4

Gematria

Utolsó frissítés: május 27, 2024

Featured Image

Table of Contents

A gemátria során egy névhez, szóhoz vagy mondathoz számértéket rendelünk. Ezeket a számértékeket egy alfanumerikus kód alapján rendelik hozzá. Ez a gyakorlat sok évre nyúlik vissza. A Gematria-rendszer számos kultúrában és nyelvben fontos volt és ma is fontos, többek között a héber, a zsidó, a kabbalisztikus irodalomban, a görög, az arab és az angol nyelvben.

Mi az a Gematria?

A numerológia szakértői hisznek a betűk és a számok közötti tagadhatatlan kapcsolatban. Jobban megérthetünk bizonyos szövegeket, és mélyebb jelentéstartalmakat találhatunk, ha ezeket a számokat bizonyos betűkhöz társítjuk.

A numerológiát évszázadok óta használják e szövegek értelmezésére és mélyebb megértésére.

A gematria a számmisztika egyik fajtája, amely során egy betűhöz, névhez, szóhoz vagy mondathoz számértéket rendelnek hozzá kódok segítségével.

Számos kód létezik, amelyek különböző nyelvi kifejezésekhez és szóértelmezésekhez vezetnek. A gematria egyik legnépszerűbb típusa a héber gematria.

A numerológia, különösen a gematria művelői úgy vélik, hogy a mindennapi nyelvben használt magán- és mássalhangzók hangjai között szándékos összefüggések és összefüggések vannak, amelyeknek numerológiai és matematikai jelentésük van.

A Gematria története

A gematriát gyakran használják a héber nyelvben; rejtjelezéseikről úgy gondolják, hogy a bibliai időkig nyúlnak vissza. Később sok más kultúra és nyelv is átvette a gematriát.

A gematria történetét és a fogalom első felhasználási módjait sokan vitatják még ma is. Számos elmélet létezik arról, hogy melyik csoport használta először ezt a fajta numerológiát, bár az első használatáról még nem alakult ki konszenzus.

Az egyik elmélet szerint a görögök már i. e. 400-ban használták a számok betűkhöz rendelését, és innen származik a szó is, a görög geometria szóból.

Ez azonban nem volt specifikus a Gematriára; ezért sokan azt állítják, hogy ez nem a héber Gematria első előfordulása.

Egy másik elmélet szerint a héber gematria első előfordulása II. Sargon feliratában volt i. e. 700-ban. II. Sargon, az újasszír birodalom királya, úgy tudjuk, hogy 16 283 könyök hosszúságú falat építtetett Khorsabadban, amely a nevének számértékét jelképezi.

A Gematria és a numerológia használatára az ókori héber történelemben végtelen sok más példa is van.

Sokan rendelkeznek irodalmi bizonyítékkal ezekről az eseményekről, mások pedig szájhagyomány útján öröklődnek generációról generációra.

A Gematria hívei

A gematria számos különböző kultúrában és nyelven népszerű volt, és ma is számos numerológiai hiedelem alapja.

Az angyalszámokba és a szerencseszámokba vetett hit gyakran a különböző kultúrákban és nyelvekben a numerológia és a gematria gyakorlatában gyökerezik.

  • Zsidók: hittek abban, hogy a Gematria segítségével meg lehet és lehet is fejteni vallási szövegeiket, és dekódolni bizonyos rejtett jelentéseket. Úgy gondolták, hogy új információkat fedezhetnek fel a zsidó szentírásokból, például a Tórából.
  • Keresztények: A keresztények egy része úgy véli, hogy a Biblia betűinek számértékeinek értelmezésével és az olvasmányok értelmezésével számos kódot lehet felfedni. Ily módon egyes keresztények a numerológiát használják a bibliaértelmezéshez. Sokan, akik érdeklődnek a Gematria iránt, még az Újszövetségben is számos példát találtak erre.

Szabványos kódolás

A Gematriában sokféle módszer létezik. Az egyik leggyakrabban használt a standard kódolás. Ez a módszer egy olyan kódolást használ, amelyben a héber ábécé minden egyes betűjéhez tartozik egy számérték.

Sokan úgy vélik, hogy a szabványos kódolás jól ismert rejtjelezése más, rejtett rejtjeleket rejt a zsidó szövegekben.

Például egy szöveg tartalmazhat egy számot egy szabványos kódolási titkosítással, de ez a szám egy teljesen más titkosítással is ellenőrizhető. Ez a kódolás ad rejtett jelentést a zsidó írásoknak és a bibliai szövegeknek.

A szavak és számok megfejtésére szolgáló többszörös kódolás gyakorlata az, ami még ma is aktuálisnak tartja a Gematriát.

A különböző vallási szövegek megfejtésének végtelen lehetőségei és módjai révén a Gematria és a numerológia iránt érdeklődők tanulmányozhatják a szövegeket, és számos értelmet nyerhetnek belőlük. Ez a gyakorlat számtalan vallásnak és kultúrának ad végtelen, mélyebb értelmet.

Numerikus értékek

A héber ábécé betűinek számértékei különböző számértékeknek felelnek meg. Minden héber betűhöz 1 és 400 közötti számérték tartozik.

A szabványos kódolás egy sajátos változatában, a Mispar gadolban az ábécé öt utolsó betűjének számszerű megfelelőjét adják meg, 500 és 900 között. Létezik egy matematikai egyenlet is az egyes héber betűk gematriás értékének meghatározására.

A héber magánhangzók értékét csak néha kell figyelembe venni, amikor a gematria standard módszerét alkalmazzuk. Van azonban néhány kevésbé elterjedt gemátria-módszer, amelyben a magánhangzókhoz gemátria-számokat rendelnek.

Bármely héber betű számértékének vagy sorrendjének ismerete csak néha nyilvánvaló. A matematikai egyenletek és egy szabványos gematria-értékkalkulátor ma már általánosan használt eszközök egész mondatok egyedi teljes számértékének meghatározására.

Héber ábécé a számmisztikában

Mint említettük, a héber ábécé 22 betűjéhez mindegyiket számegyenérték társul. Bár a zsidó kultúrában a számmisztika legelterjedtebb formája a standard gematria, számos más számítási módszer is hozzáadja ugyanazt a számértéket minden egyes betűhöz.

A Gematria egy másik standard rejtjelezése a héber mispar sdduri szóval ismert; ez egy olyan rendszer, amelyben a héber ábécé minden 22 betűjéhez egytől 22-ig terjedő számértéket rendelnek. Létezik a mispar katan is, ahol a görög ábécé minden betűje egy egyjegyű számnak felel meg.

A héber ábécében még számos gematria-módszert alkalmaznak, amelyek mindegyike különböző célokat és felhasználási módokat szolgál. A zsidó gematria a régi és új vallási irodalom végtelen számú értelmezését teszi lehetővé a héber betűk számértékének megértésével.

Híres példák a Gematria-alapú érvelésre

Bár manapság sokan nem ismerik a gematriát és annak használatát bizonyos kultúrákban, például a zsidó és a görög kultúrában, a numerológia és a gematria számításainak vannak olyan általános példái, amelyek nagyon jól ismertek.

  1. Rabbinikus irodalom: A rabbinikus irodalomban gyakran használják a gemátriát. Egy példa erre a "sátán" számértéke, amely 364. Azt mondanák, hogy a Sátánnak 364 napig volt hatalma Izrael üldözésére, mielőtt uralma véget ért volna az engesztelés napján, a judaizmus és a samaritanizmus egyik legszentebb napján.
  2. Keresztény irodalom: A gematria az Újszövetségben is megjelenik. A János 21:11-ben 153 hal csodálatos fogására történik utalás. Bár a gematria e sajátos használatának számos különböző és egymásnak ellentmondó értelmezése létezik, mégis meglehetősen elterjedt.

A vallásban és a kultúrában a számmisztikának számos nem konkrét, jól ismert példája van. Például a hármas számnak nagy jelentősége és előfordulása van a különböző hitrendszerekben.

A hármas szám fontosságát láthatjuk a keresztény szentháromságban: az Atya, a Fiú és a Szentlélek, valamint a hindu szentháromságban: Siva, Visnu és Brahma.

Más általános fogalmak, mint például a múltban, jelenben és jövőben megjelenített idő, vagy a pi matematikai értéke, a 3,14, mind a hármas számra utalnak. Ez a szám a modern világ számos aspektusában fontos szerepet játszik.

A Gematria használata a valláson túl

A Gematria, a betűkhöz számokat rendelő rendszer, nem csak vallási célokra szolgál. Gyakorlati haszna a templomokon és szentírásokon túl is van.

  • Nyelvészet: A Gematria szám-betű kapcsolatai segítenek a nyelvészeknek a szavak mintáinak feltárásában. Ez a módszer túlmutat a vallási szövegeken, segítve a kutatókat a nyelvi struktúrák és kapcsolatok tanulmányozásában.
  • Szójátékok: Gematria: A Gematria egy csavart ad a rejtélyes rejtvényekhez és a szójátékokhoz. A játékosok számegyenértékeket használnak a szórakozás és a komplexitás érdekében, bemutatva, hogy ez az ősi rendszer hogyan lehet a szabadidős tevékenységek lebilincselő eszköze.
  • Személyes betekintés: A valláson túl az egyének a gematriához fordulnak személyes elmélkedés céljából. Egyesek új perspektívákat és betekintést keresnek az életükbe azáltal, hogy számértékeket rendelnek nevekhez vagy jelentős szavakhoz, egyesítve az ősi bölcsességet a modern önfeltárással.
  • Művészi kifejezés: A művészek a gematriában találnak ihletet, értékeket rendelve színekhez, formákhoz vagy szimbólumokhoz. Ez a nem vallási alkalmazás lehetővé teszi, hogy az alkotók rejtett jelentésekkel töltsék meg munkájukat, mélyebbé téve a vizuális és konceptuális művészetet.
  • Kulturális referenciák: A Gematria nyomot hagyott a modern kultúrában. Írók és zenészek beépítik alkotásaikba, és ezzel egy extra jelentésréteget adnak, amelyet a rajongók a szavak mögött rejlő számmisztikai jelentés feltárásával fedezhetnek fel.

A gematria alkalmazkodóképessége a különböző nem vallási környezetben is megmutatkozik, bizonyítva, hogy több mint egy ősi vallási eszköz - a nyelvi felfedezés, a kreatív kifejezés, a személyes önvizsgálat és a kulturális kapcsolat dinamikus aspektusa.

Hivatkozások

A 33-as szám értéke Gematriában 357

Gematria - Wikipédia

Mi a Gematria, és feloldhat-e egy rejtett kódot?

Mi a Gematria?

Gematria

Felelősségi nyilatkozat

A cikk tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, és nem helyettesíti a szakszerű orvosi tanácsadást, diagnózist vagy kezelést. Mindig ajánlott konzultálni egy képzett egészségügyi szolgáltatóval, mielőtt bármilyen egészséggel kapcsolatos változtatást hajtana végre, vagy ha bármilyen kérdése vagy aggodalma van az egészségével kapcsolatban. Az Anahana nem vállal felelősséget semmilyen hibáért, mulasztásért vagy következményért, amely a közölt információk használatából adódhat.