6

Megközelítés Elkerülés Konfliktus

Featured Image

Table of Contents

A közeledés-kerülés konfliktus olyan pszichológiai dilemma, amelyben az egyén vonzódik egy célhoz vagy ingerhez, és negatív érzéseket vagy ellenszenvet érez vele szemben, ami ellentmondásos motivációkhoz és viselkedéshez vezet.

Mi az elkerülési konfliktus?

A konfliktushelyzetekben három lehetőség adódik, az egyik a közeledés-kerülés konfliktus. Az ilyen típusú konfliktusban az egyéneknek mérlegelniük kell a cél kívánatos és nem kívánatos elemeit, hasonlóan a döntéshozatali folyamathoz. A bizonytalanság és az előny elszalasztásától való félelem stresszhez, állandó gondolkodáshoz és mérlegeléshez vezethet, és az emberek bármelyik pillanatban megtapasztalhatják a megközelítés-kerülés konfliktust. A konfliktus két másik típusa a megközelítés-megközelítés és az elkerülés-kerülés.

Megközelítés-megközelítés konfliktus

A megközelítés-megközelítés konfliktus akkor keletkezik, amikor egy személy két egyformán kívánatos lehetőség közül kell választania. Például el kell dönteniük, hogy melyik filmet nézzék meg. Mindkét lehetőség számos előnnyel jár, például ugyanaz a jegyár, a lehetőség, hogy elmehetnek szórakozni, az egyik filmben a kedvenc színésznőjük, a másikban pedig a kedvenc színészük szerepel.

Elkerülés-kerülés konfliktus

Az elkerülés-kerülés konfliktus akkor lép fel, amikor az embernek két, egyaránt nem kívánatos lehetőség közül kell választania. Például el kell döntenie, hogy elmondja-e valakinek az igazat, még akkor is, ha ez mindkét fél számára fájdalmas lehet. Ennek a döntésnek a negatív következményei közé tartozhat, hogy megbántja a másik személy érzéseit, miközben nem akarja eltitkolni az igazságot, fél a kapcsolat végétől, miközben nem akarja, hogy a másik személy szégyenkezzen, vagy veszélybe sodorja magát.

A közeledés-megközelítés és az elkerülés-kerülés konfliktusok érzelmileg konfliktusosak lehetnek, és ez a konfliktus olyan viselkedésekben nyilvánulhat meg, mint a halogatás, a késlekedés és a szervezetlenség. Ezek a konfliktusok intraperszonálisak, vagyis az egyén elméjében zajlanak, és az önmagára ható tényezők meghatározásában kulcsfontosságú az én-önkommunikáció. Bár külső tényezők és hatások is jelen lehetnek, a végső döntés az egyén kezében van. Fontos, hogy a végső döntés hátrányaival szembesüljünk a két lehetőség közötti választással és a belső konfliktus feloldásával.

Konfliktuskezelés

A közeledés-megközelítés és az elkerülés-kerülés konfliktusok az emberi természet velejárói, ezért fontos átgondolni, hogyan lehet velük szembenézni és megfelelő lépéseket tenni. Az emberek hajlamosak egyedi módon megközelíteni a konfliktusokat, ami tükrözi és erősíti az identitásukat. Az egyéneknek meg kell érteniük a konfliktusok során preferált cselekvési stílusukat, mivel ez segít meghatározni céljaikat és értékeiket, ami személyes fejlődéshez vezet.

A konfliktusmegoldás érzelmek helyett kritikus gondolkodással történő megértése előnyös a jövőbeli konfliktusok szempontjából, mivel az egyének megtanulnak hatékonyabban szembenézni a konfliktusokkal. A kritikai gondolkodás képességének gyakorlása jobb döntéshozatalt eredményez, csökkentve a konfliktuskerülést.

Nyitottság

A nyitott szemlélet fenntartása támogatja a célok kialakítását, és a döntéshozatal néha napokig is eltarthat, mivel az egyének mérlegelik az egyes lehetőségek előnyeit és hátrányait. Ez az elhúzódó döntéshozatali folyamat gyakran szorongáshoz és feszültséghez vezet, mivel az egyének küzdenek a következtetések levonásával. A nyitott elme segíthet az ilyen helyzetekben, mivel ösztönzi az új ötletek feltárását és a megfelelő reagálást. A nyitott gondolkodásmód hatékony módja annak is, hogy felismerjük a céljaink és meggyőződésünk elérését akadályozó akadályokat.

Világos szándékok

A közeledés-kerülés konfliktus gyakran vezethet pesszimizmushoz, stresszhez és szorongáshoz, ami elhomályosíthatja az egyén ítélőképességét, és megnehezítheti a tiszta szándékokat. Ilyen helyzetekben a konfliktus tudatos megközelítésére való összpontosítás döntő fontosságú a tisztánlátás és a végső döntés elérése érdekében. Ha van egy világos, egységes célunk, az megkönnyítheti a konfliktusban való eligazodást, mivel az egyének tudják, hogy mit képviselnek és mit akarnak elérni.

Az objektív, de pozitív megközelítés, a konfliktus összes tényének ismertetése segíthet az egyéneknek abban, hogy teljes mértékben elemezzék, hogy a végső döntés milyen hatással lehet az életükre és a környezetükre. Az önmagunkkal szembeni őszinteség alapvető fontosságú a helyes döntés meghozatalához, függetlenül a potenciális előny elszalasztásával kapcsolatos félelmektől. Ezáltal az egyének tiszta és céltudatos gondolkodásmóddal közelíthetik meg a konfliktusokat.

Választás alapján cselekedni

Ha az egyének tisztában vannak értékeikkel, meggyőződéseikkel és szükségleteikkel, akkor hatékonyan tudnak eligazodni a döntéshozatali folyamatokban. Egy helyzet előnyeinek és hátrányainak mérlegelésével proaktív lépéseket tehetnek a belső konfliktusok kezelésére, és megalapozott döntéseket hozhatnak a két lehetőség között.

Például, ha valaki pályát vagy munkahelyet szeretne váltani, az elméje irányíthatja őt, hogy a képességeinek legjobb felhasználásával biztosítsa a kívánt pozíciót. Bár mindig fennáll a kudarc vagy az elutasítás kockázata, a képességeikbe vetett bizalom és a kívánt útban való magabiztosság végső soron sikerhez vezethet.

Az elkerülési konfliktus megközelítése: Tippek a hatékony döntéshozatalhoz

tippek a hatékony döntéshozatalhozA gondos döntés és a célok előnyeinek és hátrányainak mérlegelése ijesztő lehet. Számos tényező befolyásolhatja a végső döntést, többek között az etika, az értékek, az ideológiák, az életkor, az anyagi helyzet, a lakóhely, a kulturális háttér, a stressz-szint, a személyiség és a társadalmi kör.

Mégis, ha az egyén egyszer eljut az állásfoglaláshoz, akkor elér egy egyensúlyi pontot. Ez az egyensúlyi pont segít nekik abban, hogy elkerüljék a negatív cél választását, és ehelyett arra ösztönzi őket, hogy elfogadják a döntésük előnyeit. Ez hasonlít egy súlymérleghez, ahol a negatív és pozitív érzések ellentétes mérlegen vannak, és a legnehezebb tömeget, azaz a praktikusabb és megvalósíthatóbb választást kell választani.

Pszichológiai távolság

Az első lépés az egyén jelenlegi helyzete és a kívánt eredmény közötti pszichológiai távolság megteremtése. Ha egy cél túl távolinak tűnik, az növelheti a halogatás valószínűségét. Másrészt, ha már történt előrelépés a cél felé, a lendület további erőfeszítésekre ösztönözhet.

Találj egy erős indokot

A célok megértése döntő fontosságú a konfliktusok elkerülésének megközelítéséhez. A cél értelmet ad egy döntésnek, és magában foglalja az egyén értékeit, törekvéseit és jövőképét. Az egyének hatékonyabb és értelmesebb döntéseket hozhatnak, ha rövid és hosszú távú célokra összpontosítanak.

Hozzon létre egy kívánt választást

Ha már van egy erős ok, az egyének magabiztosan dönthetnek és cselekedhetnek céljaik elérése érdekében. Az ambíció a kívánt eredmény felé tereli az egyéneket, motiválja őket, hogy cselekedjenek és sikeresen elérjék céljukat.

Fontolja meg a célokat

A célok priorizálása elengedhetetlen a túlterhelés és a célmeghatározás elkerülése érdekében. A konkrét célok kitűzése egyértelműséget és irányt adhat, amikor bizonytalanságokkal vagy kétségekkel kell szembenézni. Hasznos útmutatást nyújthat, ha segítségért folyamodik oktatókhoz, tanfolyamok után kutat, és konzultál tudományos tanácsadókkal vagy megbízható barátokkal és családtagokkal, akik hasonló célokat tűztek ki maguk elé.

Az alábbi tippeket követve az egyének világos gondolkodásmóddal közelíthetik meg a konfliktusokat, és olyan döntéseket hozhatnak, amelyek összhangban vannak értékeikkel, törekvéseikkel és céljaikkal.

A közeledés-kerülés konfliktus pozitív és negatív aspektusai

A közeledés-kerülés konfliktus magában foglalja a pozitív és negatív szempontok meglétét a döntés meghozatalakor. A megközelítés pozitív aspektusai közé tartozik a kívánatos eredményre való törekvés, amely összhangban van az egyén céljaival és értékeivel. Másrészt az elkerülés negatív aspektusai a rossz döntéstől vagy a negatív következményekkel való szembesüléstől való félelemmel járnak. Bár az ilyen konfliktusok az adott helyzettől függően eltérőek, íme néhány általános szempont, amelyet az emberek tapasztalnak:

Pozitív

A közeledést elkerülő konfliktus pozitívan befolyásolhatja az egyén jólétét és döntéshozatali folyamatát. Íme néhány a pozitív aspektusok közül:

 1. Tisztaság: Ha olyan döntéssel szembesülünk, amely megközelítés-kikerülés konfliktussal jár, tisztázhatjuk, hogy mi az, ami valóban fontos az egyén számára. Ez a tisztánlátás erősebb életcél- és irányérzethez vezethet.

 2. Motiváció: A konfliktuskerülés megközelítése a motiváció forrásaként is szolgálhat. Ez adhat lendületet az akadályok leküzdéséhez és a kívánt eredmény eléréséhez.

 3. Növekedés: A konfliktusokkal való szembenézés és azok megoldása személyes növekedéshez és fejlődéshez vezethet. Segíthet az egyéneknek rugalmasságot és problémamegoldó készségeket kialakítani, támogatva a jövőbeli helyzeteket.

 4. Fokozott önismeret: A konfliktusok elkerülése azt is lehetővé teheti az egyének számára, hogy jobban megértsék önmagukat, értékeiket és prioritásaikat. Ez a megnövekedett önismeret teljesebb és hitelesebb életválasztásokhoz vezethet.

Negatív

A közeledést elkerülő konfliktusnak lehetnek pozitív aspektusai is, mint például:

 1. Fokozott stressz: Amikor az egyének közeledés-kerülés konfliktussal szembesülnek, a döntési nehézségek miatt megnövekedhet a stressz szintje.

 2. Halogatás: Az egyének elkerülhetik a döntések meghozatalát, és helyette halogatják a döntéseket, ami elszalasztott lehetőségekhez és megbánáshoz vezet.

 3. Döntésképtelenség: A döntés pozitív és negatív aspektusai közötti konfliktus kihívássá teheti az egyének számára a döntést, ami határozatlansághoz és a megrekedtség érzéséhez vezethet.

 4. Sajnálom: A döntés meghozatala után az egyének megbánást érezhetnek, ha úgy érzik, hogy rosszul döntöttek, vagy más lehetőségeket szalasztottak el.

 5. Szorongás: A kimenetel bizonytalansága szorongáshoz és aggodalomhoz vezethet, ami hatással van az egyén mentális és érzelmi jólétére.

Gyakran ismételt kérdések

gyakran ismételt kérdések a megközelítés-kerülés konfliktusról

Mi a példa a közeledés-kerülési konfliktusra?

Az egyik példa erre a házasság. A pozitív tényezők közé tartozik a szeretet, a társaság, a családalapítás, az emlékek megosztása és a kapcsolati célok elérése. Ezek a szempontok segíthetik az egyént a döntés meghozatalában. A házasságnak azonban vannak olyan lehetséges negatív aspektusai is, amelyek közeledés-kerülés konfliktusokhoz vezethetnek, mint például a mentális stresszhez vezető viták, pénzügyi problémák, a partnerrel ellentétes meggyőződések vagy értékek, valamint az anyósokkal kapcsolatos problémák. Ezek a negatív hatások belső küzdelmeket okozhatnak, és az egyént a döntések elkerülésére késztethetik.

Egy másik példa a közeledés-kerülés konfliktusra, amikor valaki süteményt vagy cukros pékárut szeretne enni. A pozitív aspektus a finomság élvezete. A negatív aspektus az a vágy, hogy elkerülje a hízást és az egészségtelen étkezési szokások kialakulását.

Melyek a konfliktuskerülés technikái?

A konfliktuskerülésnek számos technikája van, többek között:

 1. Kommunikáció: A hatékony kommunikációval megelőzhető, hogy a konfliktusok egyáltalán kialakuljanak. Az aggályok és problémák nyílt megvitatásával a felek kölcsönös megértésre juthatnak, és megelőzhetik a félreértéseket.

 2. Aktív hallgatás: Az aktív hallgatás azt jelenti, hogy teljes mértékben arra koncentrálunk, amit a másik személy mond, és megpróbáljuk megérteni az álláspontját. Ez a technika segíthet csökkenteni a félreértéseket és megelőzni a konfliktusok elfajulását.

 3. Kompromisszum: A kompromisszum két ellentétes elképzelés vagy cél közötti középút megtalálását jelenti . A kompromisszum révén mindkét fél úgy érezheti, hogy az igényei és szükségletei teljesülnek.

 4. Együttműködés: Az együttműködés magában foglalja a közös munkát, hogy olyan megoldást dolgozzanak ki, amely mindkét fél számára előnyös. Ez a technika különösen akkor hasznos, ha mindkét fél érdekelt az eredményben.

 5. Elkerülés: Bizonyos esetekben az emberek számára előnyös lehet a konfliktusok teljes elkerülése. Ez magában foglalhatja azt is, hogy egyszerűen elsétálnak egy olyan helyzetből, amely valószínűleg konfliktusba torkollik.

 6. Közvetítés: A közvetítés során egy semleges harmadik felet vonnak be a konfliktus megoldására. A közvetítő segíthet mindkét félnek megérteni egymás nézőpontját, és kölcsönösen elfogadható megoldást találni.

 7. Asszertivitás: Az asszertivitás azt jelenti, hogy kiállunk magunkért, és világosan és közvetlenül kifejezzük igényeinket és szükségleteinket. Ez a technika segíthet megelőzni a konfliktusokat azáltal, hogy világos határokat és elvárásokat állít fel.

Mi okozza a közeledés-kerülés konfliktust?

A közeledés-kerülés konfliktusok egy külső tényezők által befolyásolt belső harcból erednek. Ezek a konfliktusok magukban foglalhatják egy vagy több választás pozitív és negatív aspektusainak mérlegelését az egymásnak feszülő motivációk és célok révén. A döntésképtelenséget tovább bonyolíthatják az egyén cselekedetei vagy reakciói, amelyek nem szándékolt következményekhez vezetnek.

Anahana mentális egészségügyi erőforrások

Wikis

Pozitivitás

Rugalmasság

Hála

Gaslighting

Imposter szindróma

Mentális egészség

Társadalmi elszigeteltség

Árnyék munka

Szinkronitás

Határok

Érzelmek

Kiégés

Együttérzés

Pozitív pszichológia

Megközelítés Elkerülés Konfliktus

Szorongás

Magasan funkcionáló szorongás

Jólét

Motiváció

Pihenés és emésztés

Blog

Agyi köd

Mi a nárcizmus

Szezonális affektív zavar

Digitális méregtelenítés

Kognitív viselkedésterápia

Mi az árnyékmunka

Mentális egészségügyi megbélyegzés

Hogyan hagyjuk abba az aggódást

Hogyan hagyja abba a halogatás

Hogyan hagyjuk abba a túlgondolkodást

Hivatkozások

Közeledés-kerülés konfliktus - Wikipédia

Megközelítés-kikerülés konfliktus | Áttekintés és példák - videó és lecke átirata | Study.com

Közeledés-kerülés konfliktus (SZOCIÁLIS PSZICHOLÓGIA) - iResearchNet

Megközelítés-megközelítés vs. Elkerülés-kerülés konfliktus - Gyakorlati pszichológia

Megközelítés-kerülés konfliktus - megtegyem vagy ne tegyem?

A munkahelyi konfliktuskerülés kezelése | Tiszta áttekintés.

A cikk tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, és nem helyettesíti a szakszerű orvosi tanácsadást, diagnózist vagy kezelést. Mindig ajánlott konzultálni egy képzett egészségügyi szolgáltatóval, mielőtt bármilyen egészséggel kapcsolatos változtatást hajtana végre, vagy ha bármilyen kérdése vagy aggodalma van az egészségével kapcsolatban. Az Anahana nem vállal felelősséget semmilyen hibáért, mulasztásért vagy következményért, amely a közölt információk használatából adódhat.

Együttérzés

8 min read

Együttérzés

A legtöbben úgy írják le, hogy "beleéljük magunkat valaki más helyébe". Ez egy olyan cselekedet és érzelem, amely közelebb hozza az embereket...

Imposter szindróma

11 min read

Imposter szindróma

Ha az egyén alaptalan inkompetencia- és önbizalomhiányos érzéseket tapasztal, az az imposztor-szindróma jele lehet.

Társadalmi elszigeteltség

12 min read

Társadalmi elszigeteltség

A társadalmi elszigeteltség és a magány olyan állapotok, amelyeket sokan tapasztalnak egész életük során. A társadalmi elszigeteltségnek különböző...

Pozitív pszichológia

9 min read

Pozitív pszichológia

A pozitív pszichológia a pszichológia olyan területe, amely az emberek személyiségét és pszichológiai tulajdonságait és viselkedését tanulmányozza és...

Kiégés

9 min read

Kiégés

A kiégés számos fizikai és mentális tünethez vezethet, amelyek hatással vannak a mindennapi életvitelre és a kiteljesedés képességére. Vannak módok,...

Pozitivitás

10 min read

Pozitivitás

A pozitivitás a pozitív, optimista vagy építő jellegű tulajdonságot vagy állapotot jelenti. Magában foglalja a reményteljes és magabiztos hozzáállást...