4

Gematria

Last Updated: maja 27, 2024

Featured Image

Table of Contents

Gematria polega na przypisaniu wartości liczbowej do nazwy, słowa lub zdania. Te wartości liczbowe są przypisywane na podstawie szyfru alfanumerycznego. Praktyka ta sięga wielu lat wstecz. System Gematrii był i nadal jest ważny w wielu kulturach i językach, w tym hebrajskim, żydowskim, kabalistycznym, greckim, arabskim i angielskim.

Czym jest Gematria?

Eksperci numerologii wierzą w niezaprzeczalny związek między literami i liczbami. Można lepiej zrozumieć określone teksty i znaleźć głębsze znaczenia, kojarząc te liczby z określonymi literami.

Numerologia była używana przez wieki do interpretacji i zapewnienia bardziej dogłębnego zrozumienia tych tekstów.

Gematria to rodzaj numerologii, który polega na przypisywaniu wartości liczbowej do litery, imienia, słowa lub zdania za pomocą szyfrów.

Istnieje wiele szyfrów, które prowadzą do różnych zwrotów językowych i interpretacji słów. Jednym z najpopularniejszych rodzajów gematrii jest gematria hebrajska.

Praktycy numerologii, a konkretnie gematrii, wierzą, że istnieją celowe powiązania i konteksty między dźwiękami samogłosek i spółgłosek używanych w języku codziennym, a ich numerologicznym i matematycznym znaczeniem.

Historia Gematrii

Gematria jest powszechnie używana w języku hebrajskim; uważa się, że ich szyfry sięgają czasów biblijnych. Później wiele innych kultur i języków przyjęło gematrię.

Historia gematrii i pierwsze zastosowania tej koncepcji są nadal przedmiotem wielu dyskusji. Istnieje wiele teorii na temat pierwszej grupy, która użyła tego typu numerologii, chociaż nie ma jeszcze konsensusu co do jej pierwszego użycia.

Jedna z teorii głosi, że przypisywanie liczb do liter było stosowane przez Greków już w 400 r. p.n.e., skąd też wywodzi się słowo geometria.

Było to jednak niespecyficzne dla Gematrii; dlatego wielu twierdzi, że nie jest to pierwsze wystąpienie hebrajskiej Gematrii.

Inna teoria głosi, że pierwsze wystąpienie hebrajskiej gematrii miało miejsce w inskrypcji Sargona II w 700 r. p.n.e.. Wiadomo, że Sargon II, król imperium neoasyryjskiego, zbudował mur Khorsabad o długości 16 283 łokci, reprezentujący wartość liczbową jego imienia.

Istnieje nieskończenie wiele innych przykładów wykorzystania gematrii i numerologii w starożytnej historii hebrajskiej.

Wiele z nich ma dowody literackie na te zdarzenia, a inne są przekazywane z pokolenia na pokolenie ustnie.

Wierzący w Gematrię

Gematria była popularna w wielu różnych kulturach i językach i do dziś pozostaje podstawą wielu wierzeń numerologicznych.

Wiara w liczby anielskie i szczęśliwe liczby jest często zakorzeniona w praktyce numerologii i gematrii w różnych kulturach i językach.

  • Żydzi: wierzyli, że Gematria może i może być używana do odszyfrowania ich tekstów religijnych i odkodowania określonych ukrytych znaczeń. Uważali, że mogą odkryć nowe informacje z żydowskich pism świętych, takich jak Tora.
  • Chrześcijanie: Niektórzy chrześcijanie wierzą, że istnieje wiele kodów, które można odkryć, interpretując wartości liczbowe liter w Biblii i jej czytaniach. W ten sposób niektórzy chrześcijanie wykorzystują numerologię do interpretacji biblijnej. Wielu zainteresowanych Gematrią znalazło nawet liczne jej przykłady w Nowym Testamencie.

Standardowe kodowanie

W Gematrii istnieje wiele różnych metod. Jedną z najczęściej stosowanych jest kodowanie standardowe. Metoda ta wykorzystuje szyfr, w którym każda litera alfabetu hebrajskiego ma wartość liczbową.

Wielu uważa, że dobrze znany szyfr standardowego kodowania ukrywa inne, bardziej ukryte szyfry w żydowskich tekstach.

Na przykład tekst może zawierać liczbę przy użyciu standardowego szyfru kodującego, ale liczba ta może być również zweryfikowana przy użyciu zupełnie innego szyfru. Kodowanie to nadaje ukryte znaczenie pismom żydowskim i tekstom biblijnym.

Praktyka używania wielu szyfrów do dekodowania słów i sum liczbowych jest tym, co sprawia, że Gematria jest aktualna nawet dziś.

Dzięki nieskończonym możliwościom i sposobom odszyfrowania różnych tekstów religijnych, ludzie zainteresowani Gematrią i numerologią mogą studiować teksty i czerpać z nich wiele znaczeń. Praktyka ta nadaje nieskończone, głębsze znaczenie niezliczonym religiom i kulturom.

Wartości liczbowe

Wartości liczbowe liter alfabetu hebrajskiego odpowiadają różnym wartościom liczbowym. Każda hebrajska litera ma odpowiednią wartość liczbową od 1 do 400.

W specyficznej odmianie standardowego kodowania, Mispar gadol, pięć ostatnich liter alfabetu otrzymuje swój odpowiednik liczbowy, w zakresie od 500 do 900. Istnieje również równanie matematyczne pozwalające znaleźć wartość gematrii każdej hebrajskiej litery.

Wartość hebrajskich samogłosek jest tylko czasami brana pod uwagę przy stosowaniu standardowej metody gematrii. Istnieją jednak pewne mniej powszechne metody gematrii, w których samogłoskom przypisywane są numery gematrii.

Znajomość wartości liczbowej lub sekwencji dowolnej hebrajskiej litery jest oczywista tylko czasami. Równania matematyczne i standardowy kalkulator wartości gematrii są obecnie powszechnie używanymi narzędziami do określania unikalnej całkowitej wartości liczbowej całych zdań.

Alfabet hebrajski w numerologii

Jak wspomniano, 22 litery alfabetu hebrajskiego są powiązane z odpowiednikami liczbowymi. Chociaż najbardziej rozpowszechnioną formą numerologii w kulturze żydowskiej jest standardowa gematria, wiele innych metod obliczeniowych dodaje tę samą wartość liczbową do każdej litery.

Inny standardowy szyfr w Gematrii znany jest pod hebrajskim słowem mispar sdduri; składa się on z systemu, w którym każdej z 22 liter alfabetu hebrajskiego przypisana jest wartość liczbowa od jeden do 22. Istnieje również mispar katan, w którym każda litera alfabetu greckiego odpowiada jednocyfrowej liczbie.

W alfabecie hebrajskim stosuje się wiele innych metod gematrii, z których wszystkie mają różne cele i zastosowania. Żydowska gematria pozwala na nieskończoną interpretację starej i nowej literatury religijnej poprzez zrozumienie wartości liczbowej hebrajskich liter.

Słynne przykłady argumentów opartych na Gematrii

Chociaż wiele osób nie jest dziś zaznajomionych z gematrią i jej zastosowaniem w określonych kulturach, takich jak żydowska i grecka, istnieją powszechne przykłady numerologii i obliczeń gematrii, które są bardzo dobrze znane.

  1. Literatura rabiniczna: Gematria jest powszechnie używana w literaturze rabinicznej. Jednym z przykładów jest wartość liczbowa słowa "szatan", która wynosi 364. Mówi się, że Szatan miał władzę ścigania Izraela przez 364 dni, zanim jego panowanie zakończyło się w Dniu Pojednania, jednym z najświętszych dni judaizmu i samarytanizmu.
  2. Literatura chrześcijańska: Gematria jest widoczna w Nowym Testamencie. W Ewangelii Jana 21:11 znajduje się odniesienie do cudownego połowu 153 ryb. Chociaż istnieje wiele różnych i sprzecznych interpretacji tego konkretnego zastosowania gematrii, jest ono jednak dość rozpowszechnione.

Istnieje wiele niespecyficznych, dobrze znanych przykładów numerologii w religii i kulturze. Na przykład liczba trzy ma ogromne znaczenie i występuje w różnych systemach wierzeń.

Można dostrzec znaczenie liczby trzy w chrześcijańskiej świętej trójcy: ojcu, synu i duchu świętym oraz w hinduistycznej świętej trójcy Śiwy, Wisznu i Brahmy.

Inne ogólne pojęcia, takie jak czas reprezentowany w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości oraz matematyczna wartość pi wynosząca 3,14, wszystkie wskazują na liczbę trzy. Liczba ta ma znaczenie w wielu aspektach współczesnego świata.

Wykorzystanie gematrii poza religią

Gematria, system przypisywania liczb do liter, nie jest przeznaczony wyłącznie do celów religijnych. Ma on praktyczne zastosowania wykraczające poza świątynie i pisma święte.

  • Lingwistyka: Połączenia liczb i liter Gematrii pomagają lingwistom odkrywać wzorce w słowach. Metoda ta wykracza poza teksty religijne, pomagając naukowcom w badaniu struktur i relacji językowych.
  • Gry słowne: Gematria dodaje zwrot do zagadek i gier słownych. Gracze używają numerycznych odpowiedników dla zabawy i złożoności, pokazując, jak ten starożytny system może być wciągającym narzędziem w zajęciach rekreacyjnych.
  • Osobisty wgląd: Poza religią, ludzie zwracają się do gematrii w celu osobistej refleksji. Niektórzy szukają nowych perspektyw i wglądu w swoje życie, przypisując wartości liczbowe imionom lub znaczącym słowom, łącząc starożytną mądrość z nowoczesnym odkrywaniem siebie.
  • Ekspresja artystyczna: Artyści znajdują inspirację w gematrii, przypisując wartości kolorom, kształtom lub symbolom. Ta niereligijna aplikacja pozwala twórcom nadać swojej pracy ukryte znaczenia, dodając głębi sztuce wizualnej i konceptualnej.
  • Odniesienia kulturowe: Gematria odcisnęła swoje piętno na współczesnej kulturze. Pisarze i muzycy włączają ją do swoich dzieł, nadając dodatkową warstwę znaczenia, którą entuzjaści mogą odkryć, badając numeryczne znaczenie kryjące się za słowami.

Zdolność gematrii do adaptacji błyszczy w różnych niereligijnych środowiskach, udowadniając, że jest to coś więcej niż starożytne narzędzie religijne - to dynamiczny aspekt eksploracji językowej, twórczej ekspresji, osobistej introspekcji i więzi kulturowej.

Referencje

Wartość liczby 33 w Gematrii to 357

Gematria - Wikipedia

Czym jest Gematria i czy może odblokować ukryty kod?

Czym jest Gematria?

Gematria

Zastrzeżenie

Treść niniejszego artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia przed dokonaniem jakichkolwiek zmian związanych ze zdrowiem lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zdrowia. Anahana nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub konsekwencje, które mogą wystąpić w wyniku korzystania z dostarczonych informacji.