6

Helder dromen

Laatst bijgewerkt: oktober 24, 2023

Featured Image

Table of Contents

Leer meer over het fenomeen lucide dromen, de mechanismen, voordelen, risico's en strategieën om lucide dromen op te wekken en train je geest om de realiteit en het bewustzijn te herkennen terwijl je in een lucide staat bent.

Wat is helder dromen?

Lucide dromen zijn dromen waarin mensen zich bewust zijn van hun bewustzijn terwijl ze slapen. Ze weten dat de gebeurtenissen in de droom niet plaatsvinden, maar de droom voelt nog steeds echt aan.

Tijdens helder dromen kunnen mensen zelfs enige controle krijgen over het verhaal, de omgeving en de personages in hun dromen, en later realiseren ze zich dat het maar een droom was.

Het is ongewoon om vaak lucide dromen te ervaren. Ongeveer de helft van alle mensen heeft echter minstens één lucide droom.

Paul Tholey, een beroemde psycholoog, legde zeven voorwaarden vast waaraan een droom moet voldoen om als lucide te worden geclassificeerd. De voorwaarden omvatten zelfbewustzijn van oriëntatie (droomtoestand), bewustzijn van het zelf, geheugenfunctie, besluitvormingscapaciteit, droomomgeving, betekenis van de dromen en focus.

Onderzoekers zijn al vele jaren geïnteresseerd in lucide dromen en proberen de oorzaken en het doel van lucide dromen te begrijpen, evenals manieren om lucide dromen op te wekken.

Mechanismen van helder dromen

Lucide dromen komt het meest voor tijdens de REM-slaap (Rapid Eye Movement), die wordt gekenmerkt door diepe slaap, grotere hersenactiviteit, snellere ademhaling en oogbewegingen.

Mensen gaan ongeveer 90 minuten na het inslapen in een snelle oogbewegings- en slaapperiode, die meestal ongeveer tien minuten duurt. Elke REM-slaapperiode is langer dan de vorige.

Frequent helder dromen is gekoppeld aan verhoogde activiteit en functionele connectiviteit tussen de temporopariëtale associatiegebieden en de prefrontale cortex. Studies tonen aan dat de prefrontale cortex groter is bij mensen die vaker helder dromen.

Mensen ervaren ook een hogere hartslag en ademhaling tijdens helder dromen dan tijdens niet-helder dromen.

Voordelen van helder dromen

Studies tonen aan dat lucide dromen verschillende therapeutische voordelen kan hebben voor individuen, waaronder minder angst, verbeterde probleemoplossing, motorische vaardigheden en creativiteit.

Angst verminderen

Hoewel wetenschappelijk onderzoek zich richt op angst veroorzaakt door nachtmerries of PTSS, toont anekdotisch bewijs aan dat lucide dromen mensen in staat stellen hun situaties onder ogen te zien en te beheersen, wat hen helpt hun angst te verlichten.

Nachtmerries overwinnen

Hoewel nachtmerries vaak voorkomen, kunnen terugkerende nachtmerries leiden tot angst en stress bij mensen.

Nachtmerries worden in verband gebracht met verschillende geestelijke gezondheidsproblemen, waaronder depressie, slaapstoornissen zoals slapeloosheid, posttraumatische stressstoornis (PTSS), middelengebruik, medicatie, angst en stress.

Lucide dromen helpt bij nachtmerries doordat mensen controle krijgen over hun dromen. Als mensen weten dat de droom niet echt is, zullen ze gemakkelijker inzien dat de nachtmerrie niet echt is.

Lucide dromen wordt vaak gebruikt in beeldoefentherapie (IRT), waarbij een therapeut mensen helpt om de angst voor nachtmerries te overwinnen door ze te vragen om zich hun nachtmerries opnieuw voor te stellen met een prettige en andere verhaallijn.

Door IRT te combineren met cognitieve gedragstherapie kunnen mensen meer controle krijgen over hun dromen.

Verbeterde motorische vaardigheden

Lucide dromen kan ook helpen bij fysieke revalidatie en het verbeteren van motorische vaardigheden. Het fysieke vermogen van mensen om motorische vaardigheden uit te voeren kan bijvoorbeeld worden verbeterd als ze deze mentaal uitvoeren in dromen.

Risico's van helder dromen

Lucide dromers kunnen ook verschillende risico's/problemen ervaren. Deze omvatten verwarring, slaapverlamming, REM-slaapatonie en een lagere slaapkwaliteit.

Slaapproblemen

Technieken die helpen om lucide dromen op te wekken, zoals MILD en WBTB, kunnen mensen midden in de nacht wakker maken. Slaaponderbrekingen kunnen het voor mensen moeilijk maken om voldoende slaap en rust te krijgen, waardoor hun slaapschema wordt verstoord. Dit kan vooral gevolgen hebben voor mensen die al last hebben van slaapstoornissen of die moeite hebben met slapen.

Slaapstoornissen als gevolg van lucide dromen kunnen er ook toe leiden dat mensen derealisatie ervaren of het gevoel dat de dingen en personen om hen heen in hun omgeving niet echt zijn.

Levendige dromen maken mensen wakker en maken het moeilijker om weer in slaap te komen. Mensen kunnen zich ook niet goed voelen als ze te gefocust zijn op helder dromen.

Slaapverlamming

Lucide dromen kan ook leiden tot slaapverlamming, wat het gevoel is van tijdelijk verlies van spierfunctie wanneer de persoon slaapt terwijl hij nog bij bewustzijn is. De verlamming kan kort maar verontrustend zijn en slaapproblemen, zoals onregelmatige slaapschema's en onvoldoende slaap, kunnen het risico op slaapverlamming verergeren.

Depressie

Depressieve symptomen kunnen bij mensen toenemen door slaaponderbrekingen en afleiding vanwege de verschillende inductietechnieken.

Sommige onderzoeken suggereren ook dat lucide dromen een negatieve invloed kan hebben op iemands mentale welzijn. Studies tonen aan dat mensen met intensere lucide dromen meer symptomen van psychopathologie ervaren.

Lucide dromen

Studies hebben verschillende manieren gevonden om lucide dromen op te wekken. Een eenvoudige methode is dat mensen ongewone details in hun dromen opmerken om zichzelf eraan te herinneren dat het onwerkelijk is.

Hoewel verder onderzoek nodig is om de bestaande methoden te testen, hebben onderzoekers enkele methoden gevonden, waaronder realiteitstesten, droomdagboek, drugs, apparaten, Mnemonic induction of lucid dreams (MILD) en wake back to bed (WBTB).

Werkelijkheid testen

Reality testing of reality checks zijn mentale training die het bewustzijn van het individu vergroot en zijn metacognitie verhoogt. Het niveau van metacognitie van een individu is gelijk of hij wakker is of slaapt.

Meer realiteitschecks en een hogere metacognitie wanneer iemand wakker is, leiden tot een hogere metacognitie tijdens lucide dromen. Het bewustzijn wordt versterkt in de prefrontale cortex, die belangrijk is bij helder dromen en metacognitie.

Er zijn verschillende stappen die mensen kunnen gebruiken om realiteitschecks uit te voeren tijdens lucide dromen. Ten eerste moet iemand zich afvragen of hij droomt, vervolgens moet hij zijn omgeving controleren om hetzelfde te bevestigen en ten slotte moet hij opmerken hoe hij zich verhoudt tot zijn omgeving en zijn bewustzijn.

Het instellen van alarmen kan mensen eraan herinneren om elke twee tot drie uur een reality check uit te voeren. Er zijn verschillende veelvoorkomende realiteitscontroles die mensen kunnen gebruiken voor lucide dromen. Deze omvatten spiegels om je spiegelbeeld te controleren, je handen en ademhaling te controleren (of ze normaal zijn) en de tijd te controleren.

Het wordt aanbevolen dat mensen één realiteitscheck kiezen die ze meerdere keren per dag kunnen gebruiken. Dit zal helpen om lucide dromen op te wekken door iemands geest te trainen om de dagelijkse controles te herhalen tijdens hun dromen.

Een droomdagboek bijhouden

Het bijhouden van een droomdagboek of dagboek om lucide dromen op te schrijven en vast te leggen is een nuttige techniek om lucide dromen te initiëren.

Als mensen hun dromen opschrijven, moeten ze onthouden wat er tijdens elke droom gebeurt. Het vastleggen van dromen kan helpen om het bewustzijn van individuen over hun dromen te vergroten en het kan individuen helpen om droomtekens te herkennen.

Het loggen van je dromen zodra je wakker wordt en het vaker lezen van iemands droomdagboek kan helpen om vaker lucide dromen te ervaren en het gemak waarmee iemand lucide dromen kan opwekken te vergroten.

Wakker terug naar bed (WBTB)

WBTB is wanneer personen nog bij bewustzijn zijn wanneer ze de REM-slaap binnengaan. Er bestaan verschillende versies van deze techniek.

Een voorbeeld van deze techniek is wanneer mensen de wekker een paar uur na hun bedtijd zetten, naar bed gaan zoals gewoonlijk, een half uur opblijven wanneer de wekker afgaat (gedurende deze tijd een rustige activiteit ondernemen zoals lezen) en dan weer in slaap vallen.

Het volgen van deze strategie zal helpen bij het opwekken van een lucide droom wanneer mensen weer in slaap vallen. Mensen moeten een activiteit kiezen die volledige alertheid vereist wanneer ze wakker zijn.

De kans op helder dromen hangt niet af van het soort activiteit, maar eerder van het niveau van alertheid.

Mnemonische inductie van heldere dromen (MILD)

De MILD-techniek was de eerste wetenschappelijke methode die LaBerge in 1980 ontwikkelde om lucide dromen op te wekken. Het is gebaseerd op een gedrag dat bekend staat als prospectief geheugen, waarbij iemand in staat is om zijn lucide droomtoestand te activeren en zich toekomstige gebeurtenissen te herinneren.

Andere manieren om lucide dromen op te wekken zijn apparaten zoals maskers of hoofdbanden met lichtjes of geluiden die kunnen helpen om een lucide droomtoestand op te wekken.

Wakker worden uit een lucide droom

In een lucide droom zijn kan vaak meer angst en gevoelens van angst opwekken dan nodig is. Lucide dromen kan ook onbedoelde onderbrekingen van de slaap veroorzaken.

Wanneer deze gevoelens opkomen, is het nuttig voor de persoon om te weten hoe hij zichzelf uit de slaap kan halen en uit de lucide droom die hij ervaart.

Er zijn verschillende manieren om wakker te worden uit een lucide droom, zoals om hulp roepen in de eigenlijke lucide droom of herhaaldelijk knipperen. Lucide dromers hebben aangetoond dat dit effectieve en snelle manieren zijn om wakker te worden uit lucide dromen.

Hulp inroepen

Onderzoek zegt dat schreeuwen in lucide dromen of hardop kunnen praten iemands hersenen kan vertellen dat het tijd is om wakker te worden.

Herhaald knipperen

Herhaaldelijk knipperen is een andere strategie om iemand te helpen zijn geest voor te bereiden op het ontwaken uit een lucide droom.

Conclusie

Helder dromen is een veel voorkomend fenomeen en komt bij veel mensen voor. Hoewel de exacte voordelen en risico's van lucide dromen nog steeds onderzocht worden, toont het huidige onderzoek naar lucide dromen aan dat mensen strategieën kunnen gebruiken om lucide dromen op te wekken. Enkele veelgebruikte strategieën die mensen kunnen gebruiken om lucide te dromen zijn realiteitstesten, het bijhouden van een droomdagboek, MILD en WBTB.

 

Referenties

Lucide droom - Wikipedia

Lucide dromen | Sleep Foundation

Lucide dromen: Technieken, voordelen en voorzorgsmaatregelen

Lucide dromen: De verhalen van de slaap beheersen

Disclaimer

De inhoud van dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het wordt altijd aanbevolen om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u veranderingen aanbrengt met betrekking tot uw gezondheid of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid. Anahana is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.