5

Korzyści z medytacji

Last Updated: sierpnia 12, 2022

Featured Image

Table of Contents

Praktyka medytacji jest już od tysięcy lat, a badania kontynuują odkrywanie szerokiego wachlarza korzyści płynących z praktykowania medytacji. Medytacja może pozytywnie wpłynąć na wiele aspektów zdrowia, w tym; zdrowie psychiczne, fizyczne i emocjonalne. Czy masz wcześniejsze doświadczenie z medytacją lub jesteś nowy w praktyce, medytacja może zapewnić wiele korzyści dla twojego zdrowia psychicznego i fizycznego. Włączenie konsekwentnej praktyki medytacji może stworzyć prawdziwe i trwałe pozytywne zmiany.

 

UMYSŁOWE I POZNAWCZE KORZYŚCI Z MEDYTACJI

człowiek czerpiący korzyści z medytacji

Jedną z psychicznych korzyści płynących z praktykowania medytacji jest poprawa koncentracji i uwagi. Medytacja uważności jest rodzajem praktyki medytacyjnej, która skupia się na stawaniu się bardziej świadomym i uznawaniu swoich wewnętrznych myśli podczas pozostawania obecnym w chwili obecnej. Praktykowanie medytacji mindfulness zwiększa świadomość wewnętrznych myśli i poprawia zdolność do zmniejszenia wędrówki i rozpraszających myśli. Posiadanie większej kontroli nad rozpraszającymi myślami poprawia zdolność do skupienia się na zadaniu. Mindfulness może również pomóc zwiększyć rozpiętość uwagi i zwiększyć dyscyplinę umysłową.

Istnieją dowody na to, że regularna praktyka medytacji może powodować fizyczne zmiany w mózgu, które przynoszą korzyści poznawcze. Regularna praktyka medytacyjna może zwiększyć masę szarą regionu hipokampa, który jest odpowiedzialny za pamięć. Badania wykazały również, że ma ona pozytywny wpływ na tylny obszar cingulum w mózgu, istotny element uczenia się i poznania, oraz korę czołową, która jest odpowiedzialna za pamięć i podejmowanie decyzji.

 

EMOCJONALNE KORZYŚCI Z MEDYTACJI

Konsekwentna praktyka medytacyjna zwiększa zdolność do uznania i zrozumienia wewnętrznych myśli, a w rezultacie zwiększa samoświadomość. Większa samoświadomość i zrozumienie wzorców myślowych może pomóc zwiększyć uczucia współczucia i życzliwości. Trening mindfulness może również pomóc w komunikowaniu myśli i uczuć innym, co może pomóc w poprawie relacji interpersonalnych.

Jeden ze stylów praktyki medytacyjnej zwany medytacją miłości i dobroci lub "metta" skupia się na wspieraniu pozytywnego myślenia, współczucia oraz wewnętrznej i zewnętrznej empatii. Medytacja może pomóc zwiększyć pozytywne emocje, zmniejszyć negatywne myśli wobec siebie i innych oraz wzmocnić odporność. Praktykowanie medytacji miłości i dobroci może również pomóc w samoakceptacji i samopoznaniu. Medytacja miłości i życzliwości może pomóc w rozwoju i utrzymaniu pozytywnych relacji. Ogólnie rzecz biorąc, medytacja może poprawić ogólne samopoczucie emocjonalne.

 

REDUKCJA STRESU I NIEPOKOJU

Praktykowanie medytacji może być korzystne dla zmniejszenia stresu psychologicznego i niepokoju. Wiele różnych stylów medytacji i obszarów koncentracji może pomóc w zmniejszeniu poziomu stresu i niepokoju, w tym progresywna relaksacja, praca z oddechem, medytacja uważności i medytacja transcendentalna. Redukcja stresu oparta na mindfulness skupia się na relaksie zarówno umysłu, jak i ciała. Promuje zrozumienie wewnętrznych myśli i przyciąga uwagę do obecnej chwili.

Medytacja transcendentalna może zmniejszyć pewne hormony w organizmie, w tym epinefrynę, noradrenalinę i kortyzol. Te hormony kojarzą się z wyższym poziomem stresu, ponieważ aktywują współczulny układ nerwowy lub reakcję walki lub ucieczki. Medytacja zmniejsza reakcję współczulnego układu nerwowego i może obniżyć tętno i spowolnić oddech.

Techniki medytacji mindfulness były również stosowane jako leczenie w połączeniu z terapią poznawczo-behawioralną, która jest nazywana terapią poznawczą opartą na mindfulness. Terapia poznawczo-behawioralna skupia się na zastępowaniu negatywnych wzorców myślowych bardziej pozytywnymi myślami oraz na rozwijaniu pozytywnych strategii radzenia sobie. Teoria ta w połączeniu z mindfulness, gdzie celem jest uświadomienie sobie swoich myśli, może pomóc w zmniejszeniu zamartwiania się i negatywnych myśli oraz pomóc w rozwoju pozytywnych umiejętności radzenia sobie. Trening mindfulness może mieć inne korzyści dla zdrowia psychicznego, ponieważ istnieją również dowody na to, że terapia poznawcza oparta na mindfulness jest korzystna dla osób doświadczających depresji. Mindfulness i terapia poznawczo-behawioralna mogą pomóc osobom z depresją poprzez przeformułowanie negatywnych wzorców myślowych.

 

SEN I BEZSENNOŚĆ

Wiele osób może zwrócić się do medytacji, aby pomóc w bezsenności lub poprawić jakość snu. Wiele osób doświadcza zaburzeń snu z powodu wysokiego poziomu stresu i wędrujących myśli przed zaśnięciem. Medytacja może skutecznie zmniejszyć poziom stresu i osiągnąć bardziej zrelaksowany stan, fizycznie i psychicznie.

Jedna technika medytacji, która może pomóc jednemu zrelaksować swoje ciało jest postępująca relaksacja. Postępująca relaksacja polega na napinaniu, a następnie rozluźnianiu mięśni w ciele, jednej grupy mięśni na raz, podróżując w górę lub w dół ciała. W miarę napinania i rozluźniania mięśni, ciało staje się bardziej zrelaksowane i gotowe do snu. Skanowanie ciała jest podobną techniką, w której wizualizuje się obszary napięcia w ciele i używa oddechu skupienia, aby uwolnić napięcie z tych obszarów napięcia.

Techniki oddechowe mogą być stosowane, aby pomóc spowolnić oddychanie i zmniejszyć tętno. Medytacja Mindfulness może pomóc w zasypianiu, ponieważ ułatwia umysł poprzez uznanie wędrujących myśli, a następnie skupienie myśli z powrotem na swoim oddechu i zmysłach. Ten technika centra umysł na teraźniejszości i zmniejsza niepokojące myśli. Te medytacyjne techniki mogą pomóc zrelaksować umysł i ciało, aby lepiej przygotować się do zasypiania.

 

KORZYŚCI FIZYCZNE

korzyści z medytacji

ŁAGODZENIE BÓLU

Niektóre osoby doświadczające przewlekłego bólu zwracają się do medytacji, aby pomóc zmniejszyć poziom bólu lub pomóc w radzeniu sobie z nim. Istnieją dowody na to, że medytacja i praktyka mindfulness mogą zmienić określone struktury i ścieżki mózgowe, co skutkuje zmniejszeniem wrażliwości na ból. Medytacja trenuje również umysł do lepszego przetwarzania sensorycznego bólu. Jedno z badań wykazało, że medytacja praktykowana razem z jogą zmniejszyła stan zapalny białych krwinek w organizmie, podobnie jak fizyczne zmniejszenie bólu stosowane w lekach przeciwbólowych, takich jak ibuprofen. Inne badanie wykazało, że medytacja zmniejszyła aktywność w amygdali, związaną z przewidywaniem bólu. Zmiany w grzbietowej przedniej części kory mózgowej i korze somatosensorycznej również zmniejszają wrażliwość na ból.

Medytacja jest pomocna dla osób z przewlekłym bólem, aby zmniejszyć niepokój i stres związany z ich bólem. Medytacja Mindfulness może zmniejszyć niepokój związany z bólem i skupić umysł na chwili obecnej. Techniki medytacyjne, takie jak progresywna relaksacja, mogą również pomóc złagodzić napięcie zbudowane w ciele z powodu bólu. Praktyka medytacji może również pomóc w zwiększaniu pozytywnych emocji i rozwijaniu pozytywnych mechanizmów radzenia sobie dla osób doświadczających przewlekłego bólu.

 

ZDROWIE SERCA

Jedną z wielu korzyści zdrowotnych wynikających z medytacji jest poprawa zdrowia serca. Badania sugerują, że medytacja może zmniejszyć zarówno tętno, jak i ciśnienie krwi. Dokładniej, praktykowanie medytacji transcendentalnej lub medytacji z mantrą, która polega na cichym powtarzaniu mantr w celu osiągnięcia zrelaksowanego i nieruchomego stanu, skutecznie obniża ciśnienie krwi. Obniżenie ciśnienia krwi i tętna może zmniejszyć szansę na rozwój chorób serca. Ponadto osoby ze zdiagnozowanym wysokim ciśnieniem krwi (nadciśnieniem) lub chorobą serca mogą również skorzystać z medytacji, aby utrzymać zdrowie układu krążenia. Praktyka medytacyjna może również pomóc zwiększyć udział w innych zdrowych dla serca nawyków, takich jak otrzymywanie dobrej jakości snu, uczestniczenie w aktywności fizycznej i spożywanie zrównoważonej diety ze względu na efekty medytacji zmniejszające stres i zwiększające pozytywne myślenie i motywację.

 

SYSTEM IMMUNITACYJNY

Medytacja może przynieść korzyści dla zdrowia fizycznego poprzez poprawę układu odpornościowego organizmu. Praktyka medytacyjna może poprawić zarówno poziom i funkcjonowanie komórek specyficznych dla układu odpornościowego, takich jak komórki T oraz przeciwzapalne białka i przeciwciała. Ten wzrost odpowiedzi układu odpornościowego oznacza, że organizm może lepiej zwalczać infekcje. Ponadto, medytacja może również poprawić jakość snu, zmniejszyć poziom stresu i podnieść pozytywne emocje, pozytywnie wpływając na reakcję układu odpornościowego.

 

UKŁAD POKARMOWY

Praktyka medytacyjna może przynieść korzyści osobom doświadczającym problemów zdrowotnych związanych z układem pokarmowym, takich jak choroba Chron'a i zespół jelita drażliwego. Wykazano, że medytacja pomaga zmniejszyć niektóre objawy tych warunków, w tym zmęczenie i ból brzucha. Jak wspomniano wcześniej, medytacja może pomóc w radzeniu sobie z bólem i poprawić jakość snu. Medytacja może również pomóc zmniejszyć stres i niepokój, pogarszając stan. Układ pokarmowy jest połączony z umysłem i poziomem stresu i niepokoju w ciele. Dlatego zmniejszenie stresu i niepokoju poprzez praktykę medytacyjną może być korzystne dla poprawy ogólnego stanu zdrowia układu pokarmowego.

KORZYŚCI Z MEDYTACJI FAQ

 

JAK NAUCZYĆ SIĘ MEDYTOWAĆ?

Istnieje wiele dostępnych źródeł dotyczących różnych technik medytacyjnych, m.in.

  • Książki
  • Medytacja audio z przewodnikiem
  • Medytacja wideo z przewodnikiem
  • Kursy medytacji online i osobiście
  • Aplikacja do medytacji mindfulness

 

JAK DŁUGO POWINNA TRWAĆ MEDYTACJA?

Nie ma dokładnych ram czasowych, które są zalecane, chociaż 10 minut jest zalecane jako minimalna długość czasu, aby osiągnąć korzyści z medytacji. Praktyka medytacyjna może trwać od 15 minut do pół godziny. Konsekwencja jest najważniejsza, jeśli chodzi o medytację. Regularna praktyka medytacyjna będzie ważniejsza niż długość czasu spędzonego w każdej medytacji.

 

W JAKIM WIEKU NALEŻY ZACZĄĆ MEDYTOWAĆ?

Medytację można rozpocząć w każdym wieku. Rozpoczęcie praktyki medytacyjnej jako dziecko może być korzystne. Dzieci często już w młodym wieku mogą zacząć stosować takie techniki jak praca z oddechem i stopniowa relaksacja.

 

JAKIE JEST NAJLEPSZE MIEJSCE DO MEDYTACJI?

Nie ma określonej lokalizacji, która jest wymagana do medytacji. Istotne jest, aby być w wygodnej pozycji i środowisku z minimalnymi zakłóceniami. Większość ludzi będzie siedzieć, ale są opcje, aby położyć się lub nawet chodzić.

 

ZASOBY MEDYTACJI ANAHANA

WIKI O MEDYTACJI

Medytacja z czakrami

Techniki medytacyjne

Medytacja Body Scan

Medytacja z przewodnikiem dla lęku

Medytacja dla dzieci

Medytacja poranna

Medytacja Mindfulness

Medytacja na sen

Umysł Ciało Połączenie

Medytacja wdzięczności

Medytacja dla lęku

Medytacja z przewodnikiem

Medytacja nocna

Samoświadomość

Medytacja Transcendentalna

Medytacja wizualizacyjna

 

BLOGI MEDYTACYJNE

Jak medytacja pomaga w stresie

Jak medytacja zmienia mózg

Jak działa medytacja

Muzyka medytacyjna

Prezenty do medytacji

Korzyści z medytacji

Czym jest medytacja?

Czym jest Mindfulness?

Aplikacje do medytacji

Medytacja dla początkujących

 

Zasoby

Jak medytacja może pomóc w radzeniu sobie z chorobą | Everyday Health

Uspokojenie nerwów i serca poprzez medytację - Science in the News

Czym jest Medytacja Miłości i Życzliwości? (w tym 4 skrypty + filmy)

Jak medytować przed snem: poprawić sen i zwalczyć bezsenność.

Jak medytować - poradniki - The New York Times

Jak długo powinieneś medytować? I jak często?

Pięć sposobów, w jaki medytacja Mindfulness jest dobra dla twojego zdrowia

Medytacja Transcendentalna: Korzyści, technika i więcej

Progresywna relaksacja mięśni

Terapia poznawcza oparta na uważności (Mindfulness-Based Cognitive Therapy - MBCT): Definicja, techniki i skuteczność

Medytacja mindfulness może złagodzić lęk, stres psychiczny - Harvard Health

Medytacja dla uśmierzenia bólu: Co warto wiedzieć i jak spróbować

Medytacja: In Depth | NCCIH

Jak medytacja zmienia mózg

12 naukowo uzasadnionych korzyści z medytacji

Naukowcy z Harvardu badają, jak mindfulness może zmienić mózg u pacjentów z depresją

Korzyści płynące z medytacji i praktyk mindfulness w czasie kryzysu takiego jak COVID-19 | Irish Journal of Psychological Medicine | Cambridge Core

Neurologiczne dowody na istnienie połączenia umysł-ciało: Mindfulness and Pain Control | American Journal of Psychiatry Residents' Journal Med.

Korzyści z medytacji