4

Czym jest centralny układ nerwowy

Last Updated: października 8, 2022

Featured Image

Table of Contents

Być może już wiesz, że Twój centralny układ nerwowy (CNS) jest jedną z najbardziej krytycznych części ciała. Wysyła i odbiera wiadomości pomiędzy mózgiem a całą resztą ciała za pomocą komórek nerwowych, czyli neuronów, które przenoszą te wiadomości.

 

CO TO JEST OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY?

centralny układ nerwowy wyjaśnienie

Twój OUN pozwala Ci myśleć, czuć i poruszać się. Odpowiada za wszystko, od oddychania i rytmu serca po zmysł dotyku i smaku. Koordynuje Twoje ruchy i działania oraz pomaga Ci reagować na otoczenie. Codzienne życie bez zdrowego centralnego układu nerwowego byłoby bardzo trudne.

 

OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY VS. OBWODOWY UKŁAD NERWOWY

ilustracja Centralny układ nerwowy a obwodowy układ nerwowy

 

Centralny układ nerwowy składa się z mózgu i rdzenia kręgowego, natomiast układ obwodowy (PNS) obejmuje wszystkie nerwy, które rozgałęziają się od mózgu i rdzenia kręgowego do reszty ciała. Te dwa układy razem tworzą tak zwany układ nerwowy.

Centralny układ nerwowy jest odpowiedzialny za przetwarzanie informacji i koordynację działań Twojego organizmu. Robi to poprzez wysyłanie i odbieranie sygnałów z obwodowego układu nerwowego. Układ obwodowy z kolei przenosi wiadomości tam i z powrotem pomiędzy centralnym układem nerwowym a resztą ciała. Jest to jedna z fascynujących, współpracujących ze sobą czynności, które zachodzą w Twoim ciele w każdej sekundzie, nawet kiedy śpisz.

 

MÓZG I RDZEŃ KRĘGOWY

Mózg i rdzeń kręgowy to elementy składowe ośrodkowego układu nerwowego. Pomyśl o mózgu jako o centrali wszystkich działań organizmu - przesyła on polecenia do reszty ciała poprzez rdzeń kręgowy. Mózg składa się z czterech głównych części: móżdżku, rdzenia kręgowego, móżdżku i pnia mózgu, z których każda dzieli się na obszary odpowiedzialne za inne funkcje.

Po drugiej stronie znajduje się rdzeń kręgowy. Rdzeń kręgowy to długa, cienka rurka z nerwami, która rozciąga się od mózgu w dół do dolnej części pleców, bezpiecznie chroniona przez kręgi kręgosłupa. Nerwy czaszkowe również odgałęziają się od mózgu i łączą go z oczami, uszami, nosem i innymi częściami głowy.

 

DWIE PÓŁKULE

ilustracja lewej i prawej półkuli mózgu

Mózg człowieka dzieli się na dwie połowy zwane półkulami mózgowymi. Wiązka włókien nerwowych zwana ciałem modzelowatym łączy te dwa obszary mózgu. Każda półkula odbiera informacje sensoryczne i przekazuje informacje motoryczne do przeciwnej strony ciała.

Każda półkula ma obszary wyspecjalizowane do różnych funkcji. Na przykład, język i wewnętrzne procesy myślowe są kontrolowane bardziej przez lewą półkulę, podczas gdy procesy emocjonalne i niewerbalne przez prawą. Dość często różnice między lewą a prawą półkulą mózgu są wyolbrzymiane w popularnych mediach, ale generalnie używamy obu stron naszego mózgu w równym stopniu.

 

CEREBRUM

Mózg jest dominującą częścią mózgu i odpowiada za świadomość, ruch i bardziej złożone procesy poznawcze, takie jak rozumowanie i podejmowanie decyzji.

Kora mózgowa jest najbardziej zewnętrzną i najistotniejszą częścią móżdżku. Składa się z czterech płatów pełniących określone funkcje:

Płat czołowy: rozwiązywanie problemów i osąd, język ekspresyjny, osobowość i drobna kontrola motoryczna.

Płat ciemieniowy: przetwarzanie informacji somatosensorycznych, takich jak dotyk, temperatura i ułożenie ciała.

Płat potyliczny: przetwarzanie wzrokowe, centrum mózgu.

Płat skroniowy: przetwarzanie słuchowe i rozumienie języka.

Mózg zawiera również inne istotne struktury, takie jak hipokamp (uczenie się i tworzenie pamięci), migdałek (przetwarzanie emocji) i zwoje podstawy (regulacja ruchu i warunkowanie zachowań).

 

DIENCEPHALON

Diencefalon znajduje się głęboko w mózgu i zawiera wzgórze i podwzgórze. Wzgórze jest głównym centrum przekaźnikowym informacji sensorycznych i motorycznych do i z mózgu. Pomaga również regulować sen i świadomość. Podwzgórze jest odpowiedzialne za utrzymanie homeostazy i utrzymuje takie rzeczy jak rytm serca, temperatura ciała i hormony na normalnym poziomie.

 

CEREBELLUM

Móżdżek znajduje się pod mózgiem i kontroluje równowagę i postawę. Nie może inicjować skurczów mięśni, ale zapewnia, że ruchy dobrowolne są płynne i skoordynowane.

 

BRAINSTEM

Pień mózgu łączy móżdżek z rdzeniem kręgowym i składa się z trzech elementów. Rdzeń przedłużony (medulla oblongata) jest bezpośrednio połączony z rdzeniem kręgowym. Kontroluje funkcje automatyczne, takie jak oddychanie i ciśnienie krwi, a także czynności odruchowe, takie jak kaszel, połykanie i wymioty. Pons jest środkowym segmentem pnia mózgu i przyczynia się do równowagi i postawy. Śródmózgowie znajduje się tuż pod móżdżkiem i kontroluje ruchy oczu.

 

CO TO JEST UKŁAD NERWOWY FAQ

FAQ o tym, czym jest ośrodkowy układ nerwowy

JAKA JEST PODSTAWOWA FUNKCJA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO?

OUN jest odpowiedzialny za przetwarzanie informacji i koordynację działań Twojego organizmu. Robi to poprzez wysyłanie i odbieranie sygnałów z obwodowego układu nerwowego.

 

JAKIE JEST SIEDEM GŁÓWNYCH CZĘŚCI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO?

Siedem głównych części OUN to mózg, rdzeń kręgowy, móżdżek, rdzeń przedłużony, pons i wzgórze.

 

CO MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO?

Niektóre powszechne choroby obejmujące OUN to choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i stwardnienie rozsiane. Ostre zdarzenia, które mogą mieć wpływ na OUN to udary i urazowe uszkodzenia mózgu lub kręgosłupa. Stan zdrowia OUN pogarsza się w sposób naturalny wraz z wiekiem, ale mogą go pogorszyć czynniki związane ze stylem życia, takie jak stres, zła dieta, palenie papierosów, brak snu i brak ruchu.

 

JAK MOGĘ CHRONIĆ SWÓJ CENTRALNY UKŁAD NERWOWY?

Możesz zrobić wiele rzeczy, aby chronić swój OUN przed uszkodzeniem. Niektóre wskazówki obejmują: stosowanie zdrowej diety, regularne ćwiczenia fizyczne, unikanie palenia tytoniu i nadmiernego spożywania alkoholu, zapewnienie sobie odpowiedniej ilości snu i skuteczne radzenie sobie ze stresem.

  • Stres: Przewlekły stres powoduje podwyższony poziom kortyzolu, zapalenie obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego oraz dysfunkcję ochronnych komórek odpornościowych w OUN zwanych mikroglejem - wszystkie te czynniki przyczyniają się do upośledzenia funkcji poznawczych i demencji.
  • Sen: Słaby i ograniczony sen jest związany z upośledzeniem funkcji poznawczych i neurozapaleniem. Nawet jedna noc pozbawiona snu może znacznie zwiększyć substancje w mózgu zwane blaszkami Aβ, które zwiększają stan zapalny i przyczyniają się do rozwoju choroby Alzheimera.
  • Ćwiczenia: Regularna aktywność fizyczna może zapobiegać spadkowi zdolności poznawczych wraz ze starzeniem się i jest skorelowana z 45% zmniejszeniem ryzyka rozwoju choroby Alzheimera. Należy dążyć do 30 minut ćwiczeń aerobowych o umiarkowanej intensywności przez pięć dni w tygodniu lub 20 minut energicznych ćwiczeń aerobowych przez trzy dni w tygodniu.
  • Dieta i zdrowie jelit: Przyjęcie diety śródziemnomorskiej spowalnia spadek poznawczy podczas normalnego starzenia się i promuje zdrową mikrobiotę jelitową, zmniejszając stan zapalny w OUN. Można również chronić zdrowie jelit poprzez zapewnienie odpowiedniego spożycia kwasów tłuszczowych omega trzy, cynku, żelaza i witamin D, A i E.

 

CO SIĘ DZIEJE, GDY USZKODZONY ZOSTANIE OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY?

Jeśli OUN jest uszkodzony, może to powodować wiele objawów. Niektóre z nich to problemy z poruszaniem się, równowagą i koordynacją; problemy z pamięcią, myśleniem i zachowaniem; oraz problemy z odczuwaniem i dotykiem.

 

JAK UZDROWIĆ CENTRALNY UKŁAD NERWOWY?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. Najlepszy sposób na uzdrowienie OUN będzie zależał od problemu powodującego uszkodzenia. Jednak niektóre ogólne wskazówki dotyczące leczenia ośrodkowego układu nerwowego obejmują: stosowanie zdrowej diety, regularne ćwiczenia fizyczne, unikanie palenia tytoniu i nadmiernego spożywania alkoholu, zapewnienie sobie odpowiedniej ilości snu oraz skuteczne zarządzanie stresem.

  • Ćwiczenia: Regularna aktywność aerobowa poprawia funkcje poznawcze, zmniejsza neurozapalenie oraz powoduje pozytywne zmiany anatomiczne i fizjologiczne w mózgach osób z łagodnym spadkiem poznawczym spowodowanym starzeniem się, a nawet wczesnym stadium choroby Alzheimera.
  • Dieta a zdrowie jelit: Zdrowa dieta wspiera lecznicze korzyści płynące z aktywności fizycznej. Probiotyki i przeszczepy kału przywracają prawidłową funkcję mikrogleju i redukują blaszki Aβ w mysich modelach choroby Alzheimera. Suplementacja witaminą D może pomóc w poprawie funkcji poznawczych u pacjentów z chorobą Alzheimera.

 

Zasoby

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK442010/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542179/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537247/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3897366/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538167/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7234821/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7498620/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8126018/