Emma Lee

Emma, absolwentka Uniwersytetu w Toronto, posiada tytuł licencjata w dziedzinie neuronauki i specjalizację z immunologii. Obecnie kontynuuje studia magisterskie z genetyki molekularnej i neuronauki, pokazując swoje zaangażowanie w odkrywanie skomplikowanych mechanizmów życia.

Czym jest teoria poliwagalna

14 min read

Czym jest teoria poliwagalna

Teoria poliwagalna to zbiór ewolucyjnych, neurologicznych i psychologicznych koncepcji odnoszących się do roli nerwu błędnego w regulacji emocjonalnej, powiązaniach społecznych i reakcjach na strach. Proponuje ona, że ewolucja autonomicznego układu...

Read More