4

Samoświadomość

Last Updated: września 6, 2022

Featured Image

Table of Contents

Prosta definicja samoświadomości to posiadanie właściwego zrozumienia samego siebie. Samoświadomość wymaga od ludzi spojrzenia do wewnątrz i zastanowienia się nad motywacjami, myślami, uczuciami i wzorcami, odłączenia się od wpływu świata zewnętrznego, aby ponownie połączyć się wewnętrznie.

 

CZYM JEST SAMOŚWIADOMOŚĆ?

kobieta patrząca na siebie w lustrze, próbująca być samoświadoma

Istnieją dwa główne rodzaje samoświadomości - wewnętrzna i zewnętrzna. Wewnętrzna samoświadomość to rozwijanie wiedzy i zrozumienia wewnętrznego "ja". Zewnętrzna samoświadomość opisuje zrozumienie tego, jak ktoś prezentuje się światu zewnętrznemu i jak wchodzi w interakcje z ludźmi.

Aby rozwinąć pewien poziom samoświadomości, należy zastanowić się nad swoimi wewnętrznymi myślami, uczuciami, motywacjami i wartościami. Samoodkrywanie i refleksja sprzyjają lepszemu zrozumieniu własnych emocji i reakcji emocjonalnych. Zrozumienie naszych stanów emocjonalnych pozwala na lepsze zrozumienie naszych działań i zachowań.

Zwiększona samoświadomość opiera się wpływom zewnętrznym, wspiera podejmowanie decyzji i poprawia regulację emocjonalną, natomiast podstawowe narzędzie rozwoju samoświadomości, medytacja, daje przestrzeń do skupionej introspekcji i autorefleksji.

Podczas medytacji, samoświadomość rozwija się poprzez uznanie wewnętrznych myśli i uczuć, które pojawiają się w trakcie praktyki. Medytacja Mindfulness daje czas i miejsce na skupienie się bez zewnętrznego wpływu, ponieważ ma na celu rozpoznanie myśli i wzorców emocjonalnych bez osądu. Mindfulness pozwala na autorefleksję i ponowną ocenę osobistych zachowań i wzorców myślowych.

 

KORZYŚCI Z SAMOŚWIADOMOŚCI

korzyści z samoświadomości

Samoświadomość jest korzystna dla ogólnego samopoczucia i zdrowia psychicznego. Jest to również istotny aspekt samorozwoju, związany z uczeniem się umiejętności i osiąganiem celów. Większe poczucie samoświadomości pozwala ludziom zrozumieć swoje wartości i określić wewnętrzne motywacje.

Jest to koncepcja motywacji wewnętrznej, która jest motywacją wewnętrzną, a nie zewnętrzną. Motywacja wewnętrzna jest niezbędna, aby czuć się zaangażowanym, oddanym i spełnionym. Samoświadomość pomaga zidentyfikować wewnętrzne czynniki motywujące i oprzeć się zewnętrznym uprzedzeniom i wpływom, co prowadzi do większego spełnienia.

Zwiększona samoświadomość pomaga rozwijać inteligencję emocjonalną, która jest niezbędna do zwiększenia motywacji i kreatywności, rozwoju empatii, silniejszych relacji interpersonalnych i płynnej komunikacji. Badania pokazują, że wysoka inteligencja emocjonalna ma kluczowe znaczenie na stanowiskach kierowniczych.

Zrozumienie i świadomość stanów emocjonalnych pomaga w zarządzaniu reakcjami. Reakcja stresowa typu "walcz lub uciekaj " zmniejsza zdolność do podejmowania decyzji, natomiast samoświadomość i inteligencja emocjonalna pomagają przezwyciężyć tę reakcję i podejmować logiczne decyzje w przypadku doświadczania tych emocji.

Kolejną korzyścią płynącą z samoświadomości jest to, że pomaga ona budować poczucie własnej wartości i pewność siebie, ponieważ zdrowa introspekcja i autorefleksja nie powinny skupiać się na samoocenie czy krytyce. Introspekcja może być czasem mylona z ruminacją, która polega na tkwieniu w negatywnych schematach myślowych. Podczas rozwijania zdrowej samoświadomości, refleksja musi być produktywna i pozbawiona osądzania.

Wreszcie, samoświadomość pozytywnie wpływa na kreatywność, podejmowanie decyzji i wydajność. Jedno z badań wykazało, że osoby o wysokiej samoświadomości mają tendencję do bycia bardziej proaktywnymi w środowisku pracy.

 

CECHY SAMOŚWIADOMOŚCI

Oznaki wysokiej samoświadomości obejmują posiadanie solidnych i zdrowych relacji z innymi. Osoby o wysokiej samoświadomości potrafią określić swoje osobiste cele i wartości, co pozwala im podejmować decyzje i mieć większą kontrolę nad swoim życiem.

Łatwo jest dostrzec osobę głęboko samoświadomą obserwując jej zachowanie i słuchając jej toku myślenia. Osoby samoświadome nie boją się brać odpowiedzialności za swoje działania i innych ludzi. Mają tendencję do bycia uczciwymi, prezentują absolutną przejrzystość w swoich słowach i są naturalnie bardzo empatyczne. Jednym z głównych znaków, że dana osoba jest samoświadoma, jest stosunek między słuchaniem a mówieniem. Osoby o zwiększonym poczuciu samoświadomości są świetnymi i głębokimi słuchaczami.

Bardzo ważne jest zrozumienie, że nie istnieje coś takiego jak obiektywna samoświadomość. Chociaż samoświadomość pozwala na głębsze zrozumienie siebie, człowiek dokonuje samooceny z osobistej perspektywy.

 

JAK POPRAWIĆ UMIEJĘTNOŚCI SAMOŚWIADOMOŚCI

jak budować świadomość siebie

Istnieje wiele sposobów na rozwijanie samoświadomości. Jednym ze sposobów na zwiększenie samoświadomości jest spędzenie czasu na zrozumieniu siebie i nakreśleniu podstawowych wartości i osobistych aspiracji. Można to zrobić poprzez pisanie dziennika lub tworzenie list celów. Prowadzenie dziennika w celu autorefleksji pomaga w dalszej identyfikacji emocji i typowych reakcji emocjonalnych. Pomocne jest uzyskanie perspektywy z zewnątrz, np. zapytanie przyjaciół i rodziny o to, jak reagujesz na pewne sytuacje.

Z drugiej strony, szukanie informacji zwrotnej w miejscu pracy może zwiększyć świadomość swoich mocnych stron i wyzwań na ścieżce kariery. Próbowanie nowych działań i doświadczeń oraz bycie świadomym siebie w tych warunkach jest pomocne w dalszym zwiększaniu poziomu samoświadomości. Rozwinięta samoświadomość pozwala również na przyjmowanie szczerych informacji zwrotnych i różnych perspektyw bez silnej chęci personalizacji.

 

JAK MEDYTACJA ZWIĘKSZA WEWNĘTRZNĄ SAMOŚWIADOMOŚĆ

jak medytacja zwiększa świadomość siebie

Teoria samoświadomości jest centralną zasadą medytacji mindfulness. Medytacja mindfulness pomaga kultywować samoświadomość, dając czas na przesunięcie świadomości ze świata zewnętrznego do świata wewnętrznego. Medytacja mindfulness wzmocni koncentrację na uczuciach i nieświadomych myślach i zaakceptuje je za to, czym są. Praktyka Mindfulness wymaga bycia w obecnym momencie i obiektywnego spojrzenia do wewnątrz na myśli, uczucia i emocje. Istotne jest, aby nie wydawać wyroku na wewnętrzne myśli, aby był to czas na zdrową introspekcję i zwiększoną samoświadomość.

Badania wykazały, że medytacja może zmienić obszary mózgu, które pomagają zwiększyć samoświadomość. Badanie przeprowadzone przez szkołę medyczną Havard wykazało, że medytacja zwiększyła ilość istoty szarej w obszarze hipokampa, co wiąże się z samoświadomością i introspekcją. Medytacja Mindfulness skupia się na obiektywnym i nieosądzającym uznaniu wewnętrznych uczuć i myśli; dlatego może pomóc zmniejszyć ruminacje i niepokojące myśli.

 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE SAMOŚWIADOMOŚCI.

JAKIE SĄ INNE SPOSOBY BUDOWANIA SAMOŚWIADOMOŚCI?

 • Samodzielne prowadzenie dziennika
 • Praktyka jogi
 • Ustalanie intencji
 • Prośba o informację zwrotną
 • Słuchając więcej
 • Udział w szkoleniu z zakresu samoświadomości
 • Nauka psychologii społecznej i klinicznej
 • Praca z trenerem życia

 

CZY ISTNIEJĄ RÓŻNE RODZAJE SAMOŚWIADOMOŚCI?

Ogólnie rzecz biorąc, samoświadomość dzieli się na dwie szerokie kategorie:

 • Prywatna samoświadomość
 • Rozumienie wewnętrznego "ja", w tym myśli, własnych emocji i uczuć
 • Publiczna samoświadomość
 • Zrozumienie zewnętrznego postrzegania i relacji z innymi osobami

 

CZY ISTNIEJĄ JAKIEŚ NEGATYWNE ASPEKTY SAMOŚWIADOMOŚCI?

 • Najczęstszym negatywnym aspektem posiadania wysokiej samoświadomości wewnętrznej jest nadmierne myślenie i skupianie się na negatywnych myślach wewnętrznych. Bardzo ważne jest, aby budując świadomą percepcję siebie, budować również samoakceptację. Bardzo łatwo jest wpaść w pułapkę świadomego myślenia o sobie, próbując zrozumieć siebie. Akceptując negatywne myśli, próbując obiektywnie ocenić i praktykując samoakceptację, można temu zapobiec.
 • Najczęstszym negatywnym aspektem wysokiej samoświadomości zewnętrznej są lęki społeczne i samoświadomość. Może to wynikać z wysokiej świadomości presji społecznej i martwienia się o to, jak postrzegają nas inni.
 • Chociaż niektórzy ludzie mogą myśleć, że samoświadomość jest związana z narcyzmem, to nie jest tak. Ludzie o wysokim poziomie narcyzmu mają tendencję do niższej samoświadomości, ponieważ nie udaje im się być świadomym swoich wad i wyzwań.

 

CZY SAMOŚWIADOMOŚĆ I ŚWIADOMA ŚWIADOMOŚĆ TO TO SAMO?

 • Istnieje różnica między samoświadomością a świadomością, choć obie służą jako obiektywne oceny siebie i pozwalają wnieść do swojego życia różne perspektywy.
 • Świadomość opisuje bycie świadomym swojego otoczenia, środowiska i ciała. Natomiast samoświadomość przejawia się poprzez zrozumienie swoich wewnętrznych myśli, emocji i reakcji oraz tego, jak wpływają one na relacje z otoczeniem.
 • Mówiąc to, oba te terminy oznaczają stany umysłu, które sięgają po większą jasność i zdrowsze wewnętrzne standardy.

 

ZASOBY MEDYTACJI ANAHANA

WIKI O MEDYTACJI

Medytacja z czakrami

Techniki medytacyjne

Medytacja Body Scan

Medytacja z przewodnikiem dla lęku

Medytacja dla dzieci

Medytacja poranna

Medytacja Mindfulness

Medytacja na sen

Umysł Ciało Połączenie

Medytacja wdzięczności

Medytacja dla lęku

Medytacja z przewodnikiem

Medytacja nocna

Samoświadomość

Medytacja Transcendentalna

Medytacja wizualizacyjna

 

BLOGI MEDYTACYJNE

Jak medytacja pomaga w stresie

Jak medytacja zmienia mózg

Jak działa medytacja

Muzyka medytacyjna

Prezenty do medytacji

Korzyści z medytacji

Czym jest medytacja?

Czym jest Mindfulness?

Aplikacje do medytacji

Medytacja dla początkujących

 

Zasoby

Trening medytacyjny zwiększa zdolność do postrzegania siebie w bardziej zdrowy, teraźniejszy sposób

Świadomość siebie zwiększa się dzięki medytacji | HuffPost Life

Top 11 korzyści z samoświadomości według nauki

Harvard Study Says Meditation Improves Self-Awareness - Welnys

Czym jest Samoświadomość i dlaczego jest ważna? [+5 sposobów na jej zwiększenie]

Czym jest samoświadomość? I jak można ją pielęgnować?

Regionalny Przegląd Gospodarczy

Teoria autodeterminacji: jak wyjaśnia motywację

Pomiar efektów samoświadomości: Konstrukcja Kwestionariusza Wyników Świadomości Własnej - PMC

Samoświadomość | The Myers-Briggs Company

Czy można być zbyt świadomym siebie? | Psychology Today Canada

Budowanie samoświadomości: 16 działań i narzędzi dla znaczącej zmiany

5 sposobów, w jaki Narcyzi projektują i atakują cię

5 sposobów, by stać się bardziej świadomym siebie