7

Neuroticisme

Laatst bijgewerkt: maart 15, 2024

Featured Image

Table of Contents

Neuroticisme is een term die vaak voorkomt in de psychologie en vertegenwoordigt een van de kernaspecten van persoonlijkheid binnen het Vijf Factoren Model (FFM).

Dit model omvat andere persoonlijkheidskenmerken zoals extraversie, inschikkelijkheid, openheid en consciëntieusheid.

Neuroticisme - Wat het is

Hoewel de FFM algemeen geaccepteerd is, is het slechts één van de vele theorieën in de psychologie. Interpretaties en metingen van persoonlijkheidstrekken (ook wel persoonlijkheidskenmerken genoemd) kunnen variëren tussen onderzoekers en theorieën, die verschillende perspectieven bieden op gedrag en emoties.

Denk aan een moeilijke situatie - misschien een krappe deadline op het werk of een meningsverschil met een geliefde. Als gevoelens van overweldiging, angst of aanhoudende negatieve gedachten de kop opsteken, kunnen dit indicatoren zijn van neurotische neigingen.

Het onderzoek onderstreept het verband tussen een hoger neuroticisme en geestelijke gezondheidsproblemen, waaronder angst, eetstoornissen en stemmingsstoornissen zoals depressie. Mensen met een hoge score op neuroticisme kunnen gevoelig zijn voor negatieve emoties, overmatig piekeren of emotionele ontregeling. Inzicht in deze neigingen kan de eerste stap zijn om ze aan te pakken.

Zes kernfacetten van neuroticisme

Volgens de FFM zijn de kernfacetten van neuroticisme:

 • Angst: Overweldigende zorgen over alledaagse situaties, die het vermogen om beslissingen te nemen beïnvloeden en leiden tot verhoogde stressniveaus.
 • Boze vijandigheid: Frequente gevoelens van boosheid, prikkelbaarheid en vijandigheid naar anderen toe, waarbij ze vaak minachting of kritiek waarnemen waar die niet voor bedoeld is.
 • Depressie: Een neiging tot het ervaren van langdurige perioden van verdriet, hopeloosheid en wanhoop, die het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven aanzienlijk kunnen beïnvloeden.
 • Zelfbewustzijn: Zeer zelfbewust en zelfbewust, vaak stilstaan bij vermeende gebreken of tekortkomingen en zich onzeker voelen in sociale situaties.
 • Impulsiviteit: Een gebrek aan impulscontrole, beslissingen nemen zonder de mogelijke gevolgen te overwegen.
 • Kwetsbaarheid: Kwetsbaarheid voor stressoren en ongunstige gebeurtenissen in het leven uit zich vaak in negatieve emotionaliteit, waaronder verhoogde emotionele reactiviteit en moeite om met tegenslagen om te gaan.

Wat veroorzaakt neuroticisme?

Neuroticisme wordt verondersteld voort te komen uit een interactie van genetische, biologische en omgevingsfactoren.

Genetica

Onderzoek wijst uit dat neuroticisme erfelijk is, net als eigenschappen als intelligentie en lengte. Tweelingstudies tonen aan dat ongeveer 48% van de fenotypische variantie (hoe neuroticisme wordt waargenomen) kan worden toegeschreven aan genetische effecten.

Trauma in de kindertijd

Ervaringen tijdens de vormingsjaren spelen een cruciale rol, waarbij jeugdtrauma's aanzienlijk bijdragen aan het ontwikkelen van neurotisch gedrag en negatieve emoties.

"Het is belangrijk dat wij en het publiek hooggevoeligheid niet verwarren met 'neuroticisme', waaronder bepaalde vormen van intense angst, depressie, overmatige gehechtheid of het vermijden van intimiteit vallen, en die meestal het gevolg zijn van een moeilijke jeugd. Het is waar dat sommigen van ons beide handen hebben gekregen in het leven - hooggevoeligheid en neuroticisme - maar de twee dingen zijn niet hetzelfde." - Elaine N. Aron, The Highly Sensitive Person: How to Thrive When the World Overwhelms You.

Hersenfunctie

Individuele verschillen in hersenfunctie, met name verhoogde reactiviteit in hersengebieden die te maken hebben met emotionele verwerking, kunnen invloed hebben op hoe iemand zijn omgeving waarneemt en erop reageert. Eenvoudig gezegd zorgt neuroticisme ervoor dat bepaalde delen van onze hersenen harder werken bij het omgaan met emoties. Hierdoor kunnen negatieve emoties intenser aanvoelen.

Comorbiditeiten

Neuroticisme is vaak gecorreleerd met een breder scala aan mentale gezondheidsproblemen en negatieve lichamelijke gezondheidsresultaten.

Onderzoek wijst op een sterk verband tussen neuroticisme en psychische aandoeningen, met name depressie en angststoornissen.

Mensen met een verhoogd neuroticisme lopen vaak een groter risico op depressieve episodes en emotionele instabiliteit.

Deze neiging tot negatieve emoties en meer negatieve gevoelens kan iemands algehele welzijn en levenskwaliteit aanzienlijk beïnvloeden.

Hoe wordt neuroticisme gemeten?

Neuroticisme, een van de vijf belangrijkste dimensies van persoonlijkheid in het Vijf Factoren Model, wordt meestal gemeten door middel van een algemene persoonlijkheidstest die verschillende kenmerken evalueert of specifieke tests die zich richten op individuele aspecten van neuroticisme, zoals depressie of angst.

Enkele beschikbare persoonlijkheidstests zijn:

 • NEO Persoonlijkheids Inventaris: Dit is een psychologische persoonlijkheidsinventaris, een onderdeel van de Revised NEO Personality Inventory (NEO PI-R). Het meet neuroticisme en de andere vier persoonlijkheidskenmerken: extraversie, openheid voor ervaringen, aangenaamheid en consciëntieusheid. Het neuroticisme-gedeelte bevat meestal vragen over angst, woede, depressie, zelfbewustzijn, onmatigheid en kwetsbaarheid.
 • Big Five Inventory (BFI): Deze test is korter dan de NEO PI-R maar meet nog steeds effectief de vijf grote persoonlijkheidskenmerken, waaronder neuroticisme. Het maakt gebruik van een reeks stellingen die respondenten beoordelen op hoeveel ze het ermee eens of oneens zijn.
 • Eysenck Persoonlijkheidsvragenlijst (EPQ): Deze vragenlijst is ontwikkeld door Hans Eysenck en meet drie belangrijke dimensies van persoonlijkheid: extraversie, neuroticisme en psychoticisme. De schaal neuroticisme meet emotionele stabiliteit en angstniveaus.

Klinische beoordelingen, interviews en rapporten van collega's kunnen ook neuroticisme meten, vooral in onderzoeksomgevingen.

Zelfrapportagevragenlijsten zijn echter de meest gebruikte methode vanwege hun efficiëntie en administratiegemak.

Hoe neuroticisme relaties beïnvloedt

Neuroticisme speelt een belangrijke rol bij het vormgeven van de dynamiek binnen relaties en beïnvloedt factoren zoals relatiekwaliteit, stabiliteit en conflictoplossing.

Mensen met een verhoogd neuroticisme en neurotisch gedrag kunnen moeite hebben om de liefdestaal van hun partner te begrijpen, zoals dienstbaarheid, woorden van bevestiging, geschenken, quality time en fysieke aanraking, zoals beschreven in de theorie van Gary Chapman.

Voor degenen onder ons met een hoog niveau van neuroticisme kunnen we merken dat we de woorden en daden van onze partner door een andere bril interpreteren, waardoor het een uitdaging kan zijn om onze behoeften en emoties effectief uit te drukken. Ondanks onze beste bedoelingen kan dit obstakels opwerpen bij het opbouwen van een diepere emotionele band met onze partner.

Frequente stemmingswisselingen, een ander kenmerk van neuroticisme, kunnen ook onze ervaringen van liefde en intimiteit binnen de relatie beïnvloeden. Deze stemmingswisselingen kunnen bijdragen aan gevoelens van onzekerheid en instabiliteit, wat een impact heeft op het emotionele welzijn van beide partners.

Bovendien kunnen mensen met een hoog neuroticisme zich bezighouden met het zoeken naar validatiegedrag, waarbij ze vaak op zoek zijn naar geruststelling en aandacht van hun partner om hun liefde en toewijding te valideren. Hoewel dit verlangen naar geruststelling begrijpelijk is, kan het soms leiden tot spanning binnen de relatie als we door ons emotionele landschap navigeren terwijl we op zoek zijn naar bevestiging van onze partner.

Bovendien kunnen hoge niveaus van neurotische trait anxiety de manier waarop we gewone situaties waarnemen en interpreteren beïnvloeden, wat kan leiden tot onnodige spanningen en misverstanden.

"In elk partnerschap is het belangrijk om te onthouden dat we allemaal onze eigenaardigheden en onzekerheden hebben. Door begrip, liefde en respect te tonen voor elkaars gevoelige plekjes, kunnen we solide en gezonde relaties hebben die de uitdagingen van het leven doorstaan." - aangepast van John M. Gottman's "The Seven Principles for Making Marriage Work".

De impact van neuroticisme in het dagelijks leven

In het dagelijks leven bestaat neuroticisme, dat verder reikt dan onze relaties en dat elk aspect van het dagelijks leven beïnvloedt, inclusief werk, besluitvorming en regelmatige interacties.

Werkplaats

Een hoog niveau van neuroticisme kan de prestaties en dynamiek op de werkplek beïnvloeden, stress veroorzaken, negatieve reacties op kritiek stimuleren en interacties met collega's bemoeilijken.

Deze persoonlijkheidstrek kan de focus, het voltooien van taken en de productiviteit in gevaar brengen, waardoor het mogelijk moeilijker wordt om carrière te maken.

Besluitvorming

Neuroticisme kan het moeilijk maken om beslissingen te nemen, wat leidt tot uitstelgedrag en het gevoel overweldigd te worden door mogelijke negatieve uitkomsten.
Deze buitensporige overpeinzing van mogelijke scenario's kan constructieve besluitvorming en probleemoplossing belemmeren, waarbij de aandacht meer uitgaat naar risico's dan naar kansen.

Alledaagse interacties

Zelfs toevallige ontmoetingen kunnen een bron van stress worden voor mensen met een hoog niveau van neuroticisme, waarbij onschuldige opmerkingen of acties veranderen in bedreigingen of negativiteit, wat kan leiden tot misverstanden en gespannen sociale relaties.

Omgaan met frustraties

Kleine ongemakken kunnen intense, disproportionele emotionele reacties uitlokken bij neurotische personen, wat hun stemming en gedrag gedurende de dag aanzienlijk beïnvloedt.

Keuzes in levensstijl

Neuroticisme kan gedrag beïnvloeden en leiden tot een overdreven voorzichtige of risicovolle levensstijl, waardoor persoonlijke groei en levenstevredenheid mogelijk worden beperkt door het vermijden van potentieel lonende ervaringen. Ze kunnen ook vatbaar zijn voor middelenmisbruik, zoals drugs of alcohol.

Algemeen welzijn

De doordringende effecten van neuroticisme op verschillende levensaspecten kunnen het algehele welzijn en de geestelijke gezondheid aantasten en een cascade van andere negatieve gevoelens en emoties, ongezonde levensstijlkeuzes en stress teweegbrengen, die op hun beurt kunnen uitmonden in ernstigere lichamelijke en geestelijke ziekten en gezondheidsproblemen.

Het erkennen van de uitgebreide invloed van neuroticisme is van vitaal belang om de negatieve effecten op het dagelijks leven te beperken en een evenwichtiger, bevredigender bestaan te bevorderen.

Omgaan met neuroticisme

Om neuroticisme aan te pakken, moet je verschillende copingmechanismen en veranderingen in je levensstijl aannemen die gericht zijn op het verbeteren van emotionele stabiliteit en het verminderen van negatieve emoties. Deze omvatten:

 • Beoefen mindfulness. Je richten op het huidige moment en gedachten en gevoelens zonder oordeel accepteren kan helpen bij het verminderen van angst en stress die geassocieerd worden met neuroticisme.
 • Probeer therapie. Professionele geestelijke gezondheidszorg en cognitieve gedragstherapie kunnen mensen helpen om hun neurotische gedragingen en gedachten te begrijpen en te beheersen en bieden technieken om om te gaan met gegeneraliseerde angststoornis, stress en negatieve emoties.
 • Werk aan je emotionele intelligentie. Inzicht in en effectief omgaan met emoties kan leiden tot betere relaties en mentaal welzijn, en helpt de negatieve effecten van neuroticisme tegen te gaan.
 • Stress verminderen. Het identificeren en aanpakken van stressoren, het toepassen van ontspanningstechnieken en het handhaven van een gezonde levensstijl kunnen de invloed van neuroticisme op de geestelijke gezondheid en relaties verminderen.

Het begrijpen en beheersen van neuroticisme is cruciaal voor het behouden van emotionele stabiliteit, het cultiveren van positieve relaties, positief denken, het aanleren van vaardigheden om emoties te reguleren en het verbeteren van het algehele welzijn.

"Toestaan" betekent "laten zijn" van de gedachten, emoties, gevoelens of gewaarwordingen die je ontdekt. Je kunt een natuurlijk gevoel van afkeer voelen, van wensen dat onaangename gevoelens weg zouden gaan, maar als je meer bereid bent om aanwezig te zijn met "wat is", zal een andere kwaliteit van aandacht naar voren komen. Toestaan is intrinsiek aan genezing, en het realiseren van dit kan aanleiding geven tot een bewuste intentie om "laten zijn." - Tara Brach, Werken met moeilijkheden: De zegeningen van RAIN

Door geschikte copingmechanismen en -strategieën te gebruiken, kunnen mensen de impact van neuroticisme verminderen en een gezondere, evenwichtigere levensstijl bevorderen.

Veelgestelde vragen over neuroticisme

Is neuroticisme een psychische stoornis?

Neuroticisme is geen psychische stoornis, maar een persoonlijkheidstrek die geassocieerd wordt met het ervaren van negatieve emoties en emotionele instabiliteit.

Hoge niveaus van neuroticisme kunnen echter worden gecorreleerd met geestelijke gezondheidsproblemen zoals angst en depressie, wat de implicaties voor de volksgezondheid benadrukt.

Kun je het niveau van neuroticisme veranderen?

Hoewel neuroticisme een genetische component heeft, kunnen interventies zoals therapie, mindfulness en stressvermindering bijdragen aan veranderingen in neurotisch gedrag en helpen de impact ervan op het leven en welzijn te beheersen, waardoor persoonlijke groei en positieve ontwikkeling worden bevorderd.

Hoe beïnvloedt een hoog neuroticisme iemands leven?

Een hoog neuroticisme kan leiden tot een grotere kans op het ervaren van negatieve emoties, stress en geestelijke gezondheidsproblemen, waardoor relaties, werk en de algehele kwaliteit van leven worden verstoord. Het kan invloed hebben op hoe individuen omgevingsinvloeden waarnemen en interpreteren.

Referenties

Neuroticisme - Wikipedia

De betekenis van neuroticisme voor de volksgezondheid

Jeugdtrauma en neuroticisme als volwassene

Psychologie van vandaag - Neuroticisme

Facetten van neuroticisme en sterfterisico op volwassen leeftijd: Een systematische review en narratieve synthese

Genetische bijdragen aan twee speciale factoren van neuroticisme worden in verband gebracht met rijkdom, hogere intelligentie, betere gezondheid en een langer leven

Disclaimer

De inhoud van dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het wordt altijd aanbevolen om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u veranderingen aanbrengt in uw gezondheid of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid. Anahana is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.