5

Holotropisk andning

Senast uppdaterad: februari 8, 2024

Featured Image

Table of Contents

Holotropisk andning är en terapeutisk andningsövning som är utformad för att hjälpa människor med personlig och andlig utveckling genom att gå in i ett förändrat sinnestillstånd enbart genom andningsarbete. Holotropisk andning tar vanligtvis minst två till tre timmar och åtföljs alltid av musik.

Holotropisk andning förklaras

Holotropisk andning är en av de mest unika och fascinerande andningsteknikerna. Denna teknik utvecklades på 1970-talet av två psykiatriker, Stanislav och Christina Grof. Det handlar om att använda snabb andning och musik för att vända din uppmärksamhet inåt, öppna ditt sinne och hitta läkning. Den bygger på modern medvetandeforskning, djuppsykologi och olika andliga praktiker.

Ordet "holotropic" står för "moving towards wholeness", och det är precis vad denna metod syftar till att hjälpa dig att uppnå.

Hur en holotropisk andningssession går till

Under en holotropisk andningssession kommer du först att använda ett enkelt men kontrollerat andningsmönster, andas djupare och snabbare än vanligt.

Den snabba andningen är en viktig del av upplevelsen. Det tros berika din hjärna med syre och kan leda till förändrade medvetandetillstånd. Du ligger ner med slutna ögon och styrs av rytmen i din andning och musiken.

Denna andningsteknik handlar inte bara om den fysiska andningen - den är en inkörsport till känslomässig frigörelse och till att låsa upp delar av ditt undermedvetna.

Med lite övning behöver vissa personer inte ändra sin andning under mer än några minuter, eftersom de snabbt överlämnar sig till musikens flöde och den energi som uttrycks genom gruppen. Många rapporterar om djupgående känslomässiga och psykologiska insikter under dessa sessioner.

Det är dock viktigt att närma sig holotropisk andning med lite försiktighet. Det rekommenderas inte för alla, särskilt om du har vissa hälsotillstånd som hjärtproblem, en historia av kramper eller allvarliga psykiska tillstånd som schizofreni.

Den intensiva upplevelsen av snabb andning kan vara överväldigande fysiskt och känslomässigt. Så även om det är ett kraftfullt verktyg för självkännedom och emotionell läkning, är det viktigt att först ta hänsyn till din nuvarande hälsa och ditt välbefinnande.

Fördelarna med Holotropic Breathwork-tekniker

Fördelar med holotropisk andning

Holotropisk andningsteknik kan vara till nytta för följande fysiska och psykiska hälsotillstånd:

Många människor använder holotropisk andning för att bearbeta smärtsamma minnen och intensiva känslor, för att påbörja en läkningsprocess eller för att utforska sig själva.

Det kan också vara bra för att lindra stress. Under det "rus" som man upplever vid holotropisk andning ser man olika saker, t.ex. bilder från sitt förflutna. På grund av detta kan holotropisk andning vara ett utmärkt verktyg för att förbättra den mentala hälsan.

Förespråkare av holotropisk andning har sagt att det hjälper en att hitta sin väg i livet och kan hjälpa människor att upptäcka sig själva och utveckla självmedvetenhet.

Vad du kan förvänta dig under sessionen

Du kan hitta facilitatorer som tillhandahåller andningsövningar eller, mer ovanligt, enskilda sessioner för att utöva holotropisk andningsarbete.

En utbildad och certifierad facilitator leder sessionen. Deltagarna ombeds att bilda par, där en person är "andaren" (som lägger sig ner på mattan) och den andra är "sittaren" (sitter och ser till att andaren är säker och bekväm).

Partnerna byter plats efter att de har genomfört en uppsättning åtgärder för att låta den andra partnern få sin tur.

Sessionerna tar vanligtvis två till tre timmar för varje person, varefter det förs diskussioner i gruppen om de individuella erfarenheterna under sessionerna.

Gemensamma erfarenheter

Här är några vanliga typer av upplevelser som rapporterats av personer som utövar Holotropic Breathwork:

Intensiva förnimmelser

Intensiva fysiska förnimmelser som stickningar, vibrationer eller värme i hela kroppen upplevs. Dessa förnimmelser beskrivs ofta som energi som rör sig genom kroppen.

Känslomässig frigörelse

Du kan uppleva olika känslor, inklusive glädje, sorg, ilska, rädsla eller en känsla av vördnad. Känslomässig katarsis, intensiva känslor och rening är vanliga aspekter av processen.

Förändrad uppfattning om tid och rum

Många rapporterar en förvrängning av tid och rum. Tiden kan kännas som om den går långsammare eller snabbare.

Visioner och bildspråk

Levande visuella upplevelser, inklusive inre visioner, symboliska bilder eller arketypiska symboler. Dessa bilder kan vara personliga eller mytologiska och kan ge insikter i individens psyke.

Transcendenta eller andliga upplevelser

Vissa individer beskriver en koppling till en högre makt, en känsla av enhet med universum eller ett andligt uppvaknande. Dessa transcendenta upplevelser kan vara djupgående och omvälvande.

Förträngda minnen

Holotropic Breathwork har förknippats med återvinning av förträngda eller glömda minnen. Dessa minnen kan vara relaterade till tidigare trauman, barndomsupplevelser eller andra viktiga livshändelser.

Fysiska manifestationer

Deltagarna kan uppvisa ofrivilliga rörelser, såsom skakningar, darrningar eller spontana kroppshållningar. Dessa fysiska manifestationer anses vara en naturlig del av den katartiska processen.

Läkning och integration

Många individer rapporterar en känsla av en naturlig inre läkningsprocess efter Holotropic Breathwork-sessioner. Insikter som erhålls under upplevelsen kan bidra till personlig tillväxt, självkännedom, förändrat medvetande, känslomässiga frigörelser och psykologiskt välbefinnande.

Utvidgad medvetenhet

Vissa utövare beskriver ett utvidgat eller förhöjt medvetandetillstånd, där de känner sig mer anpassade till sin egen inre visdom, insikter och en djup förståelse för sitt livs syfte.

Utmaningar för integration

Efter de intensiva upplevelserna av Holotropic Breathwork kan individer möta utmaningar med att integrera de insikter de fått i sitt dagliga liv. Denna integrationsprocess kan kräva reflektion, stöd och fortsatt egenvård.

Typer av upplevelser

Stanislav Grof, en psykiater och en av grundarna av transpersonell psykologi, utvecklade Holotropic Breathwork-metoden baserat på sin omfattande forskning om icke-ordinära medvetandetillstånd.

I sitt ramverk identifierade han olika mönster och nivåer av upplevelser som individer kan stöta på under Holotropic Breathwork. Här är några av de viktigaste som Grof beskrev:

 • Perinatala matriser: Grof identifierade en serie perinatala matriser som motsvarar olika stadier i födelseprocessen. Dessa inkluderar den grundläggande perinatala matrisen (BPM) I, II och III. Upplevelser i dessa matriser kan involvera olika känslor och förnimmelser relaterade till födelseprocessen, inklusive känslor av förträngning, kamp och befrielse.
 • Sensorisk-motorisk: Detta innebär att frigöra och integrera fysiska och känslomässiga spänningar som finns lagrade i kroppen. Deltagarna kan uppleva känslor som muskelsammandragningar, vibrationer eller skakningar. Detta är ofta förknippat med återupplevande och bearbetning av förlossningsrelaterade trauman.
 • Biografisk: På denna sinnesnivå kan individer återbesöka och återuppleva minnen från sin personliga historia, inklusive barndom, tonår och vuxenliv. Denna matris involverar vanligtvis känslomässig katarsis och lösning av olösta känslomässiga problem.
 • Transpersonella: Individer kan gå in i transpersonella eller andliga sfärer bortom de personliga och biografiska nivåerna. Dessa upplevelser kan omfatta möten med arketypiska bilder, symboliska landskap och en känsla av koppling till det kollektivt omedvetna. Den transpersonella nivån förknippas ofta med mystiska eller andliga upplevelser.
 • Tomrum eller kosmiskt: Denna domän representerar ett tillstånd av formlöst, omanifesterat medvetande. Individer kan rapportera upplevelser av tomhet, enhet och en koppling till det kosmiska eller gudomliga. Det beskrivs ofta som ett tillstånd bortom vanlig egoistisk identitet.
 • Arketypiskt eller kollektivt omedvetet: Individer kan stöta på arketypiska figurer, symboler och universella teman i olika kulturer och överskrida personliga erfarenheter. Dessa arketypiska upplevelser kan vara omvälvande och ge djupgående insikter om existensens natur. De förknippas med en känsla av samhörighet med mänskligheten.
 • Karmisk: Grof föreslog att det finns en karmisk nivå, där individer kan uppleva teman som är relaterade till tidigare liv eller kollektiv karma. Dessa upplevelser kan ge insikter om olösta problem som bärs med över livstider.

Det är viktigt att notera att om du genomgår Holotropic Breathwork kommer du inte nödvändigtvis att röra dig genom alla dessa matriser, och sekvensen och intensiteten i upplevelserna kan variera. Vissa människor kommer att ha olika upplevelser.

Hur man utför holotropisk andning

Det är viktigt att betona att holotropisk andning inte bör utövas ensam. Denna kraftfulla teknik, som involverar intensiv och snabb andning, kan framkalla djupgående fysiska och känslomässiga reaktioner som kan vara farliga att navigera utan ordentlig vägledning.

Därför är det viktigt att endast ägna sig åt holotropisk andning under överinseende av en utbildad facilitator.

Dessa facilitatorer är skickliga på att skapa en säker och stödjande miljö, vägleda dig genom upplevelsen och hjälpa dig att bearbeta eventuella intensiva känslor eller fysiska förnimmelser som kan uppstå.

Kom ihåg att holotropisk andning inte är ett substitut för traditionella behandlingar för psykisk ohälsa. Det kan komplettera befintliga terapier och andningsövningar, men rådgör med en kvalificerad yrkesperson för att säkerställa att det överensstämmer med dina behov och omständigheter.

Musik och holotropisk andning

Musik spelar en avgörande roll i utövandet av Holotropic Breathwork. Den noggrant utvalda och sammanställda musiken förstärker den totala upplevelsen och underlättar resan in i förändrade medvetandetillstånd.

Intensiv musik hjälper till att fånga deltagarnas uppmärksamhet i början av sessionen. Det finns traditionellt fem faser i holotropiskt andningsarbete, och varje fas bör ha ett tillhörande musikstycke:

 • Öppningsmusik
 • Trance-inducerande musik
 • Musik för genombrott
 • Hjärta-musik
 • Meditativ musik

Musiken som används under sessionen bör vara okänd för deltagarna. Undvik igenkännbara ord och musik med en igenkännbar betydelse.

Det beror på att igenkännbar musik kan trigga det medvetna tänkande sinnet och bryta flödet i processen och överlämnandet.

Att använda mindre kända sånger som uppvisar musikalisk komplexitet men innehåller minimalt lyriskt innehåll är ett vanligt förslag. Exempel kan vara munkarnas och shamanernas sånger, instrumental musik som trummor eller religiös musik som är avsedd att underlätta andlig kontakt.

Referenser

Mätningen av betydelsen av holotropisk andning i utvecklingen av självmedvetenhet - National Library of Medicine

Holotropisk andningsteknik - Stanislav Grof

Transpersonella metoder för andningsarbete - Esalen Institute

Varför en andningsteknik som får dig att trippa - utan droger - borde vara ditt nyårslöfte - Vogue

Teori och praktik för Holotropic Breathwork® - Holotropic Association Europe

Ansvarsfriskrivning

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att konsultera en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.