10

Mi a neuroplaszticitás

Utolsó frissítés: május 6, 2023

Featured Image

Table of Contents

Ismerje meg a neuroplaszticitás eredetét, típusait és használatát a különböző populációkban, valamint azt, hogy hogyan tudja átprogramozni az agyát a plaszticitás javítása érdekében.

 

Mi az a neuroplaszticitás?

mi az a neuroplaszticitás, az agy szupererejeTudta, hogy az emberi agy folyamatos változásokon megy keresztül a neuroplaszticitásnak nevezett folyamat révén?

A neuronok az agyat és az idegrendszert alkotó idegsejtek. A plaszticitás az agy változásra való képességére és alakíthatóságára utal. Az agy idegszövete óriási plaszticitási képességgel rendelkezik.

A neuroplaszticitás, más néven az agy plaszticitása tehát az agy alkalmazkodási és változásra való képessége. Ez a kifejezés az idegrendszernek arra a képességére utal, hogy az agy szerkezetének és működésének átstrukturálásával és újjászervezésével, valamint az ideghálózatok növekedésével reagáljon a belső vagy külső ingerekre.

A strukturális és funkcionális változások agykárosodásból, környezeti változásokból, új tapasztalatokból vagy a tanulásnak tulajdonítható strukturális változásokból származnak.

A neuroplaszticitás segít alkalmazkodni a fiziológiai változásokhoz, az új tapasztalatokhoz és a környezeti nyomáshoz. Amikor új tapasztalatokon megyünk keresztül, új idegi kapcsolatokat hozunk létre az idegsejtek között, és az agyat átprogramozzuk, hogy alkalmazkodjon az új helyzetekhez.

Miközben a neuroplaszticitás napi szinten történik, mi is ösztönözhetjük és stimulálhatjuk az agy plaszticitását.

 

A neurális plaszticitás története és kutatása

Jerzy Konorski alkotta meg először a neuroplaszticitás kifejezést 1948-ban; egy idegtudós írta le a neuronális struktúrákban megfigyelt változásokat, és az 1960-as években kezdték szélesebb körben használni.

Az 1960-as évekig a tudósok úgy vélték, hogy az agy fejlődése és változásai csak a korai gyermekkorban és csecsemőkorban következhetnek be. Felnőttkorra az agy szerkezete állandósul.

A neuroplaszticitás gondolata azonban még régebbre nyúlik vissza, az "idegtudomány atyjához", Santiago Ramon y Cajalhoz. Az 1900-as évek elején felfedezte, hogy az emberi agy az akkori közhiedelemmel ellentétben a felnőttkor elérése után is megváltozik.

Az 1960-as években egy másik felfedezés szerint az idegsejtek képesek újjászerveződni egy traumatikus eseményt követően. A kutatások azt is felfedezték, hogy a stressz megváltoztathatja az agy szerkezetét és működését.

A kutatók az 1990-es évek végén megállapították, hogy a stressz az agysejteket is elpusztíthatja; ez a következtetés azonban még nem igazolódott.

Évtizedekig az agyat "nem megújuló szervnek" tekintették, mivel az agysejtek véges mennyiségben vannak jelen, és az egyén korával elhalnak. Ahogy Ramon y Cajal mondta: "Afelnőtt központokban az idegpályák valami megváltoztathatatlan, befejezett és valami rögzített dolog. Semmi sem regenerálódhat, és minden elpusztulhat".

További vizsgálatok más módokat is találtak arra, hogy az agysejtek elhaljanak, alkalmazkodjanak, újrakapcsolódjanak, feltöltődjenek és újranőjenek, ezt a folyamatot nevezik felnőttkori neurogenezisnek.

 

Hogyan működik a neuroplaszticitás?

hogyan működik a neuroplaszticitásAz agy egyedi munkaegységekből vagy hatalmas hálózatokból, úgynevezett neuronokból áll. Az egymással összekapcsolt neuronok milliói dolgoznak együtt egy-egy feladat elvégzésén.

A neuronhálózatok sajátos és egyedi kapcsolódási mintákat követnek, ugyanolyan sajátos sorrendben tüzelnek, és a neuronok segítenek az egyéneknek különböző feladatok elvégzésében.

Az agy gyors fejlődése és növekedése az egyéneknél az első néhány gyermekévben következik be. Amikor például egy gyermek megszületik, az agykéreg minden egyes idegsejtje körülbelül 2500 kis réssel, azaz szinapszissal rendelkezik az idegsejtek között, ahol az idegimpulzusokat továbbítják.

Hároméves korukra ez a szám neurononként 15 000 szinapszisra nő. A felnőtteknek csak fele ennyi szinapszisuk van. Ennek oka a szinaptikus metszés, amelynek során az új tapasztalatok megszüntetnek néhány kapcsolatot az agyban, miközben más kapcsolatok megerősödnek.

A gyakran használt neuronok erősebb kapcsolatokkal rendelkeznek az agyban, míg a soha vagy ritkán használt neuronok végül elhalnak. Amikor a gyenge kapcsolatok megszűnnek, és újak jönnek létre, az agy alkalmazkodik a változó körülményekhez és környezethez.

 

Neuroplaszticitás vs. neurogenezis

Bár a neuroplaszticitás és a neurogenezis rokon fogalmak, mégis két különböző fogalomról van szó.

A neuroplaszticitás az agy azon képességére utal, hogy új pályákat és kapcsolatokat alakít ki, és újrakábelezi az áramköreit. A neurogenezis viszont az agy azon képességét jelenti, hogy új idegsejteket növeszt.

A neurogenezis lenyűgöző fogalom. Az új idegsejtek növekedésének és az elhalt vagy sérült idegsejtek pótlásának lehetősége megnyitja az utat a demencia új megelőzése és kezelése, az agysérülésekből való felépülés és sok más, általunk még nem ismert terület felé.

 

Strukturális és funkcionális neuroplaszticitás

A kísérleti agykutatás a neuroplaszticitás két fő típusát találta meg, a funkcionális plaszticitást és a strukturális neuroplaszticitást.

A funkcionális neuroplaszticitás az agy azon képessége, hogy az agy egy sérült agyterületről egy egész agyterületre képes áthelyezni a funkciókat. Ezt a tanulás és a fejlődés indítja el, és az idegi szinapszisok tartós szerkezeti változásait eredményezi.

A strukturális plaszticitás az agyban lévő neuronkapcsolatok erősségének változása. Az agy a tanulás hatására képes megváltoztatni fizikai szerkezetét, és az agy képes megváltoztatni neuronkapcsolatait.

 

A neuroplaszticitás további típusai

A neuroplaszticitás más típusai közé tartozik a tapasztalatfüggő plaszticitás. A tapasztalatfüggő plaszticitás a neuronkapcsolatok szerveződésének és létrehozásának folyamatos folyamata az ember élettapasztalatai révén.

A homeosztatikus plaszticitás az agy azon mechanizmusait foglalja magában, amelyek a szinaptikus hálózat homeosztázisát azáltal tartják fenn, hogy az áramkör működésének stabilizálása érdekében összehangolják a több neuron közötti gerjeszthetőség és összekapcsolhatóság változásait.

A szinaptikus plaszticitás az agy azon képessége, hogy hosszú távú, tapasztalatoktól függő változásokat végezzen a neuronális kapcsolatok erősségében. Ez a neuronok alapvető tulajdonsága, mivel különböző aktivitásfüggő mechanizmusok, az úgynevezett szinaptikus plaszticitás révén képesek megváltoztatni a szinaptikus átvitel hatékonyságát és erősségét.

A szinaptikus plaszticitás akkor következik be, amikor a preszinaptikus neuron stimulálja a posztszinaptikus neuront, több neurotranszmitter-receptort ad hozzá, és csökkenti a preszinaptikus neuron által történő stimulációhoz szükséges küszöbértéket.

 

A neuroplaszticitás előnyei

A neuroplaszticitásnak számos előnye van. Számos különböző módon előnyös az agynak és a megismerésnek. Az agy adaptációi és változásai alakítják az egyéni agy működését és a világról alkotott nézeteiket.

Hatással van az egyének tanulási képességeire, emlékeire és tudatalatti hiedelmeire is.

A neuroplaszticitás néhány előnye:

 • Az egyének fokozott képessége az új dolgok megtanulására
 • Az egyének átgondoltabban vesznek részt a tevékenységekben
 • Segítsen a depresszióval és szorongással küzdő egyéneknek.
 • Segít az egyéneknek felépülni a traumás agysérülésekből és a stroke-ból
 • Növeli az agy memóriáját és az agy térfogatát
 • Az agyműködés átprogramozásának képessége.
 • Az egyének kognitív képességeinek javítása.
 • Fokozott agyműködés az agy egyes területein.

 

A neuroplaszticitás jellemzői

Mi-az-neuroplaszticitás-harmadik-weboldalA kutatások kezdetben azt állították, hogy az agy idegi hálózatai az életkor előrehaladtával merevvé és rögzültté válnak. A közelmúltban azonban felfedezték, hogy az agyak soha nem állnak le a változással és az alkalmazkodással.

A neuroplaszticitásnak van néhány meghatározó jellemzője.

Az életkor és a környezet a neuroplaszticitás meghatározó jellemzője. A plaszticitás bármely életkorban bekövetkezhet; bizonyos változások meghatározott életkorokhoz kapcsolódnak. Az agy számos változáson megy keresztül az élet első éveiben, ahogy az éretlen agy szerveződik és növekszik.

A fiatal agyak általában érzékenyebbek és érzékenyebbek a tapasztalatokra, mint az idősebb agyak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az idősebb agyak nem tudnak alkalmazkodni, új dolgokat tanulni és növelni plaszticitásukat.

Az agyi kapcsolatok a gyakrabban vagy ritkábban használt ideghálózatoktól függően erősödnek vagy gyengülnek. A környezet és a genetika kölcsönhatása szerepet játszik az egyén agyi plaszticitásának kialakításában. A neuroplaszticitás egy folyamatos folyamat, amelyben az agysejtek, köztük az ér- és a gliasejtek is részt vesznek. Ezt elősegíti és akadályozza a stressz szintje, a mindennapi életmód és a szokások.

Agykárosodás, például stroke esetén az agy egyes funkciókkal kapcsolatos agyterületek sérülhetnek. A funkcionális mágneses rezonancia képalkotás (fMRI) azt mutatja, hogy az egészséges agyterületek képesek átvenni a károsodott agyterületek funkcióit, és helyreállítani az elvesztett képességeket.

 

Az agyi plaszticitás korlátai

Bár az agyi plaszticitás ígéretes lehetőség a különböző állapotok megelőzésére és kezelésére, vannak korlátai. Az agy nem alakítható a végtelenségig. Bizonyos agyterületek meghatározott funkciókért felelősek. Például bizonyos agyterületek alapvető fontosságúak a megismerésben, a beszédben, a nyelvben és a mozgásban.

A legtöbb bizonyíték az agy plaszticitásának helyreállítására és károsodására az agykéreg körül található. Bár egyes területek képesek kompenzálni a veszteséget, az agykéreg nem tudja teljes mértékben átvenni a károsodott komplex agyi régiók, például a hippokampusz funkcióit.

 

Neuroplaszticitás és pszichológia

A hatékony tanácsadás és coaching döntő eleme az idegi plaszticitás. Az agyi változások és funkcionális adaptációk mellett a neuroplaszticitás potenciális utakat kínál a pszichológiai változásokhoz. Gyógyszereket és vegyi anyagokat használnak arra, hogy megváltoztassák az agyunk működését, és a pszichológia nagy erőfeszítéseket tett az agyban a gondolkodási minták módosításán keresztül bekövetkező változások megértésére.

Mi lenne, ha ehelyett a mindennapi tevékenységek és tapasztalatok révén jelentős és tartós változásokat érhetnénk el? Ez az a pont, ahol a tanulás jelentős szerepet játszik. Amikor az egyének tanulnak, új pályák alakulnak ki az agyban. Minden új lecke és tapasztalat megváltoztathatja az agy munkamódját, és új neuronokat kapcsolhat össze.

 

Életkor és neuroplaszticitás

agyi plaszticitás gyermekeknélAhogy azt az egyének gondolhatják, a neuroplaszticitásban az életkor előrehaladtával változások következnek be, de ez egyénenként eltérő.

 

Agyplaszticitás és gyermekek

A gyermekek agya folyamatosan változik, növekszik és fejlődik. A fejlődő agy minden egyes új tapasztalattal alkalmazkodik, és változtatásokat eszközöl az agy szerkezetében, működésében vagy mindkettőben. Ezért a neuroplaszticitás a kritikus gyermekkori időszakban a legaktívabb a normális emberi fejlődés részeként.

A kritikus időszakban az idegrendszer érzékszervi bemeneteket kap a megfelelő fejlődéshez.

Egy csecsemő agyában minden egyes neuron körülbelül 7500 kapcsolattal rendelkezik más neuronokhoz. Kétéves korára a neuronok közötti kapcsolatok száma kétszerese az átlagos felnőtt agyénak.

Ahogy a gyermek felnő, és a kritikus időszak véget ér, a fenntartott kapcsolatok száma csökken, a megmaradtak pedig megerősödnek.

A neuroplaszticitás négy fő típusa figyelhető meg a gyermekeknél.

 1. Károsodott neuroplaszticitás: a szerzett vagy genetikai rendellenességek miatt bekövetkező agyi elváltozásokat foglalja magában.
 2. A túlzott vagy maladaptív plaszticitás magában foglalja a maladaptív és új pályák újjászervezését, amelyek fogyatékosságokat és rendellenességeket eredményezhetnek.
 3. Adaptív plaszticitás: egy új készség elsajátításából vagy gyakorlásából, illetve a sérülést követő strukturális vagy funkcionális változásokhoz való alkalmazkodásból eredő változások.

A folyamatok a gyerekeknél és a fiatalabb gyermekeknél kifejezettebbek, ami növeli a sérülésekből való hatékonyabb felépülés képességét, mint a felnőtteknél. A neuroplasztikus felépülés, az alkalmazkodás és a növekedés mélyreható esetei vannak a gyermekeknél.

 

Agyplaszticitás felnőtteknél

Ezzel szemben a neuroplaszticitás a felnőttek agyában általában kisebb erősséggel és a gyermekeknél kisebb mértékben figyelhető meg, de a felnőtt agy még mindig képes a változásra és az alkalmazkodásra.

A felnőtt agy képes helyreállítani az elveszett és régi funkciókat és a nem gyakran használt kapcsolatokat, javítva a kognitív funkciókat és a memóriát.

Bár a neuroplaszticitás lehetősége a felnőtteknél kisebb, mint a gyermekeknél vagy a fiatal felnőtteknél, egészséges életmóddal és némi erőfeszítéssel a felnőttek is ösztönözhetik agyuk pozitív növekedését és változásait, akárcsak a fiatalabbak.

 

Hogyan lehet átprogramozni az agyat és javítani a plaszticitást?

hogyan lehet javítani a neuroplaszticitástSzámos módja van annak, hogy az élet bármely szakaszában ösztönözzük az agyban végbemenő változásokat a neuroplaszticitás fokozása és fokozása érdekében.

 

Gazdagító környezet

Az első lépés egy gazdagító környezet megteremtése. Az agyban végbemenő pozitív változások ösztönzése magában foglalja a kihívást, újdonságot és összpontosított figyelmet kínáló, gazdag környezet biztosítását, különösen serdülőkorban és gyermekkorban.

A gazdagító környezet azonban felnőttkorban is biztosíthatja az agyi jutalmakat. A gazdag környezet különböző módon stimulálja az agyat. Ez jelenthet például utazást, zenei képzést és tapasztalatszerzést, szépirodalmi művek olvasását, művészeti alkotásokat és táncot.

 

Alvás és testmozgás

Egy másik módja a pihenés vagy az alvás. Az alvás kritikus szerepet játszik az agy dendritikus növekedésében. A dendritek a neuronok végén nőnek, és a neuronok közötti információt továbbítják egyik neuronról a másikra. A neuronkapcsolatok erősítésével elősegíthető a nagyobb agyi plaszticitás.

Az alvás fontos hatással van az egyén fizikai és mentális egészségére. A kutatások szerint a genetika és az agy szürkeállományának felépítése is hozzájárul ezekhez a hatásokhoz.

A jó alváshigiénia gyakorlása segíthet az alvás javításában. Ez azt jelenti, hogy következetes alvási menetrendet kell kialakítani és követni, valamint olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a nyugodt és egészséges alváshoz.

A neuroplaszticitás elősegítésének másik módja a rendszeres testmozgás vagy aktivitás, mivel számos előnye van. Tanulmányok például azt mutatják, hogy a testmozgás segíthet megelőzni a neuronok elvesztését a hippokampusz jelentős területein, amely az emlékezetben részt vevő agyi terület. A testmozgás segítheti az új neuronok képződését is ugyanebben az agyi régióban, ami fokozza az agy plaszticitását.

A legújabb tanulmányok azt mutatják, hogy a testmozgás az agyi plaszticitást is fokozhatja az agyi neurotrofikus faktorra (BDNF, egy idegnövesztő fehérje), a bazális ganglionokra (a motoros aktivitást és a tanulást irányító agyterület) és a funkcionális összekapcsolhatóságra gyakorolt hatásain keresztül. A BDNF növekedése nagyobb neurogenezist eredményez, ami enyhíti a depressziót és a szorongást, és kognitív javulást eredményez.

Hetente legalább 150 perc közepes intenzitású kardiógyakorlat, például úszás, kerékpározás, tánc vagy gyaloglás ajánlott, valamint legalább két nap erőnléti edzés.

 

Életmódbeli változások

Az időszakos koplalás a szinapszisok adaptív válaszait is elősegíti, javítva az agy plaszticitását.

A tudatosság gyakorlása és a társasjátékok, kártyajátékok vagy videojátékok szintén javíthatják az agy plaszticitását.

 

Az agy gyógyítása a plaszticitással

az agy újrakábelezése a plaszticitássalA neuroplaszticitás kutatása a súlyos traumás agysérülésen átesett személyek agyában bekövetkező változások megfigyelésével haladt előre.

A kutatások kimutatták, hogy egyes személyek, akik súlyos traumán estek át, és súlyos agykárosodást szenvedtek, a neuroplaszticitásnak köszönhetően képesek voltak nagyfokú funkcionalitást elérni. A neuroplaszticitás lehetővé teszi, hogy az agy idegsejtjei kompenzálják a sérülést, és a környezet változásaihoz és az új helyzetekhez igazítsák a tevékenységeket.

A tanulmányok azt mutatják, hogy a teljes működőképesség visszanyerhető a különböző fokú agyi traumával rendelkező egyének számára. A Translational Research in Traumatic Brain Injury szerint a traumás élményt három neuroplasztikai fázis követi.

 1. 1. fázis: Közvetlenül a sérülést követően következik be, amikor a neuronok elhalnak, ami az agykérgi gátló pályák csökkenését eredményezi. Ez a fázis körülbelül 24-48 óráig tart, és olyan másodlagos neurális hálózatokat fedezhet fel, amelyeket ritkán vagy soha nem használtak.

 2. 2. fázis: Néhány nappal a trauma után következik be. Az agykérgi pályák aktivitása gerjesztővé válik, új szinapszisokat hozva létre. Más agysejtek és neuronok pótolják az elhalt és sérült sejteket, hogy elősegítsék a gyógyulást.

 3. 3. fázis: Néhány hét múlva következik be, amikor az agy átalakul az új szinapszisok létrehozásával, teljes lendülettel. Ebben a fázisban a rehabilitáció és a terápia segíthet az agynak új idegpályákat megtanulni, korlátozva az agyat ért traumás hatásokat.

Számos olyan farmakológiai kezelés van fejlesztés és vizsgálat alatt, amely a neuroplaszticitás fokozásán keresztül segít az egyéneknek a traumából való felépülésben, a génexpressziót és őssejteket érintő kezelések és terápiák mellett, amelyek immunsejteket toboroznak a károsodás korlátozására és a gyulladásos reakciók szabályozására.

A szövetek károsodásakor a gyulladásos reakciók a perifériáról a központi idegrendszerbe érkező nociceptív inputok emelkedését eredményezik.

A neuroplaszticitás korlátai és az agysérülésből való felépülés nehézségei ellenére a trauma és az agysérülés a legjobb helyzetek az agy neuroplasztikus képességeinek kihasználására. Az agy például képes helyreállni, újjászerveződni és jelentős változásokat előidézni trauma vagy agysérülés után.

 

Agyplaszticitás és stroke

A stroke-ból felépülő egyéneknél megfigyelték a neuroplaszticitást. A stroke gyakran okoz agykárosodást a betegeknél a csökkent véráramlás miatt. A károsodás a mérsékelt intenzitástól (az arcizmok korlátozott károsodása) a súlyos intenzitásig (súlyos memóriazavarok és a kognitív funkciók károsodása) terjedhet.

A súlyosságtól függően az agy térfogata csökkenhet, és az agysejtek mennyisége elhalhat, ami agyi működési zavarokat eredményezhet. A stroke utáni felépülés az agy öngyógyító képességén múlik.

A stroke-betegek azonban sikeres felépülésen is áteshetnek. A szakértők szerint a neuroplaszticitás ösztönzésének legjobb módja a stroke utáni felépüléshez két kulcsfontosságú módszer alkalmazása:

 1. Feladatismétlés: a gyorsabb tanulást elősegítő készség vagy mozgás folyamatos ismétlése, például zenei képzés.

 2. Feladatspecifikus gyakorlat

Egy új tevékenység vagy készség elsajátítása vagy egy régi megtanulása rendszeres és specifikus gyakorlással jelentős agyi változásokat eredményezhet. Feladatismétléssel tanulhatunk, és a specifikus gyakorlás és az egy területen elért javulás más készségeket és képességeket is javíthat.

A foglalkozási, fizikai és beszédterápiák elősegíthetik a neuroplaszticitást, és lehetővé tehetik az agy számára, hogy leküzdje a fizikai és mentális hiányosságokat. Ha például a rehabilitációs folyamatot közvetlenül a stroke-ot vagy bármilyen neurológiai sérülést követően kezdjük el, kihasználhatjuk az agy természetes plaszticitásának trauma utáni növekedését.

A rehabilitáció egy része az idegsejtek közötti kapcsolatok újjáépítésére összpontosít. Az agy újrakábelezése lehetővé teheti, hogy más régiók átvegyék a korábban a sérült területek által kezelt funkciókat.

 

Agyplaszticitás és depresszió

A mentális egészségi állapotok, beleértve a depressziót és a szorongást, csökkent neurális plaszticitással járnak együtt. A negatív neuroplaszticitás összefügg a pszichiátriai rendellenességekkel. A depresszió olyan agykárosodást eredményezhet, amely elősegíti a maladaptív és egészségtelen pályákat, és elriasztja az adaptív utakat.

Az ilyen állapotok modern terápiái a neuroplaszticitás javítására és a betegek értékes megküzdési készségek megtanítására összpontosítanak.

A kutatások azt mutatják, hogy az egyén mindennapi viselkedése megváltoztathatja az agy szerkezetét. Például a depressziót és a szorongást el tudják tanulni. Szakszerű idegi tréninggel ezek a tendenciák konstruktív pályákkal helyettesíthetők.

Például a poszttraumás stressz zavar (PTSD) jelentős egészségügyi problémává válhat a jövőben.

A neuroplasztikus gyakorlatok elősegíthetik az idegi plaszticitást, beleértve az agyi gyakorlatokat, a szeretteinkkel való kapcsolatot és az egészséges táplálkozást.

Az új készségek és a nyelv elsajátítása, a manuális motoros tevékenységek végzése vagy az agytornáztató játékok szintén javíthatják a neuroplaszticitást, és segíthetnek a depresszió és a szorongás kezelésében.

 

A neuroplaszticitás egyéb alkalmazásai

A kutatások a neuronális plaszticitás más alkalmazásait és a különböző állapotokban való részvételét is feltárták, beleértve a binokuláris látást, a fantom végtagokat és a halláskárosodást.

 

Binokuláris látás

A tudósok sokáig azt feltételezték, hogy az embereknek már kora gyermekkorban el kell sajátítaniuk a sztereopszist vagy a binokuláris látást, különben soha nem lesz ilyen. A közelmúltban a sztereó látási rendellenességekben és az amblyopiában szenvedő egyének sikeres fejlődése a neuroplaszticitás kiemelkedő példája. A binokuláris látás és a neuroplaszticitás folyamatos és aktív klinikai és tudományos kutatási terület.

 

Fantom végtagok

Fantomfájdalomról akkor beszélünk, amikor az amputált testrészben továbbra is érzés vagy fájdalom jelentkezik. Ez a jelenség gyakori az amputáción átesett személyeknél. A fantomfájdalom alapja a neuroplaszticitás.

Az eltávolított végtagok agykérgi neuronjai vagy térképei kölcsönhatásba lépnek egy környező területtel a postcentralis gyrusban. Ezt az aktivitást az amputációért felelős kéregterület félreértelmezi.

Az egyének módosíthatják fantom végtagjaik idegi reprezentációit, hogy bonyolult mozgások végrehajtására vonatkozó parancsokat generáljanak.

 

Meditáció

A kutatások szerint a meditáció és a neuroplaszticitás között is van kapcsolat. A meditációs gyakorlat összefügg az agy szürkeállományának intenzitásában és kérgi vastagságában bekövetkező változásokkal. A meditáció fizikai változásokat eredményezhet az agy szerkezetében, különösen a depresszióval, szorongással, félelemmel, haraggal, együttérzéssel és figyelemmel kapcsolatos régiókban.

 

Hallásvesztés és siketség

A hallás elvesztése vagy a süketség a hallókéreg és más kapcsolódó agyterületek kompenzációs plaszticitását eredményezheti. A hallókéreg elsősorban a hallási információk feldolgozásáért felelős; a hallássérült egyéneknél azonban más funkciókra, többek között a szomatoszenzációra és a látásra irányul át.

 

Következtetés

A neuroplaszticitás olyan folyamat, amely az egészséges és a beteg agyban egyaránt manipulálható, és számos előnnyel jár. Az agy fejlődésének kezdetétől halálunkig az agy neuronális kapcsolatai a változó igényekhez igazodva alkalmazkodnak. Ez a véget nem érő és dinamikus folyamat lehetővé teszi számunkra, hogy alkalmazkodjunk és tanuljunk a különböző tapasztalatokból.

 

Hivatkozások

Neuroplaszticitás - StatPearls - NCBI könyvespolc.

Neuroplaszticitás: Hogyan változtatja meg a tapasztalat az agyat?

Dinamikus agyak és a neuroplaszticitás változó szabályai: A tanulás és a felépülés következményei

Neuroplaszticitás | Psychology Today Magyarország