7

Bloedsomloop

Laatst bijgewerkt: december 22, 2023

Featured Image

Table of Contents

De bloedsomloop is een systeem in het lichaam dat bestaat uit bloedvaten die bloed van en naar het hart transporteren. Zuurstofrijk bloed wordt vervolgens vanuit het hart naar organen en weefsels in het lichaam gedistribueerd.

Wat is de bloedsomloop?

De bloedsomloop, ook bekend als het cardiovasculaire systeem, heeft meerdere functies, maar de belangrijkste is het leveren van zuurstof, voedingsstoffen en hormonen aan spieren, weefsels en organen in het hele lichaam.

Een ander onderdeel is het verwijderen van afval, specifiek uit cellen en organen, zodat het lichaam het kan afvoeren.

Anatomie van de bloedsomloop

De anatomie van de bloedsomloop bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder het hart en de bloedvaten.

  • Het hart: Een gespierd orgaan dat verantwoordelijk is voor het rondpompen van bloed door het lichaam. Veel pathologieën of ziektetoestanden kunnen invloed hebben op het hart, die in latere hoofdstukken worden genoemd.
  • Bloedvaten: Ze bevatten slagaders, aders en haarvaten. Er zijn drie hoofdtypen slagaders: elastische slagaders, gespierde slagaders en arteriolen. Ze lijken allemaal op elkaar, maar ze hebben verschillende functies.
  • Zowel slagaders als aders kunnen worden beschreven als oppervlakkig of diep. Oppervlakkig betekent dichter bij het lichaamsoppervlak en diep betekent verder weg. Voorbeelden hiervan zijn de halsslagader en de longslagader.
  • Bloed: Zuurstofrijk bloed bevat rode en witte bloedcellen, plasma en bloedplaatjes.

Bloedsomloop Controle van bloeddruk en -volume

Bloedstroom verwijst naar beweging door een bloedvat, weefsel of orgaan. Er is meestal een tijdseenheid aan verbonden. De bloedstroom kan worden veranderd door het volume waarin het stroomt, wat leidt tot een verhoging of verlaging van de druk.

Arteriële bloeddruk

Arteriële bloeddruk, of bloeddruk in de slagaders, heeft een paar verschillende componenten. Het zijn de systolische en diastolische druk, de polsdruk en de gemiddelde arteriële druk (MAP).

Systolische bloeddruk

Systolische druk, of het hoogste getal dat op een bloeddrukmeter wordt afgelezen, is de druk van het hart tijdens het werk. Dit gebeurt wanneer het hart samentrekt en bloed door de verschillende gebieden probeert te verplaatsen.

Diastolische druk

De diastolische druk is het onderste getal. Het verwijst naar de bloeddruk wanneer het hart ontspant en rust. Het verschil tussen de systolische en diastolische druk is de polsdruk.

De gemiddelde slagaderlijke druk (MAP) is dan de gemiddelde druk van het bloed in de slagaders. Er wordt een specifieke berekening uitgevoerd om dit te berekenen.

Invloeden op veranderingen in bloeddruk en bloedvolume

Vijf variabelen kunnen de bloedstroom en de bloeddruk beïnvloeden. Dit zijn cardiale output, therapietrouw, de viscositeit van het bloed, het volume van het bloed en de lengte en diameter van de bloedvaten.

  • Hartoutput: Cardiale output is de tijdseenheid gericht op bloedstroom per minuut. Factoren die de hartoutput beïnvloeden zijn onder andere sympathische stimulatie, hormonaal of door andere maatregelen.
  • Compliance: Compliance is het vermogen van de diameter van een buis om uit te zetten zodat er meer volume in past. Hoe groter de compliantie, hoe beter de buis kan uitzetten zonder weerstand. Weerstand is de weerstand tegen stroming.
  • Viscositeit: Viscositeit kan weerstand veroorzaken omdat het verwijst naar de dikte van een stof. Hoe dikker een stof is, hoe meer deze weerstand biedt tegen stroming. Tot slot kunnen de lengte en diameter van bloedvaten de bloedstroom en de druk beïnvloeden.
  • Lengte: Hoe langer het vat, hoe groter de weerstand en hoe lager de doorstroming.
  • Diameter: Hoe breder de diameter, hoe minder weerstand er is.

Interactie van het bloedvatenstelsel en het ademhalingssysteem

Zoals eerder vermeld, ondersteunt de bloedsomloop het ademhalingssysteem door bloed van en naar de longen te brengen. De uitwisseling van voedingsstoffen en zuurstof en het afvoeren van kooldioxide zijn essentieel.

Lucht beweegt in en uit de longen door structuren zoals de luchtpijp, bronchiën en bronchiën. De pulmonale circulatie vindt plaats wanneer bloed in en uit de longen stroomt via de longslagaders en de aders die het met het hart verbinden.

Eerst voeren aders zuurstofarm bloed naar het hart. De longslagaders voeren zuurstofarm bloed van het hart naar de longen. De longaders voeren zuurstofrijk bloed terug naar het hart om het over het lichaam te verspreiden.

Bepaalde activiteiten versnellen dit proces, zoals sporten. Tijdens het sporten werken de spieren harder. Daarom verbruikt het lichaam meer zuurstof en produceert het meer kooldioxide.

De pomp van de skeletspieren is een voorbeeld van een cruciaal mechanisme dat ervoor zorgt dat er tijdens inspanning bloed terugstroomt naar het hart. Wanneer de spieren met voldoende kracht kunnen samentrekken, worden de bloedvaten in het spierweefsel samengedrukt. Hierdoor stroomt het bloed terug naar het hart.

Aandoeningen van de bloedsomloop bij kinderen

Circulatiestoornissen kunnen voorkomen bij kinderen. Ze zijn meestal het gevolg van een verkeerde ontwikkeling en kunnen variëren van minder ernstig tot levensbedreigend. Ernstige aangeboren hartafwijkingen worden meestal snel na de geboorte of tijdens de eerste levensmaanden opgemerkt.

Tekenen en symptomen kunnen zijn: bleekgrijze of blauwe lippen, snelle ademhaling, zwelling in de benen en andere gebieden en kortademigheid tijdens het voeden. Er zijn drie categorieën waarin aangeboren hartafwijkingen kunnen worden onderverdeeld.

De eerste is een veranderde verbinding in het hart of de bloedvaten. Er zijn ook aangeboren hartklepproblemen en een combinatie van hartafwijkingen.

Een voorbeeld van veranderde verbindingen in het hart of de bloedvaten is de patent ductus arteriosus. Dit is een verbinding tussen de long en de hoofdslagader van het lichaam, de aorta. Het is open terwijl de baby in de baarmoeder zit.

Verwacht wordt echter dat hij een paar uur na de geboorte zal sluiten. In sommige gevallen blijft hij toch open. Dit leidt tot een onjuiste bloedstroom tussen de twee slagaders.

Er is ook transpositie van de grote slagaders, een vrij complexe aandoening waarbij de twee grote slagaders in het hart omgekeerd zijn.

Het is vrij zeldzaam en er zijn twee types: de ene is volledig en de andere is Levo-transpositie. De symptomen van deze laatste vorm worden niet altijd meteen opgemerkt.

Vaak voorkomende aandoeningen van de bloedsomloop bij volwassenen

Aandoeningen van de bloedsomloop of hart- en vaatziekten komen veel voor. Ze zijn wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak.

In 2019 stierven naar schatting 17,9 miljoen mensen aan hart- en vaatziekten; van deze sterfgevallen was 85% te wijten aan hartaanvallen en beroertes. Bovendien vindt driekwart van deze sterfgevallen plaats in lage- en middeninkomenslanden.

Hartaanvallen treden op wanneer de bloedstroom naar het hart verminderd of ernstig geblokkeerd is. De blokkade kan verschillende oorzaken hebben, zoals een ophoping van vet, cholesterol en andere stoffen in het hart. In het bijzonder blokkeert het de kransslagaders van de warmte.

Beroerte

Aan de andere kant ontstaat een beroerte wanneer er een blokkade optreedt in de hersenen en dit invloed heeft op de bloedtoevoer. Het kan ook gebeuren doordat een bloedvat in de hersenen barst. Door een beroerte kunnen delen van de hersenen beschadigd raken of zelfs afsterven.

Een beroerte kan ook leiden tot blijvende hersenbeschadiging, langdurige invaliditeit en overlijden. Net als bij een hartaanval is er een bewustzijn ontwikkeld over wat je moet doen als je vermoedt dat iemand een beroerte heeft.

Snelle behandeling is cruciaal bij een beroerte; daarom is het het beste om zo snel mogelijk een ambulance te bellen.

Genetische componenten van aandoeningen van het bloedvatenstelsel

Veel hartaandoeningen kunnen erfelijk zijn. Deze omvatten hartritmestoornissen, aangeboren hartaandoeningen, cardiomyopathie en hoge bloeddruk. Coronaire hartziekte is een andere aandoening die in de familie kan voorkomen en kan leiden tot hartaanvallen, beroertes en hartfalen.

Genetica kan het risico op hartaandoeningen beïnvloeden omdat het veel aspecten van het cardiovasculaire systeem kan bepalen. Dit kan variëren van de sterkte van de bloedvaten tot de manier waarop cellen in het hart met elkaar kunnen communiceren.

Een mutatie of variatie in een enkel gen kan de kans op het ontwikkelen van hartaandoeningen beïnvloeden. Genetische mutaties kunnen bijvoorbeeld de werking van bepaalde eiwitten veranderen zodat het lichaam cholesterol anders verwerkt, waardoor de kans op verstopte slagaders toeneemt.

Dus wanneer bij een familielid een hartziekte of hartaandoening wordt vastgesteld, worden andere familieleden sterk aangemoedigd om zich te laten screenen op risicofactoren en ziekten in een vroeg stadium.

Medisch onderzoek wordt vooral aangemoedigd voor familieleden van een slachtoffer van plotselinge hartdood. Als wordt vermoed dat familieleden van de overledene drager zijn van een erfelijke aandoening, zijn er behandelingen beschikbaar zoals geneesmiddelentherapieën en implanteerbare apparaten.

De meest voorkomende erfelijke aandoeningen zijn atriumfibrilleren, Brugada-syndroom, lang en kort QT-syndroom en catecholaminerge polymorfe ventriculaire tachycardie.

Atriumfibrillatie is de meest voorkomende vorm van aritmie of onregelmatig hartritme die het risico op een beroerte kan verhogen.

Dit komt omdat het vaak kan leiden tot bloedstolsels in het hart. De eerstelijnsbehandeling voor boezemfibrilleren is een bètablokker, die het hart minder laat werken om bloed te pompen. Dit wordt gedaan door de hartslag te verlagen.

Hoe stress het cardiovasculaire systeem beïnvloedt

Sommige stressniveaus zijn nuttig, maar constante stress kan het welzijn beïnvloeden en de gezondheid van het hart aantasten. Hartaandoeningen zijn een potentieel stressgerelateerd probleem. Dit komt omdat stress kan leiden tot hoge bloeddruk, gekenmerkt door een bloeddruk die constant hoger is dan 140/90 mmHg.

Dit kan een risico vormen op een hartaanval en beroerte. Stress kan bijdragen aan risico's op hart- en vaatziekten zoals roken, te veel eten en een gebrek aan lichaamsbeweging.

Volgens een onderzoek uit 2017 in het tijdschrift The Lancet wordt chronische stress in verband gebracht met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Met behulp van beelden van een deel van de hersenen dat betrokken is bij angst en stress, werden verbanden gevonden tussen stress en hart- en vaatziekten. Hersenactiviteit werd bestudeerd samen met beenmergactiviteit en slagaderontsteking.

Dit is een reden tot bezorgdheid, aangezien twee op de drie werknemers zeggen dat het werk een belangrijke bron van stress is, volgens een rapport van het American Heart Association Center for Workplace Health Research & Evaluation.

Werkstress kan het gevolg zijn van lange werktijden, fysieke belasting en hoge eisen of baanonzekerheid. De jaarlijkse uitgaven aan werkgerelateerde stress worden geschat op $190 miljard.

De kosten van een slechte geestelijke gezondheid worden geschat op 211 miljard dollar per jaar, maar dit bedrag is inclusief productiviteitsverlies en afwezigheid van het werk.

De gezondheid van de bloedsomloop verbeteren

Een gezonde bloedsomloop zorgt ervoor dat zuurstofrijk bloed door het lichaam stroomt. Een slechte bloedsomloop ontstaat wanneer de doorstroming wordt belemmerd of verstoord door factoren die de bloedsomloop vertragen, zoals plakvorming, bloedstolsels of nauwe bloedvaten.

Een slechte bloedsomloop kan het lichaam beïnvloeden door te leiden tot symptomen van pijn, gevoelloosheid, tintelingen of kou in delen van het lichaam met een slechte bloedsomloop. Deze lichaamsdelen zijn meestal de benen, handen, vingers, voeten en tenen. Daarom kunnen er verschillende dingen worden gedaan om een slechte bloedsomloop tegen te gaan.

Het verbeteren van de gezondheid van je bloedsomloop is essentieel voor je algehele welzijn. Hier zijn vijf manieren om de gezondheid van je bloedsomloop te verbeteren, waaronder yoga:

Regelmatig bewegen

Minstens 30 minuten per dag aerobe oefeningen doen, zoals wandelen, zwemmen of fietsen, kan je hart versterken en de bloedsomloop verbeteren.

Yoga kan een geweldige manier zijn om de bloedsomloop te verbeteren door de bloedstroom te stimuleren. De asana's, of bewegingen, rekken de spieren en het bindweefsel, waardoor de bloedcirculatie wordt bevorderd.

Specifieke asana's bestaan uit houdingen die de borstkas en ribbenkast verruimen. Hierdoor wordt er ruimte gecreëerd om het hart te openen. Houdingen zoals kameel, wiel, brug en danser bevorderen deze hartopeningen.

Gezond dieet

Een dieet rijk aan fruit, groenten, volle granen, magere eiwitten en gezonde vetten kan de bloedsomloop ondersteunen. Voedingsmiddelen die bijzonder goed zijn voor de bloedsomloop zijn onder andere voedingsmiddelen met veel omega-3 vetzuren, zoals zalm, en bessen die rijk zijn aan antioxidanten.

Hydratatie

Veel water drinken is cruciaal om het bloedvolume op peil te houden en een soepele bloedstroom door je lichaam mogelijk te maken. Drink minstens 8 glazen per dag, of meer als je sport of in een warm klimaat bent.

Stoppen met roken

Roken is een belangrijke risicofactor voor problemen met de bloedsomloop, omdat het de wanden van de bloedvaten beschadigt en het risico op atherosclerose verhoogt. Stoppen met roken kan de gezondheid van de bloedsomloop aanzienlijk verbeteren.

Stressmanagement

Chronische stress kan leiden tot hoge bloeddruk en overbelasting van het hart. Yoga en meditatie zijn uitstekend om stress te verminderen. Regelmatige beoefening kan helpen om stresshormonen te verlagen, ontstekingen te verminderen en de bloedsomloop te verbeteren.

Het opnemen van deze oefeningen in je routine kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in de gezondheid van de bloedsomloop.

Het is echter altijd het beste om met een zorgverlener te overleggen voordat je aan een nieuw gezondheidsprogramma begint, vooral als je al bestaande gezondheidsproblemen hebt.

Referenties

Bloedsomloop: Anatomie en functie

Over beroerte | cdc.gov

Aangeboren hartafwijkingen bij kinderen - Symptomen en oorzaken - Mayo Clinic

Slechte bloedsomloop: Symptomen, oorzaken en behandeling

Aërobe vs. anaërobe training: Verschillen en voordelen | BistroMD

Bloedsomloop - Wikipedia

Disclaimer

De inhoud van dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het wordt altijd aanbevolen om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u veranderingen aanbrengt in uw gezondheid of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid. Anahana is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.