9

Numerologie

Laatst bijgewerkt: mei 20, 2024

Featured Image

Table of Contents

Duik in de geschiedenis en de principes van numerologie, met aandacht voor het belang ervan in verschillende culturen en geloofssystemen. Het stuk bespreekt hoe getallen worden verondersteld unieke vibraties en energieën te bevatten, die individuele eigenschappen, relaties en levenspaden beïnvloeden.

Daarnaast onderzoekt het de methoden die gebruikt worden in de numerologie, zoals het berekenen van levenspadgetallen en het onderzoeken van de betekenissen van verschillende getallen. Het artikel dient als een informatieve introductie in de intrigerende wereld van numerologie.

Belangrijkste opmerkingen

 • Numerologie is een eeuwenoude praktijk die getallen koppelt aan inherente spirituele kwaliteiten, die persoonlijke eigenschappen en levenspaden beïnvloeden.
 • Verschillende systemen, waaronder de Pythagoreïsche en Chaldeeuwse numerologie, gebruiken verschillende methoden om de betekenis van getallen af te leiden.
 • Numerologie biedt inzicht in persoonlijkheid, compatibiliteit en gunstige timing voor beslissingen en bevordert persoonlijke en spirituele groei.
 • Het fungeert als een hulpmiddel voor zelfontdekking, helpt individuen het doel van hun leven te begrijpen en er effectiever doorheen te navigeren.

Wat is numerologie?

Numerologie bestudeert numerieke waarden met behulp van een alfanumeriek systeem, vroeger bekend als arithmancy. Arithmancy komt van de Griekse woorden "arithmos," wat getal betekent, en "manteia," wat waarzeggerij betekent.

Moderne numerologie is het geloof in een mystieke of goddelijke relatie tussen een samenvallende gebeurtenis en een getal en wordt beschouwd als een waarzeggende kunst die verbonden is met astrologie en paranormale activiteit.

Numerologen trekken conclusies uit getallenpatronen en geloven in de kwaliteiten die getallen bezitten. Veel numerologiesystemen komen voort uit oude systemen om letters en cijfers te categoriseren.

Belangrijke getallen zoals het levenscyclusgetal, meestergetal, geluksgetal, zielsgetal en engelengetal helpen Numerologen een individu beter te begrijpen om hen beter te helpen op hun levenspad.

Geschiedenis van numerologie

Numerologie, een oud systeem dat geworteld is in esoterische overtuigingen, vindt zijn oorsprong in verschillende oude beschavingen, waaronder Babylonië, Egypte en Griekenland.

Historisch gezien is numerologie verweven met spiritualiteit, mystiek en occulte praktijken. Het bleef bestaan in verschillende culturen en bloeide op tijdens de Renaissance, waarbij het geleerden aantrok die op zoek waren naar verborgen kennis.

In het moderne tijdperk blijft numerologie een populair hulpmiddel voor zelfontdekking en persoonlijke groei, dat inzicht geeft in de ingewikkelde verbanden tussen getallen en ons levensverhaal.

Het is gebaseerd op de vooronderstelling dat getallen diepgaande symbolische betekenissen en vibraties bezitten die het menselijk bestaan beïnvloeden. Vroege beoefenaars zagen numerieke patronen als weerspiegelingen van kosmische krachten en boodschappen.

Methoden van numerologie

Numerologie omvat veel verschillende methoden, elk met zijn eigen unieke manier om de betekenis van getallen te interpreteren. Deze methoden omvatten:

 • Pythagorese numerologie
 • Chaldeeuws
 • Kabbalistisch
 • Chinees
 • Indiaas (Vedisch)
 • Engels Qaballa
 • en de Agrippan-methode.

Pythagoreïsche of Westerse numerologie

In de Westerse numerologie is elke letter van het alfabet gekoppeld aan een specifieke numerieke waarde en worden betekenisvolle inzichten verkregen door berekeningen.

De methode van Pythagoras, beïnvloed door de oude Griekse wiskundige Pythagoras, volgt daarentegen een meer gestructureerde aanpak en associeert getallen met inherente spirituele en metafysische eigenschappen.

Ze hechten allebei waarde aan cijferafkortingen met letters om het Latijnse alfabet te interpreteren; letters krijgen cijfers van één tot negen. Oude Griekse en Hebreeuwse systemen gebruiken deze praktijk ook.

Beide systemen zijn erop gericht verborgen betekenissen en patronen bloot te leggen in namen, data en andere aspecten van het leven. Deze kunnen de geboortedatum, de volledige geboortenaam of het nummer van het geboortecertificaat van een individu zijn, en alle belangrijke getallen die in overweging moeten worden genomen.

Chaldeeuwse numerologie

Deze methode staat ook bekend als "Mystieke Numerologie" en ontstond in het oude Babylon. In tegenstelling tot de Pythagoreïsche numerologie, gebruikt de Chaldeïsche numerologie het getal 9 niet in berekeningen, omdat het als heilig en gescheiden van andere getallen wordt beschouwd. Het getal 9 wordt uit berekeningen weggelaten omdat het als goddelijk en heilig wordt beschouwd, waardoor het niet kan worden toegekend.

In tegenstelling tot de systemen van Pythagoras, Oudgrieks en Hebreeuws, kent de Chaldeeuwse methode waarden toe op basis van klankequivalenten tussen Latijnse en Hebreeuwse letters, waarbij gematria wordt gebruikt voor getalassociaties. De Chaldeeuwse methode associeert Latijnse letters met Aramese talen.

Kabbalistische Methode

Kabbalistische numerologie, ook bekend als Hebreeuwse of Joodse numerologie, is een vorm van numerologie die diep geworteld is in de mystieke Joodse traditie van Kabbalah.

In de Kabbalistische Numerologie wordt aan elke letter van het Hebreeuwse alfabet een specifieke numerieke waarde toegekend. Het systeem is Gematria, waarbij woorden en zinnen worden geanalyseerd op basis van hun numerieke gelijkwaardigheid.

Beoefenaars kunnen de spirituele betekenis en verbanden tussen verschillende woorden of namen onderzoeken door letters om te zetten in getallen.

De primaire methode die gebruikt wordt in Kabbalistische Numerologie heet "Gematria" en kent drie hoofdvarianten:

 • Gematria
 • Kleine Gematria
 • en Notarikon.

Chinese methode

Chinese numerologie is een integraal onderdeel van de Chinese cultuur en geeft richting aan verschillende aspecten van het leven, van naamgeving tot zakelijke beslissingen en gelukkige data voor gebeurtenissen. De belangrijkste aspecten van de Chinese numerologie zijn:

 • Geluks- en ongeluksgetallen: Bepaalde getallen worden als gunstig beschouwd, zoals het getal 8, dat wordt geassocieerd met rijkdom en voorspoed. Omgekeerd wordt het getal 4 als ongeluksgetal beschouwd vanwege de gelijkenis met het woord voor dood.
 • Persoonlijke numerologie: Het analyseren van iemands Ba Zi (Acht Karakters) op basis van geboortedatum en -tijd onthult inzichten in persoonlijkheid en levenspad.
 • Feng Shui integratie: Numerologische principes verbeteren de positieve energiestroom (Chi) in ruimtes.

Chinese Numerologie getallen spelen een cruciale rol bij het nemen van beslissingen, zoals het kiezen van geluksnamen en het maken van strategische keuzes in het bedrijfsleven. Het geloof in gunstige en ongunstige getallen beïnvloedt de Chinese cultuur en het dagelijks leven diepgaand.

Engelse Qaballa-methode

De Engelse Qaballa-methode, ook bekend als Engelse Gematria, is een systeem dat numerieke waarden toekent aan Engelse letters op basis van hun positie in het alfabet. Deze methode is geïnspireerd op het traditionele Hebreeuwse Gematria dat wordt gebruikt in Joodse Kabbalistische praktijken, waar letters ook worden geassocieerd met numerieke waarden.

In het Engelse Qaballa-systeem krijgt elke letter een corresponderend nummer van 1 tot 26, gebaseerd op zijn positie in het Engelse alfabet. De letter "A" krijgt de waarde 1, "B" is 2, "C" is 3, enzovoort, tot "Z" de waarde 26 krijgt toegewezen.

Het belangrijkste doel van Engelse Qaballa is om verborgen betekenissen, verbanden en patronen in woorden en zinnen te vinden door hun numerieke waarden te berekenen. Dit wordt gedaan door de numerieke waarden van de letters in een woord of zin op te tellen om een getal van één of meerdere cijfers te krijgen.

Methode Agrippan

In de Agrippan-methode krijgt elke letter van het alfabet een numerieke waarde op basis van zijn positie in het alfabet. Het is een eenvoudig systeem waarbij de eerste negen letters waarden krijgen van 1 tot 9, en de overige letters van J tot Z waarden in veelvouden van 10 (dus J = 10, K = 20, L = 30, enzovoort).

De primaire focus van de Agrippaanse methode ligt op de magische en mystieke eigenschappen van getallen. Agrippa geloofde dat getallen symbolen waren van goddelijke en kosmische krachten en dat men door de numerieke waarden van namen, woorden en zinnen te begrijpen inzicht kon krijgen in hun esoterische en spirituele betekenis.

Doel van numerologie

De wetenschap van getallen is een metafysische praktijk die voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. Het omvat de studie van numerieke patronen en hun symbolische betekenissen, en biedt inzicht in verschillende aspecten van het leven. Hier zijn enkele veelvoorkomende toepassingen:

 • Zelfbewustzijn: Numerologie helpt mensen om meer inzicht te krijgen in hun persoonlijkheidskenmerken, sterke en zwakke punten en het doel van hun leven door middel van berekeningen zoals levenspadnummers en lotsnummers.
 • Besluitvorming: Mensen kijken vaak naar getallen bij het maken van belangrijke keuzes in hun leven, op zoek naar advies over carrièrepaden, relaties of belangrijke levensgebeurtenissen.
 • Relatiecompatibiliteit: Numerologie kan worden toegepast om de compatibiliteit tussen individuen te beoordelen op basis van hun levenspadnummers en biedt inzicht in de dynamiek van persoonlijke en professionele relaties.
 • Timing en planning: Numerologie identificeert soms gunstige data voor belangrijke gebeurtenissen of acties, gezien de energie en symboliek die bij specifieke getallen horen.
 • Spirituele groei: Veel mensen gebruiken getallen als hulpmiddel voor spiritueel onderzoek, op zoek naar diepere betekenissen en verbindingen met het universum.
 • Genezing en zelfverbetering: Individuen kunnen werken aan persoonlijke groei en genezing door patronen en uitdagingen te identificeren met behulp van numerologische analyse.

Type getallen in numerologie

Geluksgetal

Geluksgetallen worden verondersteld positieve energieën en vibraties met zich mee te dragen die geluk, succes en gunstige resultaten kunnen brengen voor individuen. Verschillende culturen en geloofssystemen kunnen verschillende interpretaties hebben van geluksgetallen, maar sommige worden algemeen erkend als geluksgetallen in de numerologie.

 • Nummer 1: Het getal 1 wordt vaak beschouwd als het krachtigste en meest gunstige. Het symboliseert een nieuw begin, leiderschap, onafhankelijkheid en individualiteit.
 • Nummer 3: Nummer 3 wordt geassocieerd met creativiteit, communicatie en zelfexpressie. Het is een geluksgetal omdat het vreugde, positiviteit en enthousiasme brengt.
 • Nummer 7: Het getal 7 wordt beschouwd als diep spiritueel en mystiek. Het wordt geassocieerd met wijsheid, intuïtie en innerlijk onderzoek.
 • Nummer 8: Het getal 8 staat bekend als het "oneindigheidsgetal" en wordt beschouwd als geluksgetal voor rijkdom, voorspoed en overvloed. Het wordt geassocieerd met materieel succes, financiële prestaties en persoonlijke kracht. Mensen met het Levenspadgetal 8 worden vaak gezien als sterke leiders en succesvolle ondernemers.
 • Nummer 9: Het getal 9 wordt geassocieerd met universele liefde, medeleven en humaniteit. Het wordt gezien als een geluksgetal voor degenen die de wereld positief willen beïnvloeden.

Levenspad nummer

Het Numerologie Levenspadgetal is een fundamenteel en belangrijk aspect dat gebruikt wordt om inzicht te krijgen in iemands levensdoel en levensreis.

Het Levenspadnummer wordt bepaald door de som van de cijfers van iemands geboortedatum te berekenen en dit terug te brengen tot één cijfer of één van de mastergetallen (11, 22, 33).

Om je Levenspadnummer te berekenen tel je elk cijfer van je geboortedatum op totdat je een enkelcijferig getal of een hoofdgetal hebt. Bijvoorbeeld, als iemand geboren is op 6 mei 1989, dan zou je:

 • Tel hier 5 (voor mei) + 6 + 1 + 9 + 8 + 9 bij op, wat gelijk is aan 38.
 • Breng het dan verder terug tot één cijfer: 3 + 8 = 11, een meestergetal dat spiritueel inzicht en verlichting vertegenwoordigt.

Het Levenspadgetal heeft een diepere betekenis omdat het de kernkenmerken, persoonlijkheidskenmerken en neigingen weerspiegelt die de levensreis van een persoon vormen. Het onthult aangeboren talenten, sterke punten, uitdagingen en kansen die in lijn liggen met de bestemming en het doel van de persoon.

Bestemmingsnummer

Het lotnummer is afgeleid van iemands geboortenaam. Het onthult essentiële inzichten in iemands levenspad en doel.

Het lotnummer, dat wordt berekend door numerieke waarden toe te kennen aan de letters in iemands volledige naam en deze vervolgens te herleiden tot een getal van één cijfer of een hoofdgetal, weerspiegelt iemands inherente talenten, sterke punten en levenslessen.

Dit getal vertegenwoordigt de uiteindelijke bestemming van het individu en de kernmissie die ze in dit leven moeten vervullen.

Het lotnummer is een routekaart naar zelfontdekking en persoonlijke groei, die mensen helpt om beslissingen te nemen die in harmonie zijn met hun hogere doel. Het omarmen en belichamen van de essentie van het lotnummer kan leiden tot een vervullend en doelgericht leven.

Ziel nummer

Zielnummers zijn een belangrijk aspect dat inzicht geeft in iemands diepste verlangens, motivaties en passies. Het Zielegetal is afgeleid van de klinkers in iemands volledige geboortenaam.

Om het Zielegetal te berekenen, wordt aan elke klinker in de volledige geboortenaam van de persoon een numerieke waarde toegekend op basis van de positie in het alfabet (A = 1, E = 5, I = 9, O = 6, U = 3, en soms Y = 7).

De numerieke waarden van de klinkers worden dan opgeteld en gereduceerd tot een getal van één cijfer of een hoofdgetal (11, 22 of 33).

Het zielengetal van een individu komt overeen met hun levenspad en doel. Hieronder vind je de betekenissen van elk zielsgetal:

 • 1 - Val op door het goede voorbeeld te geven
 • 2 - Vervulling door een partnerschap met anderen
 • 3 - Creëer vreugde voor jezelf en anderen
 • 4 - Maak veilige ruimtes voor anderen
 • 5 - Bekijk de wereld
 • 6 - Anderen dienen waar dat nodig is
 • 7- Een spiritueel pad bereiken en anderen begeleiden
 • 8 - Leid jezelf en anderen naar succes
 • 9 - Leren en onderwijzen
 • 11 - Vind persoonlijke verlichting
 • 22 - Leer anderen hoe ze betere partners in het leven kunnen zijn
 • 33 - Wees creatief en genees anderen
 • 44 - Anderen genezen in een gemeenschap
 • 55 - De status-quo van een gemeenschap verstoren

Engelen Getallen

engelnummers uitgelegd

Engelengetallen bestaan uit drievoudige alledaagse getallen, variërend van 111 tot 999, en er zijn ook negen Orders, waarbij het gaat om viervoudige alledaagse getallen, variërend van 1111 tot 9999.

Deze getallencombinaties worden beschouwd als kanalen waardoor goddelijke boodschappen worden overgebracht naar individuen, waardoor ze zich moeten verdiepen in de interpretatie van de boodschap en de engel of orde moeten identificeren die de boodschap overbrengt.

De belangrijkste kenmerken van engelennummers zijn de volgende:

 • Getalpatronen herhalen

Engelengetallen bestaan meestal uit herhalende reeksen, zoals 111, 222, 333, enz. Er wordt aangenomen dat deze reeksen de aandacht van mensen trekken, zodat ze de boodschap die wordt overgebracht opmerken.

 • Persoonlijke betekenis

Van elk engelengetal wordt gedacht dat het een unieke boodschap in zich draagt die is afgestemd op de persoon die het tegenkomt. De interpretatie van de boodschap hangt vaak af van de context van iemands leven en huidige omstandigheden.

 • Positieve en bemoedigende berichten

Engelengetallen worden over het algemeen geassocieerd met positieve en opbeurende boodschappen. Ze kunnen aanmoediging, geruststelling en steun bieden in moeilijke tijden of aangeven dat iemand op de goede weg is.

 • Spirituele begeleiding

Veel mensen interpreteren getallen van engelen als een vorm van spirituele begeleiding en een herinnering aan de aanwezigheid van hogere spirituele wezens of krachten in hun leven.

 • Numerologische interpretaties

Engelengetallen kunnen ook worden geïnterpreteerd met behulp van traditionele numerologische methoden, waarbij de afzonderlijke cijfers van het getal worden geanalyseerd om aanvullende inzichten en betekenissen af te leiden.

 • Synchroniciteit

Het tegenkomen van getallen van engelen wordt vaak gezien als een vorm van synchroniciteit, waarbij betekenisvolle toevalligheden samenkomen om een diepere boodschap aan het individu over te brengen.

Numerologie gebruiken in het dagelijks leven

Je voordeel doen met numerologie houdt in dat je de oude metafysische praktijk gebruikt als hulpmiddel voor zelfbewustzijn en persoonlijke groei.

Door de numerieke vibraties en symbolische betekenissen van namen, data en gebeurtenissen te begrijpen, kunnen mensen waardevolle inzichten krijgen in verschillende aspecten van hun leven.

 1. Zelfontdekking: Het onderzoeken van iemands levenspadnummer en lotnummer kan diepere inzichten geven in persoonlijkheidstrekken, sterke en zwakke punten.
 2. Besluitvorming: Getallen kunnen mensen helpen weloverwogen keuzes te maken in overeenstemming met hun levensdoel en innerlijke roeping.
 3. Relaties: Inzicht in de compatibiliteit van levenspadnummers kan interpersoonlijke relaties verbeteren en begrip kweken.
 4. Timing: Numerologie kan worden toegepast om gunstige momenten te bepalen voor belangrijke beslissingen of gebeurtenissen in het leven.
 5. Spirituele groei: Je verdiepen in de spirituele betekenis van getallen kan leiden tot een diepere verbinding met het universum en zijn mysteries.
 6. Genezing: Getallen kunnen een hulpmiddel zijn om patronen en uitdagingen te identificeren, wat kan helpen bij persoonlijke genezing en groei.

Referenties

Numerologie - Wikipedia

De ultieme gids voor numerologie

Numerologie Kaart & Betekenissen, Bereken Levensweg & Bestemmingsgetal

Numerologie: Vind je nummer & reading | Horoscope.com

Beginnersgids voor numerologie: hoe je jouw levenspadgetal kunt vinden | Allure

Gematria - Wikipedia

Chinese numerologie - Wikipedia

Disclaimer

De inhoud van dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het wordt altijd aanbevolen om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u veranderingen aanbrengt in uw gezondheid of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid. Anahana is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.