5

Passief-agressief gedrag

Laatst bijgewerkt: januari 27, 2024

Featured Image

Table of Contents

Duik in de wereld van passief-agressief gedrag met onze gedetailleerde gids. Ontdek de belangrijkste indicatoren en psychologische achtergronden van deze communicatiestijl en krijg praktische tips om effectief te reageren in persoon

Wat is passief-agressief gedrag uitgelegd

Passief-agressief gedrag is een complexe, indirecte methode om negatieve emoties te uiten. Het gaat niet alleen om het vermijden van een confrontatie; het is een strategie die wordt gebruikt wanneer iemand zich bedreigd voelt of zich machteloos voelt om zijn gevoelens direct te uiten.

Dit gedrag wordt gekenmerkt door passieve weerstand tegen verwachte taken en indirecte uiting van vijandigheid. In de kern komt passief-agressief gedrag voort uit iemands moeite om boosheid, teleurstelling of frustratie openlijk te uiten.

In plaats van problemen direct aan te pakken, kun je je toevlucht nemen tot subtiele methoden zoals uitstelgedrag, koppigheid of opzettelijke inefficiëntie.

Deze acties zijn vaak een verdedigingsmechanisme dat wordt gebruikt wanneer het direct uiten van emoties als riskant, ongemakkelijk of sociaal onacceptabel wordt ervaren.

Dit gedrag kan zich voordoen in verschillende omgevingen, waaronder persoonlijke relaties, de werkplek of familiedynamiek.

Het weerspiegelt vaak diepere problemen die te maken hebben met communicatievaardigheden, gevoel van eigenwaarde of ervaringen uit het verleden waarbij directe uiting negatieve gevolgen had.

Het begrijpen van de nuances van passief-agressief gedrag is essentieel voor het herkennen en effectief aanpakken ervan, zowel bij jezelf als bij anderen.

5 Voorbeelden van passief-agressief gedrag

Passief-agressief gedrag kent vele vormen, die elk een gemengde boodschap afgeven. Het is belangrijk om deze voorbeelden te begrijpen als je dit gedrag zelf vertoont of het bij anderen ziet:

 1. Stille behandeling: Dit houdt in dat je iemand negeert als straf of als uiting van ongenoegen, waardoor de persoon geen kans krijgt om het probleem op te lossen door middel van een direct gesprek.
 2. Achterbakse complimenten: Schijnbaar vriendelijke opmerkingen met een kritische ondertoon verwarren de ontvanger vaak over de ware bedoelingen van de gever.
 3. Opzettelijke fouten: Subtiele daden van rebellie, zoals het maken van opzettelijke fouten in werk of persoonlijke verantwoordelijkheden, vaak om boosheid of ontevredenheid te uiten.
 4. Uitstelgedrag: Opzettelijk taken uitstellen, niet alleen uit luiheid, maar ook om controle uit te oefenen of indirect wrok te tonen.
 5. Sarcasme en hatelijke opmerkingen: Het gebruik van humor of sarcasme om kritiek of minachting te verhullen, waarbij de werkelijke gevoelens van de persoon worden gemaskeerd onder het mom van grappen.

Wat veroorzaakt passief-agressief gedrag

Passief-agressief gedrag heeft vaak diepe psychologische wortels. Het kan een aangeleerde reactie zijn vanuit een familiedynamiek waarin het openlijk uiten van emoties werd ontmoedigd.

Je kunt dit gedrag aannemen als een copingmechanisme wanneer je je machteloos voelt of niet in staat bent om je woede en frustratie direct te uiten. Het is een verdedigingsmechanisme dat dient als schild tegen confrontatie.

Waarom passief agressief gedrag gevaarlijk is

Passieve agressie is verraderlijk en schadelijk. Het ondermijnt het vertrouwen en de communicatie in relaties, of die nu persoonlijk of professioneel zijn.

De indirecte aard van dit gedrag creëert een omgeving van verwarring en wantrouwen. Het kan leiden tot een communicatiestoornis, omdat de ware boodschap verloren gaat in de passief-agressieve uitingen.

Dit gedragspatroon kan een cyclus van onopgeloste relatieproblemen en aanslepende wrok in stand houden.

 

Hoe passief-agressief gedrag herkennen

hoe niet langer passief-agressief te zijn

Het herkennen van passief-agressief gedrag is cruciaal om onderliggende problemen in de communicatie te begrijpen en aan te pakken. Hier zijn drie belangrijke punten om passief-agressief gedrag te herkennen:

Inconsistente verbale en non-verbale communicatie

Een passief-agressieve persoon zegt misschien het ene, maar zijn lichaamstaal of toon zegt iets anders.

Ze kunnen bijvoorbeeld instemmen met een verzoek, maar vervolgens zwaar zuchten, met hun ogen rollen of non-verbaal tegenzin of wrok tonen.

Vermijden van direct conflict

Als je passief-agressief gedrag vertoont, ga je vaak de confrontatie uit de weg. In plaats daarvan uit je je ongenoegen indirect.

Dit kan zijn door uitstelgedrag, opzettelijke inefficiëntie of 'vergeten' om belangrijke taken uit te voeren.

Ze kunnen instemmen met iets waar ze het niet mee eens zijn, alleen om hun onenigheid te uiten door middel van deze indirecte acties.

Chagrijnige of haatdragende houding

Een consistente norse, chagrijnige of wrokkige houding kan duiden op passief-agressiviteit.

Dit kan inhouden dat je mensen de stille behandeling geeft, hatelijke opmerkingen maakt of vaak sarcasme gebruikt. Deze gedragingen zijn vaak pogingen om negatieve gevoelens te uiten zonder een open dialoog aan te gaan.

Het is belangrijk om dergelijke situaties te benaderen met begrip en de bereidheid om open te communiceren, zodat de persoon wordt aangemoedigd om zijn echte gevoelens constructiever te uiten.

Omgaan met passief-agressieve mensen

Interactie met iemand die passief-agressief gedrag vertoont kan een uitdaging zijn. Het vereist geduld en een strategische aanpak. Hier lees je hoe je effectief omgaat met passief-agressieve mensen:

 • Blijf kalm en objectief: Wanneer je passief-agressief gedrag tegenkomt, blijf dan kalm. Reageer niet emotioneel, want dat kan de situatie laten escaleren. Blijf gefocust op het onderwerp, niet op de houding van de persoon.
 • Open communicatie aanmoedigen: Creëer een veilige ruimte voor de persoon om zijn gevoelens te uiten. Stel open vragen om hem of haar aan te moedigen direct te communiceren. Zeg dingen als: "Ik heb gemerkt dat je overstuur lijkt. Kunnen we praten over wat je dwars zit?"
 • Stel grenzen: Het is belangrijk om duidelijke grenzen te stellen. Laat de passief-agressieve persoon weten dat indirecte uitingen van boosheid of wrok niet nuttig zijn. Benadruk de noodzaak van directe en eerlijke communicatie.

Is passieve agressiviteit een mentale stoornis?

Passief-agressieve persoonlijkheidsstoornis is op zichzelf niet geclassificeerd als een van de geestelijke gezondheidsaandoeningen. Het kan echter wel wijzen op onderliggende psychologische problemen, zoals persoonlijkheidsstoornissen.

Het is een gedragsprobleem dat vaak psychologische interventie vereist om de onderliggende oorzaken aan te pakken en gezondere manieren te leren om emoties te uiten.

Hoe te stoppen met passief-agressief zijn

Het overwinnen van passief-agressief gedrag vereist zelfbewustzijn en een streven naar verandering. Hier zijn belangrijke stappen om dit gedrag te stoppen:

 • Erken je gevoelens: Begin met het herkennen en accepteren van je ware emoties. Toegeven dat je je boos of haatdragend voelt is de eerste stap naar verandering.
 • Oefen directe communicatie: Probeer je gevoelens en behoeften open en respectvol te uiten, zonder sarcasme of verborgen bedoelingen.
 • Zoek hulp als dat nodig is: Als passief-agressief gedrag diepgeworteld zit, overweeg dan om professionele hulp te zoeken. Therapie kan inzichten en strategieën bieden voor betere communicatie.
 • Denk na over de impact: Begrijp hoe je gedrag anderen beïnvloedt. Nadenken over de gevolgen van je acties kan je motiveren om gezondere communicatiepatronen aan te nemen.

Het gevaar van passieve agressie zonder controle

Het negeren van passief-agressief gedrag kan op de lange termijn schadelijke gevolgen hebben voor relaties en de dynamiek op de werkplek. Wanneer dergelijk gedrag niet wordt aangepakt, ontstaat er een giftige omgeving waarin open en eerlijke communicatie wordt verstikt.

Dit kan leiden tot wrok en wantrouwen, met negatieve gevolgen voor de teamcohesie, persoonlijke relaties en de algehele mentale gezondheid en welzijn.

Als je passief-agressief gedrag herkent, kun je gezondere, meer authentieke interacties en relaties bevorderen.

Of je je nu realiseert dat je te maken hebt met dergelijk gedrag bij jezelf of bij anderen, het gaat erom een omgeving te creëren waarin gevoelens openlijk en respectvol kunnen worden geuit.

Veelgestelde vragen

Wat zijn veelvoorkomende tekenen van passief-agressief gedrag?

Veel voorkomende tekenen van passief-agressief gedrag zijn subtiele verzetsdaden zoals uitstelgedrag, opzettelijke inefficiëntie en stille behandeling.

Andere indicatoren zijn sarcasme, achterbakse complimenten en non-verbale signalen die verbale uitspraken tegenspreken. Het herkennen van deze signalen kan cruciaal zijn om het gedrag te begrijpen en aan te pakken.

Waarom vertonen mensen passief-agressief gedrag?

Passief-agressief gedrag komt vaak voort uit iemands onvermogen om negatieve emoties direct te uiten.

Het kan geworteld zijn in ervaringen uit het verleden waarin open communicatie werd ontmoedigd of negatieve gevolgen had.

Andere factoren zijn angst voor conflicten, gevoelens van machteloosheid en een gebrek aan assertiviteitsvaardigheden.

Hoe kun je effectief omgaan met passief-agressief gedrag?

Omgaan met passief-agressief gedrag omvat duidelijke, directe communicatie en het stellen van stevige grenzen. Het is belangrijk om het gedrag rustig en assertief aan te pakken en een open dialoog aan te moedigen.

Begrip en empathie kunnen ook helpen, omdat het gedrag vaak voortkomt uit diepere emotionele problemen.

In sommige gevallen kan professionele hulp, zoals therapie, nuttig zijn voor de passief-agressieve persoon en degenen die door hun gedrag worden beïnvloed.

Referenties

Passief-agressief gedrag - Wikipedia

7 tekenen dat je te maken hebt met een passief-agressief persoon | Time

Hoe je kunt zien of jij (of iemand anders) passief-agressief bent

Ontwikkeling en validatie van een meting van passieve agressietrekken: De Passieve Agressieschaal (PAS)

10 strategieën om met passief-agressieve mensen om te gaan - Crisis & Trauma Resource Institute

Omgaan met een passief-agressieve collega

Disclaimer

De inhoud van dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het wordt altijd aanbevolen om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u veranderingen aanbrengt in uw gezondheid of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid. Anahana is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.

Emotionele Intelligentie

6 min read

Emotionele Intelligentie

Ontgrendel de kracht van Emotionele Intelligentie (EI) om je carrière en persoonlijke leven te verbeteren. Leer de oorsprong, componenten, voordelen...

Codeafhankelijkheid

8 min read

Codeafhankelijkheid

Er is sprake van codependency als iemand ongezond afhankelijk is van zijn naaste relaties.

Empathie

10 min read

Empathie

Leer hoe empathie relaties kan verbeteren, begrip kan kweken en emotionele intelligentie kan bevorderen. Onthul de geheimen van empathie om je...

Grenzen

7 min read

Grenzen

Grenzen vormen de basis van gezonde relaties, maar zijn niet gemakkelijk te stellen. Leer meer over wat persoonlijke grenzen zijn, de soorten grenzen...

Emotionele volwassenheid

9 min read

Emotionele volwassenheid

Emotionele volwassenheid is van vitaal belang voor persoonlijke groei, veerkracht en empathie. Het gaat om het begrijpen en reguleren van emoties,...

Schaduwwerk

10 min read

Schaduwwerk

Het blootleggen van het innerlijke zelf en het begrijpen van de schaduwaspecten ervan is een krachtige praktijk die kan leiden tot persoonlijke...