7

Kundalini Slang

Laatst bijgewerkt: mei 10, 2024

Featured Image

Table of Contents

Onthulling van de Kundalini slang: Ontdek de symboliek en betekenis van de Kundalini slang in spiritueel ontwaken. Dit artikel biedt praktische inzichten in het benutten van zijn energie voor innerlijke transformatie en verlichting. Verhoog je spirituele reis met een eenvoudige gids om de rol van de Kundalini slang in het ontwaken van bewustzijn te begrijpen.

Kundalini slang uitgelegd

Kundalini slang verwijst naar een slapende spirituele energie die vaak beschreven wordt als een slapende slang opgerold aan de basis van de ruggengraat. De slang vertegenwoordigt de krachtige levenskracht die in potentie in alle individuen schuilt. Verlichting kan worden bereikt door een proces dat bekend staat als het ontwaken van de stagnerende Kundalini energie.

In yoga is Kundalini een vorm van prana, de goddelijke vrouwelijke energie Shakti genaamd, die zich aan de basis van de ruggengraat in de Muladhara Chakra (Wortel Chakra) bevindt.

Eknath Easwaran, die teksten als Upanishads en Bhagavad Gita heeft geïnterpreteerd, omschreef het als 'de opgerolde kracht'. Het is een essentieel concept in yoga en spirituele praktijken.

Kennismaking met Kundalini energie

Kundalini speelt een belangrijke rol in spirituele groei en het verlichtingspad. De slangenkracht wordt aangewakkerd bij het beoefenen van verschillende spirituele praktijken, Kundalini yoga en meditatieactiviteiten, waardoor de energie door alle chakra's stijgt en wordt geactiveerd.

Dit proces wordt Kundalini ontwaken genoemd. De voorstelling van de kundalini als een slang is gebaseerd op specifieke kenmerken, zoals zijn opgerolde vorm in rust en zijn vermogen om omhoog te komen als hij actief is.

Deze slang vertegenwoordigt het potentieel voor diepgaande transformatie en vernieuwing, zoals een slang die zijn oude huid afwerpt. Je kunt spontaan oer-, ritmische of slangachtige bewegingen ervaren als Kundalini door het lichaam opstijgt. Dit kan beschouwd worden als het loslaten van stress, spanning en oude energie in het lichaam.

Daarnaast symboliseert de slang de goddelijke vrouwelijke energie, Shakti, die alle levensvormen doordringt en harmonie en gelukzaligheid kan brengen. Vandaar dat deze energie vaak Kundalini Shakti wordt genoemd. De vertaling van "Kundalini Shakti" van het Sanskriet naar het Engels is "Slangenkracht".

Oorsprong en slangsymboliek

Een slang is een vorm die betekenis heeft in vele culturen, waar het vaak betrekking heeft op hetzelfde concept. De slang wordt vaak geassocieerd met water omdat zijn beweging lijkt op het pad van een rivier.

Zo werd de slang vaak samen met de moeder-aardgodin gebruikt als een noodzakelijke metgezel voor de vruchtbaarheid van het land. De slang behoort tot de oudste en meest verspreide mythologische figuren van verschillende culturen.

Al vroeg werd erkend dat het gif van een slang, net als bepaalde planten en schimmels, kon genezen, vergiftigen of voor een verruimd bewustzijn kon zorgen.

In de mythologie, literatuur, wetenschap en religies wereldwijd symboliseren slangen zowel negatieve als positieve aspecten, zoals vruchtbaarheid, onsterfelijkheid, vernieuwing, genezing, kwaad, lust en gevaar. Dit maakt de slang tot een fascinerend wezen, dat goed en slecht, licht en donker in zich heeft.

In sommige interpretaties van de Kundalini slang wordt het gevisualiseerd als twee slangen voor de twee belangrijkste energiekanalen (Ida en Pingala nadis) die langs de ruggengraat lopen. Deze kanalen worden geassocieerd met respectievelijk mannelijke en vrouwelijke energie.

De rijzende slang vertegenwoordigt de integratie en balans van tegengestelde krachten in het lichaam en de psyche, zoals de mannelijke en vrouwelijke krachten (Shiva en Shakti). Het opstijgen betekent de harmonisatie van deze polariteiten, wat leidt tot innerlijke eenheid en evenwicht.

Kundalini slang in yoga en tantra

De Kundalini slang heeft een diepe betekenis in zowel yoga als tantra tradities en symboliseert de latente spirituele energie die opgerold ligt aan de basis van de ruggengraat, wachtend op ontwaken.

 • Yoga en Tantra Betekenis: In Kundalini Yoga praktijken en Tantrische rituelen vertegenwoordigt de slang de oerenergie die, wanneer opgewekt door middel van specifieke technieken, opstijgt door het centrale energiekanaal, bekend als de Sushumna.
 • Beeldspraak: In yogateksten en geschriften wordt de Kundalini slang vaak afgebeeld als een opgerolde slang die sluimert bij de Muladhara chakra aan de basis van de ruggengraat. Deze afbeelding dient als visuele voorstelling van het potentieel voor spiritueel ontwaken en verlichting dat in elk individu aanwezig is.
 • Opstijging van de Sushumna: Als je je bezighoudt met Kundalini meditatie of Hatha yoga en tantra praktijken, is het de bedoeling om de Kundalini slang te doen ontwaken en zijn opstijging door de Sushumna te vergemakkelijken. Deze opstijging activeert en zuivert de zeven chakra's langs de ruggengraat, wat leidt tot een verhoogd bewustzijn en spirituele evolutie.

Inzicht in het ingewikkelde proces van de opstijging van de Kundalini slang onderstreept de transformerende kracht van deze eeuwenoude praktijken, die je naar zelfrealisatie en eenwording met het goddelijke leiden.

Ontwaken van Kundalini

Ontwaken van Kundalini

Er zijn veel technieken om deze goddelijke vrouwelijke energie wakker te maken. Eerst moet je je voorbereiden door een duidelijke intentie te hebben voor je ontwikkeling en hoger bewustzijn.

Kundalini Yoga biedt specifieke kriya's die helpen bij de volgende fase van ontwaken. Pranayama ademwerk wordt beoefend om de Nadi's vrij te maken.

Fysieke bewegingen en houdingen worden gebruikt om het lichaam te versterken. Dan zijn er nog subtielere aspecten van de beoefening, zoals mudra's, handposities en mantra's zingen om je energietoestand, of trillingsfrequentie, te veranderen, zodat je je geest kunt openen en overgeven in meditatie.

Tantra biedt een allesomvattend kader voor het begrijpen van en navigeren door het Kundalini ontwakingsproces en biedt begeleiding bij het veilig en effectief benaderen van deze krachtige energie om spirituele transformatie en realisatie te bereiken.

Ten slotte zijn er twee mogelijkheden voor onmiddellijk ontwaken.

 • Shaktipath: Shaktipat is een spirituele transmissie of initiatie waarbij een leraar (goeroe) het ontwaken van Kundalini energie schenkt aan een student. Dit proces kan op verschillende manieren plaatsvinden, zoals aanraking, blik of intentie, en men gelooft dat het de slapende Kundalini energie in de ontvanger activeert, wat leidt tot spiritueel ontwaken en groei. Shaktipat is een krachtige en directe methode om het Kundalini ontwakingsproces te versnellen en spirituele evolutie te vergemakkelijken.
 • Spontane Kundalini Ontwaken: Dit kan het gevolg zijn van triggers zoals een traumatische gebeurtenis, intense emotionele of fysieke ervaringen, bijna-doodervaringen of genetische/neurologische factoren.

Voorzorgsmaatregelen voor het ontwaken van Kundalini

Hoewel het ontwaken van Kundalini veel voordelen kan hebben, is het belangrijk op te merken dat het, zoals alles in het leven, risico's met zich meebrengt.

Mensen die Kundalini yoga beoefenen hebben gemeld dat ze last hebben van psychoses, depressie en andere symptomen. Daarom moet je de steun hebben van een ervaren leraar, een vertrouwde spirituele gids of gemeenschap, en alle andere professionele psychologische hulp die nodig is.

Kundalini syndroom

Het Kundalini syndroom is geen medische term, maar een uitdrukking voor onplezierige negatieve ervaringen wanneer de energie van Kundalini niet goed behandeld wordt of plotseling ontwaakt.

Het Kundalini syndroom kan een breed scala aan symptomen omvatten die sterk kunnen variëren, waaronder onwillekeurige bewegingen, gewaarwordingen van hitte of elektriciteit langs de wervelkolom, hoofdpijn, emotionele instabiliteit, angst en zelfs hallucinaties.

Enkele van deze symptomen zijn:

 • Een diepgaande verschuiving in de perceptie van de werkelijkheid
 • Ervaringen van verruimd bewustzijn
 • Verhoogd bewustzijn en gevoeligheid
 • Verdiepte verbinding met het spirituele rijk
 • Slapeloosheid
 • Stemmingswisselingen
 • Onevenwichtigheden in energie
 • Gevoelens van desoriëntatie of dissociatie van het dagelijks leven

Deze ervaringen kunnen intens en verstorend zijn en verschillende aspecten van je leven beïnvloeden, zoals relaties, werk en algeheel welzijn.

Terwijl sommigen de symptomen opwindend en transformerend vinden, kunnen anderen worstelen met de overweldigende aard van de ervaring en geduld, begrip en mogelijk therapeutische interventie nodig hebben om er effectief doorheen te komen.

Psychologische en spirituele betekenis

In de dieptepsychologie, opgericht door Carl Jung, vertegenwoordigt de Kundalini het archetype van het Zelf in een dynamisch en transformatief proces, en het ontwaken van Kundalini is de integratie van de onbewuste aspecten van de psyche, waardoor je naar heelheid wordt gebracht.

Carl Jung wordt in een seminar geciteerd als hij zegt: "Het onbewuste activeren betekent het goddelijke, het duivelse, Kundalini doen ontwaken." Voor Jung is het ontwaken van Kundalini uit louter potentialiteit het 'opstarten van een wereld die anders is dan onze wereld: het is oneindigheid'.

Kundalini ontwaken heeft een diepe spirituele betekenis omdat het persoonlijke transformatie, verlichting en eenwording met het goddelijke katalyseert.

Dit ontwaken van de sluimerende Kundalini energie in je vergemakkelijkt spirituele groei door de energiecentra (chakra's) te zuiveren en het bewustzijn te verruimen.

Je kunt spirituele verlichting bereiken door het opstijgen van Kundalini energie, waarbij je je ware aard realiseert als goddelijk en verbonden met het universum. Dit proces leidt tot een diep gevoel van eenheid of non-dualiteit, en bevordert eerbied, toewijding en overgave aan de goddelijke wil.

Uiteindelijk is het ontwaken van Kundalini een heilige reis van zelfontdekking en innerlijk ontwaken, culminerend in het realiseren van de goddelijke essentie in en buiten jezelf.

Voordelen van de Kundalini Slangenkracht

Het ontwaken van Kundalini, ook bekend als de slangenkracht, heeft vele voordelen. Gebaseerd op beschikbaar onderzoek en gerapporteerde ervaringen, kunnen enkele potentiële voordelen van de ontwaakte Kundalini zijn:

 • Toegenomen mindfulness en zelfbewustzijn
 • Verbeterde creativiteit en intuïtie
 • Een beter vermogen om met stress en angst om te gaan
 • Verbeterde lichamelijke gezondheid
 • Verbeterde geestelijke gezondheid
 • Verhoogde fysieke energie en vitaliteit
 • Een verhoogde staat van universeel bewustzijn
 • Diepere verbinding met de natuur, het universum en goddelijke energie
 • Versterking van het immuunsysteem
 • Loslaten van spierspanning
 • Vermindering van het risico op fysieke en emotionele stoornissen

Een van de meest opvallende voordelen van Kundalini ontwaken is dat je magnetisch wordt en de juiste mensen en dingen in je leven begint aan te trekken, de juiste beslissingen neemt en een meer bevredigend leven ervaart.

Afhaalmaaltijden

De Kundalini slang heeft een diepgaande symboliek en betekenis en vertegenwoordigt de slapende spirituele energie in ieder mens en je potentieel voor heelheid. Het ontwaken van Kundalini betekent een transformerende reis naar een hoger bewustzijn, spirituele groei en eenwording met het goddelijke.

Door middel van oefeningen zoals yoga, diepe meditatie en spirituele discipline kun je het potentieel van de Kundalini energie aanboren om je ware aard te realiseren en een spiritueel ontwaken te ervaren.

Je wordt aangemoedigd om de heiligheid van de Kundalini slang in jezelf en de wereld om je heen te verkennen en te eren, waarbij je zijn rol als leidende kracht op de reis van zelfontdekking en spirituele evolutie erkent.

Veelgestelde vragen

Wat is het Kundalini syndroom?

Het Kundalini syndroom is een naam die gegeven wordt aan onplezierige negatieve ervaringen wanneer Kundalini niet goed behandeld wordt en plotseling ontwaakt. Het wordt ook wel de "Kundalini crisis" of een "spirituele noodsituatie" genoemd.

Het kan optreden als je mentaal en fysiek niet voorbereid bent op of je door het Kundalini ontwakingsproces jaagt. In zeldzame gevallen kan het spontaan optreden door bepaalde triggers, zoals een traumatische of onverwachte stressvolle levensgebeurtenis.

Wat zijn de twee slangen in Kundalini?

In Hatha yoga worden de twee spiralende slangen de nadi's (subtiele kanalen) genoemd, Ida en Pingala, en het ruggenmerg bevat de nadi Sushumna. Een veelgehoorde overtuiging in yogakringen is dat het openen van ontstopte chakra's een belangrijke stap is in het deblokkeren van kundalini-energie.

Wat betekent de Kundalini-gerelateerde slangentatoeage?

In de yogacultuur kan een slangentatoeage van alles symboliseren: transformatie, goddelijk vrouwelijk, oneindigheid, verlangen, kundalini-energie, relatie tussen vergankelijkheid en tijd. Al deze verschillende betekenissen hebben betrekking op de relatie van het bewegingsenergielichaam Gods met slangen.

Referenties

Wat is de Kundalini slang? Slangsymboliek uitgelegd - Brett Larkin Yoga

Kundalini Shakti De Slangenkracht

Kundalini yoga: een korte studie van Sir John Woodroffe's "De slangenkracht".

Maskers van Oosterse Goden: Symboliek van Kundalini Yoga | Centrum voor Religieuze Studies

Disclaimer

De inhoud van dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het wordt altijd aanbevolen om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u veranderingen aanbrengt in uw gezondheid of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid. Anahana is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.