10

Neurobiologia

Last Updated: września 11, 2023

Featured Image

Table of Contents

Neurobiologia obejmuje różne tematy, od mechanizmów molekularnych rządzących komunikacją neuronalną po badanie określonych obszarów mózgu zaangażowanych w różne zachowania.

Na poziomie komórkowym komórki nerwowe lub neurony są odpowiedzialne za przetwarzanie informacji i kontrolowanie wielu funkcji organizmu. Neurobiologia to nie tylko zrozumienie, jak działa mózg; to także zrozumienie pamięci, uczenia się i percepcji. Badacze w tej dziedzinie wykorzystują różne techniki, od mapowania mózgu po eksperymenty behawioralne, aby odkryć tajemnice mózgu.

 

Czym jest neurobiologia?

czym jest neurobiologiaJak sama nazwa wskazuje, neurobiologia jest działem nauki na styku neurologii i biologii. Dziedzina ta bada rolę układu nerwowego w regulowaniu zachowania, poznania i innych aspektów ludzkiego doświadczenia. Jest to ważne dla:

  • zrozumienia funkcji mózgu
  • Uczenia się i pamięci
  • Badanie genetyki i środowiska
  • Opracowywania metod leczenia chorób

"Badanie związku między strukturą i funkcją mózgu jest głównym przedsięwzięciem w badaniach neuronaukowych. Jednak mechanizmy kształtujące tę relację w dużej mierze pozostają do wyjaśnienia i są przedmiotem wielu dyskusji. W szczególności należy ustalić istnienie i względny wkład ograniczeń anatomicznych i dynamicznych mechanizmów fizjologicznych różnych typów", opublikowano w journals.plos.org.

 

Anatomia mózgu i układu nerwowego

Mózg, ważący średnio trzy kilogramy dla osoby dorosłej, jest ośrodkiem świadomości i źródłem zachowania. Mózg, największa część mózgu, jest odpowiedzialny za wyższe funkcje poznawcze, w tym myślenie, uczenie się i pamięć. Znajduje się u podstawy mózgu i odgrywa kluczową rolę w koordynowaniu ruchu i utrzymywaniu równowagi. Pień mózgu, który łączy mózg z rdzeniem kręgowym, kontroluje wiele funkcji życiowych, takich jak oddychanie i tętno.

Układ nerwowy składa się również z neuronów i innych wyspecjalizowanych komórek służących jako sieć komunikacyjna dla organizmu. Przesyłają one sygnały elektryczne i chemiczne między mózgiem, rdzeniem kręgowym i innymi częściami ciała, umożliwiając nam wyczuwanie i reagowanie na otoczenie.

 

Struktura i funkcja obwodów nerwowych

Obwody neuronowe są podstawowymi jednostkami przetwarzania informacji w układzie nerwowym. Składają się one ze złożonej sieci neuronów, które komunikują się ze sobą za pomocą sygnałów elektrycznych i chemicznych.

Struktura obwodów neuronowych może się różnić w zależności od ich funkcji i lokalizacji w układzie nerwowym. Na przykład obwody kontrolujące funkcje motoryczne mogą składać się z neuronów w korze ruchowej mózgu i rdzeniu kręgowym. Z drugiej strony, obwody zaangażowane w przetwarzanie sensoryczne mogą obejmować neurony w narządach zmysłów i różnych regionach mózgu.

Rodzaj połączeń między neuronami w obwodzie określa funkcję obwodów neuronowych. Neurony mogą być albo pobudzające, co oznacza, że zwiększają prawdopodobieństwo odpalenia w sąsiednich neuronach, albo hamujące, co oznacza, że zmniejszają prawdopodobieństwo odpalenia. Precyzyjna równowaga sygnałów pobudzających i hamujących w obwodzie ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania.

Podstawowymi składnikami neuronu są dendryty, rdzeń i akson. Neurony komunikują się ze sobą, odbierając informacje za pośrednictwem dendrytów, które działają jak antena. Gdy dendryty przekazują te informacje do somy lub ciała komórki, stają się one sygnałem elektrochemicznym.

Ta elektryczna część sygnału, zwana potencjałem czynnościowym, wystrzeliwuje w dół aksonu, długiego ogona, który prowadzi z dala od somy i w kierunku następnego neuronu. Gdy potencjał czynnościowy dociera do końca aksonu, niewielkie pakiety substancji chemicznych, zwane neuroprzekaźnikami, są uwalniane do szczeliny synaptycznej, przestrzeni między neuronami. Te neuroprzekaźniki to sygnały chemiczne, które przemieszczają się z jednego neuronu do drugiego, umożliwiając im komunikację. Istnieje wiele różnych rodzajów neuroprzekaźników, z których każdy ma wyspecjalizowaną funkcję.

 

Związek między obwodami nerwowymi a zachowaniem

Obwody neuronalne są podstawowymi jednostkami przetwarzania informacji w układzie nerwowym i mają kluczowe znaczenie dla kontrolowania procesów behawioralnych. Zachowanie jest złożonym zjawiskiem, które powstaje w wyniku interakcji między wieloma obwodami neuronowymi w mózgu. Obwody te obejmują różne aspekty zachowania, takie jak percepcja, emocje, podejmowanie decyzji i działanie.

Na przykład obwody neuronalne zaangażowane w percepcję informacji wizualnych obejmują siatkówkę oka, podstawową korę wzrokową w mózgu i inne wyższe obszary wzrokowe. Obwody te współpracują ze sobą w celu przetwarzania i integrowania informacji wizualnych, co pozwala nam postrzegać i nadawać sens otaczającemu nas światu. Podobnie, obwody neuronalne zaangażowane w emocje, takie jak ciało migdałowate i kora przedczołowa, mają kluczowe znaczenie dla regulacji reakcji emocjonalnych na bodźce.

Związek między obwodami nerwowymi a zachowaniem jest złożony i dynamiczny, a aktywność tych obwodów stale się zmienia w odpowiedzi na bodźce wewnętrzne i zewnętrzne. Na przykład na obwody neuronalne zaangażowane w podejmowanie decyzji wpływa wiele czynników, w tym przeszłe doświadczenia, emocje i konteksty społeczne. Czynniki te mogą kształtować aktywność tych obwodów, prowadząc do różnych wyników behawioralnych.

 

Rola neuroprzekaźników i neuromodulatorów w zachowaniu

Neuroprzekaźniki i neuromodulatory odgrywają kluczową rolę w zachowaniu, wpływając na funkcjonowanie mózgu i komunikację obwodów neuronalnych. Przypomnijmy, że neuroprzekaźniki to przekaźniki chemiczne, które przekazują sygnały między neuronami. Neuromodulatory mogą modulować lub zmieniać aktywność obwodów neuronalnych.

Na przykład serotonina reguluje nastrój, a dopamina bierze udział w nagradzaniu, motywacji i ruchu. Dopamina jest również zaangażowana w uzależnienia i inne zaburzenia behawioralne. Uwalnianie i aktywność neuroprzekaźników i neuromodulatorów są ściśle regulowane i mogą na nie wpływać różne czynniki, takie jak stres, zażywanie narkotyków i bodźce środowiskowe. Stres, na przykład, może prowadzić do zwiększonego poziomu kortyzolu, który zakłóca działanie neuroprzekaźników, takich jak serotonina i dopamina, prowadząc do zmian w zachowaniu i nastroju.

Mapowanie mózgu i nowe badania pozwoliły nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób te cząsteczki są uwalniane i regulowane w mózgu. Naukowcy zbadali również rolę komórek glejowych (komórek nieneuronalnych) we wspieraniu komunikacji neuronalnej. Skupili się na określonych obszarach mózgu, aby zbadać jego funkcje i sposób przetwarzania informacji.

 

Neurobiologia zachowania

Wpływ genetyki i środowiska na zachowanie

Badania neurobiologiczne wykazały, że nasze zachowanie nie jest determinowane wyłącznie przez genetykę lub środowisko, ale raczej przez złożoną interakcję. Geny odgrywają kluczową rolę w określaniu struktury i funkcji naszego układu nerwowego, co z kolei wpływa na nasze zachowanie. Na przykład warianty genów kodujących receptory neuroprzekaźników mogą wpływać na sposób przetwarzania informacji, co może prowadzić do różnic w zachowaniu.

Jednak środowisko również odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu zachowania. Nasze doświadczenia i ekspozycja na różne bodźce mogą zmienić sposób okablowania i funkcjonowania naszych obwodów mózgowych. Na przykład badania wykazały, że osoby, które doświadczają przewlekłego stresu w dzieciństwie, mogą być narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia lęku i depresji z powodu zmian w obwodach neuronalnych, które wynikają z powtarzającej się ekspozycji na stres.

Co ważne, wzajemne oddziaływanie genetyki i środowiska nie jest statyczne, ale dynamiczne i ciągłe. To wzajemne oddziaływanie oznacza, że zmiany środowiskowe mogą wpływać na ekspresję genów i zachowanie. Podobnie, zmienność genetyczna może wpływać na sposób, w jaki jednostki reagują na różne bodźce środowiskowe.

 

Rola rozwoju mózgu w zachowaniu

Rozwój mózgu odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu zachowania przez całe życie jednostki. Od wczesnych etapów rozwoju płodowego do okresu dojrzewania i później, mózg przechodzi znaczące zmiany, które mogą wpływać na procesy poznawcze i emocjonalne.

Podczas rozwoju płodowego neuronalne komórki macierzyste zaczynają się różnicować i tworzą podstawę dla złożonych obwodów neuronalnych, które ostatecznie będą kontrolować różne funkcje organizmu. W miarę rozwoju mózgu neurony migrują do określonych regionów i łączą się z innymi neuronami, tworząc obwody nerwowe odpowiedzialne za wiele funkcji.

W ciągu pierwszych kilku lat życia mózg przechodzi szybki wzrost i rozwój, szczególnie w korze przedczołowej, która jest odpowiedzialna za funkcje wykonawcze i podejmowanie decyzji. Okres ten ma kluczowe znaczenie dla nabywania języka, umiejętności społecznych i regulacji emocjonalnej. Jakość wczesnych doświadczeń, takich jak responsywność opiekunów i ekspozycja na stymulujące środowisko, może mieć głęboki wpływ na rozwój mózgu i późniejsze zachowanie.

Okres dojrzewania jest kolejnym krytycznym okresem dla rozwoju mózgu, szczególnie w obszarach mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie nagród i kontrolę impulsów. Kora przedczołowa rozwija się w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości, wpływając na podejmowanie decyzji i ryzykowne zachowania.

Zakłócenia w rozwoju mózgu, czy to spowodowane czynnikami genetycznymi, środowiskowymi, takimi jak narażenie na toksyny lub urazy, czy też kombinacją obu, mogą mieć długotrwały wpływ na zachowanie. Na przykład osoby z pewnymi mutacjami genetycznymi mogą być bardziej podatne na pewne zaburzenia psychiczne. Narażenie na toksyny, takie jak ołów, może upośledzać funkcje poznawcze i zwiększać ryzyko wystąpienia problemów behawioralnych.

 

Związek między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem

Techniki obrazowania mózgu, takie jak funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) i pozytonowa tomografia emisyjna (PET), są jednym ze sposobów badania związku między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem. Techniki te pozwalają badaczom mierzyć zmiany aktywności mózgu w odpowiedzi na różne bodźce lub zadania, zapewniając wgląd w to, które obszary mózgu są zaangażowane w różne zachowania.

Na przykład, badania wykazały, że niektóre obszary mózgu, takie jak ciało migdałowate i kora przedczołowa, odgrywają kluczową rolę w regulowaniu emocji i zachowań społecznych. Inne badania powiązały zmiany aktywności mózgu w korze przedczołowej z procesami decyzyjnymi, podczas gdy hipokamp jest ważny dla uczenia się i pamięci. Należy zauważyć, że związek między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem jest złożony i wieloaspektowy. Chociaż badania obrazowania mózgu dostarczyły cennych informacji na temat jego funkcjonowania, stanowią one jedynie migawkę aktywności mózgu w danym momencie. Szeroki zakres czynników, w tym genetyka, środowisko i indywidualne doświadczenia, mogą kształtować strukturę i funkcję mózgu w czasie i wpływać na zachowanie.

 

Neurobiologia uczenia się i pamięci

Regiony mózgu zaangażowane w pamięć

Pamięć jest złożonym procesem, który obejmuje wiele obszarów mózgu współpracujących ze sobą w celu kodowania, przechowywania i odzyskiwania informacji. Istnieje kilka rodzajów pamięci: sensoryczna, krótkotrwała i długotrwała. Każdy rodzaj pamięci obejmuje różne regiony mózgu, a połączenia między tymi regionami mają kluczowe znaczenie dla przetwarzania pamięci.

Pamięć sensoryczna jest pierwszym etapem przetwarzania pamięci i obejmuje początkową percepcję informacji sensorycznych. Pamięć sensoryczna jest krótkotrwała i może przechowywać tylko ograniczoną ilość informacji. Jest ona przetwarzana w różnych regionach mózgu w zależności od rodzaju bodźca sensorycznego. Na przykład wizualna pamięć sensoryczna jest przetwarzana w płacie potylicznym, podczas gdy słuchowa pamięć sensoryczna jest przetwarzana w płacie skroniowym.

Pamięć krótkotrwała, znana również jako pamięć robocza, jest drugim etapem przetwarzania pamięci i obejmuje tymczasowe przechowywanie informacji, które są aktywnie wykorzystywane. Pamięć krótkotrwała jest przetwarzana w kilku obszarach mózgu, w tym w korze przedczołowej, korze ciemieniowej i korze skroniowej.

Pamięć długotrwała jest trzecim etapem przetwarzania pamięci i obejmuje kodowanie i przechowywanie informacji przez dłuższy czas. Pamięć długotrwała dzieli się na dwa rodzaje: pamięć jawną i pamięć ukrytą. Pamięć jawna obejmuje świadome przywoływanie informacji i jest przetwarzana w hipokampie i otaczających go obszarach. Pamięć ukryta obejmuje nieświadome przywoływanie informacji i jest przetwarzana w zwojach podstawy mózgu i móżdżku.

Hipokamp jest krytycznym regionem mózgu dla konsolidacji pamięci, który przenosi informacje z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Hipokamp odgrywa również rolę w pamięci przestrzennej, która jest zdolnością do zapamiętywania lokalizacji obiektów w przestrzeni.

Inne regiony mózgu zaangażowane w przetwarzanie pamięci obejmują ciało migdałowate, które odgrywa rolę w pamięci emocjonalnej, oraz korę przedczołową, która jest zaangażowana w pamięć roboczą i procesy decyzyjne. Móżdżek odgrywa również rolę w pamięci proceduralnej, pamiętając, jak wykonywać określone umiejętności motoryczne i nawyki.

 

Neurobiologia uczenia się

Neurobiologia uczenia się jest ściśle związana ze zdolnością mózgu do tworzenia i przechowywania wspomnień. Uczenie się odnosi się do procesu, w którym ludzie zdobywają nowe informacje, wiedzę lub umiejętności. Proces ten obejmuje zmiany w strukturze i funkcji obwodów neuronowych w mózgu, które leżą u podstaw tworzenia i konsolidacji wspomnień.

Różne regiony mózgu są zaangażowane w różne rodzaje uczenia się. Na przykład hipokamp ma kluczowe znaczenie dla tworzenia pamięci deklaratywnej, która jest pamięcią faktów i wydarzeń. Hipokamp odgrywa również kluczową rolę w pamięci przestrzennej, czyli zdolności do nawigacji i zapamiętywania przestrzennego układu środowiska.

Uważa się, że podczas uczenia się zmiany w sile połączeń między neuronami, zwane plastycznością synaptyczną, leżą u podstaw tworzenia nowych wspomnień. Długotrwałe wzmocnienie (LTP) to proces, w którym powtarzająca się aktywacja obwodu neuronalnego wzmacnia połączenia synaptyczne między neuronami, czyniąc obwód bardziej wydajnym w przetwarzaniu informacji. Proces ten jest uważany za jeden z kluczowych mechanizmów leżących u podstaw uczenia się i tworzenia pamięci.

Oprócz zmian w połączeniach synaptycznych, tworzenie nowych wspomnień obejmuje również syntezę nowych białek w mózgu. Białka te biorą udział w konsolidacji wspomnień, procesie, w którym wspomnienia stają się stabilne i odporne na zakłócenia. Konsolidacja polega na stopniowym przenoszeniu informacji z hipokampa do innych obszarów korowych, gdzie zostają one zintegrowane z pamięcią długotrwałą.

 

Neurobiologia chorób

Związek między funkcjonowaniem mózgu a chorobą

Badania naukowe nad neurobiologią dostarczyły istotnych informacji na temat związku między funkcjonowaniem mózgu a chorobami. Dzięki zrozumieniu mechanizmów neuronalnych leżących u podstaw chorób, naukowcy byli w stanie opracować nowe metody leczenia i terapie.

Wiele zaburzeń neurologicznych, takich jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i stwardnienie rozsiane, charakteryzuje się zmianami w funkcjonowaniu i strukturze mózgu. Różne czynniki, w tym genetyka, czynniki środowiskowe i wybory dotyczące stylu życia, mogą powodować te zmiany.

Na przykład w chorobie Alzheimera gromadzenie się nieprawidłowych złogów białkowych w mózgu prowadzi do utraty funkcji poznawczych i pamięci. W chorobie Parkinsona śmierć neuronów produkujących dopaminę w mózgu prowadzi do problemów z poruszaniem się, takich jak drżenie i sztywność. W stwardnieniu rozsianym uszkodzenie osłonki mielinowej otaczającej komórki nerwowe prowadzi do problemów z ruchem, widzeniem i funkcjami poznawczymi.

Naukowcy opracowali nowe metody leczenia i terapie dzięki zrozumieniu neuronalnych podstaw tych chorób. Na przykład, leki zwiększające poziom dopaminy w mózgu mogą leczyć chorobę Parkinsona. Z kolei leki ukierunkowane na akumulację nieprawidłowych białek w mózgu są obecnie opracowywane w leczeniu choroby Alzheimera.

Badania neurobiologiczne doprowadziły również do opracowania nowych metod leczenia zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk i schizofrenia. Dzięki zrozumieniu obwodów neuronalnych zaangażowanych w te zaburzenia, naukowcy opracowali nowe leki ukierunkowane na określone neuroprzekaźniki i regiony mózgu.

 

Związek między funkcjonowaniem mózgu a chorobą

Badanie neurobiologii znacznie poprawiło nasze zrozumienie różnych zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych, prowadząc do opracowania nowych strategii leczenia. Techniki neurobiologiczne, takie jak neuroobrazowanie i analiza genetyczna, umożliwiły naukowcom zidentyfikowanie przyczyn tych chorób i opracowanie bardziej ukierunkowanych terapii.

Oprócz leczenia farmakologicznego, techniki neurobiologiczne zostały wykorzystane w terapiach neuromodulacyjnych. Na przykład głęboka stymulacja mózgu (DBS) polega na wszczepieniu elektrod w określone obszary mózgu w celu regulacji nieprawidłowej aktywności neuronalnej, łagodząc zaburzenia ruchowe, takie jak choroba Parkinsona i drżenie.

Badania neurobiologiczne doprowadziły również do rozwoju terapii poznawczo-behawioralnej ukierunkowanej na określone obwody i regiony neuronalne. Aby zwiększyć ich skuteczność, pracownicy służby zdrowia często łączą leczenie farmakologiczne i neuromodulacyjne z terapiami takimi jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT). Na przykład, terapia poznawczo-behawioralna (CBT) skutecznie leczy depresję i lęk poprzez ukierunkowanie na określone obwody neuronalne zaangażowane w regulację emocjonalną.

 

Rola neurobiologów

Neurobiolodzy to naukowcy specjalizujący się w badaniu układu nerwowego, w tym mózgu i jego funkcji, na różnych poziomach analizy, od molekularnego i komórkowego po systemowy i behawioralny. Badania prowadzone przez neurobiologów odgrywają kluczową rolę w pogłębianiu naszego zrozumienia mózgu i jego funkcji oraz opracowywaniu nowych metod leczenia zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych.

Badając obwody neuronalne zaangażowane w uzależnienie, neurobiolodzy zidentyfikowali potencjalne cele dla rozwoju leków, które mogą pomóc zmniejszyć szkodliwe skutki uzależnienia. Podobnie, badając neuronalne mechanizmy depresji, neurobiolodzy zidentyfikowali potencjalne cele dla leków przeciwdepresyjnych, które mogą pomóc złagodzić objawy u pacjentów.

Neurobiologia to dziedzina nauki zajmująca się badaniem układu nerwowego, w tym regionów mózgu, obwodów nerwowych i komórek nerwowych zaangażowanych w złożone funkcje mózgu, takie jak pamięć, percepcja i uczenie się. Neurobiologia molekularna i neurobiologia behawioralna to subdyscypliny neurobiologii, które badają określone obszary badawcze, takie jak mechanizmy molekularne i komunikacja neuronalna, które leżą u podstaw funkcji układu nerwowego.

Dzięki dodatkowym badaniom neurobiologicznym naukowcy mogą lepiej zrozumieć procesy molekularne, komórkowe i fizjologiczne, które kontrolują ludzkie zachowanie i rozwój zaburzeń psychicznych. Naukowcy mogą nadal opracowywać nowe metody badania mózgu na poziomie komórkowym i uzyskiwać dostęp do procesów molekularnych, które przetwarzają informacje i kontrolują zachowanie.

Często zadawane pytania dotyczące neurobiologii

 

Czym jest neuronauka a neurobiologia?

Neuronauka to szerokie badanie układu nerwowego, obejmujące wszystkie aspekty, od cząsteczek po zachowanie. Neurobiologia koncentruje się w szczególności na biologii neuronów i obwodów nerwowych.

Czym zajmuje się neurobiolog?

Neurobiolog bada strukturę, funkcję i rozwój układu nerwowego, często poprzez eksperymenty i obserwacje.

Czy neurobiologia to to samo co psychologia?

Nie, neurobiologia bada biologiczne podstawy układu nerwowego, podczas gdy psychologia bada zachowanie i umysł.

 

W jaki sposób neurobiologia łączy się z neuroprzekaźnikami i neuroplastycznością?

Neurobiologia oferuje kompleksowy przegląd architektury i działania układu nerwowego. Służy jako podstawa, na której rozumiemy konkretne zjawiska, takie jak neuroprzekaźniki, które ułatwiają komunikację chemiczną w mózgu, oraz neuroplastyczność, podkreślając zdolność mózgu do adaptacji i modyfikacji. Razem podkreślają one wieloaspektowy i dynamiczny charakter funkcjonalności naszego mózgu.

 

Odniesienia

Mózg w pracy i życiu codziennym jako kolejna granica: Wielkie wyzwania dla neuroergonomii - Frontiers in Neuroscience

Jak zachowanie kształtuje mózg, a mózg kształtuje zachowanie: Wgląd w rozwój pamięci - J Neurosci

Normalna masa mózgu u dorosłych w zależności od wieku, płci, wzrostu i masy ciała - NCBI

Przegląd struktury i funkcji neuronów - Khan Academy.

Patofizjologiczna rola neuroprzekaźników w chorobach układu pokarmowego - Frontiers in Physiology

Mózg i układ nerwowy - Noba

Mózg przed narodzinami: Wykorzystanie fMRI do odkrywania tajemnic rozwoju neurologicznego płodu - EHP

Neurobiologia uczenia się i pamięci - NCBI

Powiązanie struktury i funkcji ludzkiego mózgu: Względny wkład anatomii, dynamiki stacjonarnej i niestacjonarności | PLOS Computational Biology

 

Zastrzeżenie

Treść niniejszego artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia przed dokonaniem jakichkolwiek zmian związanych ze zdrowiem lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zdrowia. Anahana nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub konsekwencje, które mogą wystąpić w wyniku korzystania z dostarczonych informacji.