4

Namaste

Senast uppdaterad: november 5, 2022

Featured Image

Table of Contents

Det finns ett mycket välkänt ord som du sannolikt kommer att stöta på i slutet av varje yogaklass - Namaste. Men vad betyder det? Var har det sitt ursprung? Varför används det så ofta i meditations- och yogagemenskapen som en hälsning och ett farväl? Använder vi Namaste på rätt sätt som det är tänkt?

Ordet Namastes ursprung

Uttrycket Namaste är ett sanskritord som har många betydelser. Den bokstavliga översättningen är "Jag bugar mig för dig", med nama som betyder "buga" och te som betyder "till dig". Men om du frågar vilken yogalärare som helst kommer de snabbt att korrigera dig om betydelsen av Namaste som skiljer sig från den bokstavliga översättningen.

Den egentliga betydelsen av Namaste är "Jag bugar mig inför det gudomliga i dig". Hur kommer det sig? Ordet Namaste är djupt rotad i den hinduiska och indiska kulturen, vilket påverkar den slutliga innebörden bakom detta berömda uttryck. Det finns en tro med hinduiska rötter som säger att "Gud bor i alla". Därför förtjänar varje person som du hälsar med Namaste en bugning till det gudomliga. Namaste är ett sätt att visa respekt och ära för en annan person och det gudomliga inom denne. När du säger Namaste till någon erkänner du det heliga i dem. Du erkänner att de inte bara är en fysisk kropp utan en varelse av ljus och kärlek.

Det finns andra tolkningar av Namaste som du kanske finner mer lämpliga, till exempel:

  • Jag hedrar den plats i dig där hela universum bor.
  • Min själ känner igen din själ.
  • Vi är likadana.
  • Vi är ett.
  • Min ande böjer sig för din ande.
  • Jag hedrar den plats i dig som är densamma som i mig.

Hur man uttalar Namaste på rätt sätt

hur man uttalar namaste

Ordet "Namaste" låter som "Nah Mah Stay", men tonvikten läggs på den sista stavelsen. Uttal med en lätt bugning och med händerna sammanpressade framför hjärtat. Gesten Namaste åtföljs ofta av ett mjukt leende, ett tecken på respekt och kärlek. När du säger Namaste erkänner du det gudomliga inom den andra personen och visar att du uppskattar honom eller henne för den han eller hon är. Namaste-gesten är en påminnelse om den fred och enhet som finns i världen.

Namaste-gesten: Anjali Mudra

Namaste-handgesten, eller Anjali mudra, görs genom att föra samman handflatorna framför hjärtat och böja huvudet lätt. Händerna är i en böneställning, med fingertopparna som rör vid varandra och tummarna vilar nära hjärtat.

Händerna framför hjärtchakrat representerar mötet mellan individens energi och den universella energi som omger oss alla och skapar en andlig förbindelse. Namaste betyder ett sätt att visa respekt och ära för en annan person och det gudomliga inom denne.

Var och när ska du använda Namaste?

var och när namaste ska användas

På senare tid har debatten om huruvida det är lämpligt att använda Namaste i yoga eller som en allmän hälsning i västvärlden tagit fart. I den sydasiatiska regionen, särskilt i Indien och Nepal, är Namaste en hälsning som används för att tilltala personer med djup respekt, auktoriteter, äldre personer, lärare, gurus eller andra hedervärda personer.

När Namaste blev populärt i västvärlden började folk använda det mer och mer som en hälsning efter eller före en yogaklass. Det är dock viktigt att komma ihåg Namastes ursprung och historia och skydda den från att överanvändas.

Behandla Namaste med respekt som du skulle behandla personen du hälsar med detta gudomliga uttryck.

Namaste i en yogapraktik

Namaste används ofta i yogapraktiken för att inleda och avsluta en yogaklass. Det påminner oss om att vi alla är sammankopplade och att vi bör behandla varandra med respekt. Namaste kan också användas som en form av meditation, där man fokuserar på andningen och det heliga i det nuvarande ögonblicket. Ofta säger yogaläraren "Namaste, mina vänner" till eleverna i slutet av övningen och håller en liten paus med händerna tryckta i Anjali Mudra. Detta påminner oss om att vi alla är sammankopplade och bör behandla varandra med vänlighet och kärlek.

Surya Namaskar, eller solhälsning, är en standardserie av positioner som används i många yogaklasser. Det är en övning för att hedra solen, som anses vara källan till allt liv. Surya betyder "sol" och Namaskar betyder "buga". Så när du gör Surya Namaskar bugar du dig inför solen för att hedra dess livgivande energi. I många asanas ingår att man pressar ihop händerna framför hjärtchakrat i Namaste-positionen.

Fördelarna med att leva ditt liv med Namaste

fördelarna med att leva livet med namaste

När du lever ditt liv med Namaste-tänkandet blir du ständigt påmind om hur allting hänger ihop. Denna påminnelse främjar en känsla av fred och enighet inom dig själv och de omkring dig.

Namaste uppmuntrar att behandla andra med respekt och medkänsla och hjälper dig att se det gudomliga i alla.

När du lever på Namaste-sättet är det mer sannolikt att du upplever lycka, tacksamhet och tillfredsställelse, och du har lättare att hantera de utmaningar som kommer i din väg.

Citat om Namaste för att inspirera dig

Namaste kan ge en känsla av djupgående fred och enhet. Här är några citat om Namaste som kommer att inspirera dig att leva ditt liv med vördnad och respekt:

"Den högsta formen av respekt är när man böjer sig för det gudomliga i någon." - Rumi.

"Genom Namaste erkänner vi ljuset i andra och i oss själva. Vi hedrar det heliga i allt liv." - Lisa Englehardt.

"Namaste är inte bara ett ord. Det är en attityd, en förståelse och ett sätt att leva." - Amit Ray.

"När du praktiserar Namaste, kopplar du samman med det gudomliga inom dig själv och andra. Det är en gest av kärlek, respekt och enhet." - Deepak Chopra.

"Namaste är ljuset i mig som känner igen ljuset i dig." - Okänd.

"Namaste är ett erkännande av det gudomliga ljuset som finns i allting." -Okänd.

"När du säger Namaste erkänner du Gud inom dig själv och den andra personen." -Okänd.

"I varje själ finns det ett ljus, och när vi ser det ljuset hos andra kallas det Namaste." -Okänd.

"När du säger Namaste erkänner du att allt liv är heligt." -Okänd.

Daglig Namaste-utövning (där det är lämpligt eller privat) kan hjälpa dig att uppleva en känsla av djup frid och enhet. När du hedrar det gudomliga i dig själv och andra kommer du att märka att ditt liv blir mer glädjefyllt och innehållsrikt. Namaste är ett sätt att leva som bygger på kärlek, respekt och medkänsla. Det påminner oss om att vi alla är sammankopplade och har samma potential till storhet. Att leva med Namaste kommer att göra dig lyckligare, friskare och mer uppfylld.

Vanliga frågor om Namaste

frågor om betydelsen av namaste

Är det okej att säga Namaste?

Ja, det är helt okej att säga Namaste. Många tycker att det är ett meningsfullt och vackert ord så länge du respekterar rötterna bakom detta heliga uttryck och använder det när det är lämpligt. Du kanske inte använder Namaste i sydostasiatiska länder eftersom det är en hälsning som är reserverad för äldre, lärare, gurus och andra hedervärda personer.

Varför säger yogainstruktörer Namaste?

Yogainstruktörer säger ofta Namaste i slutet av en yogaklass för att tacka sina elever för att de kom. Det är också en gest av respekt och djup uppskattning. En lärare måste undvika att använda Namaste utan avsikt eller att signalera att lektionen är slut och att yogis är okej att lämna rummet.

Är Namaskar samma sak som Namaste?

Namaskar och Namaste är båda hinduiska termer som betyder respekt. Även om de används synonymt finns det en liten skillnad mellan de två. Namaskar är ett mer formellt sätt att visa respekt, medan Namaste är ett mer informellt uttryck.

Resurser

Vad betyder Namasté?

Vad betyder "Namaste" egentligen?

Innebörden av Namaste: Varför säger vi Namaste i yogan?

Innebörden av Namaste

Meditation mot depression

11 min read

Meditation mot depression

Depression är en vanlig psykisk störning som drabbar cirka 280 miljoner människor i världen. Att ha en depression orsakar många svårigheter i...

Joe Dispenza Meditation

6 min read

Joe Dispenza Meditation

Dr. Joe Dispenza är doktor i kiropraktisk medicin, forskare och talare med utbildning och kunskap om neurovetenskap, mind-body medicin och...

Vad är meditation?

6 min read

Vad är meditation?

Har du någonsin känt dig ängslig och orolig? Stressad och spänd? Du är inte ensam. 19 % av amerikanerna har en ångeststörning och 31 % av de vuxna...

Bästa tiden att meditera

9 min read

Bästa tiden att meditera

Lär dig hur du får in meditation i din dagliga rutin! Upptäck vilka meditationstider som fungerar bäst för dig och ditt schema, om meditation vid...

Hur man praktiserar mindfulness

8 min read

Hur man praktiserar mindfulness

Mindfulness är ett hett ord. Tränare, lärare, talare, professorer eller influencers i sociala medier - du kan säga vad du vill, och minst en av dessa...

Meditation för idrott

11 min read

Meditation för idrott

Meditation är ett kraftfullt verktyg för idrottare att använda under träning och tävling. Fördelarna är bland annat förbättrad prestation, bättre...