5

Gematria

Laatst bijgewerkt: mei 27, 2024

Featured Image

Table of Contents

Gematria houdt in dat er een numerieke waarde wordt toegekend aan een naam, woord of zin. Deze numerieke waarden worden toegekend op basis van een alfanumerieke code. Deze praktijk gaat vele jaren terug. Het Gematria systeem was en is nog steeds belangrijk in vele culturen en talen, waaronder Hebreeuws, Joods, Kabbalistische literatuur, Grieks, Arabisch en Engels.

Wat is Gematria?

Numerologie-experts geloven in de onmiskenbare relatie tussen letters en cijfers. Men kan bepaalde teksten beter begrijpen en diepere betekenissen vinden door deze getallen met specifieke letters te associëren.

Numerologie wordt al eeuwenlang gebruikt om deze teksten te interpreteren en ze beter te begrijpen.

Gematria is een vorm van numerologie waarbij een numerieke waarde wordt toegekend aan een letter, naam, woord of zin met behulp van cijfers.

Er bestaan veel cijfers, die leiden tot verschillende taalzinnen en woordinterpretaties. Een van de populairste soorten gematria is Hebreeuwse gematria.

Beoefenaars van numerologie, in het bijzonder gematria, geloven dat er opzettelijke verbanden en contexten zijn tussen de klanken van de klinkers en medeklinkers die gebruikt worden in alledaagse taal en die een numerologische en wiskundige betekenis hebben.

De geschiedenis van Gematria

Gematria wordt veel gebruikt in het Hebreeuws; men denkt dat hun cijfers teruggaan tot bijbelse tijden. Later hebben veel andere culturen en talen gematria overgenomen.

Over de geschiedenis van gematria en het eerste gebruik van dit concept wordt nog steeds door velen gedebatteerd. Er zijn veel theorieën over de eerste groep die dit type numerologie gebruikte, hoewel er nog geen consensus is over het eerste gebruik.

Eén theorie is dat het toekennen van cijfers aan letters al in 400 voor Christus werd gebruikt door de Grieken, waar het woord ook vandaan komt, het griekse woord geometria.

Dit was echter niet specifiek voor Gematria; daarom beweren velen dat dit niet de eerste keer is dat het Hebreeuwse Gematria voorkomt.

Een andere theorie stelt dat de eerste Hebreeuwse gematria voorkwam in de inscriptie van Sargon II in 700 voor Christus. Van Sargon II, een koning van het Neo-Assyrische rijk, is bekend dat hij de muur van Khorsabad met een lengte van 16 283 el heeft gebouwd om de numerieke waarde van zijn naam weer te geven.

Er zijn eindeloos veel andere voorbeelden van het gebruik van Gematria en numerologie in de oude Hebreeuwse geschiedenis.

Velen hebben literair bewijs van deze gebeurtenissen en anderen worden mondeling van generatie op generatie doorgegeven.

Gelovers van Gematria

Gematria was populair in veel verschillende culturen en talen en vormt vandaag de dag nog steeds de basis van veel numerologische overtuigingen.

Het geloof in engelengetallen en geluksgetallen is vaak geworteld in de praktijk van numerologie en gematria in verschillende culturen en talen.

  • Joods: zij geloofden dat Gematria gebruikt kon en kan worden om hun religieuze teksten te ontcijferen en specifieke verborgen betekenissen te decoderen. Ze dachten dat ze nieuwe informatie uit Joodse geschriften, zoals de Torah, konden ontdekken.
  • Christenen: Sommige christenen geloven dat er veel codes zijn die men kan ontdekken door de numerieke waarden van de letters in de Bijbel en de lezingen te interpreteren. Op deze manier gebruiken sommige Christenen numerologie voor Bijbelse interpretatie. Velen die geïnteresseerd zijn in Gematria hebben er zelfs talrijke voorbeelden van gevonden in het Nieuwe Testament.

Standaard codering

Er zijn veel verschillende methodes in Gematria. Een van de meest gebruikte is standaard codering. Deze methode maakt gebruik van een cijfercode waarin elke letter van het Hebreeuwse alfabet een numerieke waarde heeft.

Velen geloven dat de bekende standaardcodering andere, meer verborgen coderingen in Joodse teksten verbergt.

Een tekst kan bijvoorbeeld een getal bevatten met een standaard codering, maar dat getal kan ook geverifieerd worden met een heel andere codering. Deze codering geeft een verborgen betekenis aan Joodse geschriften en bijbelteksten.

De praktijk van het gebruik van meerdere cijfers om woorden en getallen te decoderen is wat Gematria relevant houdt, zelfs vandaag de dag.

Met eindeloze mogelijkheden en manieren om verschillende religieuze teksten te ontcijferen, kunnen mensen die geïnteresseerd zijn in Gematria en numerologie teksten bestuderen en er vele betekenissen uit afleiden. Deze praktijk geeft eindeloze, diepere betekenis aan talloze religies en culturen.

Numerieke waarden

De numerieke waarden van de letters van het Hebreeuwse alfabet komen overeen met verschillende numerieke waarden. Elke Hebreeuwse letter heeft een respectieve numerieke waarde tussen 1 en 400.

In een specifieke variant van de standaard codering, de Mispar gadol, krijgen de vijf laatste letters van het alfabet hun numerieke equivalent, variërend van 500 tot 900. Er bestaat ook een wiskundige vergelijking om de gematria-waarde van elke Hebreeuwse letter te vinden.

De waarde van Hebreeuwse klinkers is slechts soms een overweging bij het beoefenen van de standaard gematria-methode. Er zijn echter enkele minder gebruikelijke gematria-methoden waarbij klinkers gematria-nummers toegewezen krijgen.

De numerieke waarde of volgorde van een Hebreeuwse letter kennen is slechts soms evident. Wiskundige vergelijkingen en een standaard gematria-waarde calculator zijn hulpmiddelen die tegenwoordig vaak gebruikt worden om de unieke totale numerieke waarde van hele zinnen te bepalen.

Hebreeuws alfabet in numerologie

Zoals gezegd zijn de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet allemaal geassocieerd met een numerieke equivalentie. Hoewel de meest voorkomende vorm van numerologie in de Joodse cultuur de standaard gematria is, voegen veel andere berekeningsmethoden dezelfde numerieke waarde toe aan elke letter.

Een andere standaardcode in Gematria staat bekend onder het Hebreeuwse woord mispar sdduri; dit bestaat uit een systeem waarbij aan elke 22 letters van het Hebreeuwse alfabet een numerieke waarde van één tot 22 wordt toegekend. Er is ook mispar katan, waarbij elke letter in het Griekse alfabet gelijk is aan een getal van één cijfer.

Er worden nog veel meer gematria-methoden gebruikt in het Hebreeuwse alfabet, allemaal met verschillende doelen en toepassingen. Joodse gematria maakt eindeloze interpretaties van oude en nieuwe religieuze literatuur mogelijk door de numerieke waarde van Hebreeuwse letters te begrijpen.

Beroemde voorbeelden van op Gematria gebaseerde argumenten

Hoewel veel mensen vandaag de dag niet bekend zijn met gematria en het gebruik ervan in specifieke culturen, zoals Joods en Grieks, zijn er veelvoorkomende voorbeelden van numerologie en gematria berekeningen die zeer bekend zijn.

  1. Rabbijnse literatuur: Gematria wordt vaak gebruikt in rabbijnse literatuur. Een voorbeeld is de numerieke waarde van "satan," die 364 is. Zij zouden zeggen dat Satan de autoriteit had om Israël 364 dagen te vervolgen voordat zijn heerschappij eindigde op de Grote Verzoendag, een van de heiligste dagen van het Jodendom en het Samaritaanse geloof.
  2. Christelijke literatuur: Gematria komt voor in het Nieuwe Testament. In Johannes 21:11 wordt verwezen naar een wonderbaarlijke vangst van 153 vissen. Hoewel er veel verschillende en tegenstrijdige interpretaties zijn van dit specifieke gebruik van gematria, is het toch vrij wijdverspreid.

Er zijn veel niet-specifieke, bekende voorbeelden van numerologie in religie en cultuur. Het getal drie heeft bijvoorbeeld een grote betekenis en komt veel voor in verschillende geloofssystemen.

Je kunt het belang van het getal drie zien in de christelijke heilige drie-eenheid: de vader, de zoon en de heilige geest, en in de hindoeïstische heilige drie-eenheid van Shiva, Vishnu en Brahma.

Andere algemene concepten, zoals tijd in het verleden, heden en de toekomst en de wiskundige waarde van pi, die 3,14 is, wijzen allemaal op het getal drie. Dit getal is belangrijk in veel aspecten van de moderne wereld.

Gebruik van Gematria buiten religie

Gematria, een systeem dat getallen aan letters toekent, is niet alleen voor religieuze doeleinden. Het heeft praktische toepassingen buiten tempels en geschriften.

  • Taalkunde: De getal-letterverbindingen van Gematria helpen taalkundigen om patronen in woorden te ontdekken. Deze methode gaat verder dan religieuze teksten en helpt onderzoekers bij het bestuderen van taalstructuren en relaties.
  • Woordspelletjes: Gematria geeft een nieuwe draai aan cryptische puzzels en woordspelletjes. Spelers gebruiken numerieke equivalenten voor plezier en complexiteit en laten zien hoe dit eeuwenoude systeem een boeiend hulpmiddel kan zijn bij recreatieve activiteiten.
  • Persoonlijk Inzicht: Naast religie wenden individuen zich tot gematria voor persoonlijke reflectie. Sommigen zoeken nieuwe perspectieven en inzichten in hun leven door numerieke waarden toe te kennen aan namen of belangrijke woorden, waarbij oude wijsheid wordt gecombineerd met modern zelfonderzoek.
  • Artistieke expressie: Kunstenaars vinden inspiratie in gematria door waarden toe te kennen aan kleuren, vormen of symbolen. Met deze niet-religieuze toepassing kunnen makers hun werk voorzien van verborgen betekenissen, waardoor visuele en conceptuele kunst meer diepte krijgt.
  • Culturele referenties: Gematria heeft zijn stempel gedrukt op de moderne cultuur. Schrijvers en muzikanten verwerken het in hun creaties en geven het een extra betekenislaag die liefhebbers kunnen ontdekken door de numerieke betekenis achter de woorden te onderzoeken.

Het aanpassingsvermogen van Gematria schittert in verschillende niet-religieuze omgevingen en bewijst dat het meer is dan een oud religieus hulpmiddel - het is een dynamisch aspect van taalkundig onderzoek, creatieve expressie, persoonlijke introspectie en culturele verbondenheid.

Referenties

Nummer 33 waarde in Gematria is 357

Gematria - Wikipedia

Wat is Gematria en kan het een verborgen code ontsluiten?

Wat is Gematria?

Gematria

Disclaimer

De inhoud van dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het wordt altijd aangeraden om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u veranderingen aanbrengt met betrekking tot uw gezondheid of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid. Anahana is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.