test

Gränser

Gränser är grunden för sunda relationer men är inte alltid lätta att sätta. Läs mer om vad personliga gränser är, olika typer av gränser och några... Läs mer

test

Känslor

Emotioner är komplexa mentala tillstånd som inte bör förväxlas med stämningar och känslor. Mer specifikt är emotioner medvetna mentala reaktioner som... Läs mer

test

Skuggarbete

Att avslöja det inre jaget och förstå dess skuggaspekter är en kraftfull övning som kan leda till personlig utveckling. Lär dig mer om olika typer av... Läs mer

test

Impostersyndrom

Om en person upplever ogrundade känslor av inkompetens och självtvivel kan det vara ett tecken på bedragarsyndrom. Det är viktigt att förstå de... Läs mer

test

Social isolering

Social isolering och ensamhet är tillstånd som många människor upplever under hela livet. Det finns olika typer, orsaker och effekter av social... Läs mer

test

Gaslighting

Lär dig mer om det subtila men skadliga psykologiska verktyget gaslighting. Upptäck vad det är, var det kommer ifrån och hur du kan känna igen om du... Läs mer

test

Tacksamhet

Att utveckla en attityd av tacksamhet kan skapa enorma förändringar i våra liv och till och med leda till bättre psykisk hälsa. Läs den här artikeln... Läs mer

test

Stresshantering för tonåringar

Det är allmänt känt att tonåren kan vara några av de mest stressiga. Enligt American Psychological Association säger 37 % av tonåringarna att stress... Läs mer

test

Stress och press

Det finns i huvudsak två sätt att hantera stress, och de är i regel snarlika varandra, med vissa små skillnader. Allt handlar om stresshantering. ... Läs mer

test

Stresshantering

Många människor i dagens hektiska värld utsätts för stress i form av dagliga påfrestningar, arbetsuppgifter och personliga utmaningar. Kronisk stress... Läs mer