14

Czym jest teoria poliwagalna

Last Updated: kwietnia 13, 2024

Featured Image

Table of Contents

Teoria poliwagalna to zbiór ewolucyjnych, neurologicznych i psychologicznych koncepcji odnoszących się do roli nerwu błędnego w regulacji emocjonalnej, powiązaniach społecznych i reakcjach na strach. Proponuje ona, że ewolucja autonomicznego układu nerwowego ssaków zapewnia konstrukty dla zachowań adaptacyjnych.

Czym jest teoria poliwagalna?

Teoria ta, wprowadzona przez Stephena Porgesa w 1994 roku, sugeruje, że nerw błędny reguluje emocje, więzi społeczne i reakcje na strach.

Sugeruje to, że przywspółczulny układ nerwowy ma trzy reakcje: odpoczynek i trawienie oraz reakcję walki lub ucieczki, a także system zaangażowania społecznego, hybrydowy stan aktywacji i uspokojenia, który pozwala na interakcje społeczne.

Nerw błędny jest podzielony na dwie gałęzie: "brzuszny układ błędny", który wspiera zachowania związane z zaangażowaniem społecznym, oraz "grzbietowy układ błędny", który wspiera zachowania związane z unieruchomieniem, w tym zarówno "odpoczynek i trawienie", jak i unieruchomienie obronne lub "wyłączenie".

Teoria poliwagalna sugeruje, że nerw błędny, najdłuższy nerw czaszkowy w ciele, ma kluczowe znaczenie w regulowaniu różnych reakcji fizjologicznych i emocjonalnych.

Sugeruje to, że nerw ewoluował, aby dostosować się do różnych sytuacji środowiskowych i społecznych i że robi to poprzez aktywację różnych gałęzi przywspółczulnego układu nerwowego.

Aktywując "system zaangażowania społecznego" poprzez brzuszny układ błędny, ludzie mogą czuć się bezpieczni i związani z innymi.

Z kolei grzbietowy układ błędny wyzwala zachowania unieruchamiające, gdy czują się zagrożone lub przytłoczone.

Zrozumienie roli nerwu błędnego i jego różnych gałęzi może pomóc klinicystom w opracowaniu skuteczniejszych metod leczenia problemów zdrowotnych, które są ukierunkowane na podstawowe procesy fizjologiczne.

Trzy gałęzie przywspółczulnego układu nerwowego

walka lub ucieczka-first-website

Teoria ta sugeruje, że przywspółczulny układ nerwowy, który jest tradycyjnie postrzegany jako posiadający dwie gałęzie - odpowiedź "odpocznij i straw" oraz odpowiedź "walcz lub uciekaj" - w rzeczywistości ma trzecią odpowiedź zwaną "systemem zaangażowania społecznego".

Reakcja ta jest aktywowana, gdy konieczna jest interakcja społeczna i komunikacja.

"System zaangażowania społecznego" jest wspierany przez brzuszny układ błędny, gałąź nerwu błędnego odpowiedzialną za regulację różnych zachowań społecznych, takich jak mimika twarzy, intonacja głosu i kontakt wzrokowy.

System ten pomaga jednostkom czuć się bezpiecznie i być połączonym z innymi i jest związany z pozytywnymi emocjami, takimi jak radość i miłość.

Z drugiej strony, grzbietowy układ błędny, inna gałąź nerwu błędnego, wyzwala zachowania unieruchamiające, takie jak zamrożenie lub "wyłączenie".

System ten jest aktywowany, gdy dana osoba staje w obliczu sytuacji zagrażającej życiu i musi oszczędzać energię lub czuje się przytłoczona i musi wycofać się z otoczenia.

Teoria poliwagalna sugeruje, że brak równowagi w aktywacji tych różnych gałęzi przywspółczulnego układu nerwowego może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, takich jak lęk, depresja i zaburzenia związane z traumą.

Dzięki zrozumieniu, w jaki sposób nerw błędny funkcjonuje i reaguje na różne bodźce społeczne i środowiskowe, klinicyści mogą opracować skuteczniejsze metody leczenia ukierunkowane na leżący u ich podstaw fizjologiczny proces neuronalny.

Anatomia układu poliwagalnego

Teoria poliwagalna koncentruje się na anatomicznej i funkcjonalnej organizacji autonomicznego układu nerwowego, w szczególności na roli nerwu błędnego w modulowaniu naszego stanu fizjologicznego i reakcji układu nerwowego.

Teoria sugeruje, że nerw błędny ma trzy obwody neuronalne, które regulują reaktywność adaptacyjną zależną od zaangażowania społecznego i grzbietowego kompleksu błędnego.

Brzuszny kompleks błędny wspiera strategie obronne, zachowania społeczne i świadomą świadomość.

Teoria poliwagalna identyfikuje neurofizjologiczne podstawy stanów takich jak zaburzenia psychiczne i ma implikacje kliniczne dla zrozumienia i leczenia stanów związanych ze stresem.

Nerw wędrujący lub nerw błędny dostarcza informacji sensorycznych z narządów trzewnych i reguluje stan fizjologiczny organizmu, zwłaszcza kory mózgowej.

Ogólnie rzecz biorąc, teoria poliwagalna zapewnia neuronalne wyjaśnienie biologicznego imperatywu zachowań zaangażowania społecznego i podkreśla ewolucyjne dziedzictwo.

Fizjologia układu poliwagalnego

System zaangażowania społecznego znajduje się na szczycie hierarchii, za pośrednictwem nerwu błędnego.

Nerw ten jest odpowiedzialny za naszą zdolność do angażowania się w interakcje społeczne i jest aktywowany w chwilach bezpieczeństwa i relaksu.

Nerw błędny brzuszny reguluje wiele funkcji fizjologicznych, w tym zmienność rytmu serca, arytmię zatok oddechowych i procesy trawienne.

Poniżej systemu zaangażowania społecznego znajduje się współczulny układ nerwowy, który jest odpowiedzialny za reakcję "walcz lub uciekaj".

System ten jest aktywowany w odpowiedzi na postrzegane zagrożenia lub stresory i przygotowuje ciało do działania poprzez zwiększenie częstości akcji serca, ciśnienia krwi i oddychania.

Na dole hierarchii znajduje się grzbietowy kompleks błędny, w którym pośredniczy grzbietowy nerw błędny.

Nerw ten reguluje podstawowe funkcje fizjologiczne organizmu, takie jak oddychanie i trawienie, i jest aktywowany podczas unieruchomienia lub wyłączenia.

Zrozumienie trzech stanów systemu poliwagalnego

Teoria ta, opracowana przez dr Stephena Porgesa, sugeruje, że autonomiczny układ nerwowy składa się z trzech różnych stanów, z których każdy wiąże się z określonymi reakcjami fizjologicznymi i behawioralnymi.

Stany te są regulowane przez różne gałęzie układu nerwowego, w tym współczulny, przywspółczulny i autonomiczny układ nerwowy ssaków.

Etap pierwszy systemu poliwagalnego to reakcja unieruchomienia, znana jako "zamrożenie".

Dzieje się tak, gdy autonomiczny układ nerwowy ssaków wykrywa niebezpieczeństwo i wyzwala reakcję unieruchomienia osobnika, aby zminimalizować ryzyko wykrycia przez drapieżnika.

Grzbietowy kompleks błędny powoduje zmniejszenie częstości akcji serca, a ciśnienie krwi reguluje tę reakcję.

Etap drugi to reakcja aktywacji współczulnej znana jako "walcz lub uciekaj".

Reakcja ta jest wyzwalana, gdy układ nerwowy wykrywa zagrożenie i przygotowuje osobę do walki lub ucieczki.

Współczulny układ nerwowy jest odpowiedzialny za tę reakcję, powodując zmianę rytmu serca, zwaną arytmią zatok oddechowych, oraz zmianę ciśnienia krwi.

Etap trzeci to reakcja zaangażowania społecznego, "odpoczynek i trawienie".

Reakcja ta jest regulowana przez brzuszny kompleks błędny i wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa i spokoju.

Kompleks brzuszno-brzuszny i szlaki błędne regulują przywspółczulny układ nerwowy, powodując zmniejszenie częstości akcji serca i ciśnienia krwi.

Teoria poliwagalna i układ nerwowy

Teoria poliwagalna i układ nerwowy

Teoria poliwagalna to stosunkowo nowa perspektywa w neuronauce, która pomaga nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób układ nerwowy reaguje na stres i traumę.

Podkreśla znaczenie autonomicznego układu nerwowego, w szczególności nerwu błędnego, w regulowaniu naszych stanów fizjologicznych i emocjonalnych.

Rozumiejąc perspektywę poliwagalną, możemy uzyskać wgląd w to, jak reagujemy na stres, jak poprawić naszą regulację emocjonalną i jak promować większą odporność w obliczu przeciwności losu.

Teoria poliwagalna została również wykorzystana do wyjaśnienia mechanizmów leżących u podstaw zaburzeń rozwojowych, takich jak autyzm.

Teoria ta sugeruje, że zaburzenia społecznego układu nerwowego mogą przyczyniać się do trudności w zachowaniach społecznych, interakcjach i komunikacji charakterystycznych dla tych zaburzeń.

  • Reakcja współczulna: Odnosi się do aktywacji współczulnego układu nerwowego, części autonomicznego układu nerwowego. W teorii poliwagalnej aktywacja współczulna jest związana z reakcją walki lub ucieczki i często jest postrzegana jako odpowiedź na postrzegane niebezpieczeństwo.
  • Odpowiedź przywspółczulna: Odnosi się to do aktywacji przywspółczulnego układu nerwowego, który jest również częścią autonomicznego układu nerwowego. W teorii poliwagalnej aktywacja przywspółczulna jest związana ze zintegrowanym systemem zaangażowania społecznego i często jest postrzegana jako odpowiedź na poczucie bezpieczeństwa i więzi.

Ewolucyjna historia systemu poliwagalnego

Teoria poliwagalna sugeruje, że autonomiczny układ nerwowy (ANS) jest wynikiem ewolucji, przy czym starsze filogenetycznie zachowane części ANS są bardziej prymitywne, a ostatnio wyewoluowane części są bardziej zaawansowane.

Teoria ta zakłada, że ANS kręgowców ewoluował w trzech etapach, z których każdy opierał się na poprzednim.

Pierwszy etap obejmuje ewolucję grzbietowego kompleksu błędnego (DVC).

DVC jest odpowiedzialny za zachowania związane z unieruchomieniem i wyłączeniem w odpowiedzi na zagrożenia. System ten występuje u wszystkich kręgowców i jest najstarszą częścią ANS.

Drugi etap obejmował ewolucję współczulnego układu nerwowego (SNS), odpowiedzialnego za reakcję walki lub ucieczki. Układ ten jest obecny u wszystkich ssaków i jest bardziej zaawansowany niż DVC.

Trzeci i ostatni etap obejmował ewolucję nerwu błędnego ssaków, który dał początek przywspółczulnemu układowi nerwowemu (PNS).

PNS reguluje zachowania związane z zaangażowaniem społecznym i jest unikalny dla ssaków. PNS ewoluował, aby promować zachowania społeczne i zmniejszać agresję między osobnikami.

Trauma i teoria poliwagalna

Trauma może mieć głęboki wpływ na układ poliwagalny. Kiedy dana osoba doświadcza traumy, współczulny układ nerwowy może stać się nadaktywny, prowadząc do uczucia niepokoju i nadmiernego niepokoju.

W odpowiedzi przywspółczulny układ nerwowy może stać się mniej aktywny, utrudniając osobie uspokojenie się i regulację emocji.

Teoria poliwagalna sugeruje, że trauma może prowadzić do rozregulowania układu nerwowego, co może objawiać się różnymi objawami fizycznymi i emocjonalnymi.

Na przykład osoby, które przeżyły traumę, mogą doświadczać między innymi problemów żołądkowo-jelitowych i zaburzeń snu.

Teoria poliwagalna dostarczyła cennych informacji na temat wpływu traumy na układ nerwowy.

Kiedy osoby doświadczają traumy, ich układ nerwowy może ulec rozregulowaniu, co prowadzi do objawów fizycznych i emocjonalnych.

Teoria poliwagalna sugeruje, że zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw tej dysregulacji może pomóc w skutecznym leczeniu osób, które przeżyły traumę.

Jednak teoria poliwagalna daje również nadzieję na wyleczenie z traumy.

Rozumiejąc rolę układu nerwowego w reakcjach na traumę, osoby i pracownicy służby zdrowia mogą współpracować w celu opracowania interwencji, które promują regulację i leczenie.

Interwencje te mogą obejmować techniki głębokiego oddychania, medytację i inne techniki umysł-ciało, które mogą aktywować przywspółczulny układ nerwowy i promować poczucie bezpieczeństwa i relaksu.

Zastosowanie teorii poliwagalnej w terapii

Zastosowanie teorii poliwagalnej w terapii może pomóc klientom zrozumieć reakcje ich układu nerwowego i rozwinąć nowe ścieżki neuronalne, które wspierają regulację i zaangażowanie społeczne.

W szczególności osoby, które przeżyły traumę, mogą skorzystać z terapii opartej na teorii poliwagalnej, ponieważ traumatyczne doświadczenia mogą rozregulować autonomiczny układ nerwowy i prowadzić do nieprzystosowawczych reakcji i zmienionych ścieżek błędnych.

Terapeuci mogą wykorzystywać mimikę twarzy i komunikację społeczną, aby angażować społeczny układ nerwowy klientów i wspierać strategie obronne, które promują bezpieczeństwo i więź.

Terapia poliwagalna może również dotyczyć przewlekłego bólu, ponieważ jest on powiązany z dysregulacją autonomicznego układu nerwowego.

Zajmując się dysregulacją układu nerwowego, terapeuci mogą pomóc klientom rozwinąć nowe reakcje adaptacyjne i zmniejszyć ból.

Teoria poliwagalna podkreśla znaczenie brzusznego kompleksu błędnego we wspieraniu funkcji adaptacyjnych i reakcji.

Poprzez ukierunkowanie terapii na ten obszar, klienci mogą rozwinąć zwiększoną złożoność neuronalną i regulować swój stan fizjologiczny.

Ponadto terapeuci mogą pomóc klientom zrozumieć ich ewolucyjne dziedzictwo i obszary pnia mózgu regulujące ich autonomiczny układ nerwowy.

Teoria poliwagalna zapewnia kompleksowe ramy dla zrozumienia roli autonomicznego układu nerwowego w regulacji emocjonalnej, zaangażowaniu społecznym i zdrowiu fizycznym.

Terapeuci mogą wykorzystać tę teorię w swojej praktyce, szczególnie we wspieraniu klientów z historią traumy lub ciągłym bólem.

Mimika twarzy i komunikacja społeczna są potężnymi narzędziami do angażowania społecznego układu nerwowego klientów oraz promowania bezpieczeństwa i więzi.

Używając wyrażeń, które przekazują ciepło i empatię, terapeuci mogą wspierać strategie obronne, które pomagają klientom czuć się bezpiecznie i zmniejszać poczucie zagrożenia.

Długotrwały ból jest złożonym stanem związanym z dysregulacją autonomicznego układu nerwowego. Terapeuci mogą zająć się tą dysregulacją układu nerwowego poprzez terapię opartą na Poliwagalu i pomóc klientom rozwinąć nowe reakcje adaptacyjne.

Wspierając brzuszny kompleks błędny, klienci mogą rozwinąć zwiększoną złożoność neuronalną i regulować swój stan fizjologiczny, zmniejszając ból.

Terapeuci mogą również pomóc klientom zrozumieć ich ewolucyjne dziedzictwo i obszary pnia mózgu regulujące ich autonomiczny układ nerwowy.

Może to pomóc klientom rozwinąć poczucie sprawczości i kontroli nad ich reakcjami fizjologicznymi, prowadząc do zwiększenia odporności i dobrego samopoczucia.

Techniki, które można wykorzystać

Regulacja nerwu błędnego jest kluczowym elementem terapii opartej na metodzie Polyvagal, ponieważ nerw błędny odgrywa kluczową rolę w regulacji autonomicznego układu nerwowego.

Terapeuci mogą celować w ścieżki błędne poprzez pracę z oddechem, medytację i jogę. Techniki te mogą promować relaksację i aktywować odpowiedź przywspółczulną, prowadząc do zwiększenia napięcia błędnego i poprawy regulacji.

Terapeuci mogą pomóc klientom rozwijać nowe ścieżki neuronalne, regulować reakcje układu nerwowego oraz promować zaangażowanie społeczne i więzi, przyjmując w terapii perspektywę poliwagalną.

Podejście to ma ważne implikacje kliniczne dla różnych schorzeń, w tym traumy, przewlekłego bólu i zaburzeń lękowych.

Terapia poliwagalna oferuje szereg technik, które mogą pomóc klientom regulować ich układ nerwowy i poprawić ich ogólne samopoczucie.

Jedną z takich technik jest praca z oddechem, która obejmuje powolne, głębokie oddychanie w celu aktywacji odpowiedzi przywspółczulnej i promowania relaksu. Może to prowadzić do zwiększenia napięcia błędnego i poprawy regulacji autonomicznego układu nerwowego.

Medytacja jest kolejną techniką, która może być stosowana w terapii opartej na poliwagaliach.

Praktyki uważności mogą pomóc klientom stać się bardziej świadomymi swoich doznań cielesnych i emocji, promując regulację emocjonalną i zmniejszając reaktywność na stresory.

Może to również pomóc aktywować odpowiedź przywspółczulną i promować regulację błędnika.

Joga jest trzecią techniką, która może być stosowana w terapii opartej na poliwagalnej. Łącząc pozycje fizyczne z kontrolowanymi ćwiczeniami oddechowymi i technikami relaksacyjnymi, joga może pomóc w promowaniu relaksu i poprawie regulacji błędnika.

Może to również przynieść korzyści dla ogólnego zdrowia fizycznego, takie jak obniżenie ciśnienia krwi i poprawa funkcji układu sercowo-naczyniowego.

Teoria poliwagalna i uważność

Teoria poliwagalna została również powiązana z praktykami uważności, które obejmują skupianie się na chwili obecnej bez osądzania.

Stwierdzono, że uważność i samoregulacja promują zwiększoną aktywność w brzusznym kompleksie błędnym, co wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa i zaangażowaniem społecznym.

Co więcej, praktyki uważności mogą pomóc regulować autonomiczny układ nerwowy i zmniejszać objawy lęku i depresji.

Zwiększając świadomość doznań cielesnych i emocji, osoby mogą uzyskać lepszy wgląd w swoje fizjologiczne reakcje na stres i lepiej regulować swoje reakcje emocjonalne.

Praktykowanie uważności może również pomóc jednostkom rozwinąć większe współczucie dla siebie i zmniejszyć samokrytycyzm, co może być szczególnie korzystne dla osób, które doświadczyły traumy lub chronicznego stresu.

Może to promować poczucie bezpieczeństwa i więzi oraz zwiększać zaangażowanie społeczne i relacje interpersonalne.

Przyszłość teorii poliwagalnej

Teoria poliwagalna zyskała szerokie zainteresowanie w dziedzinie psychologii i neurobiologii.

Teoria ta zrewolucjonizowała nasze rozumienie układu nerwowego i jego roli w regulowaniu naszych emocji, zachowań i interakcji społecznych.

Wraz z rozwojem badań nad teorią poliwagalną otwierają się nowe drzwi dla potencjalnych zastosowań w przyszłości.

Zastosowania w praktyce klinicznej

Teoria poliwagalna ma już znaczące zastosowania w praktyce klinicznej.

Został on wykorzystany do opracowania nowych metod leczenia różnych schorzeń psychicznych, w tym zaburzeń lękowych, traumy i depresji.

W przyszłości spodziewamy się dalszego wzrostu wykorzystania teorii poliwagalnej w praktyce klinicznej.

Jednym ze znaczących zastosowań teorii poliwagalnej w praktyce klinicznej było opracowanie nowych metod leczenia zaburzeń lękowych.

Obejmuje to redukcję stresu opartą na uważności i terapię poznawczo-behawioralną, które są ukierunkowane na autonomiczny układ nerwowy i promują regulację neuronalną.

Teoria ta została również zastosowana w leczeniu traumy, zapewniając ramy dla zrozumienia podstawowych mechanizmów objawów związanych z traumą, takich jak dysocjacja i dysregulacja emocjonalna.

Terapeuci mogą wykorzystać to zrozumienie do opracowania interwencji ukierunkowanych na specyficzną dysregulację układu nerwowego związaną z traumą.

Ponadto ideologia poliwagalna została wykorzystana do opracowania nowych podejść do leczenia depresji.

Na przykład interwencje takie jak aktywacja behawioralna i psychoterapia interpersonalna mogą być oparte na teorii poliwagalnej, ponieważ promują zaangażowanie społeczne i regulację neuronalną autonomicznego układu nerwowego.

Postęp technologiczny

Rozwój nowych technologii otworzył również nowe możliwości zastosowania teorii poliwagalnej.

Na przykład urządzenia do noszenia, które monitorują zmienność tętna i inne wskaźniki fizjologiczne, mogą pomóc lekarzom lepiej zrozumieć stan autonomiczny pacjenta i zapewnić skuteczniejsze interwencje.

Dodatkowo, postępy w technikach neuroobrazowania pozwoliły badaczom lepiej zrozumieć procesy neuronalne leżące u podstaw teorii poliwagalnej.

Wykorzystanie technologii wearable do monitorowania wskaźników fizjologicznych może potencjalnie zrewolucjonizować praktykę kliniczną, szczególnie w zakresie dobrego samopoczucia psychicznego.

Urządzenia do noszenia mogą dostarczać lekarzom danych w czasie rzeczywistym na temat stanu autonomicznego pacjenta, umożliwiając bardziej spersonalizowane leczenie i lepszy wgląd w mechanizmy leżące u podstaw stanów psychicznych.

Co więcej, postępy w technikach neuroobrazowania pozwoliły badaczom na bardziej szczegółowe zbadanie procesów neuronalnych leżących u podstaw propozycji poliwagalnej.

Doprowadziło to do głębszego zrozumienia złożonych interakcji między układem autonomicznym, mózgiem i zachowaniem.

Oprócz technologii do noszenia i neuroobrazowania, wirtualna rzeczywistość została również wykorzystana do zbadania zastosowań teorii poliwagalnej w praktyce klinicznej.

Symulacje rzeczywistości wirtualnej mogą stworzyć kontrolowane środowisko dla pacjentów, aby ćwiczyć zachowania zaangażowania społecznego i rozwijać nowe ścieżki nerwowe i błędne.

Teoria poliwagalna może rozszerzyć się na nowe dziedziny poza psychologię i psychiatrię. Może ona wpływać na rozwój nowych technologii, które promują lepsze interakcje społeczne, poprawiają regulację emocjonalną i wspierają zdrowie fizyczne.

Może być również stosowany w dziedzinach takich jak edukacja, gdzie zrozumienie neuronalnych podstaw uczenia się i zachowania może prowadzić do bardziej skutecznych strategii nauczania.

Potencjalna ekspansja teorii poliwagalnej na nowe obszary jest znacząca, ponieważ podkreśla związek między autonomicznym układem nerwowym a zaangażowaniem społecznym.

Związek ten ma szerokie implikacje dla różnych obszarów, w tym technologii, edukacji i zdrowia fizycznego.

Jednym z obszarów, w którym teoria poliwagalna może mieć znaczący wpływ, jest technologia.

Urządzenia do noszenia, które mierzą zmienność tętna i inne wskaźniki fizjologiczne, mogą być wykorzystywane do opracowywania nowych aplikacji, które promują regulację emocjonalną i zaangażowanie społeczne.

Na przykład urządzenie do noszenia, które zapewnia biofeedback użytkownikowi, gdy jego stan fizjologiczny wskazuje na stres lub niepokój, może pomóc mu opracować adaptacyjne strategie radzenia sobie i promować regulację emocjonalną.

Koncentracja teorii poliwagalnej na neuronalnych podstawach uczenia się i zachowania może prowadzić do bardziej skutecznych strategii nauczania w edukacji.

Rozumiejąc rolę autonomicznego układu nerwowego w uczeniu się, nauczyciele mogliby zaprojektować interwencje wspierające regulację fizjologiczną uczniów, zwiększając ich zaangażowanie i zdolność uczenia się.

Podobnie jak w przypadku każdej teorii naukowej, zawsze można dowiedzieć się więcej o teorii poliwagalnej.

Dalsze badania pomogą udoskonalić nasze zrozumienie układu nerwowego i jego roli w regulowaniu naszych reakcji emocjonalnych, behawioralnych i społecznych.

Badania te mogą prowadzić do nowych spostrzeżeń i interwencji, które pomogą osobom przezwyciężyć wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym i prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie.

Krytyka teorii poliwagalnej

Teoria poliwagalna jest powszechnie akceptowaną i wpływową teorią w psychologii i neuronauce, ale nie jest pozbawiona krytyków.

Jednym z najczęstszych zarzutów wobec teorii poliwagalnej jest to, że istnieją ograniczone dowody empiryczne na poparcie jej twierdzeń.

Chociaż niektóre badania potwierdzają tę teorię, wiele z nich przeprowadzono na niewielkich próbach i niewiele z nich powtórzyło wyniki.

Krytycy twierdzą również, że teoria poliwagalna zapewnia uproszczone wyjaśnienie złożonych zjawisk.

Na przykład teoria sugeruje, że układ nerwowy ma tylko trzy gałęzie, ale ostatnie badania wykazały, że może być ich więcej niż trzy.

Ponadto teoria ta skupia się na nerwie błędnym i reakcji walki-ucieczki-zamrożenia, ignorując rolę innych ważnych czynników biologicznych i psychologicznych w regulacji układu nerwowego.

Kolejną krytyką teorii poliwagalnej jest to, że nadmiernie podkreśla ona rolę nerwu błędnego w regulacji układu nerwowego.

Chociaż nerw błędny jest ważną częścią układu nerwowego, nie jest on jedynym czynnikiem wpływającym na układ nerwowy.

Koncentracja teorii na nerwie błędnym może prowadzić do nadmiernego uproszczenia złożonych procesów układu nerwowego.

Krytycy twierdzą również, że teoria poliwagalna nie poświęca wystarczającej uwagi czynnikom społecznym i środowiskowym, które mogą wpływać na układ nerwowy.

Na przykład nacisk teorii na reakcję walki-ucieczki-zamrożenia nie uwzględnia roli wsparcia społecznego w regulacji układu nerwowego.

Nerwy czaszkowe i teoria poliwagalna

Teoria poliwagalna jest teorią neurobiologiczną, która wyjaśnia rolę układu nerwowego w regulowaniu emocji i zachowania.

Teoria ta zakłada, że nerw błędny, składający się z nerwów czaszkowych i rdzeniowych, odgrywa kluczową rolę w regulacji układu nerwowego.

W szczególności teoria ta sugeruje, że brzuszny nerw błędny, składający się z nerwów czaszkowych X, IX i X, reguluje układ nerwowy i promuje zachowania zaangażowania społecznego.

Nerwy czaszkowe regulują funkcje ciała i zachowania, w tym mowę, połykanie i widzenie. Zgodnie z teorią poliwagalną nerwy czaszkowe regulują układ nerwowy i reakcje emocjonalne.

Nerwy czaszkowe IX i X, część brzusznego nerwu błędnego, kontrolują oddychanie, tętno i funkcje trawienne.

Dysfunkcja tych nerwów czaszkowych jest związana z różnymi stanami psychicznymi, w tym lękiem i depresją.

W terapii poliwagalnej terapeuci mogą wykorzystywać ćwiczenia wokalizacyjne, kontakt wzrokowy i mimikę twarzy, aby celować we włókna nerwów czaszkowych i regulować układ nerwowy.

Terapeuci mogą promować relaksację, zmniejszać niepokój i poprawiać zachowania związane z zaangażowaniem społecznym poprzez aktywację nerwu błędnego.

Co więcej, zrozumienie roli nerwów czaszkowych w teorii poliwagalnej ma istotne implikacje dla opracowywania nowych interwencji w chorobach psychicznych.

Ukierunkowując określone funkcje nerwów czaszkowych, klinicyści mogą opracować nowe techniki leczenia stanów takich jak lęk, depresja i zespół stresu pourazowego.

Prymitywne obwody neuronowe w teorii poliwagalnej

Teoria poliwagalna podkreśla również znaczenie prymitywnych obwodów neuronalnych w regulacji fizjologicznej odpowiedzi układu nerwowego na stres i niebezpieczeństwo.

Zgodnie z teorią dotyczącą obwodów nerwowych, grzbietowy nerw błędny, który składa się z prymitywnych struktur nerwów czaszkowych i włókien nerwowych oraz grzbietowego jądra ruchowego, reguluje reakcję zamrożenia i wspiera strategie obronne stosowane przez wiele zwierząt w odpowiedzi na postrzegane zagrożenie.

Teoria sugeruje, że reakcja ta jest ewolucyjnie zachowaną strategią aktywowaną, gdy system zaangażowania społecznego jest przytłoczony.

Teoria ta sugeruje również, że napięcie nerwu błędnego serca lub regulacja zmienności rytmu serca przez nerw błędny jest kluczowym wskaźnikiem regulacji emocjonalnej i zachowań społecznych.

Teoria ta sugeruje, że wysoki poziom napięcia błędnego serca wiąże się ze zwiększonymi zachowaniami społecznymi i regulacją emocjonalną.

Z kolei niskie poziomy są związane z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego w zakresie dysregulacji emocjonalnej i izolacji społecznej.

Badania wykazały, że zwiększone napięcie nerwu błędnego serca jest związane z większą regulacją emocjonalną, podczas gdy niskie poziomy są związane z dysregulacją emocjonalną i izolacją społeczną.

Teoria ta sugeruje, że interwencje mające na celu zwiększenie tonów błędnych serca, takie jak praktyki uważności i wsparcie społeczne, mogą pozytywnie wpływać na regulację emocjonalną i funkcjonowanie społeczne.

Odkrycia te sugerują, że nerw błędny i szlaki błędne odgrywają kluczową rolę w regulowaniu naszych reakcji emocjonalnych i społecznych, a interwencje ukierunkowane na ten system mogą skutecznie promować dobre samopoczucie.

Teoria poliwagalna i połączenie jelita-mózg

Najnowsze badania podkreślają związek między narządami trzewnymi, jelitami i mózgiem, a jelita nazywane są "drugim mózgiem". Te specjalne trzewne szlaki odprowadzające mają kluczowe znaczenie dla normalnego funkcjonowania połączenia jelitowo-mózgowego.

Teoria sugeruje, że nerw błędny odgrywa kluczową rolę w tym połączeniu, regulując funkcjonowanie układu trawiennego i wpływając na zdrowie i dobre samopoczucie.

Zrozumienie biologicznego imperatywu połączenia jelita-mózg może dostarczyć informacji na temat skutecznych interwencji w różnych kwestiach fizycznych i zdrowotnych.

Ostatnie badania wykazały silny związek między jelitami a mózgiem, znany jako "oś jelitowo-mózgowa".

To połączenie i przekazywanie informacji sensorycznych między nimi jest ułatwione przez włókna nerwu błędnego, które regulują funkcjonowanie układu trawiennego i wpływają na zdrowie i dobre samopoczucie.

Teoria poliwagalna sugeruje, że nerw błędny jest istotnym elementem tego połączenia, odgrywając kluczową rolę w przekazywaniu informacji sensorycznych między jelitami a mózgiem.

Związek ten znacząco wpływa na różne kwestie fizyczne i zdrowotne, w tym lęk, depresję i zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Poprzez zrozumienie i ukierunkowanie mechanizmów leżących u podstaw osi jelitowo-mózgowej można opracować interwencje, które promują ogólny stan zdrowia i dobre samopoczucie.

Teoria poliwagalna i ból

Teoria poliwagalna i ból

Teoria poliwagalna sugeruje, że ból może być związany z dysregulacją układu autonomicznego, w szczególności układu współczulnego.

Badania sugerują, że współczulny układ nerwowy, odpowiedzialny za reakcję organizmu "walcz lub uciekaj", może stać się nadaktywny u osób z bólem. Może to prowadzić do zwiększonej wrażliwości na ból i pogorszenia objawów.

Dzięki zrozumieniu mechanizmów leżących u podstaw bólu można opracować interwencje ukierunkowane na te systemy i promować skuteczne leczenie bólu.

Na przykład praktyki uważności i inne techniki relaksacyjne zmniejszyły aktywność współczulnego układu nerwowego i zmniejszyły ból u osób z długotrwałym bólem.

Związek między ośrodkowym układem nerwowym a bólem jest złożony i wieloaspektowy.

Teoria ta oferuje ramy dla zrozumienia, w jaki sposób dysregulacja tego systemu może przyczyniać się do rozwoju i utrzymywania uporczywego bólu.

Badając rolę układu współczulnego w przetwarzaniu bólu, naukowcy zidentyfikowali potencjalne cele interwencji.

Oprócz technik relaksacyjnych, inne interwencje ukierunkowane na ośrodkowy układ nerwowy, a konkretnie mózg, okazały się obiecujące w leczeniu bólu.

Na przykład biofeedback i neurofeedback mogą szkolić osoby w zakresie regulowania ich reakcji, zmniejszając wrażliwość na ból i poprawiając kontrolę nad bólem.

Teoria ta sugeruje również, że zajęcie się leżącą u podstaw dysregulacją emocjonalną może być ważne dla skutecznego leczenia bólu.

Poprzez promowanie zachowań społecznych i regulacji emocjonalnej, terapie oparte na tej teorii mogą zmniejszyć cierpienie psychiczne związane z przewlekłym bólem, prowadząc do poprawy wyników.

Często zadawane pytania

Czy teoria poliwagalna jest oparta na dowodach?

Teoria poliwagalna jest tylko częściowo oparta na dowodach. Chociaż twierdzenia dotyczące nerwu błędnego są anatomicznie i fizjologicznie poprawne w tej teorii, wielu ekspertów stwierdziło ostatnio, że teoria poliwagalna i towarzyszące jej założenia są nie do utrzymania. Wskazuje to, że teoria, zgodnie z którą włókna nerwu błędnego są odpowiedzialne za pewne reakcje emocjonalne i zachowania społeczne oraz reakcję walki lub ucieczki, nie może być utrzymana ani broniona przed przeciwnymi argumentami.

Dlaczego teoria poliwagalna jest kontrowersyjna?

Ludzkie doświadczenia i towarzyszące im emocje są bardzo złożone i może na nie wpływać wiele czynników. Teoria poliwagalna jest kontrowersyjna, ponieważ nadmiernie upraszcza ludzkie zachowania i reakcje emocjonalne. Neguje i ignoruje heterogeniczność ludzkich doświadczeń i wewnętrznych reakcji emocjonalnych. Innym powodem kontrowersyjności teorii jest jej niezdolność do poparcia przez obecną neuronaukę. Jest to teoria, która wymaga aktualizacji i dostosowania do nowych odkryć neuronaukowych dokonanych w ostatnich latach.

Zasoby

Oficjalna strona Stephena Porgesa, twórcy teorii poliwagalnej:

Instytut Poliwagalny, zasoby i szkolenia dotyczące teorii Poliwagalnej:

Projekt terapeuty traumy

Narodowy Instytut Klinicznego Zastosowania Medycyny Behawioralnej

Teoria poliwagalna: Biobehawioralna podróż do społeczeństwa

Teoria poliwagalna: Nauka o bezpieczeństwie

Perspektywa poliwagalna

Teoria poliwagalna: Nowe spojrzenie na reakcje adaptacyjne układu nerwowego

Ruch oparty na uważności: Perspektywa poliwagalna

Systematyczny przegląd poliwagalnej perspektywy ucieleśnionych praktyk kontemplacyjnych jako promotorów sprzężenia sercowo-oddechowego i powrotu do zdrowia po stresie traumatycznym w przypadku PTSD i OCD: Metodologie badawcze i aktualny stan wiedzy

Regulacja, teoria poliwagalna i rozwój prospołeczny dzieci

Zastrzeżenie

Treść niniejszego artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia przed dokonaniem jakichkolwiek zmian związanych ze zdrowiem lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zdrowia. Anahana nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub konsekwencje, które mogą wystąpić w wyniku korzystania z dostarczonych informacji.