5

Zdrowie społeczne

Last Updated: grudnia 31, 2023

Featured Image

Table of Contents

Odkryj, w jaki sposób zdrowie społeczne wspiera twoje dobre samopoczucie i poznaj skuteczne strategie wzmacniania i rozwijania umiejętności społecznych.

Wyjaśnienie zdrowia społecznego

Ludzie często kojarzą zdrowie z objawami fizycznymi, lekami i wizytami u lekarza. Jednak zdrowie obejmuje wiele wymiarów, które mogą nie być widoczne, ale są kluczowe dla dobrego samopoczucia jednostki, a jednym z tych wymiarów jest zdrowie społeczne.

Zdrowie społeczne odnosi się do indywidualnych powiązań, relacji i otaczających ich ludzi. Znaczące relacje i ludzie mogą rozpraszać jednostki, zmieniać ich perspektywy lub sprawiać, że czują się szczęśliwsi.

Jeśli ludzie czują się źle, mogą potrzebować wsparcia społecznego lub więzi, co może mieć wpływ na ich zdrowie. Ludzie potrzebują więzi i pozytywnych relacji, które korzystnie wpływają na ich zdrowie fizyczne i psychiczne.

Definiowanie zdrowia społecznego

 • W rozwoju dziecka: zdrowie społeczne odnosi się do jego zdolności do tworzenia bezpiecznych relacji z innymi, budowania zaufania i odczuwania komfortu podczas uczenia się i odkrywania, co jest związane z jego umiejętnościami regulacji emocjonalnej.
 • U dorosłych: zdrowie społeczne obejmuje sieci i struktury wsparcia społecznego, które jednostki mają wokół siebie, w tym rodzinę, przyjaciół, współpracowników i partnerów romantycznych. Obejmuje ono dwa aspekty:
  • Pierwszym z nich jest zdolność do budowania zdrowych relacji z innymi oraz to, jak dobrze jednostki dostosowują się do sytuacji społecznych.
  • Drugim aspektem jest jakość relacji, w tym czas trwania i zdolność do nawiązywania znaczących kontaktów z innymi.

Znaczenie zdrowia społecznego

Kultywowanie umiejętności społecznych i pielęgnowanie satysfakcjonujących relacji jest równie ważne dla ogólnego stanu zdrowia, jak inne czynniki stylu życia, takie jak zdrowa żywność i aktywność fizyczna.

Zdrowie społeczne jest ważne, ponieważ badania wykazały związek między wynikami zdrowotnymi a relacjami społecznymi.

Na przykład brak więzi społecznych może prowadzić do chronicznego stresu i samotności, narażając jednostki na ryzyko lęku, niskiej samooceny, depresji i innych zaburzeń zdrowia psychicznego.

Słabe zdrowie społeczne może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne i fizyczne danej osoby.

Na przykład stres w związku może przyczyniać się do złego stanu zdrowia, stresu psychicznego i pobudzenia fizjologicznego (podwyższone ciśnienie krwi i tętno), co może pogorszyć stan zdrowia poprzez skumulowany wpływ na układy fizjologiczne.

Posiadanie solidnych systemów wsparcia i utrzymywanie relacji wskazuje na dobre samopoczucie i zdrowie społeczne, co skutkuje poprawą zdrowia serca i psychicznego, zmniejszeniem stresu i dłuższą żywotnością.

Zrozumienie zdrowia społecznego

Jednostki mogą z czasem poprawić swoje zdrowie społeczne i nie zależy ono od statusu rodzinnego, ani nie ogranicza się do małżeństwa lub członków rodziny. Zrozumienie zdrowia społecznego wiąże się z wiedzą o tym, czym ono jest, a czym nie:

 • Nie wymaga zmiany osobowości jednostki ani zmuszania jej do nawiązywania kontaktów towarzyskich z innymi.
 • Chodzi o naukę skutecznej i znaczącej komunikacji, budowania wysokiej jakości relacji i korzystania ze wsparcia społecznego w celu przezwyciężenia życiowych wyzwań.

Społeczne uwarunkowania zdrowia

Zdrowie społeczne różni się od społecznych uwarunkowań zdrowia. Na przykład utrzymanie dobrego zdrowia społecznego nie wymaga zdrowej rodziny lub małżeństwa.

Społeczne uwarunkowania zdrowia (SDOH) koncentrują się na czynnikach systemowych wpływających na zdrowie lub dobrostan jednostki. Czynniki te obejmują:

 • Wyścig
 • Edukacja
 • Status społeczno-ekonomiczny
 • Wspólnota
 • Dostępność zasobów

SDOH może w znacznym stopniu wpływać na możliwości jednostki w zakresie łączenia się i rozwijania zdrowych nawyków, podkreślając znaczenie radzenia sobie z różnicami zdrowotnymi w społecznościach.

Urzędnicy ds. zdrowia publicznego i eksperci ds. polityki badają społeczne uwarunkowania zdrowia w celu podejmowania decyzji dotyczących zdrowia populacji, ale jednostki mogą potrzebować pomocy, aby zmienić swoje SDOH.

Z kolei zdrowie społeczne koncentruje się na zdrowych relacjach, nad którymi jednostki mogą pracować poprzez nawiązywanie kontaktów z innymi i doskonalenie umiejętności społecznych.

Oznaki zdrowia społecznego

Osoby mogą już przestrzegać kroków mających na celu utrzymanie zdrowia społecznego, nie zdając sobie z tego sprawy.

Oznaki dobrego zdrowia społecznego obejmują posiadanie silnej sieci wsparcia społecznego, wyznaczanie granic społecznych, równoważenie czasu spędzanego samotnie i towarzysko, bycie autentycznym w swojej osobowości, uczestniczenie w życiu społeczności i traktowanie innych z szacunkiem.

Silne relacje

W trudnych czasach ludzie potrzebują kogoś, na kim mogą się oprzeć i z kim mogą porozmawiać. Badania pokazują, że osoby posiadające bliskich przyjaciół lub zdrowe relacje, na których mogą polegać i którym mogą ufać bez żadnych zobowiązań lub oczekiwań spłaty, częściej cieszą się dobrym zdrowiem społecznym. Silne więzi społeczne są również ważne dla utrzymania dobrego zdrowia społecznego.

Wyznaczanie zdrowych granic

Osoby zdrowe społecznie nie są agresywne, ale rozumieją, jak skutecznie komunikować swoje potrzeby i wyznaczać zdrowe granice bez doświadczania negatywnych emocji, takich jak poczucie winy, wstyd, uraza czy strach.

Równoważenie czasu spędzanego samotnie i w towarzystwie

Znalezienie równowagi między czasem spędzanym w samotności a spotkaniami towarzyskimi jest niezbędne dla jednostek. Ilość potrzebnego czasu w samotności różni się w zależności od tego, czy dana osoba jest introwertykiem czy ekstrawertykiem.

Jednak utrzymywanie zdrowych relacji i równoważenie czasu spędzanego samotnie ze spotkaniami towarzyskimi wskazuje na dobre zdrowie społeczne.

Utrzymanie własnej osobowości

Zdrowe więzi mogą sprawić, że jednostki czują się komfortowo ze swoimi osobowościami, ponieważ czują się cenione, doceniane i przynależą. Osoby, które są zadowolone ze swojego charakteru, rzadziej obawiają się wykluczenia społecznego.

Chociaż przyjaźnie i relacje mogą wypychać jednostki ze strefy komfortu, nie powinny one wstydzić się niepowodzeń i powinny pracować nad zwiększeniem pewności siebie.

Uczestnictwo w społeczności

Osoby zdrowe społecznie potrafią zrównoważyć presję życia z potrzebą spędzania wolnego czasu. Priorytetem są dla nich interakcje społeczne i działania, takie jak wolontariat w społeczności, udział w wydarzeniach sąsiedzkich i uprawianie sportu w społeczności.

Traktowanie innych z szacunkiem

Osoby, które okazują szacunek innym, wskazują, że są zadowolone ze swoich potrzeb społecznych i nie czują się zagrożone ani nie mają potrzeby poniżania innych, aby podnieść swoją samoocenę.

Jak poprawić zdrowie społeczne

Poprawa zdrowia społecznego może pozytywnie wpłynąć na zdrowie psychiczne, emocjonalne i fizyczne, a wiele strategii może pomóc wzmocnić więzi społeczne i relacje.

Podejmowanie stopniowych kroków

Ważne jest, aby podejmować stopniowe kroki i angażować się w znaczące rozmowy z innymi, aby poprawić zdrowie społeczne. Może to obejmować zadawanie przemyślanych pytań na temat ich planów, hobby lub ulubionych rzeczy, szukając wspólnych zainteresowań.

Podczas gdy small talk może pomóc w ćwiczeniu kontaktów towarzyskich i nawiązywaniu nowych znajomości, ważne jest również, aby wyjść poza powierzchowne rozmowy, aby mieć bardziej znaczące interakcje, które mogą poprawić ogólne zdrowie społeczne.

Ponadto istnieje kilka możliwości edukacyjnych, aby zwiększyć świadomość na temat zdrowia społecznego i jego znaczenia. Udział w konferencjach, takich jak Canadian Human Connection Conference, może pomóc zrozumieć znaczenie zdrowia społecznego.

Umiejętności komunikacyjne

Rozwijanie skutecznych umiejętności komunikacyjnych jest niezbędne do budowania znaczących relacji i kontaktów towarzyskich. Obejmuje to ćwiczenie aktywnego słuchania, utrzymywanie kontaktu wzrokowego i zwracanie uwagi na sygnały mowy ciała, aby poprawić ogólną komunikację i poprawić zdrowie społeczne.

Troska o siebie i wdzięczność

Osoby muszą traktować priorytetowo dbanie o siebie poprzez utrzymywanie zdrowych nawyków żywieniowych, angażowanie się w regularną aktywność fizyczną, odpowiedni sen, zdrowe odżywianie i unikanie niezdrowych mechanizmów radzenia sobie.

Praktykowanie technik uważności, takich jak medytacja, może pomóc jednostkom połączyć się z ich wewnętrznym ja i poprawić ich zdrowie psychiczne przed budowaniem więzi z innymi.

Innym ważnym aspektem zdrowia społecznego jest praktykowanie wdzięczności i okazywanie uznania dla bliskich poprzez znaczące gesty, takie jak wysyłanie wiadomości, pisanie notatek lub dawanie przemyślanych kartek. Sprawianie, że inni czują się docenieni, może wzmocnić więzi społeczne i ogólne samopoczucie.

Na wynos

Ogólny stan zdrowia danej osoby obejmuje dobrostan fizyczny, psychiczny, społeczny i emocjonalny, a słabe zdrowie społeczne może negatywnie wpływać na zdrowie fizyczne i emocjonalne.

Osiągnięcie dobrego zdrowia społecznego ma kluczowe znaczenie dla fizycznego i psychicznego samopoczucia jednostki, a zdrowe wybory mogą pomóc jednostkom w osiągnięciu idealnego zdrowia społecznego.

Praktykowanie dbania o siebie, znajdowanie równowagi i kultywowanie spokojnego życia ma kluczowe znaczenie dla poprawy samopoczucia społecznego i tworzenia satysfakcjonujących relacji międzyludzkich.

Często zadawane pytania

Jak zdrowie społeczne wpływa na zdrowie fizyczne?

Zdrowie społeczne może mieć znaczący wpływ na zdrowie fizyczne. Izolacja i brak wsparcia społecznego są powiązane z wyższym ryzykiem rozwoju chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, wysokie ciśnienie krwi i cukrzyca.

I odwrotnie, dobre zdrowie społeczne, takie jak silne systemy wsparcia i pozytywne relacje społeczne, wiąże się z lepszymi wynikami w zakresie zdrowia fizycznego i niższym ryzykiem rozwoju chorób przewlekłych.

Jak zdrowie społeczne wpływa na zdrowie psychiczne?

Zdrowie społeczne może znacząco wpływać na zdrowie psychiczne. Słabe zdrowie społeczne, takie jak izolacja społeczna lub brak wsparcia społecznego, zostało powiązane ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zaburzeń psychicznych, takich jak depresja i lęk.

Z drugiej strony, posiadanie pozytywnych relacji społecznych i silnego systemu wsparcia może przyczynić się do lepszych wyników w zakresie zdrowia psychicznego. Może nawet pomóc zapobiec wystąpieniu problemów ze zdrowiem psychicznym.

Jak media społecznościowe wpływają na zdrowie społeczne?

Media społecznościowe mogą wpływać na zdrowie społeczne zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.

Plusy

 • Nawiązywanie kontaktów: z pozytywnego punktu widzenia media społecznościowe mogą stanowić platformę do nawiązywania kontaktów i tworzenia relacji z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach i doświadczeniach.
 • Komunikacja: może również ułatwić komunikację z przyjaciółmi i rodziną, którzy są daleko, ułatwiając pozostanie w kontakcie.

Wady

 • Izolacja może prowadzić do izolacji społecznej i samotności, jeśli osoby spędzają nadmierną ilość czasu w mediach społecznościowych, zamiast angażować się w interakcje twarzą w twarz.
 • Porównania: media społecznościowe mogą również przyczyniać się do negatywnego wizerunku ciała, niskiej samooceny i niepokoju z powodu ciągłego porównywania się z innymi.

Ostatecznie ważne jest, aby korzystać z mediów społecznościowych z rozwagą i zrównoważyć ich wykorzystanie z innymi formami interakcji społecznych w celu promowania ogólnego zdrowia społecznego.

Referencje

Kanadyjska konferencja Human Connection

Relacje społeczne a zdrowie: Punkt zapalny dla polityki zdrowotnej - PMC

Zestaw narzędzi Social Wellness | Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH)

Czym jest zdrowie społeczne? |Psychologia dzisiaj

Czym jest zdrowie społeczne? Definicje, przykłady i wskazówki dotyczące poprawy samopoczucia społecznego

Zastrzeżenie

Treść niniejszego artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia przed dokonaniem jakichkolwiek zmian związanych ze zdrowiem lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zdrowia. Anahana nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub konsekwencje, które mogą wystąpić w wyniku korzystania z dostarczonych informacji.