6

Oddychanie Buteyko

Last Updated: lutego 12, 2024

Featured Image

Table of Contents

Wejdź do świata oddychania Buteyko, holistycznego objawienia stworzonego przez dr Konstantina Buteyko. Metoda ta, skoncentrowana na naturalnej sztuce oddychania przez nos i sile zredukowanego oddychania, to nie tylko praktyka - to brama do zoptymalizowanego dotlenienia, ulgi w dolegliwościach oddechowych i skoku w kierunku szczytowego zdrowia

Idealna osoba oddycha tak, jakby nie oddychała. - Patrick McKeown

Wyjaśnienie oddychania metodą Buteyko

Oddychanie Buteyko to metoda, która zaleca zmniejszenie częstości oddechów. Celem jest zmniejszenie liczby oddechów wykonywanych na minutę i promowanie oddychania przez nos.

W szczególności technika ta kładzie nacisk na spokojne, bezwysiłkowe oddychanie, podobne do tego, jakie wykazują zdrowe osoby. Unikalną cechą tej metody oddychania jest pauza kontrolna po wydechu, narzędzie do trenowania układu oddechowego w celu pobierania mniejszej ilości powietrza i osiągnięcia spokojnego rytmu.

Podejście to jest ściśle powiązane z jogicznymi ćwiczeniami oddechowymi, harmonizując umysł i ciało poprzez kontrolowane pauzy, które oceniają wydolność oddechową i wykorzystują korzyści zdrowotne wynikające z krzywej dysocjacji tlenu.

Historyczne ślady Butejki

Sięgając korzeniami do 1956 roku, dr Konstantin Buteyko zaobserwował odmienne wzorce oddychania u osób zdrowych i niezdrowych.

Zauważył, że ci drudzy często uciekają się do oddychania ustami i mają szybsze tempo oddychania, zwłaszcza podczas snu.

W związku z tym dr Buteyko opracował technikę oddychania kładącą nacisk na zrównoważony stosunek wdechu do wydechu.

Technika ta wykazała potencjał w łagodzeniu objawów astmy, ataków paniki i zaburzeń snu.

Nauka stojąca za techniką oddychania Buteyko

dlaczego buteyko działa

Często pod wpływem stresu ludzie powinni wziąć głęboki oddech. Jak na ironię, ma to tendencję do szybkiego wdechu ustami, czerpiąc głównie z górnej części klatki piersiowej, co powoduje wydalanie większej ilości tlenu niż jest pobierana.

Ten płytki oddech zakłóca wymianę gazową, pozbawiając organizm dwutlenku węgla i wywołując reakcję stresową. W szczytowym momencie ewoluuje to w spanikowaną hiperwentylację, w której nasze płuca czują się puste.

Oddychanie do papierowej torby, powszechne lekarstwo, uzupełnia utracony dwutlenek węgla, normalizując pH krwi i szybkość oddychania. Takie spostrzeżenia dały początek teorii dwutlenku węgla dr Buteyko.

Znaczenie dwutlenku węgla

Dwutlenek węgla nie jest tylko produktem odpadowym, ale odgrywa kluczową rolę w różnych funkcjach organizmu.

Na poziomie mikroskopowym brak dwutlenku węgla zakłóca procesy życiowe, w szczególności cykl Krebsa, niezbędny do produkcji energii i równowagi wewnętrznej. W związku z tym można zapobiec przewlekłej hiperwentylacji poprzez modulowanie objętości i wzorców oddychania.

Głębsze spojrzenie na krzywą dysocjacji tlenu

Tlen, niezbędny dla naszych komórek, podróżuje autostopem na hemoglobinie w naszych czerwonych krwinkach. Krzywa dysocjacji tlenu ilustruje optymalne stężenie tlenu dla wydajnych funkcji organizmu.

Zmiany w tej krzywej mogą mieć znaczące konsekwencje. Na przykład badanie przeprowadzone przez Schmidta i wsp. (1988) wykazało, że stały trening na ergometrze zwiększył powinowactwo hemoglobiny do tlenu, zwiększając dopływ tlenu do mięśni i narządów.

Osoby zaznajomione z wioślarstwem mogą potwierdzić ulgę osiąganą dzięki głębokim, powolnym oddechom przez nos.

Czy oddychanie metodą Buteyko jest skuteczne?

Chociaż ćwiczenia oddechowe Buteyko przynoszą korzyści fizjologiczne, dokładne mechanizmy pozostają przedmiotem dyskusji naukowej.

Chociaż teoria dwutlenku węgla nie wyjaśnia w pełni tych zmian fizjologicznych, trwające badania sugerują różne alternatywne wyjaśnienia.

Przede wszystkim korelacja między lękiem a kontrolą oddechu oferuje wiarygodne uzasadnienie skuteczności techniki, szczególnie wśród astmatyków.

Częsty związek między atakami astmy wywołanymi lękiem a trudnościami w odzyskaniu oddechu podkreśla znaczenie kontroli oddechu.

Wyzwanie oddechowe dla astmatyka

Astma objawia się jako przewlekłe zwężenie dróg oddechowych, często leczone kortykosteroidami i inhalatorami ratunkowymi, takimi jak albuterol.

Ataki astmy, charakteryzujące się świszczącym oddechem i kaszlem, mogą być zniechęcającym doświadczeniem - inhalatory ratunkowe rozszerzają drogi oddechowe, przywracając równowagę w funkcjonowaniu płuc.

Podejście Buteyko do leczenia objawów astmy

Badanie Brutona i Lewitha z 2005 roku zaproponowało unikalną teorię: Skuteczność oddychania metodą Buteyko może wynikać z nacisku na oddychanie przez nos, a nie przez usta.

Jednym z istotnych czynników wywołujących ataki astmy jest wdychanie alergenów, powodujące zwężenie oskrzeli. To zwężenie powoduje oddychanie przez usta, nieumyślnie nasilając hiperwentylację i poprawiając objawy astmy.

Ze względu na większą skłonność do oddychania przez usta, osoby z astmą mogą być bardziej podatne na takie ataki.

Jednak technika Buteyko, skupiająca się na oddychaniu przez nos, może wyposażyć astmatyków w strategie radzenia sobie, a nawet zmniejszania częstotliwości epizodów ciężkich ataków astmy.

Przewodnik po metodzie oddychania Butejki

przewodnik po oddychaniu metodą Buteyko

Podstawy oddychania metodą Butejki

Niezbędna metoda, która koncentruje się na kultywowaniu kontrolowanego i optymalnego wzorca oddychania.

 • Krok 1: Rozpocznij w cichym, zrelaksowanym otoczeniu. Usiądź prosto ze stopami płasko na ziemi.
 • Krok 2: Połóż jedną rękę na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu, aby poczuć ruch podczas oddychania.
 • Krok 3: Rozpocznij od zrelaksowanego wydechu nosowego i wykonaj wygodny i kontrolowany wdech.
 • Krok 4: Stopniowo zmniejszaj objętość każdego oddechu, koncentrując się na spokojnych i rytmicznych wzorcach.
 • Krok 5: Co kilka oddechów ćwicz kontrolowaną pauzę: po zrelaksowanym wydechu uszczypnij nos i odmierz wygodny czas, zanim poczujesz potrzebę wykonania wdechu.
 • Krok 6: Dąż do wydłużenia czasu trwania pauzy kontrolnej w czasie, co wskazuje na lepszą kontrolę oddechu.
 • Krok 7: Zakończ sesję kilkoma minutami zrelaksowanego oddychania. Zastanów się nad spokojem i klarownością osiągniętymi podczas praktyki.

Ćwiczenie odblokowujące nos

Przyjazna dla początkujących metoda dostosowana do promowania oddychania przez nos i łagodzenia stresu.

 • Krok 1: Rozpocznij w pozycji siedzącej; skup się na oddychaniu przez nos.
 • Krok 2: Zidentyfikuj bardziej zatkane nozdrze i zamknij je.
 • Krok 3: Oddychaj wyłącznie przez wolne nozdrze, zwracając uwagę na chłód i ciepło powietrza przy wejściu.
 • Krok 4: Zwróć uwagę na reakcje organizmu, takie jak suchość w ustach lub zwiększone wydzielanie śliny.
 • Krok 5: Dąż do subtelnego, prawie niewidocznego oddychania, aby zaangażować uspokajający przywspółczulny układ nerwowy.
 • Krok 6: Wprowadź pauzę kontrolną, szczypiąc nos po wydechu.
 • Krok 7: Gdy poczujesz taką potrzebę, zwolnij i weź delikatny wdech. Rozkoszuj się uspokajającym efektem.

Ćwiczenie normalizujące oddychanie

Adaptowalne ćwiczenie oddechowe zaprojektowane w celu regulacji i optymalizacji wzorca oddychania.

 • Krok 1: Wybierz preferowaną technikę i znajdź spokojne miejsce.
 • Krok 2: Skoncentruj się na świadomej praktyce oddychania przez nos.
 • Krok 3: Monitoruj tempo i głębokość oddechu w zależności od wybranej metody.
 • Krok 4: Obserwuj chłodny wlot i ciepły wylot powietrza.
 • Krok 5: Zwolnij tempo oddychania do komfortowego limitu.
 • Krok 6: Cel: osiągnięcie ledwo zauważalnych ruchów klatki piersiowej i brzucha.
 • Krok 7: Utrzymaj ten wyrafinowany styl oddychania przez kilka minut.

Techniki podkreślane w metodzie Buteyko oferują połączenie tradycyjnej mądrości i współczesnych spostrzeżeń naukowych.

Dzięki regularnemu wykonywaniu tych ćwiczeń, zwłaszcza osoby z astmą mogą mieć nadzieję na poprawę kontroli oddechu, złagodzenie niepokoju i podniesienie jakości życia.

Korzyści płynące z metody Butejki

Kto powinien ćwiczyć oddychanie Buteyko?

Podczas gdy wspomniane wcześniej badanie podkreśliło konkretne korzyści dla sportowców, którzy ćwiczyli oddychanie Buteyko, są one rozległe. Wspierając regularne wzorce oddychania, Buteyko pomaga w następujących kwestiach:

 • Zmniejszenie objawów astmy.
 • Poprawę jakości snu, zwłaszcza w przypadku obturacyjnego bezdechu sennego.
 • Zwiększenie wydolności i pojemności płuc.
 • Łagodzenie skutków przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
 • Poprawia krążenie krwi

Ryzyko i przeciwwskazania

Pomimo swoich zalet, do metody Buteyko należy podchodzić z pewną dozą ostrożności:

 • Choroby: Dla niektórych częsta hiperwentylacja może oznaczać schorzenia takie jak zaburzenia paniki, powikłania sercowe, a nawet guzy mózgu. Ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem, jeśli takie epizody są nieznane.
 • Problemy z ciśnieniem krwi: Osoby ze zdiagnozowanym wysokim ciśnieniem krwi powinny zachować ostrożność. Kontrolowana pauza Buteyko może chwilowo podnieść ciśnienie krwi, stwarzając potencjalne ryzyko.
 • Astma i Buteyko: Chociaż Buteyko jest uznaną terapią uzupełniającą w leczeniu astmy, astmatycy powinni utrzymywać otwartą komunikację ze swoim lekarzem przed modyfikacją schematu leczenia lub rozpoczęciem stosowania Buteyko.

Trening oddechowy Buteyko jest obiecującą techniką poprawiającą samopoczucie fizyczne i psychiczne.

Jednak indywidualna historia medyczna i potrzeby muszą zawsze znajdować się na pierwszym planie, co sprawia, że świadome decyzje są najważniejsze.

Często zadawane pytania dotyczące oddychania metodą Buteyko

W jaki sposób oddychanie Buteyko może wpłynąć na zdrowie i kondycję?

Po sześciotygodniowym treningu Buteyko u piłkarzy w wieku uniwersyteckim zaobserwowano wzrost wytrzymałości aerobowej oraz obniżenie tętna spoczynkowego i ciśnienia krwi.

Dlatego też Buteyko ma kluczowe znaczenie dla poprawy zdrowia układu sercowo-naczyniowego i jest odpowiedni dla elitarnych sportowców i osób dążących do ogólnej poprawy zdrowia.

Kto może skorzystać z Buteyko?

Zasadniczo każdy może! Technika oddechowa Buteyko służy jako kanał łączący umysł, ciało i oddech. Pogłębiając zrozumienie wzorców oddechowych, ćwiczenia Buteyko oferują drogę do złagodzenia objawów lękowych i złagodzenia reakcji organizmu na stres.

Czy Buteyko może poprawić jakość snu?

Patrick McKeown, autorytet w dziedzinie Butejki, podkreśla korelację między wzorcami oddychania a snem. Sugeruje on, że idealne tempo oddychania podczas snu wynosi sześć oddechów na minutę.

Odchylenia mogą prowadzić do zaburzeń oddechowych związanych ze snem. Szybsze oddychanie może skutkować hiperwentylacją, oddychaniem przez usta i chrapaniem. Praktykowanie metody Buteyko zapewnia rytmiczne oddychanie przez nos, co zapobiega zaburzeniom snu.

Dlaczego preferowane jest oddychanie przez nos?

Praktyka oddychania przez nos ogrzewa napływające powietrze, zapobiegając potencjalnemu uszkodzeniu górnych dróg oddechowych, które może spowodować zimne powietrze z ust.

Błona śluzowa nosa również wychwytuje i eliminuje wdychane patogeny, wzmacniając naszą odporność.

Oddychanie przez nos zwalcza również bezdech senny i inne zaburzenia dróg oddechowych. Trening oddychania przez nos podczas czuwania promuje podobne nawyki podczas snu.

Co oznacza "pauza kontrolna" w metodzie Buteyko?

Po wydechu następuje naturalna przerwa przed kolejnym wdechem, określana jako "pauza kontrolna".

Aby poćwiczyć, po krótkim wydechu uszczypnij nos i zmierz czas wstrzymania oddechu do momentu pojawienia się głodu powietrza, co jest kluczowym celem Butejki.

Kładzie to nacisk na wydłużenie przerwy kontrolnej i opóźnienie fazy głodu powietrza. Przedłużenie przerwy może prowadzić do gwałtownego kolejnego wdechu, przypominającego hiperwentylację i przeciwdziałającego praktyce.

Jak działa głębokie oddychanie?

Głębokie oddychanie polega na pełnym skurczu przepony. Znajdująca się pod żebrami przepona, kurcząc się, wytwarza podciśnienie, które wciąga powietrze do płuc.

Pełny głęboki oddech pozwala na maksymalne napełnienie płuc. Aby poćwiczyć, połóż jedną rękę na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu.

Podczas wdechu zwróć uwagę na rozszerzanie się brzucha. Pamiętaj, aby utrzymywać stałe, niespieszne tempo, aby uniknąć hiperwentylacji.

Jaka jest różnica między technikami oddechowymi Buteyko, Wim Hof i Pranayama?

Oto zestawienie trzech różnych technik wstrzymywania oddechu w metodzie Wima Hofa, Buteyko i pranajamy:

Oddychanie Buteyko

 • Pochodzenie: Opracowany przez ukraińskiego lekarza Konstantina Buteyko w latach 50-tych XX wieku.
 • Cel: Leczenie astmy, niepokoju i dysfunkcyjnych wzorców oddychania.
 • Technika: Koncentruje się na oddychaniu przez nos, spowolnieniu tempa oddechu i zmniejszeniu objętości oddechu. Wykorzystuje "pauzę kontrolną" do pomiaru postępów.

Metoda Wima Hofa

 • Pochodzenie: Stworzona przez holenderskiego sportowca Wima Hofa.
 • Cel: Zwiększenie wydajności fizycznej i psychicznej, reakcji na stres i tolerancji na zimno.
 • Technika: Łączy kontrolowaną hiperwentylację z ekspozycją na zimno (np. zimny prysznic).

Pranajama oddychania

 • Pochodzenie: Starożytne Indie, związane z tradycjami jogi i ajurwedy.
 • Cel: Duchowe i fizyczne oczyszczenie.
 • Technika: Obejmuje różne ćwiczenia, takie jak Anulom Vilom (naprzemienne oddychanie przez nozdrza) i Kapalbhati (szybki wydech).

Jakie są dodatkowe ćwiczenia oddechowe?

Istnieje wiele różnych ćwiczeń oddech owych, które można praktykować, w tym:


Odniesienia

Oddychanie do papierowej torby może uspokoić atak lęku | UCLA Health

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31130270

Czym jest metoda Butejki? - Ćwiczenia oddechowe Buteyko + techniki

Głębokie VS płytkie oddychanie - przyczyny, zagrożenia, korzyści, ćwiczenia - Klinika Butejki

Redukcja bezsenności - leczenie metodą Butejki

Wpływ treningu na objętość krwi, rotację erytrocytów i właściwości wiązania tlenu przez hemoglobinę | SpringerLink

Stowarzyszenie Oddychania Metodą Butejki

Zastrzeżenie

Treść niniejszego artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia przed dokonaniem jakichkolwiek zmian związanych ze zdrowiem lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zdrowia. Anahana nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub konsekwencje, które mogą wystąpić w wyniku korzystania z dostarczonych informacji.