10

Neurobiológia

Utolsó frissítés: november 7, 2023

Featured Image

Table of Contents

A neurobiológia különböző témákat ölel fel, a neuronális kommunikációt szabályozó molekuláris mechanizmusoktól kezdve a különböző viselkedésekben szerepet játszó konkrét agyi régiók feltárásáig.

Sejtszinten az idegsejtek vagy neuronok felelősek az információk feldolgozásáért és a szervezet számos funkciójának irányításáért. A neurobiológia nem csak az agy működésének megértéséről szól, hanem a memória, a tanulás és az érzékelés megértéséről is. A területen dolgozó kutatók az agy feltérképezésétől a viselkedési kísérletekig különböző technikákat alkalmaznak az agy rejtélyeinek feltárására.

Mi a neurobiológia?

what is neurobiologyAhogy a neve is mutatja, a neurobiológia a neurológia és a biológia határterületén elhelyezkedő tudományterület. A terület az idegrendszernek a viselkedés, a megismerés és az emberi tapasztalat más aspektusainak szabályozásában játszott szerepét tanulmányozza. Fontos a következők szempontjából:

  • Az agyműködés megértése
  • Tanulás és memória
  • A genetika és a környezet feltárása
  • a betegségek kezelésének kifejlesztése

"Az agy szerkezete és működése közötti kapcsolat vizsgálata az idegtudományi kutatások központi törekvése. Az ezt a kapcsolatot alakító mechanizmusok azonban még nagyrészt tisztázásra várnak, és nagy viták tárgyát képezik. Különösen a különböző típusú anatómiai korlátok és dinamikus fiziológiai mechanizmusok létezését és relatív hozzájárulását kell még megállapítani" - olvasható a journals.plos.org oldalon.

Az agy és az idegrendszer anatómiája

A felnőtteknél átlagosan három kilogrammot nyomó agy a tudat központja, és a viselkedés forrása. A nagyagy, az agy legnagyobb része, felelős a magasabb kognitív funkciókért, beleértve a gondolkodást, a tanulást és a memóriát. Az agy alján helyezkedik el, és kritikus szerepet játszik a mozgás koordinálásában és az egyensúly fenntartásában. Az agytörzs, amely az agyat a gerincvelővel köti össze, számos létfontosságú funkciót, például a légzést és a szívverést szabályozza.

Az idegrendszer neuronokból és más speciális sejtekből is áll, amelyek a szervezet kommunikációs hálózataként szolgálnak. Ezek elektromos és kémiai jeleket továbbítanak az agy, a gerincvelő és más testrészek között, lehetővé téve számunkra, hogy érzékeljük a környezetünket és reagáljunk rá.

Az idegi áramkörök szerkezete és működése

A neurális áramkörök az idegrendszeri információfeldolgozás alapvető egységei. Neuronok összetett hálózatából állnak, amelyek elektromos és kémiai jelek révén kommunikálnak egymással.

A neurális áramkörök szerkezete funkciójuktól és az idegrendszerben való elhelyezkedésüktől függően változhat. Például a motoros funkciókat vezérlő áramkörök az agy motoros kéregében és a gerincvelőben található neuronokból állhatnak. Másrészt az érzékszervi feldolgozásban részt vevő áramkörök az érzékszervekben és az agy különböző régióiban található neuronokból állhatnak.

Az áramkörön belüli neuronok közötti kapcsolatok típusa határozza meg az idegi áramkörök működését. A neuronok lehetnek gerjesztőek, ami azt jelenti, hogy növelik a szomszédos neuronok tüzelésének valószínűségét, vagy gátlóak, ami azt jelenti, hogy csökkentik a tüzelés valószínűségét. Az áramkörön belüli gerjesztő és gátló jelek pontos egyensúlya kritikus fontosságú a megfelelő működéshez.

A neuron alapvető alkotóelemei a dendritek, a szóma és az axon. A neuronok úgy kommunikálnak egymással, hogy az információt a dendriteken keresztül fogadják, amelyek antennaként működnek. Amikor a dendritek ezt az információt a szomához vagy a sejttesthez továbbítják, az elektrokémiai jellé alakul.

A jelnek ez az elektromos része, az úgynevezett akciós potenciál, az axonon végigfut, egy hosszú farok, amely a szomától a következő neuron felé vezet. Amikor az akciós potenciál eléri az axon végét, a szinaptikus résbe, a neuronok közötti térbe apró vegyszercsomagok, úgynevezett neurotranszmitterek szabadulnak fel. Ezek a neurotranszmitterek azok a kémiai jelek, amelyek az egyik neuronból a másikba jutnak, és lehetővé teszik számukra a kommunikációt. A neurotranszmittereknek sok féle típusa létezik, mindegyiknek speciális funkciója van.

Az idegi áramkörök és a viselkedés közötti kapcsolat

A neurális áramkörök az idegrendszeri információfeldolgozás alapvető egységei, és döntő fontosságúak a viselkedési folyamatok irányításában. A viselkedés olyan összetett jelenség, amely az agyban lévő több neurális áramkör közötti kölcsönhatásokból alakul ki. Ezek az áramkörök a viselkedés különböző aspektusait érintik, például az érzékelést, az érzelmeket, a döntéshozatalt és a cselekvést.

Például a vizuális információ észlelésében részt vevő neurális áramkörök közé tartozik a szem retinája, az agy elsődleges vizuális kéregállománya és más magasabb vizuális területek. Ezek az áramkörök együtt dolgoznak a vizuális információk feldolgozásán és integrálásán, ami lehetővé teszi számunkra, hogy érzékeljük és értelmezzük a körülöttünk lévő világot. Hasonlóképpen, az érzelmekkel kapcsolatos neurális áramkörök, mint például az amygdala és a prefrontális kéreg, kritikus fontosságúak az ingerekre adott érzelmi válaszok szabályozásában.

Az idegi áramkörök és a viselkedés közötti kapcsolat összetett és dinamikus, mivel ezen áramkörök aktivitása folyamatosan változik a belső és külső ingerekre adott válaszként. Például a döntéshozatalban részt vevő neurális áramköröket több tényező befolyásolja, beleértve a múltbeli tapasztalatokat, az érzelmeket és a szociális kontextust. Ezek a tényezők alakíthatják ezen áramkörök aktivitását, ami különböző viselkedési eredményekhez vezethet.

A neurotranszmitterek és neuromodulátorok szerepe a viselkedésben

A neurotranszmitterek és a neuromodulátorok kritikus szerepet játszanak a viselkedésben azáltal, hogy befolyásolják az agy működését és az idegi áramkörök kommunikációját. Emlékezzünk vissza, hogy a neurotranszmitterek olyan kémiai hírvivők, amelyek jeleket továbbítanak a neuronok között. A neuromodulátorok képesek modulálni vagy megváltoztatni az idegi áramkörök aktivitását.

A szerotonin például a hangulatot szabályozza, a dopamin pedig a jutalmazásban, a motivációban és a mozgásban vesz részt. A dopamin a függőségben és más viselkedési zavarokban is szerepet játszik. A neurotranszmitterek és neuromodulátorok felszabadulása és aktivitása szigorúan szabályozott, és különböző tényezők, például a stressz, a kábítószer-használat és a környezeti ingerek befolyásolhatják. A stressz például megnövekedett kortizolszinthez vezethet, ami zavarja az olyan neurotranszmitterek, mint a szerotonin és a dopamin működését, ami a viselkedés és a hangulat megváltozásához vezet.

Az agytérképezés és az új kutatások révén jobban megértettük, hogyan szabadulnak fel és szabályozódnak ezek a molekulák az agyban. A kutatók azt is vizsgálták, hogy a gliasejtek (nem neuronális sejtek) milyen szerepet játszanak a neuronális kommunikáció támogatásában. Az agy bizonyos területeire összpontosítottak, hogy feltárják annak funkcióit és az információfeldolgozás módját.

A viselkedés neurobiológiája

A genetika és a környezet hatása a viselkedésre

A neurobiológiai kutatások kimutatták, hogy viselkedésünket nem kizárólag a genetika vagy a környezet határozza meg, hanem inkább egy összetett kölcsönhatás. A gének döntő szerepet játszanak idegrendszerünk szerkezetének és működésének meghatározásában, ami viszont befolyásolja viselkedésünket. Például a neurotranszmitter-receptorokat kódoló génváltozatok befolyásolhatják az információfeldolgozás módját, ami a viselkedésbeli különbségekhez vezethet.

Azonban a környezet is jelentős szerepet játszik a viselkedés alakításában. Tapasztalataink és a különböző ingereknek való kitettségünk megváltoztathatja agyi áramköreink huzalozását és működését. Tanulmányok például kimutatták, hogy a gyermekkorban krónikus stresszt átélő személyeknél a szorongás és a depresszió fokozott kockázata állhat fenn, mivel a neurális áramkörökben bekövetkező változások a stressznek való ismételt kitettség következtében megváltoznak.

Fontos, hogy a genetika és a környezet közötti kölcsönhatás nem statikus, hanem dinamikus és folyamatos. Ez a kölcsönhatás azt jelenti, hogy a környezeti változások befolyásolhatják a génexpressziót és a viselkedést. Hasonlóképpen, a genetikai eltérések befolyásolhatják azt, hogy az egyének hogyan reagálnak a különböző környezeti ingerekre.

Az agy fejlődésének szerepe a viselkedésben

Az agy fejlődése döntő szerepet játszik a viselkedés alakításában az egyén egész életében. A magzati fejlődés korai szakaszától a serdülőkorig és azon túl az agy jelentős változásokon megy keresztül, amelyek hatással lehetnek a kognitív és érzelmi folyamatokra.

A magzati fejlődés során az idegi őssejtek elkezdenek differenciálódni, és megalapozzák azokat az összetett idegi áramköröket, amelyek végül a különböző testi funkciókat fogják irányítani. Az agy fejlődése során az idegsejtek meghatározott régiókba vándorolnak, és más idegsejtekkel összekapcsolódva több funkcióért felelős idegi áramköröket hoznak létre.

Az élet első néhány évében az agy gyors növekedésen és fejlődésen megy keresztül, különösen a prefrontális kéregben, amely a végrehajtó funkciókért és a döntéshozatalért felelős. Ez az időszak kritikus fontosságú a nyelv, a szociális készségek és az érzelmi szabályozás elsajátítása szempontjából. A korai tapasztalatok minősége, mint például a gondozók érzékenysége és az ingergazdag környezetnek való kitettség, alapvetően befolyásolhatja az agy fejlődését és a későbbi viselkedést.

A serdülőkor egy másik kritikus időszak az agy fejlődése szempontjából, különösen az agynak a jutalomfeldolgozásért és az impulzuskontrollért felelős területein. A prefrontális kéreg a serdülőkorban és a korai felnőttkorban is fejlődik, ami hatással van a döntéshozatalra és a kockázatvállaló viselkedésre.

Az agy fejlődésében bekövetkező zavarok - akár genetikai tényezők, akár környezeti tényezők, például toxinoknak vagy traumának való kitettség, vagy a kettő kombinációja miatt - hosszú távú hatással lehetnek a viselkedésre. Például bizonyos genetikai mutációkkal rendelkező egyének hajlamosabbak lehetnek bizonyos pszichiátriai rendellenességekre. Az olyan toxinoknak való kitettség, mint az ólom, károsíthatja a kognitív funkciókat és növelheti a viselkedési problémák kockázatát.

Az agyműködés és a viselkedés közötti kapcsolat

Az agyi képalkotó eljárások, mint például a funkcionális mágneses rezonancia képalkotás (fMRI) és a pozitronemissziós tomográfia (PET) az egyik módja az agyműködés és a viselkedés közötti kapcsolat vizsgálatának. Ezek a technikák lehetővé teszik a kutatók számára, hogy mérjék az agyi aktivitás változásait különböző ingerekre vagy feladatokra adott válaszként, betekintést nyújtva abba, hogy mely agyi régiók vesznek részt a különböző viselkedésekben.

A vizsgálatok például kimutatták, hogy bizonyos agyi régiók, például az amygdala és a prefrontális kéreg, kritikus szerepet játszanak az érzelmek és a szociális viselkedés szabályozásában. Más tanulmányok a prefrontális kéreg agyi aktivitásában bekövetkező változásokat a döntéshozatali folyamatokkal hozták összefüggésbe, míg a hippokampusz a tanulás és a memória szempontjából fontos. Fontos megjegyezni, hogy az agyműködés és a viselkedés közötti kapcsolat összetett és sokrétű. Bár az agyi képalkotó vizsgálatok értékes betekintést nyújtottak az agy működésébe, csak egy pillanatfelvételt nyújtanak az agyi aktivitásról egy adott pillanatban. Számos tényező, köztük a genetika, a környezet és az egyéni tapasztalatok, alakíthatja az agy szerkezetét és működését az idő múlásával, és befolyásolhatja a viselkedést.

A tanulás és a memória neurobiológiája

A memóriában részt vevő agyi régiók

A memória egy összetett folyamat, amelyben több agyi régió működik együtt az információk kódolása, tárolása és előhívása érdekében. A memóriának több típusa van: érzékszervi, rövid távú és hosszú távú. A memória minden típusa különböző agyi régiókat érint, és az e régiók közötti kapcsolatok döntő fontosságúak a memóriafeldolgozás szempontjából.

Az érzékszervi emlékezet a memóriafeldolgozás első szakasza, és az érzékszervi információk kezdeti érzékelését foglalja magában. Az érzékszervi memória rövid ideig tart, és csak korlátozott mennyiségű információt képes tárolni. Az érzékszervi bemenet típusától függően különböző agyi régiókban kerül feldolgozásra. Például a vizuális érzékszervi emlékezetet a nyakszirti lebenyben, míg a hallási érzékszervi emlékezetet a halántéklebenyben dolgozzák fel.

A rövid távú memória, más néven munkamemória a memóriafeldolgozás második szakasza, és az aktívan használt információk ideiglenes tárolását foglalja magában. A rövid távú memória feldolgozása több agyi régióban történik, többek között a prefrontális kéregben, a parietális kéregben és a temporális kéregben.

A hosszú távú memória a memóriafeldolgozás harmadik szakasza, és az információk hosszabb ideig tartó kódolását és tárolását foglalja magában. A hosszú távú memória két típusra osztható: explicit memória és implicit memória. Az explicit memória az információk tudatos felidézését foglalja magában, és a hippokampuszban és a környező területeken kerül feldolgozásra. Az implicit memória az információk tudattalan felidézését foglalja magában, és a bazális ganglionokban és a kisagyban kerül feldolgozásra.

A hippokampusz a memória konszolidációjának kritikus agyi régiója, amely az információt a rövid távú memóriából a hosszú távú memóriába helyezi át. A hippokampusz a térbeli emlékezetben is szerepet játszik, amely a tárgyak térbeli elhelyezkedésére való emlékezés képességét jelenti.

A memória feldolgozásában részt vevő egyéb agyi régiók közé tartozik az amygdala, amely az érzelmi emlékezetben játszik szerepet, valamint a prefrontális kéreg, amely a munkamemóriában és a döntéshozatali folyamatokban vesz részt. A kisagy a procedurális memóriában is szerepet játszik, vagyis abban, hogy emlékezzenek arra, hogyan kell bizonyos motoros készségeket és szokásokat végrehajtani.

A tanulás neurobiológiája

A tanulás neurobiológiája szorosan kapcsolódik az agy emlékképzési és emléktárolási képességéhez. A tanulás arra a folyamatra utal, amelynek során az emberek új információkat, ismereteket vagy készségeket sajátítanak el. Ez a folyamat magában foglalja az agyban lévő idegi áramkörök szerkezetének és működésének változásait, amelyek az emlékek kialakulásának és megszilárdulásának alapját képezik.

A tanulás különböző típusaiban különböző agyi régiók vesznek részt. Például a hippokampusz kritikus szerepet játszik a deklaratív memória kialakításában, amely a tények és események emlékezetét jelenti. A hippokampusz döntő szerepet játszik a térbeli emlékezetben is, vagyis a környezet térbeli elrendezésében való tájékozódás és emlékezés képességében.

A tanulás során a neuronok közötti kapcsolatok erősségében bekövetkező változások, az úgynevezett szinaptikus plaszticitás áll az új emlékek kialakulásának hátterében. A hosszú távú potenciálás (LTP) egy olyan folyamat, amelynek során az idegpálya ismételt aktiválása megerősíti a neuronok közötti szinaptikus kapcsolatokat, és ezáltal az áramkör hatékonyabbá válik az információ feldolgozásában. Ezt a folyamatot tekintik a tanulás és az emlékezet kialakulásának egyik kulcsfontosságú mechanizmusának.

A szinaptikus kapcsolatokban bekövetkező változásokon kívül az új emlékek kialakulásához új fehérjék szintézise is szükséges az agyban. Ezek a fehérjék részt vesznek az emlékek megszilárdításában, abban a folyamatban, amelynek során az emlékek stabilak és ellenállóvá válnak a zavarással szemben. A konszolidáció során az információ a hippokampuszból fokozatosan átkerül más agykérgi régiókba, ahol az a hosszú távú memóriába integrálódik.

A betegségek neurobiológiája

Az agyműködés és a betegség közötti kapcsolat

A neurobiológia tudományos vizsgálata alapvető betekintést nyújtott az agyműködés és a betegség közötti kapcsolatba. A betegségek mögöttes idegi mechanizmusainak megértésével a kutatók új kezeléseket és terápiákat tudtak kidolgozni.

Számos neurológiai rendellenességet, például az Alzheimer-kórt, a Parkinson-kórt és a szklerózis multiplexet az agyműködés és -szerkezet változásai jellemzik. Különböző tényezők, köztük a genetika, a környezeti tényezők és az életmódbeli döntések okozhatják ezeket a változásokat.

Az Alzheimer-kórban például az agyban felhalmozódó kóros fehérje lerakódások a kognitív funkciók és a memória elvesztéséhez vezetnek. Parkinson-kórban az agyban lévő dopamintermelő neuronok elhalása olyan mozgásproblémákhoz vezet, mint a remegés és a merevség. A szklerózis multiplexben az idegsejteket körülvevő myelinhüvely károsodása mozgás-, látás- és kognitív funkciózavarokhoz vezet.

A kutatók e betegségek idegi alapjainak megértésével új kezeléseket és terápiákat fejlesztettek ki. Például az agy dopaminszintjét növelő gyógyszerekkel kezelhető a Parkinson-kór. Ezzel szemben az Alzheimer-kór kezelésére olyan gyógyszerek vannak fejlesztés alatt, amelyek az agyban felhalmozódó kóros fehérjéket célozzák meg.

A neurobiológiai kutatások a mentális betegségek, például a depresszió, a szorongás és a skizofrénia új kezeléséhez is vezettek. Az ezekben a rendellenességekben szerepet játszó idegi áramkörök megértésével a kutatók olyan új gyógyszereket fejlesztettek ki, amelyek meghatározott neurotranszmittereket és agyi régiókat céloznak meg.

Az agyműködés és a betegségek közötti kapcsolat

A neurobiológia tanulmányozása nagyban hozzájárult a különböző neurológiai és pszichiátriai rendellenességek megértéséhez, ami új kezelési stratégiák kidolgozásához vezetett. Az olyan neurobiológiai technikák, mint az idegrendszeri képalkotás és a genetikai elemzés lehetővé tették a kutatók számára, hogy azonosítsák e betegségek kiváltó okait, és célzottabb terápiákat dolgozzanak ki.

A farmakológiai kezelések mellett a neurobiológiai technikákat a neuromodulációs terápiákban is alkalmazták. A mély agyi stimuláció (DBS) például elektródák beültetését jelenti bizonyos agyi régiókba a rendellenes idegi aktivitás szabályozása érdekében, ami enyhíti az olyan mozgászavarokat, mint a Parkinson-kór és a remegés.

A neurobiológiai kutatások a kognitív viselkedésterápia fejlesztéséhez is vezettek, amely specifikus idegi áramköröket és régiókat céloz meg. A hatékonyság fokozása érdekében az egészségügyi szolgáltatók gyakran kombinálják a farmakológiai és neuromodulációs kezeléseket olyan terápiákkal, mint a kognitív viselkedésterápia (CBT). A kognitív viselkedésterápia (CBT) például hatékonyan kezeli a depressziót és a szorongást azáltal, hogy az érzelmi szabályozásban részt vevő specifikus neurális áramköröket célozza meg.

A neurobiológusok szerepe

A neurobiológusok olyan tudósok, akik az idegrendszer, beleértve az agyat és annak funkcióit is, különböző elemzési szinteken tanulmányozzák, a molekuláris és sejtszintektől kezdve a rendszereken át a viselkedésig. A neurobiológusok által végzett kutatások döntő szerepet játszanak az agy és funkcióinak jobb megértésében, valamint a neurológiai és pszichiátriai rendellenességek új kezeléseinek kifejlesztésében.

A függőségben szerepet játszó idegi áramkörök tanulmányozásával a neurobiológusok olyan lehetséges gyógyszerfejlesztési célpontokat azonosítottak, amelyek segíthetnek a függőség káros hatásainak csökkentésében. Hasonlóképpen, a depresszió idegi mechanizmusainak vizsgálatával a neurobiológusok olyan lehetséges célpontokat azonosítottak az antidepresszáns gyógyszerek számára, amelyek segíthetnek a betegek tüneteinek enyhítésében.

A neurobiológia az idegrendszert tanulmányozó tudományterület, beleértve az olyan összetett agyi funkciókban, mint a memória, az érzékelés és a tanulás, részt vevő agyi régiókat, idegi áramköröket és idegsejteket. A molekuláris neurobiológia és a viselkedési neurobiológia a neurobiológia olyan aldiszciplínái, amelyek olyan speciális kutatási területeket vizsgálnak, mint például az idegrendszeri funkciók alapjául szolgáló molekuláris mechanizmusok és neuronális kommunikáció.

A további idegtudományi kutatások révén a tudósok jobban megérthetik az emberi viselkedést és a pszichiátriai rendellenességek kialakulását irányító molekuláris, sejtszintű és fiziológiai folyamatokat. A tudósok továbbra is új módszereket fejleszthetnek ki az agy sejtszintű feltárására, és hozzáférhetnek az információt feldolgozó és a viselkedést irányító molekuláris folyamatokhoz.

Gyakran ismételt kérdések a neurobiológiáról

Mi az idegtudomány vs. neurobiológia?

Az idegtudomány az idegrendszer széleskörű tanulmányozása, amely a molekuláktól a viselkedésig minden aspektust felölel. A neurobiológia kifejezetten az idegsejtek és idegáramkörök biológiájára összpontosít.

Mit csinál egy neurobiológus?

A neurobiológus az idegrendszer szerkezetét, működését és fejlődését tanulmányozza, gyakran kísérletek és megfigyelések segítségével.

A neurobiológia ugyanaz, mint a pszichológia?

Nem, a neurobiológia az idegrendszer biológiai alapjait tanulmányozza, míg a pszichológia a viselkedést és az elmét vizsgálja.

Hogyan integrálódik a neurobiológia a neurotranszmitterekkel és a neuroplaszticitással?

A neurobiológia átfogó áttekintést nyújt az idegrendszer felépítéséről és működéséről. Ez az alapja annak, hogy megértsük az olyan speciális jelenségeket, mint a neurotranszmitterek, amelyek megkönnyítik az agyban a kémiai kommunikációt, és a neuroplaszticitás, amely az agy alkalmazkodási és módosítási képességét hangsúlyozza. Ezek együttesen kiemelik agyunk működésének sokrétű és dinamikus jellegét.

Hivatkozások

Agy a munkahelyen és a mindennapi életben, mint a következő határterület: Grand Field Challenges for Neuroergonomics - Frontiers in Neuroscience

Hogyan alakítja a viselkedés az agyat és az agy a viselkedést: Insights from Memory Development - J Neurosci

Az agy normál súlya felnőtteknél az életkor, a nem, a testmagasság és a testsúly függvényében - NCBI

Az idegsejtek szerkezetének és működésének áttekintése - Khan Academy.

A neurotranszmitterek patofiziológiai szerepe az emésztési betegségekben - Frontiers in Physiology

Az agy és az idegrendszer - Noba

Az agy a születés előtt: Az fMRI segítségével a magzati idegfejlődés titkainak feltárása - EHP

A tanulás és a memória neurobiológiája - NCBI

Az emberi agy szerkezetének és működésének kapcsolata: Az anatómia, a stacionárius dinamika és a nem stacionáriusok relatív hozzájárulása | PLOS Computational Biology

Felelősségi nyilatkozat

A cikk tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, és nem helyettesíti a szakszerű orvosi tanácsadást, diagnózist vagy kezelést. Mindig ajánlott konzultálni egy képzett egészségügyi szolgáltatóval, mielőtt bármilyen egészséggel kapcsolatos változtatást hajtana végre, vagy ha bármilyen kérdése vagy aggodalma van az egészségével kapcsolatban. Az Anahana nem vállal felelősséget semmilyen hibáért, mulasztásért vagy következményért, amely a közölt információk használatából adódhat.