4

Oddychanie z wydętymi wargami

Last Updated: września 8, 2023

Featured Image

Table of Contents

Oddychanie z wydętymi wargami to technika oddechowa powszechnie stosowana w celu poprawy wydajności i kontroli oddychania u osób z chorobami układu oddechowego, takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub astma.

Polega ona na powolnym wdechu przez nos i wydechu przez zaciśnięte usta, jak przy zdmuchiwaniu świecy, aby stworzyć opór i wydłużyć wydech. Technika ta pomaga uwolnić powietrze uwięzione w płucach, zmniejszyć duszność i poprawić wymianę tlenu.

 

Nauka stojąca za techniką oddychania z wydętymi wargami

Co to jest oddychanie z zaciśniętymi ustamiPodczas normalnego oddychania siły wywierane podczas wydechu mogą powodować zapadanie się dróg oddechowych bez chrząstki do wewnątrz, co prowadzi do zwiększonego oporu dróg oddechowych i potencjalnego uwięzienia dwutlenku węgla. Gdy poziom dwutlenku węgla wzrasta, organizm reaguje wykonując głębsze oddechy, ale może to powodować dalsze zatrzymywanie dwutlenku węgla i zmęczenie mięśni oddechowych.

Z drugiej strony, ćwiczenia oddechowe wytwarzają dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe (PEEP). Wytworzone dodatnie ciśnienie przeciwstawia się siłom wywieranym na drogi oddechowe przez przepływ wydechu, co pomaga otworzyć więcej połączeń dróg oddechowych i pęcherzyków płucnych, poprawiając wydajność i zmniejszając potrzebę zwiększonego oddychania.

Ostatecznie powoduje to usunięcie starego powietrza z płuc i wprowadzenie nowego, aby wspomóc oddychanie poprzez otwarcie dróg oddechowych podczas wydechu i zwiększenie wydalania lotnych kwasów w dwutlenku węgla, zapobiegając lub łagodząc hiperkapnię. Zwiększając ciśnienie podczas wydechu i usuwając zużyte powietrze, ćwiczenia oddechowe mogą zapobiegać zapadaniu się dróg oddechowych i łagodzić skutki uwięzienia dwutlenku węgla.

 

Korzyści płynące z oddychania przez usta

Oddychanie z wydętymi wargami może przynieść kilka korzyści, w tym

  1. Poprawiona wydajność oddychania: Oddychanie przez zaciśnięte usta pomaga spowolnić oddychanie i wydłużyć wydech, pozwalając osobie oddychać bardziej efektywnie i wydajnie.

  2. Zmniejszona duszność: Ta technika oddychania może pomóc złagodzić duszności i poprawić ogólny komfort oddychania, dzięki czemu jest korzystna dla osób z chorobami płuc, takimi jak POChP i astma.

  3. Zmniejszona częstość oddechów: Oddychanie przez zaciśnięte usta może pomóc spowolnić tempo oddechu danej osoby, ułatwiając kontrolowanie oddechu i unikanie hiperwentylacji.

  4. Zmniejszona praca oddechowa: Technika ta może pomóc zmniejszyć ilość pracy wymaganej przez mięśnie oddechowe do oddychania, ułatwiając osobom z trudnościami w oddychaniu komfortowe oddychanie.

  5. Zwiększone natlenienie: Oddychanie przez zaciśnięte usta może pomóc zapewnić, że do płuc dociera wystarczająca ilość tlenu, poprawiając ogólne natlenienie i zmniejszając ryzyko gromadzenia się dwutlenku węgla.

 

Jak ćwiczyć oddychanie z zaciśniętymi ustami?

  1. Aby prawidłowo wykonać tę technikę, osoba powinna znaleźć wygodną pozycję i zacząć od rozluźnienia mięśni szyi i ramion oraz wzięcia kilku głębokich oddechów w celu spowolnienia tempa oddychania.

  2. Wykonuj powolny wdech przez nos przez 2 sekundy. (Uwaga: trzymanie ust zamkniętych może korzystnie wpłynąć na zdrowie zębów).

  3. Zaciśnij usta w pozycji gwizdania lub całowania i powoli zrób wydech.

  4. Wydychaj powietrze powoli i delikatnie przez zaciśnięte usta przez 4 sekundy. (Uwaga: wydech powinien być dwa razy dłuższy niż wdech).

  5. Powtórz kroki 2-4 przez kilka oddechów, koncentrując się na powolnym i równomiernym wydechu.

 

Choroby, w których korzystne jest oddychanie z podciągniętymi wargami

Korzyści z oddychania z zaciśniętymi ustamiOddychanie z wydętymi wargami jest skuteczne u osób z obturacyjnymi chorobami płuc, takimi jak astma i restrykcyjne choroby płuc, takie jak zwłóknienie płuc (PF). Jest również skuteczne u pacjentów z innymi chorobami płuc, w tym przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

 

Co to jest POChP?

POChP jest chorobą, która poważnie upośledza czynność płuc i zdolność oddychania, prowadząc do nadmiernego napełnienia płuc i zmniejszonej zdolności wydychania w późniejszych stadiach. Badania wykazały, że pacjenci z POChP mogą zmniejszyć dynamiczną hiperinflację i poprawić swój wzorzec oddychania, tlen tętniczy i tolerancję wysiłku poprzez oddychanie przez zaciśnięte usta.

Technika ta znacznie poprawia jakość życia osób z POChP, której nie można wyleczyć ani odwrócić. Nawet osoby doświadczające niewielkich trudności w oddychaniu mogą odzyskać kontrolę nad swoim oddechem dzięki oddychaniu przez zaciśnięte usta. Związek między POChP a oddychaniem przez zaciśnięte usta wykracza poza te korzyści.

 

Początki oddychania przez usta w torebce

Pacjenci z POChP odkryli ćwiczenia oddechowe z zaciśniętymi ustami, gdy zdali sobie sprawę, że wydychanie powietrza z zaciśniętymi ustami jest bardziej skuteczne niż przez nos, gdy desperacko potrzebują tlenu.

Naukowcy szybko przeanalizowali tę technikę i odkryli, że powolny, kontrolowany przepływ tej techniki wytwarza przeciwciśnienie, pomagając ludziom w pełniejszym wydechu. Wdychanie przez nos i wydychanie przez usta usuwa więcej tlenu z każdym oddechem, zgodnie z eksperymentami modelu płuc dr Briana L. Tiepa.

Dr Tiep i Mary Burns przeprowadzili dwa badania w celu potwierdzenia korzyści płynących z ćwiczeń oddechowych z zaciśniętymi ustami. W pierwszym badaniu pacjenci z POChP wykonywali ćwiczenia i zaobserwowali zwiększone stężenie tlenu, co jest powszechne w programach rehabilitacji pulmonologicznej.

Drugie badanie obejmowało pacjentów z chorobami restrykcyjnymi, takimi jak zwłóknienie płuc, u których nastąpiła poprawa poziomu tlenu poprzez oddychanie przez zaciśnięte usta. Ćwiczenie to jest obecnie częścią leczenia pacjentów, którzy potrzebują dodatkowego tlenu, od zwłóknienia płuc po raka płuc.

 

Przeciwwskazania do oddychania przez podkrążone usta

Ryzyko stosowania oddychania przez zaciśnięte usta jest niskie i wymaga czasu, aby stać się drugą naturą. Jednak nadmierne stosowanie poza metodą regeneracji może obniżyć poziom dwutlenku węgla poniżej normalnego zakresu, potencjalnie zmniejszając ciśnienie perfuzji w mózgu i powodując utratę przytomności.

Ponadto długotrwałe stosowanie tej techniki może prowadzić do zmęczenia mięśni oddechowych i zatrzymania powietrza. Technika ta wymaga odpowiedniej koordynacji w celu utrzymania przedłużonego wydechu.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli funkcje płuc, takie jak wydolność oddechowa lub częstość oddechów, uległy pogorszeniu. Przed zastosowaniem tej techniki w przypadku jakichkolwiek istniejących schorzeń, w tym POChP, należy skonsultować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.

 

Często zadawane pytania

Czy istnieją techniki oddychania podobne do oddychania przez usta?

Ogólnie rzecz biorąc, techniki poprawiające funkcjonowanie płuc i wydajność oddychania mają uspokajający wpływ na centralny układ nerwowy, zmniejszając stres i łagodząc zaburzenia lękowe i paniczne. Na przykład oddychanie przeponowe lub brzuszne polega na delikatnym uciskaniu brzucha podczas wydechu w celu wypchnięcia powietrza. Inne techniki obejmują oddychanie pudełkowe i Sama Vritti (równe oddychanie).

 

Czy oddychanie przez usta może pomóc w depresji i lęku?

Oddychanie przez zaciśnięte usta może nie mieć znaczącego wpływu na depresję i lęk w dłuższej perspektywie, ale może pomóc ludziom uspokoić się i tymczasowo poprawić pobór tlenu.

Technika ta jest powszechnie stosowana do szybkiego powrotu do zdrowia, gdy dana osoba potrzebuje zastrzyku tlenu. Z kolei medytacja ma bardziej znaczący wpływ na radzenie sobie z depresją i lękiem.

 

Czy oddychanie przez zaciśnięte usta zastępuje opiekę w nagłych wypadkach?

Ćwiczenie oddychania z wydętymi wargami to oddychanie przeponowe, które może pomóc poprawić oddychanie i poradzić sobie z dusznością. Mimo to nie powinno być stosowane jako substytut opieki w nagłych wypadkach, jeśli istnieje poważny nagły przypadek medyczny lub pilna potrzeba pomocy medycznej. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości lub obawy co do powagi sytuacji, najlepiej jest natychmiast szukać pomocy w nagłych wypadkach.

 

Jak często ludzie powinni wykonywać oddychanie przez usta?

Zaleca się ćwiczenie oddychania przez usta cztery do pięciu razy dziennie, aż ta prosta technika stanie się drugą naturą. Po jej opanowaniu, osoby ćwiczące mogą wykonywać tę metodę za każdym razem, gdy poczują brak tchu, zwłaszcza podczas wchodzenia po schodach, schylania się lub podnoszenia czegoś.

Treść niniejszego artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia przed dokonaniem jakichkolwiek zmian związanych ze zdrowiem lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zdrowia. Anahana nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub konsekwencje, które mogą wystąpić w wyniku korzystania z dostarczonych informacji.

 

Referencje

Oddychanie z wydętymi wargami - Healthline

Oddychanie z wydętymi wargami - National Library of Medicine

Oddychanie z wydętymi wargami - badanie PubMed

Oddychanie przez wydęte wargi - Medical News Today

Instrukcje oddychania z podkrążonymi wargami - Michigan Medicine

Ćwiczenia i techniki oddechowe w POChP - National Jewish Health

Techniki oddychania - Fundacja POChP

Oddychanie z wydętymi wargami - Insider

Oddychanie z wydętymi wargami - Cleveland Clinic

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) - CDC

Oddychanie z wydętymi ustami dla osób z włóknieniem płuc - PERF

 

Zastrzeżenie

Treść niniejszego artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia przed dokonaniem jakichkolwiek zmian związanych ze zdrowiem lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zdrowia. Anahana nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub konsekwencje, które mogą wystąpić w wyniku korzystania z dostarczonych informacji.