Termeni și condiții

Ultima actualizare: 17 februarie 2022

Cei prezenți Termeni și condiții ("Termeni", "Termeni și condiții") reglementează relația dumneavoastră cu site-ul https://www.anahana.com ("Serviciul") operat de Anahana Wellness Inc. ("noi", "noi" sau "al nostru").

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții înainte de a utiliza Serviciul.

Accesul și utilizarea Serviciului se bazează pe acceptarea și respectarea de către dvs. a acestor Termeni. Acești Termeni se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altor persoane care accesează sau utilizează Serviciul.

Prin accesarea sau utilizarea Serviciului sunteți de acord să respectați acești Termeni și să acceptați toate consecințele legale. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, în totalitate sau parțial, vă rugăm să nu utilizați Serviciul.

 

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Serviciul și întregul conținut, inclusiv, dar fără a se limita la text, imagini, grafică sau cod, sunt proprietatea Anahana Wellness Inc. și sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale, baze de date și alte drepturi de proprietate intelectuală. Puteți să afișați și să copiați, să descărcați sau să imprimați porțiuni din materialul din diferitele zone ale Serviciului numai pentru uzul dumneavoastră necomercial. Orice altă utilizare este strict interzisă și poate încălca drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi. Acești Termeni nu vă acordă o licență de utilizare a niciunei mărci comerciale a Anahana Wellness Inc. sau a afiliaților săi. De asemenea, sunteți de acord să nu folosiți, să modificați sau să ștergeți nicio notificare de proprietate din materialele descărcate de pe Serviciu.

 

Legături către alte site-uri web

Serviciul poate conține linkuri către site-uri web sau servicii ale unor terțe părți care nu sunt deținute sau controlate de Anahana Wellness Inc.

Anahana Wellness Inc. nu are niciun control asupra și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile oricăror site-uri web sau servicii ale terților. De asemenea, recunoașteți și sunteți de acord că Anahana Wellness Inc. nu va fi responsabilă sau răspunzătoare, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea în orice astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau servicii.

Vă sfătuim insistent să citiți termenii și condițiile și politicile de confidențialitate ale oricăror site-uri web sau servicii ale terților pe care le vizitați.

 

TERMINAȚIE

Potenim să reziliem sau să suspendăm accesul la Serviciul nostru imediat, fără notificare prealabilă sau răspundere, din orice motiv, inclusiv, fără limitare, dacă încălcați Termenii.

Toate prevederile Termenilor vor supraviețui rezilierii, inclusiv, fără a se limita la, prevederile privind proprietatea, exonerările de garanție, despăgubirile și limitările de răspundere.

În momentul rezilierii, dreptul dvs. de a utiliza Serviciul va înceta imediat.

 

INDEMNIZAȚIE

Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să exonerați de răspundere Anahana Wellness Inc., directorii, ofițerii, directorii, directorii, reprezentanții, angajații, contractorii, licențiatorii, concesionarii, furnizorii și agenții săi, de și împotriva oricăror reclamații, pierderi, daune, obligații, costuri, acțiuni sau cereri.

Acestea includ, dar nu se limitează la: (a) taxele legale și contabile care rezultă din utilizarea Serviciului; (b) încălcarea de către dvs. a oricăruia dintre acești Termeni; și (c) orice postați sau încărcați pe Serviciu.

 

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

Anahana Wellness Inc., directorii, angajații, partenerii, agenții, furnizorii sau afiliații săi, nu vor fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună, directă sau indirectă, incidentală, specială, consecventă sau punitivă, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderi economice, pierderi sau daune aduse mediilor electronice sau datelor, fondului comercial sau alte pierderi intangibile, care rezultă din (i) accesarea sau utilizarea Serviciului; (ii) incapacitatea dvs. de a accesa sau utiliza Serviciul; (iii) orice comportament sau conținut al unei terțe părți pe sau în legătură cu Serviciul; (iv) orice conținut obținut din sau prin intermediul Serviciului; și (v) accesul neautorizat la, utilizarea sau modificarea transmisiunilor sau conținutului dvs., indiferent dacă se bazează pe garanție, contract, delict (inclusiv neglijență) sau orice altă pretenție legală, indiferent dacă am fost sau nu informați de posibilitatea unor astfel de daune și chiar dacă se constată că un remediu prevăzut în prezentul document nu și-a atins scopul esențial.

 

DISCLAMAȚIE ȘI NEREMITE DE RENUNȚARE LA DREPTURI

Anahana Wellness Inc. nu oferă nicio garanție, declarație sau garanție de niciun fel în ceea ce privește site-ul web și tehnologia asociată. Orice pretinse garanții, termeni și condiții aplicabile sunt excluse, în cea mai mare măsură permisă de lege. Utilizarea Serviciului se face pe riscul dumneavoastră exclusiv. Serviciul este furnizat "AS IS" și "AS AVAILABLE". Serviciul este furnizat fără garanții de niciun fel, fie ele exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de vandabilitate, de adecvare la un anumit scop, de neîncălcare sau de performanță, cu excepția celor prevăzute de legile din orice provincie din Canada. În astfel de cazuri, se va aplica legea provincială în măsura în care este necesar.

Anahana Wellness Inc. filialele, afiliații și licențiatorii săi nu garantează că: a) Serviciul va funcționa neîntrerupt, în siguranță sau va fi disponibil la un anumit moment sau într-o anumită locație; b) orice erori sau defecte vor fi corectate; c) Serviciul este lipsit de viruși sau alte componente dăunătoare sau d) rezultatele utilizării Serviciului vor corespunde cerințelor dumneavoastră.

În cazul în care încălcați oricare dintre acești Termeni și Anahana Wellness Inc. alege să nu acționeze imediat sau alege să nu acționeze deloc, Anahana Wellness Inc. va fi în continuare îndreptățită la toate drepturile și căile de atac la orice dată ulterioară, sau în orice altă situație, în care încălcați acești Termeni. Anahana Wellness Inc. nu renunță la niciunul dintre drepturile sale. Anahana Wellness Inc. nu va fi responsabilă pentru orice presupusă încălcare a acestor Termeni cauzată de circumstanțe care nu se află sub controlul său. O persoană care nu este parte la acești Termeni nu va avea niciun drept de executare.

Nu aveți voie să atribuiți, să sublicențiați sau să transferați în alt mod niciunul dintre drepturile dumneavoastră în temeiul acestor Termeni.

 

EXCLUZII

Așa cum s-a stabilit, mai sus, unele jurisdicții nu permit excluderea anumitor garanții sau excluderea sau limitarea răspunderii pentru daune indirecte sau incidentale, astfel încât limitările de mai sus s-ar putea să nu vi se aplice. Legile provinciale din Canada se pot aplica anumitor produse și servicii furnizate.

 

Legislația de guvernare

Cei prezenți Termeni vor fi guvernați, interpretați și aplicați în conformitate cu legile din provincia Ontario și legile din Canada, după caz.

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni este declarată invalidă sau inaplicabilă de către o instanță competentă, atunci toate celelalte prevederi ale acestor Termeni vor rămâne în vigoare. Acești Termeni constituie întregul acord dintre noi în ceea ce privește Serviciul nostru și înlocuiesc și anulează și înlocuiesc orice acorduri anterioare, verbale sau de altă natură, cu privire la Serviciu.

 

SCHIMBĂRI

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră exclusivă, de a modifica sau înlocui acești Termeni în orice moment. În cazul în care o revizuire este materială, vom depune eforturi rezonabile pentru a oferi o notificare cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a noilor termeni. Ceea ce constituie o modificare materială va fi stabilit la discreția noastră exclusivă.

Continuând să accesați sau să utilizați Serviciul nostru după ce aceste revizuiri intră în vigoare, sunteți de acord să vă supuneți termenilor revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu noii termeni, în totalitate sau parțial, vă rugăm să nu mai utilizați site-ul web și Serviciul.

 

CONTACTĂM NOI

Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni, vă rugăm să ne contactați.

Termeni și condiții de https://www.anahana.com