Όροι & Προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση: 17 Φεβρουαρίου 2022

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ("Όροι", "Όροι και Προϋποθέσεις") διέπουν τη σχέση σας με την ιστοσελίδα https://www.anahana.com (η "Υπηρεσία") που λειτουργεί από την Anahana Wellness Inc. ("εμείς", "εμείς" ή "μας").

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.

Η πρόσβασή σας στην Υπηρεσία και η χρήση της βασίζεται στην αποδοχή και συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους. Οι παρόντες Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, χρήστες και άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και αποδέχεστε όλες τις νομικές συνέπειες. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, εν όλω ή εν μέρει, παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η Υπηρεσία και όλα τα περιεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, εικόνων, γραφικών ή κώδικα, αποτελούν ιδιοκτησία της Anahana Wellness Inc. και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, βάσεις δεδομένων και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να προβάλλετε και να αντιγράφετε, να κατεβάζετε ή να εκτυπώνετε τμήματα του υλικού από τις διάφορες περιοχές της Υπηρεσίας μόνο για δική σας μη εμπορική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά και ενδέχεται να παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και άλλους νόμους. Οι παρόντες Όροι δεν σας παρέχουν άδεια χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος της Anahana Wellness Inc. ή των θυγατρικών της. Επιπλέον, συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε, αλλάζετε ή διαγράφετε οποιεσδήποτε σημειώσεις ιδιοκτησίας από υλικά που κατεβάζετε από την Υπηρεσία.

 

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από την Anahana Wellness Inc.

Η Αahana Wellness Inc. δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιουδήποτε ιστότοπου ή υπηρεσίας τρίτου μέρους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε περαιτέρω ότι η Anahana Wellness Inc. δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπόλογη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται να προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα σε ή μέσω τέτοιων ιστοσελίδων ή υπηρεσιών.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου οποιωνδήποτε δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών τρίτων που επισκέπτεστε.

 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβαση στην Υπηρεσία μας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, εάν παραβιάσετε τους Όρους.

Όλες οι διατάξεις των Όρων επιβιώνουν μετά την καταγγελία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διατάξεων περί ιδιοκτησίας, των αποποιήσεων εγγυήσεων, των αποζημιώσεων και των περιορισμών ευθύνης.

Με την καταγγελία, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία θα παύσει αμέσως.

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την Anahana Wellness Inc., τους εντολείς της, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους εκπροσώπους, τους υπαλλήλους, τους εργολάβους, τους αδειοδότες, τους αδειούχους, τους προμηθευτές και τους αντιπροσώπους της, από και ενάντια σε οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, υποχρεώσεις, έξοδα, αγωγές ή απαιτήσεις.

Αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: (α) νομικά και λογιστικά έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, (β) την παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους από εσάς και (γ) οτιδήποτε δημοσιεύετε ή ανεβάζετε στην Υπηρεσία.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αναχάνα Wellness Inc, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι πράκτορες, οι προμηθευτές ή οι θυγατρικές της, δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, άμεση ή έμμεση, τυχαία, ειδική, επακόλουθη ή τιμωρητική ζημία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οικονομικών απωλειών, απώλειας ή ζημίας σε ηλεκτρονικά μέσα ή δεδομένα, υπεραξίας ή άλλων άυλων απωλειών, που προκύπτουν από (i) την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία ή τη χρήση της Υπηρεσίας, (ii) την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, (iii) οποιασδήποτε συμπεριφοράς ή περιεχομένου οποιουδήποτε τρίτου μέρους στην Υπηρεσία ή που σχετίζεται με αυτήν, (iv) οποιουδήποτε περιεχομένου που λαμβάνεται από ή μέσω της Υπηρεσίας και (v) της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των μεταδόσεων ή του περιεχομένου σας, είτε βασίζεται σε εγγύηση, σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή οποιαδήποτε άλλη νομική αξίωση, είτε έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας είτε όχι, και ακόμη και αν διαπιστωθεί ότι κάποιο ένδικο βοήθημα που προβλέπεται στο παρόν έχει αποτύχει στον ουσιώδη σκοπό του.

 

Αποποίηση ευθύνης και μη παραίτηση από τα δικαιώματα

Η Anahana Wellness Inc. δεν παρέχει εγγυήσεις, δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους όσον αφορά την ιστοσελίδα και τη σχετική τεχνολογία. Οποιεσδήποτε δήθεν ισχύουσες εγγυήσεις, όροι και προϋποθέσεις αποκλείονται, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Η Υπηρεσία παρέχεται "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ". Η Υπηρεσία παρέχεται χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης ή εκτέλεσης, εκτός εάν προβλέπεται από τους νόμους οποιασδήποτε επαρχίας του Καναδά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επαρχιακή νομοθεσία θα εφαρμόζεται στο βαθμό που είναι απαραίτητο.

Η Anahana Wellness Inc. οι θυγατρικές της, οι θυγατρικές της και οι δικαιοπάροχοι της δεν εγγυώνται ότι α) η Υπηρεσία θα λειτουργεί χωρίς διακοπή, θα είναι ασφαλής ή θα είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή τοποθεσία, β) τυχόν σφάλματα ή ελαττώματα θα διορθωθούν, γ) η Υπηρεσία είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά, ή δ) τα αποτελέσματα της χρήσης της Υπηρεσίας θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.

Αν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και η Anahana Wellness Inc. επιλέξει να μην ενεργήσει άμεσα ή επιλέξει να μην ενεργήσει καθόλου, η Anahana Wellness Inc. θα εξακολουθεί να έχει όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία ή σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, όπου παραβιάζετε τους παρόντες Όρους. Η Anahana Wellness Inc. δεν παραιτείται από κανένα από τα δικαιώματά της. Η Anahana Wellness Inc. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε υποτιθέμενη παραβίαση των παρόντων Όρων που προκαλείται από περιστάσεις πέραν του ελέγχου της. Ένα πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στους παρόντες Όρους δεν έχει κανένα δικαίωμα επιβολής.

Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να παραχωρήσετε υπο-άδεια ή να μεταβιβάσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας βάσει των παρόντων Όρων.

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ

Όπως ορίζεται, παραπάνω, ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ορισμένων εγγυήσεων ή τον αποκλεισμό ή περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, οπότε οι παραπάνω περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Οι επαρχιακές νομοθεσίες του Καναδά ενδέχεται να ισχύουν για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται.

 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται και επιβάλλονται σύμφωνα με τους νόμους της επαρχίας του Οντάριο και τους νόμους του Καναδά, όπως ισχύουν.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, τότε οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία μας και αντικαθιστούν και αντικαθιστούν οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες, προφορικές ή άλλες, σχετικά με την Υπηρεσία.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι ουσιώδης, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την παροχή ειδοποίησης τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε νέων όρων. Το τι συνιστά ουσιώδη αλλαγή θα καθορίζεται κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Συνεχίζοντας την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας μας μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, εν όλω ή εν μέρει, παρακαλούμε σταματήστε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και την Υπηρεσία.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Όροι και προϋποθέσεις της https://www.anahana.com