6

Mentális egészségügyi stigma

Utolsó frissítés: május 22, 2024

Featured Image

Table of Contents

A mentális egészségügyi stigma a mentális egészséggel kapcsolatos kihívásokkal küzdő emberekkel szembeni negatív hozzáállást és érzéseket jelenti. Megakadályozhatja az embereket abban, hogy mentális betegségek kezelését kérjék, és negatívan befolyásolhatja az embereket társadalmi, munkahelyi és magánéletükben.

A legfontosabb tudnivalók

  • A mentális egészségügyi megbélyegzés a mentális egészségügyi kihívásokkal küzdőkkel szembeni negatív hozzáállást jelenti, ami diszkriminációhoz és a kezelés akadályaihoz vezet.
  • Az oktatás és a megértés csökkentheti a megbélyegzést, elősegítheti az empátiát és a mentális egészségi problémákkal küzdő személyek támogatását.
  • A közösségi támogatás és a befogadó környezet kulcsfontosságú a megbélyegzés elleni küzdelemben és a mentális egészségi állapot helyreállításának támogatásában.

Mentális egészségügyi megbélyegzés

A stigma kifejezés általában valamivel vagy valakivel szembeni negatív hozzáállásra utal. A mentális betegségeket vizsgálva a mentális egészségügyi stigma általában azt jelenti, hogy a mentális egészségügyi kihívásokkal küzdő személyt lejáratják, figyelmen kívül hagyják, vagy az egész emberből sztereotípiává degradálják.

Történelmileg a mentális betegségben szenvedő és mentális egészségügyi problémákkal küzdő embereket olyan káros kifejezésekkel illették, mint "pszichotikus", "zavart", "őrült" vagy "elmebeteg". A diszkrimináció általában a mentális betegségek megbélyegzése miatt fordulhat elő, aminek nagyon káros hatásai lehetnek. A mentális egészségügyi megbélyegzés akadályozza a mentális egészségügyi állapotok diagnosztizálását és kezelését.

Miért van mentális egészségügyi stigma?

A megbélyegzés általában az oktatás vagy a megértés hiányából ered. Az emberek ilyenkor gyorsan ítélkeznek, és a sztereotípiákat tényekként címkézik fel, ezért a mentális egészséggel kapcsolatos problémákat gyakran elutasítják vagy figyelmen kívül hagyják. Bár a mentális egészséggel kapcsolatos oktatás terén történt némi javulás, a mentális egészséggel kapcsolatos megbélyegzés még ma is létezik.

Egy tanulmány szerint a közelmúltban jelentős változások történtek a mentális betegségekkel szembeni megbélyegzésben. A súlyos depresszióval szembeni megbélyegzés az elmúlt huszonkét évben csökkent. Más mentális betegségek, például a skizofrénia vagy az alkoholfüggőség nyilvános megbélyegzése azonban nem változott.

Érdekes módon a mentális betegségek biogyógyászati okainak nyilvános elfogadottsága is nőtt. Idővel az emberek nagyobb valószínűséggel fogadták el, hogy genetikai vagy biokémiai probléma okozhat mentális betegségeket.

Mentális egészségügyi stigma példák

Sokféle mentális egészségügyi stigma létezik. A megbélyegzés néhány kategóriája közé tartozik a nyilvános, az intézményi és az önstigma, bár ez nem teljes lista. A diszkrimináció, a sztereotípiák és az előítéletek szintén gyakran a stigmával kapcsolatos szavak, mivel a stigma nagy része ezekben a fogalmakban gyökerezik.

A sztereotípiák és előítéletek gondolatának egyik példája az a sztereotípia, hogy a mentálisan beteg emberek veszélyesek, inkompetensek, hibásak a rendellenességükért és kiszámíthatatlanok. Ez a példa a nyilvános megbélyegzés, egy általánosabb hiedelem alá tartozna. Ebben az esetben külső tényezők, például a médiában a mentális betegségben szenvedő emberek ábrázolása befolyásolhatja ezt a hiedelmet.

Az intézményi megbélyegzés magában foglalja a nagy intézmények olyan politikáit és intézkedéseit, amelyek szándékosan vagy akaratlanul negatívan hatnak a mentális betegségben szenvedő emberekre.

Az önstigmatizálás az, amikor a mentális betegségben szenvedő emberek mentális betegségük miatt negatív gondolatokat és attitűdöket táplálnak magukkal szemben. Az önstigmatizálásra példa, ha a mentális betegségben szenvedő emberek úgy érzik, hogy nem képesek vagy hibásak mentális betegségükért.

Faji és etnikai hatások a mentális egészségügyi megbélyegzésre

A súlyos mentális betegségekkel kapcsolatos megbélyegzés jelentős probléma lehet, különösen bizonyos faji és etnikai közösségekben. Ezért ezekben a kultúrákban az emberek nagyobb akadályokat tapasztalhatnak a mentális egészségügyi szolgáltatások igénybevétele előtt.

Ilyen például bizonyos ázsiai kultúrákban, ahol a mentális betegségben szenvedők számára a szakszerű segítség igénybevételét lenézik. Ez ellentétes bizonyos kulturális értékekkel, mint például az erős családi kötelékek, az érzelmi visszafogottság és a szégyen elkerülése.

Emellett az afroamerikai közösség más csoportjai körében általános a bizalmatlanság a mentális egészségügyi rendszerrel szemben, ami megakadályozhatja, hogy az emberek hivatalos mentális egészségügyi kezelést keressenek.

A mentális egészségügyi stigma negatív hatásai

a mentális egészséggel kapcsolatos megbélyegzés negatív hatásai

A mentális egészségügyi statisztikák szerint a mentális betegségek megbélyegzése átlagosan a szorongó vagy depressziós emberek negyven százalékát akadályozza meg abban, hogy orvosi segítséget kérjenek. Ez komolyan befolyásolhatja az emberek jólétét, megváltoztathatja az önmagukról alkotott képüket és az egész önképüket, és a mentális egészségi állapotukkal szembeni önstigmatizáláshoz vezethet.

A mentális betegséggel kapcsolatos megbélyegzés a mentális betegségben szenvedő embereket mentális egészségi útjuk minden szakaszában érintheti, akár mentális egészségügyi kezelés alatt, akár a gyógyulás kezdetén, akár a felépülés során.

Tétovázás a segítségkérés felé

A mentális egészségügyi támogatáshoz való hozzáférés nehézsége és a káros következményektől való félelem mellett a megbélyegző negatív hiedelmek a legjelentősebb akadályai annak, hogy segítséget kérjenek az érzelmi vagy mentális egészségügyi nehézségek miatt.

Intézményi szinten a jogszabályok, a finanszírozás és a mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások elérhetősége jelentős akadályokat jelenthet a mentálisan beteg személyek számára. Közösségi szinten az általános közvélemény mentális betegségekkel kapcsolatos attitűdjei és viselkedése jelentős akadályokat jelentenek.

A folyamatban lévő kutatások azt mutatják, hogy azokban az országokban, ahol magasabb a segítségkeresés, a kezelés igénybevétele, a mentális egészség kezelésével kapcsolatos információkhoz való jobb hozzáférés és a kevésbé megbélyegző attitűdök aránya, általában alacsonyabb az önstigmatizáció és az észlelt diszkrimináció aránya.

Bár globális szinten még mindig léteznek megbélyegző attitűdök. Konkrétan a kezelés és a mentális egészségügyi szolgáltatások hatékonyságával kapcsolatos vonakodó meggyőződések a kezelés megkezdésekor bizonyítottan befolyásolják a mentális egészségügyi kezelési magatartást.

A mentális egészség megbélyegzése a társadalomban

A mentális egészség megbélyegzése jelentős közegészségügyi problémát jelent. A mentális egészségügyi stigmatizáció közelmúltbeli elismerése miatt számos ország, például Kanada, Új-Zéland, Dánia és az Egyesült Királyság közegészségügyi programokat dolgozott ki a mentális egészségi állapotok kezelésére.

Az Egyesült Királyságban a megbélyegzés elleni programok különböző csoportokat céloznak meg, és több szinten működnek az emberek mentális egészségének támogatása érdekében. Ezek közé tartoznak az országos társadalmi marketingkampányok és a kisebb közösségi csoportok. Bár ezek a programok léteznek, hatékonyságukról még nem állnak rendelkezésre adatok.

Mentális egészségügyi stigma a szakmai környezetben

A munka pozitívan hathat a mentális egészségre; megélhetést, önbizalmat, pozitív kapcsolatok kialakításának lehetőségét és számos egyéb előnyt biztosíthat. A rossz munkakörnyezet, beleértve a megkülönböztetést és az egyenlőtlenséget, a túlzott munkaterhelést, az alacsony munkahelyi kontrollt és a bizonytalanságot, azonban mind-mind rossz mentális egészségi problémákhoz vezethetnek.

A munkaképes korú felnőttek nagy százaléka számolt be mentális zavarról. Ezt a statisztikát figyelembe véve egyértelmű, hogy ösztönözni kell a mentális egészséget és a mentális egészségi állapotokat támogató munkahelyi környezetet. Vannak olyan gyakorlati intézkedések, amelyekkel megelőzhetők a mentális egészségügyi kockázatok, védhető és előmozdítható az egészség, és támogathatók az ilyen állapotú munkavállalók.

Néhány ajánlott stratégia a mentális egészségügyi stratégiák terén képzett vezetők, a mentális egészségügyi ismeretek terén képzett munkavállalók, valamint a mentális egészségi állapotú egyének számára nyújtott beavatkozások és lehetőségek megvalósítása.

Ez fontos kérdés; az Amerikai Pszichiátriai Társaság (APA) országos felmérése szerint a mentális egészséggel kapcsolatos megbélyegzés jelentős kihívást jelent a munkahelyeken.

A munkavállalók fele aggódott amiatt, hogy a munkahelyén megbeszélik a mentális egészségi állapotokat és problémákat, és több mint egyharmaduk aggódott amiatt, hogy visszalökik vagy kirúgják őket, ha mentális egészségi állapotuk miatt mentális egészségügyi ellátást keresnek.

Bár van generációs különbség, az ezredfordulósok hajlamosabbak voltak beszélni mentális egészségi állapotukról, mint a baby boomerek.

Mentális egészségi stigma a szociális környezetben

Mivel a megbélyegzés társadalmi jelenség, ez a megbélyegzés általában társadalmi környezetben fordulhat elő. Akár kortársak, barátok vagy családtagok körében, a megbélyegzés áldozatává vált személy úgy érezheti, hogy mentális egészségi állapota miatt másként kezelik és sok mindenből kizárják a társadalomban. Ezt nevezzük társadalmi megbélyegzésnek.

A súlyos mentális betegségben szenvedők azonosulhatnak és megbélyegezhetik állapotukat, így kiszolgáltatottá válhatnak az előítéleteknek és a mentális egészséggel kapcsolatos megkülönböztetésnek.

Alacsony önbecsüléshez és önstigmatizáláshoz, a mentális egészségügyi kezeléssel szembeni habozáshoz, a kezelés igénybevételének késlekedéséhez és általában a társadalomtól való elzárkózáshoz vezethet.

Ezért egyértelmű, hogy a társadalmi megbélyegzésen belüli megbélyegzés ronthatja a már meglévő mentális egészségügyi problémákat, és lekicsinyelheti a mentális egészségügyi állapotokat.

A mentális egészségügyi megbélyegzés kezelése

a mentális egészséggel kapcsolatos megbélyegzés csökkentése

Számos változtatás segíthet a mentális egészségügyi stigma csökkentésében. Az első az oktatás; a mentális betegségekkel és a mentális egészségi állapottal kapcsolatos tények és kutatások ismerete segíthet az embereknek együtt érezni a mentális betegségben szenvedőkkel.

Az attitűdök és a viselkedés tudatosítása szintén alapvető fontosságú, különösen az ítélkező gondolkodás és a mentális egészséggel kapcsolatos korábbi sztereotip hiedelmek felderítése terén.

Ezzel együtt a nyelvhasználat, a szavak gondos megválasztása és a mentális egészségi állapotúakkal való szándékos kommunikáció.

A mások felvilágosítása és az ismeretek megosztása szintén rendkívül hatékony lehet, különösen a mentális egészséggel kapcsolatos mítoszok és negatív sztereotípiák leküzdésében.

A mentális egészségügyi kihívásokkal küzdők támogatása és a pozitívumokra való összpontosítás segíthet a megbélyegzés csökkentésében, mivel segíthet a mentális egészségi állapotú embereknek visszanyerni önképüket.

Végül pedig az egyenlőség és a befogadás ösztönzése alapvető fontosságú, mivel a mentális problémákkal küzdőkkel szembeni megkülönböztetés igen elterjedt.

Erősebb közösségek építése a mentális egészségért

A mentális betegséggel küzdők gyógyulásának egyik leghatékonyabb módja a források kihasználása és a mentális egészségükhöz nyújtott támogatás megszerzése. Az erősebb közösségek építése azt jelenti, hogy támogató csoportot hozunk létre olyan emberekkel, akikben megbízunk.

Ezek a közösségek a családtagok és barátok szűk köréből állhatnak, de akár a mentális egészségügyi szakemberekre, a helyi közösségi egészségügyi központokra és a helyi közösségi mentális egészségügyi központokra is kiterjedhetnek.

A társas támogatásnak körülbelül hét típusa létezik; ezek közé tartozik az érzelmi támogatás, az információs támogatás, a kézzelfogható támogatás, a megerősítő támogatás és az összetartozás támogatása. Az egyik területen való elindulás lehetőséget nyithat a többi terület felfedezésére és pozitívabb légkör megteremtésére.

A mentális egészségügyi stigma körüli oktatás

Az oktatás fontos szerepet játszik a megbélyegzés csökkentésében, lehetővé téve az emberek számára, hogy perspektívát és megértést nyerjenek. Amint azt korábban említettük, egyes országok nemzeti szintű megközelítést alkalmaztak a mentális egészségügyi stigma leküzdésére és a mentális egészséggel kapcsolatos tudatosság növelésére.

Néhány iskola intézkedéseket hozott a mentális egészséggel kapcsolatos megbélyegzés csökkentése érdekében. Az iskolák például kezdik beépíteni a stigmaellenes gyakorlatokat kulturálisan befogadó módon, és az iskolák egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a mentális egészséggel kapcsolatos problémákra.

Egyre gyakoribbá válnak a közösségi tudatossági kampányok, a tananyagalapú tanulási programok, valamint a biztonságos és támogató környezet. Bár az iskolák és más intézmények lépéseket tesznek a mentális egészséggel kapcsolatos tudatosság növelése és a mentális betegségekkel kapcsolatos megbélyegzés csökkentése érdekében, még mindig van mit tenni.

Források

Psychiatry.org - Stigma, előítéletek és diszkrimináció a mentális betegséggel élő emberekkel szemben

Mentális betegségek megbélyegzése - a megbélyegzés kezelése és csökkentése | healthdirect

A megbélyegzés kezelése | CAMH

Mentális egészség a munkahelyen

KUTATÁSI HETI: A súlyos mentális betegségekkel szembeni megbélyegzés változása az elmúlt 20 évben - Treatment Advocacy Center

A mentális betegségek megbélyegzése, a segítségkeresés és a közegészségügyi programok - PMC

A társadalmi támogatás különböző típusainak megértése | Home Base

A mentális egészséggel kapcsolatos megbélyegzés csökkentése az iskolákban

Felelősségi nyilatkozat

A cikk tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, és nem helyettesíti a szakszerű orvosi tanácsadást, diagnózist vagy kezelést. Mindig ajánlott konzultálni egy képzett egészségügyi szolgáltatóval, mielőtt bármilyen egészséggel kapcsolatos változtatást hajtana végre, vagy ha bármilyen kérdése vagy aggodalma van az egészségével kapcsolatban. Az Anahana nem vállal felelősséget semmilyen hibáért, mulasztásért vagy következményért, amely a közölt információk használatából adódhat.