Anahana

The Anahana team of researchers, writers, topic experts, and computer scientists come together worldwide to create educational and practical wellbeing articles, courses, and technology. Experienced professionals in mental and physical health, meditation, yoga, pilates, and many other fields collaborate to make complex topics easy to understand.

test

Tekniker för andningsarbete

Breathwork omfattar flera typer av andningsövningar och tekniker som ger många fördelar, inklusive minskad stress, sänkt blodtryck, ökat fokus och... Läs mer

test

Andning med sammanpressad läpp

Läppandning är en andningsteknik som ofta används för att förbättra andningens effektivitet och kontroll hos personer med andningsbesvär, t.ex.... Läs mer